Keisti kalbą:
Paragraphs

Jei įvyko draudžiamasis įvykis

 

Ieškote informacijos apie būsto ar kelionės užsienyje draudimą?

Galime Jums padėti

Jei turite klausimų, kaip pranešti apie draudžiamąjį įvykį,

skambinkite tel. +370 5 268 2800 (I–V 8:00–20:00)

Pateikite pranešimo apie įvykį formą internetu vos per kelias minutes

 • Užpildykite pranešimo apie draudžiamąjį įvykį formą
 • Įkelkite draudžiamąjį įvykį liudijančius medicinos ir kitus dokumentus
 • Gaukite draudimo išmoką

Įvykį liudijantys dokumentai:

 • Mirties liudijimas
 • Mirties priežastį liudijantis dokumentas, t. y. ligos istorijos epikrizė arba išrašas, kur nurodyta mirties priežastis ir tiksli diagnozė
 • Kiti su draudžiamuoju įvykiu susiję dokumentai, t. y. apdraustojo ambulatorinė kortelė ir medicinos tyrimų dokumentai
 • Jeigu apdraustasis mirė ne Lietuvos Respublikos teritorijoje, – kūno vežimą per valstybės sieną liudijantys dokumentai
 • Jeigu dėl apdraustojo mirties teisėsaugos institucijos vykdė tyrimą, – teisėsaugos institucijų tyrimų išvados
 • Jei nepaskirtas naudos gavėjas, – draudimo išmokos paveldėjimą liudijantys dokumentai
 • Medicininis mirties liudijimas
 • Medicinos dokumentai iš sveikatos priežiūros įstaigos su patvirtinta diagnoze, anamnezės, atliktų laboratorinių ir instrumentinių tyrimų duomenimis ir skirto gydymo aprašymu
 • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  sprendimas dėl invalidumo ir nedarbingumo nustatymo.
 • Gydymo įstaigos išduotas dokumentas, kuriame nurodoma diagnozė, įvykio data, diagnozės nustatymo data, taikytas gydymas, ligos istorija.
 • Jeigu turite, pateikite kitus su draudžiamuoju įvykiu susijusius dokumentus, pavyzdžiui, teisėsaugos institucijų atliekamo ar atlikto tyrimo dokumentus, teismo ir / ar kitų ekspertizių išvadas ir pan.
 • Medicinos dokumentų išrašai apie sužalojimo aplinkybes, nustatytą diagnozę, skirtą gydymą ir padarinius
 • Rentgenogramos, tomogramos
 • Ekspertizės išvados
 • Gydytojo radiologo įrašų medicininiuose dokumentuose patvirtintos kopijos
 • Medicinos dokumentų išrašai apie sužalojimo aplinkybes, nustatytą diagnozę, skirtą gydymą ir padarinius
 • Rentgenogramos, tomogramos
 • Gydytojo radiologo įrašų medicininiuose dokumentuose patvirtintos kopijos
 • Ekspertizės išvados
 • Nuotraukos (jei pateikiate randų, kitų paviršinių odos sužalojimų padarinių nuotraukas, šalia fotografuojamo darinio turėtų būti pridėta liniuotė, kad būtų galima įvertinti rando ar kito odos darinio dydį)
 • Kiti nelaimingą atsitikimą (traumą) liudijantys dokumentai
 • Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka medicinos įstaigos išduotas nedarbingumo pažymėjimas ir „Sodros“ sprendimas skirti ligos išmoką nedarbingumo laikotarpiu arba „Sodros“ pažyma apie išmokėtas išmokas. 
 • Gydymo įstaigos išduotas išsamus medicinos dokumentų išrašas, liudijantis nelaimingo atsitikimo faktą, kuriame yra nurodyta galutinė diagnozė, taikytas gydymas ir jo eiga bei gydymo rezultatas. 
 • Tyrimų, liudijančių nustatytą diagnozę, taip pat ir radiologinio ištyrimo išsamus aprašymas.
 • Išsamus medicinos dokumentų išrašas iš stacionariosios gydymo įstaigos, jei reikėjo gydytis ligoninėje.
 • Jeigu turite, pateikite kitus su draudžiamuoju įvykiu susijusius dokumentus, pavyzdžiui, teisėsaugos institucijų atliekamo ar atlikto tyrimo dokumentus, teismo ir / ar kitų ekspertizių išvadas ir pan.
 • Gydančio gydytojo pažyma, liudijanti sveikatos sutrikimą dėl ligos ar fizinio sužalojimo
 • Apdraustojo asmens sveikatos istorija, medicinos dokumentų išrašai ir tyrimų, kurie buvo atlikti dėl sužalojimo, susižeidimo ar ligos, kopijos
 • Medicinos dokumentų iš gydymo įstaigos išrašas, jei per draudimo laikotarpį, nurodytą prašyme išmokėti draudimo išmoką, apdraustasis buvo gydomas ligoninėje
 • Kiti su draudžiamuoju įvykiu susiję dokumentai (jei apdraustasis turi teisę jais naudotis), tarp jų – tyrimo institucijų sprendimai ar teisėsaugos institucijų pažymos, jei įvyko eismo įvykis
 • Apdraustiesiems, kuriems ligos pašalpas skiria ir moka „Sodros“ teritoriniai skyriai
 • „Sodros“ elektroninėje gyventojų aptarnavimo sistemoje (EGAS) pateikta suvestinė apie asmeniui išduotus elektroninius nedarbingumo pažymėjimus ir pranešimus dėl pašalpos skyrimo, „Sodros“ sprendimas skirti ligos išmoką nedarbingumo laikotarpiu arba „Sodros“ pažyma apie išmokėtas išmokas.
 • Apdraustojo asmens sveikatos istorija ir tyrimų, kurie buvo atlikti dėl sužalojimo, susižeidimo ar ligos, originalai ar patvirtintos išvardytų dokumentų kopijos
 • Kiti su draudžiamuoju įvykiu susiję dokumentai (jei apdraustasis turi teisę jais naudotis), tarp jų – tyrimo institucijų sprendimai ar policijos pažymos, jei įvyko eismo įvykis
 • Apdraustiesiems, kuriems ligos pašalpas skiria ir moka ne „Sodros“ teritoriniai skyriai
 • Medicininė pažyma dėl neatvykimo į darbą, darbo biržą ar ugdymo instituciją (forma Nr. 094/a)
 • Apdraustojo asmens sveikatos istorija ir tyrimų, kurie buvo atlikti dėl sužalojimo, susižeidimo ar ligos, originalai ar patvirtintos išvardytų dokumentų kopijos
 • Kiti su draudžiamuoju įvykiu susiję dokumentai (jei apdraustasis turi teisę jais naudotis), tarp jų – tyrimo institucijų sprendimai ar policijos pažymos, jei įvyko eismo įvykis
 • Savarankiškai dirbantiems asmenims, bedarbiams ir asmenims laikinai dirbantiems ne Lietuvoje
 • Asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, išrašas iš medicininių dokumentų
 • Apdraustojo asmens sveikatos istorija ir tyrimų, kurie buvo atlikti dėl sužalojimo, susižeidimo ar ligos, originalai ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos išvardytų dokumentų kopijos
 • Kiti su draudžiamuoju įvykiu susiję dokumentai (jei apdraustasis turi teisę jais naudotis), tarp jų – tyrimo institucijų sprendimai ar policijos pažymos, jei įvyko eismo įvykis
 • Darbo sutarties pradžią (darbo sutarties kopiją) ir pabaigą liudijantys dokumentai, kuriuose turi būti nurodyta darbo sutarties pabaigos data ir darbo sutarties nutraukimo pagrindas, pvz., darbo sutartis, darbdavio įsakymas, pažyma iš „Sodros“ arba darbdavio ir pan.
 • Oficialus rašytinis įmonėje registruotas ir administracijos pasirašytas pasiūlymas dėl darbo sutarties nutraukimo, jei sutartis nutraukta šalių susitarimu 
 • Darbo ieškančio asmens atmintinė, liudijanti, kad apdraustasis yra užsiregistravęs darbo biržoje kaip bedarbis
 • Draudimo išmokų mokėjimo laikotarpiu apdraustojo elektroniniu paštu atsiųstas patvirtinimas, kad jis nesudarė darbo sutarties (kas mėnesį pateikęs prašymą atlyginti žalą apdraustasis nusiunčia patvirtinimą el. paštu tiesiogiai ADB „Gjensidige“ zalos@gjensidige.lt)

