Keisti kalbą:

Investuotojams

Paragraphs

Finansinės ataskaitos

Tarpinės ataskaitos
AB SEB bankas
2024 metų sausio – kovo mėnesių ataskaita (pagal LB reikalavimus) (PDF)

SEB įmonės Lietuvoje

SEB Life and Pension Baltic SE
Tarpinės ataskaitos
2024 m. kovo 31 d. pasibaigusio 3 mėnesių laikotarpio sutrumpinta tarpinė finansinė informacija (PDF)

Finansinės ataskaitos

Metinės ataskaitos AB SEB bankas 
2023 m. metinis pranešimas ir finansinės ataskaitos (PDF)
2023 m. AB SEB banko tvarumo ataskaita (PDF)
2023 m. SEB grupės tvarumo ataskaita (PDF)

Tarpinės ataskaitos
AB SEB bankas
2023 metų sausio – gruodžio mėnesių ataskaita (pagal LB reikalavimus) (PDF)
2023 metų sausio – rugsėjo mėnesių ataskaita (pagal LB reikalavimus) (PDF)
2023 metų sausio – birželio mėnesių ataskaita (pagal LB reikalavimus) (PDF)
2023 metų sausio – kovo mėnesių ataskaita (pagal LB reikalavimus) (PDF)

SEB įmonės Lietuvoje

SEB Life and Pension Baltic SE
Tarpinės ataskaitos
2023 m. gruodžio 31 d. pasibaigusio 12 mėnesių laikotarpio sutrumpinta tarpinė finansinė informacija (PDF)
2023 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusio 9 mėnesių laikotarpio sutrumpinta tarpinė finansinė informacija (PDF)
2023 m. birželio 30 d. pasibaigusio 6 mėnesių laikotarpio sutrumpinta tarpinė finansinė informacija (PDF)
2023 m. kovo 31 d. pasibaigusio 3 mėnesių laikotarpio sutrumpinta tarpinė finansinė informacija (PDF)

„SEB investicijų valdymas“
Metinės ataskaitos

„SEB pensija 1954-1960“, 2023 m.
„SEB pensija 1961-1967“, 2023 m.
„SEB pensija 1968-1974“, 2023 m.
„SEB pensija 1975-1981“, 2023 m.
„SEB pensija 1982-1988“, 2023 m.
„SEB pensija 1989-1995“, 2023 m.
„SEB pensija 1996-2002“, 2023 m.
"SEB turto išsaugojimo pensijų fondas", 2023 m.
"SEB pensija 18+", 2023 m.
"SEB pensija 50+", 2023 m.
"SEB pensija 58+", 2023 m.
"SEB index. Klimato ateitis", 2023 m.
UAB SEB investicijų valdymas 2023 m. sausio-gruodžio ataskaita
2023 m. finansinės ataskaitos, metinis pranešimas ir nepriklausomo auditoriaus išvada (PDF)
Ataskaita apie Dalyvavimo politikos įgyvendinimą 2023 m.

Tarpinės ataskaitos
„SEB pensija 18+“, 2023 m. I pusmetis (PDF)
„SEB pensija 50+“, 2023 m. I pusmetis (PDF)
„SEB pensija 58+“, 2023 m. I pusmetis (PDF)
„SEB index. Klimato ateitis“, 2023 m. I pusmetis (PDF)
„SEB pensija 1954-1960“, 2023 m. I pusmetis (PDF)
„SEB pensija 1961-1967“, 2023 m. I pusmetis (PDF)
„SEB pensija 1968-1974“, 2023 m. I pusmetis (PDF)
„SEB pensija 1975-1981“, 2023 m. I pusmetis (PDF)
„SEB pensija 1982-1988“, 2023 m. I pusmetis (PDF)
„SEB pensija 1989-1995“, 2023 m. I pusmetis (PDF)
„SEB pensija 1996-2002“, 2023 m. I pusmetis (PDF)
„SEB turto išsaugojimo pensijų fondas“, 2023 m. I pusmetis (PDF)
UAB „SEB investicijų valdymas“ 2023 m. sausio-birželio ataskaita (PDF)

Kapitalo pakankamumo ir rizikos valdymo ataskaitos

2023 m. AB SEB banko kapitalo pakankamumo ir rizikos valdymo ataskaita (PDF)
2023 metų sausio – birželio mėnesių AB SEB banko kapitalo pakankamumo ir rizikos valdymo ataskaita (PDF)

Su tvarumu susijusios informacijos atskleidimas

Pareiškimas apie pagrindinį neigiamą investavimo sprendimų poveikį tvarumo veiksniams (PDF)
Pareiškimas dėl pagrindinio neigiamo konsultacijų dėl investicijų poveikio tvarumo veiksniams (PDF)

