Keisti kalbą:
Image

Specialūs pasiūlymai naujam verslui

Atidarykite verslo sąskaitą SEB banke

Paragraphs

Kaip atidaryti verslo sąskaitą SEB banke?

 1. Jei dar nesate įsteigę įmonės, tai padaryti galite VĮ Registrų centro interneto svetainėje. Steigdami uždarąją akcinę bendrovę, SEB banko kaupiamąją sąskaitą galite atsidaryti nuotoliniu būdu Registrų centro interneto svetainėje naudodamiesi mobiliuoju parašu.
 2. Rezervuokite susitikimo laiką banko skyriuje arba atsidarykite verslo sąskaitą nuotolinio susitikimo metu. Registracijos formoje pažymėkite, jog esate verslo klientas ir pasirinkite Jums tinkantį variantą verslo sąskaitai atidaryti.
 3. Pasiruoškite susitikimui – turėkite banko sąskaitai atidaryti būtinus dokumentus.

Nuo 2022 m. rugpjūčio 1 dienos, pasikeitus Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymui, juridiniai asmenys turi pateikti informaciją apie naudos gavėjus VĮ Registrų centro Juridinių asmenų naudos gavėjų informacinėje sistemoje (JANGIS). Nepateikus minėtų duomenų, negalėsime svarstyti dalykinių santykių pradėjimo. 

Kokie dokumentai pateikiami atidarant banko sąskaitą?

Reikia pateikti šiuos dokumentus:

 • juridinio asmens steigimo sutartį ar aktą arba notaro patvirtintą jo kopiją
 • notaro patvirtintą steigėjų įgaliojimą pasirašyti banko sąskaitos sutartį, jeigu ją pasirašo ne patys steigėjai ir jei toks įgaliojimas nenustatytas steigimo sutartyje arba akte
 • prašymą atidaryti laikiną kaupiamąją sąskaitą (pildomas banke)

Laikina kaupiamoji banko sąskaita yra tvarkoma tik eurais. 

* Atidaryti laikiną kaupiamąją sąskaitą ir suformuoti įstatinį kapitalą galite nuotoliniu būdu Registrų centro savitarnos sistemoje (būtinas kvalifikuotas elektroninis parašas)

 • Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 8 straipsnio 4 dalis nustato, kad steigiamos bendrovės kaupiamojoje sąskaitoje esančios lėšos gali būti naudojamos tik po bendrovės įregistravimo Juridinių asmenų registre (JAR). Atsižvelgiant į tai, kaupiamojoje sąskaitoje esančios lėšos gali būti pervestos tik į įregistruotos bendrovės vardu atidarytą sąskaitą SEB banke ar į kitoje kredito ar elektroninių pinigų įstaigoje bendrovės vardu atidarytą sąskaitą
 • Neįsteigus įmonės, įstatinis kapitalas iš kaupiamosios sąskaitos gali būti išmokėtas pagal steigėjų ar jų įgaliotų asmenų nurodymą

Pradėdami bendradarbiauti su naujais klientais, vadovaujamės principu „Pažink savo klientą“, kurį privalome įgyvendinti remdamiesi tarptautiniais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Tai padeda užkirsti kelią pinigų plovimui, teroristų finansavimui, tapatybės vagystėms, taip pat  apsaugoti klientus nuo sukčiavimo atvejų. Daugiau informacijos rasite skiltyje  „Kodėl bankai klausia?“.


Reikia pateikti šiuos dokumentus:

 • VĮ Registrų centro prieigos kodą, kuris naudojamas norint gauti  elektroninį sertifikuotą juridinio asmens išrašą arba išplėstinio išrašo originalą (išduotą ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius)
 • įmonės steigimo dokumentų (įstatų, nuostatų ar kt.) originalą arba nuorašą
 • sutartį pasirašančio asmens tapatybę liudijantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi)
 • įmonės antspaudą, jei pareiga jį turėti yra nustatyta jos steigimo dokumentuose ar įstatymuose
 • Juridinio asmens anketa (PDF)
 • išsamią įmonės nuosavybės ir kontrolės struktūros schemą ir ją pagrindžiančius dokumentus
  • schemoje nurodykite visų dalyvių (juridinių ir fizinių asmenų), kurie turi 25% ar daugiau akcijų/balsavimo teisių kiekviename struktūros lygyje, duomenis: dalyvio pavadinimas/vardas ir pavardė, registracijos kodas/gimimo data, registracijos/rezidavimo šalis bei turimų akcijų/balso teisių dalis procentais
  • pateikite dokumentus iš patikimo ir nepriklausomo šaltinio, kuriuose būtų nurodyta informacija apie struktūroje dalyvaujančių įmonių akcininkus/narius
  • papildomų dokumentų pateikti nereikia, jei tokia informacija yra pateikta VĮ Registrų centro Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje (JADIS). Duomenis į JADIS privalo teikti visi LR registruoti juridiniai asmenys, kurių teisinė forma yra: UAB, MB, VšĮ, ŽŪB, kooperatinė bendrovė (kooperatyvas), TŪB, KŪB

