Keisti kalbą:
Image
Women in the office

Jūsų finansinės veiklos pagrindas

 • Vienoje sąskaitoje galite laikyti lėšas įvairiomis valiutomis (naują sąskaitos valiutą galite pasirinkti interneto banke)
 • Sąskaitą galite tvarkyti ir atvykę į banko skyrių, ir elektroniniais kanalais
Paragraphs

Jūsų finansinės veiklos pagrindas

Atsidaryti sąskaitą galite atvykę į pageidaujamą banko skyrių. Antrą ir kitas papildomas sąskaitas galėsite atsidaryti savarankiškai, prisijungę prie interneto banko.

Galimybės

Turėdami banko sąskaitą, galite:

 • saugiai laikyti ir kaupti pinigus sąskaitoje
 • iš bankomatų ir kitose vietose iš sąskaitos pasiimti grynųjų pinigų
 • į sąskaitą gauti darbo užmokestį ir kitas pajamas
 • gauti iš banko sąskaitų Lietuvoje ir užsienyje Jums pervedamus pinigus
 • pervesti pinigus į kitas sąskaitas Lietuvoje ar užsienyje
 • pirkti ir parduoti užsienio valiutą
 • patogiai valdyti savo pinigus, mokėti už paslaugas internetu, mobiliuoju telefonu ar atvykę į banko skyrių
 • su sąskaita susieti mokėjimo kortelę
Kaip atsidaryti sąskaitą?

Atvykus į pasirinktą SEB banko skyrių, reikia:

 1. pateikti vieną iš šių asmens tapatybės dokumentų:
 • Lietuvos Respublikos piliečio pasą
 • Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelę
 • užsienio valstybės piliečio pasą
 • Europos Sąjungos šalies, Lichtenšteino ar Šveicarijos asmens tapatybės kortelę
 • leidimą laikinai arba nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje
 • Lietuvos Respublikos užsieniečio pasą
 1. užpildyti fizinio asmens anketą:

Fizinio asmens anketa (PDF)

 1. sudaryti banko sąskaitos tvarkymo sutartį

Sąskaitos perkėlimo paslauga

Sąskaitos perkėlimo paslauga – tai Jūsų pageidavimu Jūsų pasirinkto naujojo mokėjimo paslaugų teikėjo ir mokėjimo paslaugų teikėjo, kurio klientas šiuo metu esate, suteikiama pagalba perkeliant su Jūsų banko sąskaita susietas mokėjimo paslaugas.

Riboto naudojimo sąskaita

Riboto naudojimo mokėjimo sąskaita – tai sąskaita, skirta kredito, lizingo, indėlių ar kt. įmokomos kaupti ir administruoti, atidaroma tais atvejais, jei klientas nepageidauja atidaryti banko sąskaitos, tačiau sąskaita yra būtina norint tinkamai administruoti banko teikiamas paslaugas. Teisė turėti riboto naudojimo sąskaitą numatyta teisės aktuose arba sutartyje su banku. Naudojantis sąskaita kitu negu pirmiau nurodytu tikslu, inicijuojant su konkrečios paslaugos administravimu nesusijusias operacijas ar užsisakius papildomas paslaugas, taikomi kainyne nustatyti mokesčiai. 

Įkainiai

Paslauga / Operacija Įkainis

Minimalus pagrindinių banko paslaugų mokestis:

banko sąskaitos atidarymas (išskyrus sąskaitos atidarymą nerezidentams3)
banko sąskaitos tvarkymas
banko sąskaitos uždarymas
lėšų įskaitymas2 į sąskaitą

0,7 Eur / mėn.1

Minimalus pagrindinių banko paslaugų nerezidentams3 mokestis:

banko sąskaitos tvarkymas
banko sąskaitos uždarymas
lėšų įskaitymas2 į sąskaitą

10 Eur / mėn.1
Sąskaitos atidarymas nerezidentams3 200 Eur
Praėjusio / einamojo mėnesio banko sąskaitos išrašo parengimas nemokamai
Kliento nurodyto laikotarpio banko sąskaitos išrašo parengimas 5 Eur
Banko sąskaitos išrašo ar kito dokumento išsiuntimas:  
paštu Lietuvoje 1,45 Eur
paštu į užsienį 5,79 Eur
Mokėjimo dokumentų patvirtinimas banke 0,58 Eur už 1 lapą

1 Mokestis taikomas už kiekvieną kliento banko sąskaitą.

2 Pervestų lėšų visomis valiutomis iš SEB banko klientų sąskaitų administravimas ir eurų pervestų iš kitų Lietuvoje, Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės šalyse, Šveicarijoje, Monake, San Marine bei Andoroje registruotų bankų administravimas.

3 Klientais nerezidentais yra laikomi visi fiziniai asmenys, išskyrus asmenis, kurie laikomi rezidentais. Rezidentu yra laikomas teisėtai Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės valstybėse narėse gyvenantis fizinis asmuo, t. y. asmuo, kuris pagal Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės narės teisės aktus atitinkamai turi teisę gyventi Lietuvos Respublikoje ar valstybėje narėje.