Finansinės ataskaitos

Metinės ataskaitos
AB SEB bankas
2022 m. metinis pranešimas ir konsoliduotos finansinės ataskaitos (PDF)
2022 m. AB SEB banko tvarumo ataskaita (PDF)
2022 m. SEB grupės tvarumo ataskaita (PDF)

Tarpinės ataskaitos
AB SEB bankas
2022 metų sausio – gruodžio mėnesių ataskaita (pagal LB reikalavimus) (PDF)
2022 metų sausio – rugsėjo mėnesių ataskaita (pagal LB reikalavimus) (PDF)
2022 metų sausio – birželio mėnesių ataskaita (pagal LB reikalavimus) (PDF)
2022 metų sausio – kovo mėnesių ataskaita (pagal LB reikalavimus) (PDF)

SEB įmonės Lietuvoje 

SEB Life and Pension Baltic SE
Tarpinės ataskaitos
2022 m. gruodžio 31 d. pasibaigusio 12 mėnesių laikotarpio sutrumpinta tarpinė finansinė informacija (PDF)
2022 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusio 9 mėnesių laikotarpio sutrumpinta tarpinė finansinė informacija (PDF)
2022 m. birželio 30 d. pasibaigusio 6 mėnesių laikotarpio sutrumpinta tarpinė finansinė informacija (PDF)
2022 m. kovo 31 d. pasibaigusio 3 mėnesių laikotarpio sutrumpinta tarpinė finansinė informacija (PDF)

„SEB investicijų valdymas“ ataskaitos
Metinės ataskaitos

„SEB pensija 1954-1960“, 2022 m.
„SEB pensija 1961-1967“, 2022 m.
„SEB pensija 1968-1974“, 2022 m.
„SEB pensija 1975-1981“, 2022 m.
„SEB pensija 1982-1988“, 2022 m.
„SEB pensija 1989-1995“, 2022 m.
„SEB pensija 1996-2002“, 2022 m.
"SEB turto išsaugojimo pensijų fondas", 2022 m.
"SEB pensija 18+", 2022 m.
"SEB pensija 50+", 2022 m.
"SEB pensija 58+", 2022 m.
SEB index. Klimato ateitis", 2022 m.
UAB SEB investicijų valdymas 2022 m. sausio-gruodžio ataskaita
2022 m. finansinės ataskaitos, metinis pranešimas ir nepriklausomo auditoriaus išvada (PDF)
Ataskaita apie Dalyvavimo politikos įgyvendinimą 2022 m.

Tarpinės ataskaitos
„SEB pensija 18+“, 2022 m. I pusmetis (PDF)
„SEB pensija 50+“, 2022 m. I pusmetis (PDF)
„SEB pensija 58+“, 2022 m. I pusmetis (PDF)
„SEB index. Klimato ateitis“, 2022 m. I pusmetis (PDF)
„SEB pensija 1954-1960“, 2022 m. I pusmetis (PDF)
„SEB pensija 1961-1967“, 2022 m. I pusmetis (PDF)
„SEB pensija 1968-1974“, 2022 m. I pusmetis (PDF)
„SEB pensija 1975-1981“, 2022 m. I pusmetis (PDF)
„SEB pensija 1982-1988“, 2022 m. I pusmetis (PDF)
„SEB pensija 1989-1995“, 2022 m. I pusmetis (PDF)
„SEB pensija 1996-2002“, 2022 m. I pusmetis (PDF)
„SEB turto išsaugojimo pensijų fondas“, 2022 m. I pusmetis (PDF)
UAB „SEB investicijų valdymas“ 2022 m. sausio-birželio ataskaita (PDF)

Kapitalo pakankamumo ir rizikos valdymo ataskaitos

2022 m. AB SEB banko kapitalo pakankamumo ir rizikos valdymo ataskaita (PDF)
2022 metų sausio – birželio mėnesių AB SEB banko kapitalo pakankamumo ir rizikos valdymo ataskaita (PDF)

Su tvarumu susijusios informacijos atskleidimas

Pareiškimas apie pagrindinį neigiamą investavimo sprendimų poveikį tvarumo veiksniams
Pareiškimas dėl pagrindinio neigiamo konsultacijų dėl investicijų poveikio tvarumo veiksniams

Finansinės ataskaitos

Metinės ataskaitos
AB SEB bankas

2021 m. konsoliduotos finansinės ataskaitos (PDF)
2021 m. SEB grupės tvarumo ir klimato ataskaita (PDF)