Prieš pradėdami bendradarbiauti, galime Jūsų paprašyti pateikti papildomus dokumentus, rašytinius paaiškinimus ir užduoti klausimus apie įmonės veiklos pobūdį, planuojamas atlikti operacijas ar lėšų (turto) kilmę. Tam tikrais atvejais sąskaitą atidaryti gali trukti iki 10  darbo dienų nuo visų standartinių ir papildomų dokumentų pateikimo datos.

Svarbu

 • Jei sutartį pasirašo juridinio asmens įgaliotas asmuo,  būtina turėti juridinio asmens vadovo ar kito valdymo organo patvirtintą įgaliojimą pasirašyti banko sąskaitos sutartį (jeigu juridinis asmuo nėra banko klientas, įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro)
 • Jei pateikiate dokumentų nuorašus, jie turi būti patvirtinti notaro
 • Dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius iki pateikimo bankui dienos
 • Užsienyje išduoti dokumentai turi būti papildomai patvirtinti apostile arba legalizuoti (priklauso nuo to, kokioje valstybėje jie yra išduoti). Užsienio kalba surašytus dokumentus prašytume pateikti išverstus į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti pasirašytas vertėjo, o jo parašas patvirtintas notaro
 • Jei juridinis asmuo yra tikroji arba komanditinė ūkinė bendrija, papildomai pateikite jungtinės veiklos sutartį arba nuorašą.

Reikia pateikti šiuos dokumentus:

 • išrašo iš juridinių asmenų registro (išduoto ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius iki juridiniam asmeniui kreipiantis į banką dėl sąskaitos atidarymo) arba įmonės registracijos pažymėjimo originalą arba nuorašą
 • įmonės steigimo dokumentų (įstatų, nuostatų ar kt.) originalą arba nuorašą
 • juridinio asmens valdymo organo sprendimo nuorašą, liudijantį vadovo paskyrimą arba išrinkimą ir teisę disponuoti sąskaitoje esančiomis lėšomis, jei tai nenustatyta steigimo dokumentuose
 • juridinio asmens vadovo arba kito valdymo organo patvirtintą įgaliojimą pasirašyti banko sąskaitos sutartį, jei sutartį pasirašo juridinio asmens įgaliotas asmuo
 • sutartį pasirašančio asmens tapatybę liudijantį dokumentą:
  • Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba
  • asmens tapatybės kortelę
  • užsienio valstybės piliečio pasą
  • Europos Sąjungos šalies, Lichtenšteino ar Šveicarijos asmens tapatybės kortelę
  • leidimą laikinai arba nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje
  • Lietuvos Respublikos užsieniečio pasą
 • įmonės antspaudą, jei jį privaloma turėti pagal jos steigimo dokumentus ar įstatymus
 • prašymą atidaryti banko sąskaitą (pildomas banke)
 • Juridinio asmens anketą (PDF)
 • Juridinio asmens akcininkų struktūrą
 • Išsamų raštišką ūkinės veiklos ir verslo interesų Lietuvoje aprašymą
 • Dokumentus, pagrindžiančius ekonominį banko paslaugų Lietuvoje poreikį (pvz., sutartis su verslo partneriais Lietuvoje ir kt.)
 • Paskutinių 12 mėn. sąskaitų išrašus iš finansų institucijų, kurių paslaugomis juridinis asmuo naudojasi
 • Metinę finansinę ataskaitą

Visi šie dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą, o vertėjo parašas – patvirtintas Lietuvos Respublikos notaro. Dokumentai taip pat turi būti legalizuoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
Bankas gali Jūsų paprašyti papildomų dokumentų, informacijos ar paaiškinimo, jeigu tai būtina laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
Maloniai prašom visus reikiamus dokumentus siųsti el. paštu non-residents@seb.lt. Dokumentų patikra gali užtrukti iki 3 mėnesių. Įvertinus pateiktą informaciją, su klientu bus susisiekta asmeniškai.

