Keisti kalbą:
Paragraphs

Pasirinkite draudžiamąjį įvykį ir pateikite paraišką dėl draudimo išmokos


Ginčai, susiję su draudimo sutartimi, sprendžiami derybų būdu, o nesusitarus – teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėjami neteismine tvarka Lietuvos banke (Gedimino pr. 6, Vilnius, daugiau informacijos www.lb.lt) arba Lietuvos Respublikos teismuose.