Tarpinės ataskaitos
AB SEB bankas

2021 metų sausio - gruodžio mėnesių ataskaita (pagal LB reikalavimus) (PDF)
2021 metų sausio – rugsėjo mėnesių ataskaita (pagal LB reikalavimus) (PDF)
2021 metų sausio – birželio mėnesių ataskaita (pagal LB reikalavimus) (PDF)
2021 metų sausio – kovo mėnesių ataskaita (pagal LB reikalavimus) (PDF)

SEB įmonės Lietuvoje 

SEB Life and Pension Baltic SE
Tarpinės ataskaitos

2021 m. gruodžio 31 d. pasibaigusio 12 mėnesių laikotarpio sutrumpinta tarpinė finansinė informacija (PDF)
2021 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusio 9 mėnesių laikotarpio sutrumpinta tarpinė finansinė informacija (PDF)
2021 m. birželio 30 d. pasibaigusio 6 mėnesių laikotarpio sutrumpinta tarpinė finansinė informacija (PDF)
2021 m. kovo 31 d. pasibaigusio 3 mėnesių laikotarpio sutrumpinta tarpinė finansinė informacija (PDF)

„SEB investicijų valdymas“ ataskaitos
Metinės ataskaitos

2021 m. finansinės ataskaitos, metinis pranešimas ir nepriklausomo auditoriaus išvada (PDF)
Pranešimas apie atlygio politiką santrauka (PDF)
Ataskaita apie Dalyvavimo politikos įgyvendinimą 2021 m.
,,SEB pensija 1954-1960‘‘, 2021 m.
,,SEB pensija 1961-1967‘‘, 2021 m.
,,SEB pensija 1968-1974‘‘, 2021 m.
,,SEB pensija 1975-1981‘‘, 2021 m.
,,SEB pensija 1982-1988‘‘, 2021 m.
,,SEB pensija 1989-1995‘‘, 2021 m.
,,SEB pensija 1996-2002‘‘, 2021 m.
,,SEB turto išsaugojimo pensijų fondas‘‘, 2021 m.
,,SEB pensija 18+‘‘, 2021 m.
,,SEB pensija 50+‘‘, 2021 m.
,,SEB pensija 58+‘‘, 2021 m.
UAB SEB investicijų valdymas 2021 m. sausio-gruodžio ataskaita

Tarpinės ataskaitos

„SEB pensija 18+“, 2021 m. I pusmetis (PDF)
„SEB pensija 50+“, 2021 m. I pusmetis (PDF)
„SEB pensija 58+“, 2021 m. I pusmetis (PDF)
„SEB pensija 1954-1960“, 2021 m. I pusmetis (PDF)
„SEB pensija 1961-1967“, 2021 m. I pusmetis (PDF)
„SEB pensija 1968-1974“, 2021 m. I pusmetis (PDF)
„SEB pensija 1975-1981“, 2021 m. I pusmetis (PDF)
„SEB pensija 1982-1988“, 2021 m. I pusmetis (PDF)
„SEB pensija 1989-1995“, 2021 m. I pusmetis (PDF)
„SEB pensija 1996-2002“, 2021 m. I pusmetis (PDF)
„SEB turto išsaugojimo pensijų fondas“, 2021 m. I pusmetis (PDF)
UAB „SEB investicijų valdymas“ 2021 m. sausio-birželio ataskaita (PDF)

Kapitalo pakankamumo ir rizikos valdymo ataskaitos

2021 m. AB SEB banko grupės kapitalo pakankamumo ir rizikos valdymo ataskaita (PDF)
2021 metų sausio – birželio mėnesių AB SEB banko grupės kapitalo pakankamumo ir rizikos valdymo ataskaita (PDF)
2021 metų sausio – kovo mėnesių AB SEB banko grupės kapitalo pakankamumo ir rizikos valdymo ataskaita (PDF)

Finansinės ataskaitos

Metinės ataskaitos
AB SEB bankas

2020 m. konsoliduotos finansinės ataskaitos (PDF)

Tarpinės ataskaitos
AB SEB bankas

2020 metų sausio – gruodžio mėnesių ataskaita (pagal LB reikalavimus) (PDF)
2020 metų sausio – rugsėjo mėnesių ataskaita (pagal LB reikalavimus) (PDF)
2020 metų sausio – kovo mėnesių ataskaita (pagal LB reikalavimus) (PDF)
2020 metų sausio – birželio mėnesių ataskaita (pagal LB reikalavimus) (PDF)

SEB įmonės Lietuvoje 

SEB Life and Pension Baltic SE
Metinės ataskaitos
Metinės ataskaitos santrauka už metus, pasibaigusius 2020 m. gruodžio 31 d.
Annual report 2020
Auditors report on Annual report 2020

