Keisti kalbą:

Išlyga dėl kai kurių klientų

Paragraphs

Visiems šioje svetainėje aprašytiems produktams ir paslaugoms yra taikomos jų naudojimą reglamentuojančių sutarčių sąlygos, kurios gali būti keičiamos. Kai kurių jurisdikcijų asmenims naudojimasis šioje interneto svetainėje apibūdintomis paslaugomis ir produktais gali būti ribojamas, todėl šių finansinių paslaugų aprašymai nėra pasiūlymas vykdyti sandorius jurisdikcijose, kuriose toks pasiūlymas būtų neteisėtas (pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje, Australijoje). Šioje interneto svetainėje pateikta informacija nėra siūlymas ar raginimas naudotis kokia nors banko paslauga, pirkti finansinių priemonių ar jas parduoti, gauti konsultacijų investavimo klausimais ar naudotis kitomis paslaugomis jurisdikcijoje, kurioje toks siūlymas ar raginimas negali būti teisėtai skiriamas asmenims, kuriems teikti tokius siūlymus ar raginimus yra neteisėta. Jei nusprendėte apsilankyti šioje interneto svetainėje, tai yra Jūsų asmeninis pasirinkimas ir rizika, Jums pačiam tenka atsakomybė laikytis Jums taikytinų įstatymų, taisyklių ir norminių teisės aktų. Privatūs ar juridiniai asmenys, gyvenantys ar veikiantys kitoje negu atitinkamą paslaugą teikiančio SEB grupės nario jurisdikcijoje, gali naudotis paslaugomis, kurios prieinamos per SEB grupės paslaugų internete sistemą, tik tuo atveju ir tik tokiu mastu kaip nustatyta jiems taikytinuose teisės aktuose. Tam tikros paslaugos, kurias SEB grupė teikia asmenims konkrečiose jurisdikcijose (pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje), nėra skirtos visiems tose jurisdikcijose esantiems ar gyvenantiems asmenims ir jų prieinamumas yra ribojamas sutinkamai su tose jurisdikcijose galiojančiais teisės aktais.