Pranešimą apie draudžiamąjį įvykį galite pateikti ir banko skyriuje

Tam tikrais atvejais, pavyzdžiui, jei nesinaudojate SEB interneto banku arba neturite kvalifikuotos pasirašymo priemonės „Smart-ID“ arba mobiliojo parašo, pranešimą apie įvykį turėtumėte pateikti banko skyriuje.

 • Registruokitės į susitikimą
 • Atvykite į banko skyrių ir pateikite visus reikiamus dokumentus
 • Gaukite draudimo išmoką

Tam tikrais atvejais, pavyzdžiui, jei nesinaudojate SEB interneto banku arba neturite kvalifikuotos pasirašymo priemonės „Smart-ID“ arba mobiliojo parašo, pranešimą apie įvykį turėtumėte pateikti banko skyriuje.

Ką daryti, jei apdraudus būstą ar apsidraudus kelionės užsienyje draudimu įvyko draudžiamasis įvykis?

 • Nedelsdami informuokite atitinkamas tarnybas (policiją, priešgaisrinę tarnybą, namo administratorių ir pan.) apie įvykį. 
 • Užpildykite žalos atlyginimo formą bet kuriuo paros metu svetainėje www.savasld.lt Iškilus klausimams dėl savitarnos naudojimosi, skambinkite AB „Lietuvos draudimas“ telefonu 1828.
 • Niekuomet nepradėkite remonto be draudiko sutikimo.

Jums patogiu laiku AB „Lietuvos draudimas“ vertintojai atvyks įvertinti apgadinto turto arba žalos klausimą išspręs telefonu. Būtinai išsaugokite apgadintą turtą iki AB „Lietuvos draudimas“ vertintojų vizito.

Vagystės atveju, susitikdami su vertintojais, su savimi turėkite šiuos dokumentus:

 • policijos išduotą įvykį patvirtinantį dokumentą (jei yra),
 • pavogtų ir (arba) apgadintų daiktų sąrašą.