Tarpinės ataskaitos
2020 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusio 9 mėnesių laikotarpio sutrumpinta tarpinė finansinė informacija
2020 m. birželio 30 d. pasibaigusio 6 mėnesių laikotarpio sutrumpinta tarpinė finansinė informacija
2020 m. kovo 31 d. pasibaigusio 3 mėnesių laikotarpio sutrumpinta tarpinė finansinė informacija

„SEB investicijų valdymo“ ataskaitos
Metinės ataskaitos
Pranešimas apie atlygio politiką santrauka
2020 m. finansinės ataskaitos, metinis pranešimas ir nepriklausomo auditoriaus išvada
,,SEB pensija 1954-1960‘‘, 2020 m. (PDF, 693 KB)
,,SEB pensija 1961-1967‘‘, 2020 m. (PDF, 716 KB)
,,SEB pensija 1968-1974‘‘, 2020 m. (PDF, 717 KB)
,,SEB pensija 1975-1981‘‘, 2020 m. (PDF, 702 KB)
,,SEB pensija 1982-1988‘‘, 2020 m. (PDF, 697 KB)
,,SEB pensija 1989-1995‘‘, 2020 m. (PDF, 676 KB)
,,SEB pensija 1996-2002‘‘, 2020 m. (PDF, 697 KB)
,,SEB turto išsaugojimo pensijų fondas‘‘, 2020 m. (PDF, 689 KB)
,,SEB pensija 18+‘‘, 2020 m. (PDF, 692 KB)
,,SEB pensija 18+‘‘, 2020 m. (PDF, 692 KB)
,,SEB pensija 50+‘‘, 2020 m. (PDF, 654 KB)
,,SEB pensija 58+‘‘, 2020 m. (PDF, 683 KB)
UAB SEB investicijų valdymas 2020 m. sausio-gruodžio ataskaita (PDF, 449 KB)
Ataskaita apie Dalyvavimo politikos įgyvendinimą 2020 m. (PDF, 28 KB)

Tarpinės ataskaitos
UAB „SEB investicijų valdymas” 2020 m. sausio–birželio mėnesių ataskaita
SEB Turto išsaugojimo pensijų fondo 2020 metų sausio–birželio mėnesių ataskaita
Pensijų fondo „SEB pensija 18+“  2020 m. sausio – birželio mėnesių ataskaita
Pensijų fondo „SEB pensija 50+“  2020 m. sausio – birželio mėnesių ataskaita
Pensijų fondo „SEB pensija 58+“  2020 m. sausio – birželio mėnesių ataskaita
Pensijų fondo „SEB pensija 1954–1960” 2020 m. sausio – birželio mėnesių ataskaita
Pensijų fondo „SEB pensija 1961–1967” 2020 m. sausio – birželio mėnesių ataskaita
Pensijų fondo „SEB pensija 1968–1974” 2020 m. sausio – birželio mėnesių ataskaita
Pensijų fondo „SEB pensija 1975–1981” 2020 m. sausio – birželio mėnesių ataskaita
Pensijų fondo „SEB pensija 1982–1988” 2020 m. sausio – birželio mėnesių ataskaita
Pensijų fondo „SEB pensija 1989–1995” 2020 m. sausio – birželio mėnesių ataskaita
Pensijų fondo „SEB pensija 1996–2002” 2020 m. sausio – birželio mėnesių ataskaita

Kapitalo pakankamumo ir rizikos valdymo ataskaitos

2020 m. AB SEB banko grupės kapitalo pakankamumo ir rizikos valdymo ataskaita (PDF)
2020 metų sausio – rugsėjo mėnesių AB SEB banko grupės kapitalo pakankamumo ir rizikos valdymo ataskaita (PDF)
2020 metų sausio – birželio mėnesių AB SEB banko grupės kapitalo pakankamumo ir rizikos valdymo ataskaita (PDF)
2020 metų sausio – kovo mėnesių AB SEB banko grupės kapitalo pakankamumo ir rizikos valdymo ataskaita (PDF)

Finansinės ataskaitos

Metinės ataskaitos
AB SEB bankas

2019 m. konsoliduotos finansinės ataskaitos

Tarpinės ataskaitos
AB SEB bankas

2019 metų sausio – gruodžio mėnesių ataskaita (pagal LB reikalavimus) 
2019 metų sausio – rugsėjo mėnesių ataskaita (pagal LB reikalavimus) 
2019 metų sausio – kovo mėnesių ataskaita (pagal LB reikalavimus) 
2019 metų sausio – birželio mėnesių ataskaita (pagal LB reikalavimus)

SEB įmonės Lietuvoje 

SEB Life and Pension Baltic SE
Metinės ataskaitos
Metinės ataskaitos santrauka už metus, pasibaigusius 2019 m. gruodžio 31 d.
Annual report 2019
Auditors report on Annual report 2019