Reikia pateikti šiuos dokumentus:

 • mokesčių mokėtojo registravimo pažymėjimą
 • Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymą dėl skyrimo eiti antstolio pareigas, jei sąskaita atidaroma antstoliui
 • Lietuvos advokatūros išduotą liudijimą, suteikiantį teisę verstis advokato veikla, jei sąskaita atidaroma advokatui
 • Lietuvos advokatūros sprendimą dėl asmens įrašymo į Lietuvos advokatų padėjėjų sąrašą, jei sąskaita atidaroma advokato padėjėjui
 • Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymą dėl skyrimo eiti notaro pareigas, jei sąskaita atidaroma notarui
 • ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo originalą arba notaro patvirtintą jo nuorašą, jei sąskaita atidaroma ūkininkui
 • Juridinio asmens anketa (PDF)

Specialūs pasiūlymai naujam verslui *

 • Jūsų pasirinktas paslaugų planas 1 metus nemokamai
 • Netaikome mokesčio už įmonės sąskaitų atidarymą ir tvarkymą bei pinigų pervedimą eurais internetu
 • Kaupiamiesiems indėliams taikome 1 proc. metines palūkanas
 • Prekybininkams – iki 3 kortelių skaitytuvų be abonementinio mokesčio 1 metus
 • E. prekybos mokėjimo sprendimas be sutarties ir mėnesio mokesčių
 • E. prekybos mokėjimo inicijavimo paslauga 3 mėnesius nemokamai
 • Netaikomas mėnesinis naudojimo mokestis neribotam skaičiui „Mastercard Business“ debeto kortelių
 • Nemokamos tiesioginės sąsajos „SEB Baltic Gateway“ pagrindinės paslaugos, teikiamos per tarpininką

Papildomai naudokitės: 

Mokėjimo kortelių skaitytuvais*

 • Abonementinis kortelių skaitytuvo mokestis netaikomas pirmus naudojimo metus
 • Komisinis mokestis – 0,9 proc. atsiskaitymo kortelėmis sumos ir 0,01 Eur vienos operacijos mokestis
 • Pasiūlymas galioja įrengiant ne daugiau kaip tris kortelių skaitytuvus

E. prekybos mokėjimų surinkimo paslauga

 • Priimkite mokėjimus „Mastercard“ ir „Visa“ kortelėmis
 • Priimkite mokėjimus su „Apple Pay“ 
 • Atsiskaitykite per „PayPal“ sistemą
 • Mokėjimo inicijavimo paslauga iš didžiųjų Baltijos šalių bankų

E. akademija – nemokama žinių platforma Jūsų verslui

 • Praktiniai patarimai verslo augimui
 • Video istorijos ir interviu su ekspertais
 • Nemokami seminarai ir paskaitos

Specialūs mūsų partnerių pasiūlymai naujiems SEB klientams

 

„Viskas viename“ sprendimas verslui: ne tik finansinės apskaitos paslaugos, bet ir verslo valdymo įrankis, leidžiantis optimizuoti ir supaprastinti įmonės vidinius procesus. 

 • Pagalba naujoms įmonėms jų steigimo procese
 • 100 eurų nuolaida perkeliant įmonės buhalterijos tvarkymą į „RoboLabs“
 • Nemokamas sistemos pristatymas

Gauti pasiūlymą

 

  E. parduotuvių nuoma ir pardavimas, suteikiantis Jums galimybę parduoti daugiau. Daugybė integracijų ir sąsajų, tinkančių tiek mažmeniniam, tiek didmeniniam verslui.

  • E. parduotuvės nuoma su 50% nuolaida 6 mėnesius
  • E. prekybos verslo mokymai
  • Reklamos ir pirkėjų srauto pritraukimo mokymai

  Sužinoti daugiau

  Dažniausiai užduodami klausimai

  Paslaugų planą gali užsakyti įmonės vadovas arba įmonės vadovo įgaliotas asmuo

  Įmonė, užsakydama paslaugų planą, privalo turėti bent vieną sąskaitą SEB banke.
  Ne SEB banko klientai, norėdami užsisakyti paslaugų planą, pirmiausia turi atsidaryti sąskaitą SEB banke. Jei norite sužinoti, kaip greičiausiai tai padaryti, skambinkite mums telefonu +370 5 268 2822 (I–V 8.00–17.00).

  Paslaugų planą galima pakeisti prisijungus prie interneto banko, nuotolinės vaizdo konsultacijos metu arba atvykus į banko skyrių. Pakeitus planą, sudaroma nauja sutartis, kuri įsigalioja nuo kito mėnesio pradžios. Sudarius naują sutartį, įsigalioja joje nustatytos sąlygos ir įkainiai. 

  Galite bet kada nutraukti sutartį informavę banką:

  * Pasiūlymas skirtas įmonėms, įsteigtoms ne anksčiau nei prieš 12 mėn.