Tarpinės ataskaitos
2019 m. sausio – rugsėjo mėnesių finansinės ataskaitos 
2019 m. sausio – kovo mėnesių finansinės ataskaitos
2019 m. sausio – birželio mėnesių finansinės ataskaitos

„SEB investicijų valdymo“ ataskaitos
Metinės ataskaitos
Pranešimas apie atlygio politika santrauka
Ataskaita apie Dalyvavimo politikos įgyvendinimą 2019 m.
2019 m. finansinės ataskaitos, metinis pranešimas ir nepriklausomo auditoriaus išvada
UAB „SEB investicijų valdymas” 2019 m. sausio-gruodžio mėnesių ataskaita, 2019 m.
„SEB pensija 1 plius“, 2019 m. (PDF, 795 KB)Priedas „SEB pensija 1 plius“, 2019 m.
„SEB pensija 2 plius“, 2019 m. (PDF, 991 KB)Priedas „SEB pensija 2 plius“, 2019 m.
„SEB pensija 1954-1960“, 2019 m.(PDF, 1 MB)Priedas „SEB pensija 1954-1960“, 2019 m. 
„SEB pensija 1961-1967“, 2019 m.(PDF, 1,1 MB)Priedas „SEB pensija 1961-1967“, 2019 m.
„SEB pensija 1968-1974“, 2019 m.(PDF, 1,2 MB) Priedas „SEB pensija 1968-1974“, 2019 m.
„SEB pensija 1975-1981“, 2019 m.(PDF, 1,2 MB)Priedas „SEB pensija 1975-1981“, 2019 m.
„SEB pensija 1982-1988“, 2019 m.(PDF, 1 MB)Priedas „SEB pensija 1982-1988“, 2019 m.
„SEB pensija 1989-1995“, 2019 m.(PDF, 1 MB)Priedas „SEB pensija 1989-1995“, 2019 m.
„SEB pensija 1996-2002“, 2019 m.(PDF, 682 KB)Priedas „SEB pensija 1996-2002“, 2019 m.
„SEB turto išsaugojimo pensijų fondas“, 2019 m. (PDF, 850 KB)Priedas „SEB turto išsaugojimo pensijų fondas“, 2019 m.

Tarpinės ataskaitos
UAB SEB investicijų valdymas 2019 metų sausio–birželio mėnesių ataskaita
SEB Turto išsaugojimo pensijų fondo 2019 metų sausio–birželio mėnesių ataskaita
Pensijų fondo „SEB pensija 1“  2019 m. sausio – birželio mėnesių ataskaita
Pensijų fondo „SEB pensija 2“  2019 m. sausio – birželio mėnesių ataskaita
Pensijų fondo „SEB pensija 3“  2019 m. sausio – birželio mėnesių ataskaita
Pensijų fondo „SEB pensija 1 plius“  2019 m. sausio – birželio mėnesių ataskaita
Pensijų fondo „SEB pensija 2 plius“  2019 m. sausio – birželio mėnesių ataskaita
Pensijų fondo „SEB pensija 1954–1960” 2019 m. sausio – birželio mėnesių ataskaita
Pensijų fondo „SEB pensija 1961–1967” 2019 m. sausio – birželio mėnesių ataskaita
Pensijų fondo „SEB pensija 1968–1974” 2019 m. sausio – birželio mėnesių ataskaita
Pensijų fondo „SEB pensija 1975–1981” 2019 m. sausio – birželio mėnesių ataskaita
Pensijų fondo „SEB pensija 1982–1988” 2019 m. sausio – birželio mėnesių ataskaita
Pensijų fondo „SEB pensija 1989–1995” 2019 m. sausio – birželio mėnesių ataskaita
Pensijų fondo „SEB pensija 1996–2002” 2019 m. sausio – birželio mėnesių ataskaita

Kapitalo pakankamumo ir rizikos valdymo ataskaitos

2019 m. AB SEB banko grupės kapitalo pakankamumo ir rizikos valdymo ataskaita 
2019 metų sausio – rugsėjo mėnesių AB SEB banko grupės kapitalo pakankamumo ir rizikos valdymo ataskaita
2019 metų sausio – kovo mėnesių AB SEB banko grupės kapitalo pakankamumo ir rizikos valdymo ataskaita 
2019 metų sausio – birželio mėnesių AB SEB banko grupės kapitalo pakankamumo ir rizikos valdymo ataskaita 

Finansinės ataskaitos

Metinės ataskaitos
AB SEB bankas

2018 m. konsoliduotos finansinės ataskaitos

Tarpinės ataskaitos
AB SEB bankas

2018 metų sausio – gruodžio mėnesių ataskaita (pagal LB reikalavimus) 
2018 metų sausio – rugsėjo mėnesių ataskaita (pagal LB reikalavimus) 
2018 metų sausio – birželio mėnesių ataskaita (pagal LB reikalavimus) 
2018 metų sausio – kovo mėnesių ataskaita (pagal LB reikalavimus) 

SEB įmonės Lietuvoje 

„SEB gyvybės draudimo“ finansinės ataskaitos
Metinės ataskaitos
2018 m. finansinės ataskaitos, metinis pranešimas ir nepriklausomo auditoriaus išvada 

Tarpinės ataskaitos
2018 m. sausio – rugsėjo mėnesių finansinės ataskaitos 
2018 m. sausio – birželio mėnesių finansinės ataskaitos 
2018 m. sausio – kovo mėnesių finansinės ataskaitos 

Mokumo ir finansinės būklės ataskaita
2018 m. mokumo ir finansinės būklės ataskaita

„SEB investicijų valdymo“ ataskaitos
Metinės ataskaitos
2018 m. finansinės ataskaitos
Informacija apie kapitalo pakankamumą 
Pranešimas apie atlygio politiką 
UAB SEB investicijų valdymas 2018 metų sausio–gruodžio mėnesių ataskaita 
Pensijų fondo SEB pensija 1 2018 metų sausio–gruodžio mėnesių ataskaitaPriedas „SEB pensija 1“ 
Pensijų fondo SEB pensija 2 2018 metų sausio–gruodžio mėnesių ataskaitaPriedas „SEB pensija 2“ 
Pensijų fondo SEB pensija 3 2018 metų sausio–gruodžio mėnesių ataskaitaPriedas „SEB pensija 3“ 
Pensijų fondo SEB pensija 1 plius 2018 metų sausio–gruodžio mėnesių ataskaitaPriedas „SEB pensija 1 plius“ 
Pensijų fondo SEB pensija 2 plius 2018 metų sausio–gruodžio mėnesių ataskaitaPriedas „SEB pensija 2 plius“ 

Tarpinės ataskaitos
UAB SEB investicijų valdymas 2018 m. sausio – birželio mėnesių ataskaita 
Pensijų fondo „SEB pensija 1“  2018 m. sausio – birželio mėnesių ataskaita 
Pensijų fondo „SEB pensija 2“  2018 m. sausio – birželio mėnesių ataskaita 
Pensijų fondo „SEB pensija 3“  2018 m. sausio – birželio mėnesių ataskaita 
Pensijų fondo „SEB pensija 1 plius“  2018 m. sausio – birželio mėnesių ataskaita 
Pensijų fondo „SEB pensija 2 plius“  2018 m. sausio – birželio mėnesių ataskaita

Kapitalo pakankamumo ir rizikos valdymo ataskaitos

2018 m. AB SEB banko grupės kapitalo pakankamumo ir rizikos valdymo ataskaita
2018 metų sausio – rugsėjo mėnesių AB SEB banko grupės kapitalo pakankamumo ir rizikos valdymo ataskaita
2018 metų sausio – birželio mėnesių AB SEB banko grupės kapitalo pakankamumo ir rizikos valdymo ataskaita 
2018 metų sausio – kovo mėnesių AB SEB banko grupės kapitalo pakankamumo ir rizikos valdymo ataskaita 

Finansinės ataskaitos

Metinės ataskaitos
AB SEB bankas

2017 m. konsoliduotos finansinės ataskaitos 

Tarpinės ataskaitos
AB SEB bankas

2017 metų sausio – gruodžio mėnesių ataskaita (pagal LB reikalavimus) 
2017 metų sausio – kovo mėnesių ataskaita (pagal LB reikalavimus) 
2017 metų sausio – birželio mėnesių ataskaita (pagal LB reikalavimus)
2017 metų sausio – rugsėjo mėnesių ataskaita (pagal LB reikalavimus)

SEB įmonės Lietuvoje 

„SEB gyvybės draudimo“ finansinės ataskaitos
Metinės ataskaitos
2017 m. finansinės ataskaitos, metinis pranešimas ir nepriklausomo auditoriaus išvada 

Tarpinės ataskaitos
2017 m. sausio — rugsėjo mėnesių finansinės ataskaitos
2017 m. sausio — birželio mėnesių finansinės ataskaitos
2017 m. sausio — kovo mėnesių finansinės ataskaitos

Mokumo ir finansinės būklės ataskaita
2017 m. mokumo ir finansinės būklės ataskaita

„SEB investicijų valdymo“ ataskaitos
Metinės ataskaitos
2017 m. finansinės ataskaitos
Pranešimas apie atlygio politiką
Informacija apie kapitalo pakankamumą 
UAB SEB investicijų valdymas 2017 metų sausio–gruodžio mėnesių ataskaita 
Pensijų fondo SEB pensija 1 2017 metų sausio–gruodžio mėnesių ataskaita 
Pensijų fondo SEB pensija 2 2017 metų sausio–gruodžio mėnesių ataskaita 
Pensijų fondo SEB pensija 3 2017 metų sausio–gruodžio mėnesių ataskaita 
Pensijų fondo SEB pensija 1 plius 2017 metų sausio–gruodžio mėnesių ataskaita 
Pensijų fondo SEB pensija 2 plius 2017 metų sausio–gruodžio mėnesių ataskaita

Tarpinės ataskaitos
UAB SEB investicijų valdymas 2017 m. sausio — birželio mėnesių ataskaita
Pensijų fondo „SEB pensija 1“  2017 m. sausio — birželio mėnesių ataskaita
Pensijų fondo „SEB pensija 2“  2017 m. sausio — birželio mėnesių ataskaita
Pensijų fondo „SEB pensija 3“  2017 m. sausio — birželio mėnesių ataskaita
Pensijų fondo „SEB pensija 1 plius“  2017 m. sausio — birželio mėnesių ataskaita 
Pensijų fondo „SEB pensija 2 plius“  2017 m. sausio — birželio mėnesių ataskaita

Kapitalo pakankamumo ir rizikos valdymo ataskaitos

2017 m. AB SEB banko grupės kapitalo pakankamumo ir rizikos valdymo ataskaita 

Finansinės ataskaitos

Metinės ataskaitos
AB SEB bankas

2016 m. konsoliduotos finansinės ataskaitos
2016 m. finansinių ataskaitų atsakingų asmenų patvirtinimas

Tarpinės ataskaitos
AB SEB bankas

2016 metų sausio – gruodžio mėnesių ataskaita (pagal LB reikalavimus)
2016 metų sausio – rugsėjo mėnesių ataskaita (pagal LB reikalavimus)
2016 metų sausio – birželio mėnesių ataskaita (pagal LB reikalavimus)
2016 metų sausio – kovo mėnesių ataskaita (pagal LB reikalavimus)
2016 metų sausio – birželio mėnesių sutrumpinta tarpinė informacija (pagal TFAS reikalavimus)

SEB įmonės Lietuvoje 

„SEB gyvybės draudimo“ finansinės ataskaitos
Metinės ataskaitos
2016 m. finansinės ataskaitos, metinis pranešimas ir nepriklausomo auditoriaus išvada 

Tarpinės ataskaitos
2016 m. sausio — birželio mėnesių finansinės ataskaitos 

Mokumo ir finansinės būklės ataskaita
2016 m. mokumo ir finansinės būklės ataskaita

„SEB investicijų valdymo“ ataskaitos
Metinės ataskaitos
2016 m. finansinės ataskaitos
Pranešimas apie atlygio politiką
Informacija apie kapitalo pakankamumą
UAB SEB investicijų valdymas 2016 metų sausio–gruodžio mėnesių ataskaita 
Pensijų fondo SEB pensija 1 2016 metų sausio–gruodžio mėnesių ataskaita
Pensijų fondo SEB pensija 2 2016 metų sausio–gruodžio mėnesių ataskaita 
Pensijų fondo SEB pensija 3 2016 metų sausio–gruodžio mėnesių ataskaita
Pensijų fondo SEB pensija 1 plius 2016 metų sausio–gruodžio mėnesių ataskaita
Pensijų fondo SEB pensija 2 plius 2016 metų sausio–gruodžio mėnesių ataskaita 

Tarpinės ataskaitos
UAB SEB investicijų valdymas 2016 m. sausio — birželio mėnesių ataskaita
SEB aktyviai valdomo fondų portfelio 60 2016 m. sausio — birželio mėnesių ataskaita 
SEB aktyviai valdomo fondų portfelio 100 2016 m. sausio — birželio mėnesių ataskaita
Pensijų fondo „SEB pensija 1“ 2016 m. sausio — birželio mėnesių ataskaita 
Pensijų fondo „SEB pensija 2“ 2016 m. sausio — birželio mėnesių ataskaita
Pensijų fondo „SEB pensija 3“ 2016 m. sausio — birželio mėnesių ataskaita 
Pensijų fondo „SEB pensija 1 plius“ 2016 m. sausio — birželio mėnesių ataskaita
Pensijų fondo „SEB pensija 2 plius“ 2016 m. sausio — birželio mėnesių ataskaita

Kapitalo pakankamumo ir rizikos valdymo ataskaitos

2016 m. AB SEB banko grupės kapitalo pakankamumo ir rizikos valdymo ataskaita 

Finansinės ataskaitos

Metinės ataskaitos
AB SEB bankas

2015 m. konsoliduotos finansinės ataskaitos 
2015 m. finansinių ataskaitų atsakingų asmenų patvirtinimas

Tarpinės ataskaitos
AB SEB bankas

2015 metų sausio – gruodžio mėnesių ataskaita (pagal LB reikalavimus)
2015 metų sausio – rugsėjo mėnesių sutrumpinta tarpinė informacija (pagal TFAS reikalavimus)
2015 metų sausio – rugsėjo mėnesių ataskaita (pagal LB reikalavimus)
2015 metų sausio – birželio mėnesių sutrumpinta tarpinė informacija (pagal TFAS reikalavimus) 
2015 metų sausio – birželio mėnesių ataskaita (pagal LB reikalavimus)
2015 metų sausio – kovo mėnesių sutrumpinta tarpinė informacija (pagal TFAS reikalavimus)
2015 metų sausio – kovo mėnesių ataskaita (pagal LB reikalavimus) 

SEB įmonės Lietuvoje 

„SEB gyvybės draudimo“ finansinės ataskaitos
Metinės ataskaitos
2015 m. finansinės ataskaitos, metinis pranešimas ir nepriklausomo auditoriaus išvada

Tarpinės ataskaitos
2015 m. sausio — rugsėjo mėnesių finansinės ataskaitos
2015 m. sausio — birželio mėnesių finansinės ataskaitos 
2015 m. sausio — kovo mėnesių finansinės ataskaitos

„SEB investicijų valdymo“ ataskaitos
Metinės ataskaitos
2015 m. finansinės ataskaitos 
Pranešimas apie atlygio politiką
Informacija apie kapitalo pakankamumą
UAB SEB investicijų valdymas 2015 metų sausio–gruodžio mėnesių ataskaita
SEB aktyviai valdomo fondų portfelio 60 2015 metų sausio–gruodžio mėnesių ataskaita 
SEB aktyviai valdomo fondų portfelio 100 2015 metų sausio–gruodžio mėnesių ataskaita
Pensijų fondo SEB pensija 1 2015 metų sausio–gruodžio mėnesių ataskaita 
Pensijų fondo SEB pensija 2 2015 metų sausio–gruodžio mėnesių ataskaita 
Pensijų fondo SEB pensija 3 2015 metų sausio–gruodžio mėnesių ataskaita
Pensijų fondo SEB pensija 1 plius 2015 metų sausio–gruodžio mėnesių ataskaita
Pensijų fondo SEB pensija 2 plius 2015 metų sausio–gruodžio mėnesių ataskaita 

Tarpinės ataskaitos
UAB SEB investicijų valdymas 2015 m. sausio — birželio mėnesių ataskaita
SEB aktyviai valdomo fondų portfelio 60 2015 m. sausio — birželio mėnesių ataskaita
SEB aktyviai valdomo fondų portfelio 100 2015 m. sausio — birželio mėnesių ataskaita
Pensijų fondo „SEB pensija 1“ 2015 m. sausio — birželio mėnesių ataskaita 
Pensijų fondo „SEB pensija 2“ 2015 m. sausio — birželio mėnesių ataskaita 
Pensijų fondo „SEB pensija 3“ 2015 m. sausio — birželio mėnesių ataskaita
Pensijų fondo „SEB pensija 1 plius“ 2015 m. sausio — birželio mėnesių ataskaita
Pensijų fondo „SEB pensija 2 plius“ 2015 m. sausio — birželio mėnesių ataskaita 

Kapitalo pakankamumo ir rizikos valdymo ataskaitos

2015 m. AB SEB banko grupės kapitalo pakankamumo ir rizikos valdymo ataskaita

Finansinės ataskaitos

Metinės ataskaitos
AB SEB bankas

2014 m. konsoliduotos finansinės ataskaitos
2014 m. finansinių ataskaitų atsakingų asmenų patvirtinimas 

Tarpinės ataskaitos
AB SEB bankas

2014 metų sausio — gruodžio mėnesių ataskaita (pagal LB reikalavimus)
2014 metų sausio — gruodžio mėnesių sutrumpinta tarpinė informacija (pagal TFAS reikalavimus) 
2014 metų sausio — rugsėjo mėnesių ataskaita (pagal LB reikalavimus) 
2014 metų sausio — rugsėjo mėnesių sutrumpinta tarpinė informacija (pagal TFAS reikalavimus)
2014 metų sausio — birželio mėnesių sutrumpinta tarpinė informacija (pagal TFAS reikalavimus)
2014 metų sausio — birželio mėnesių ataskaita (pagal LB reikalavimus)
2014 metų sausio — kovo mėnesių ataskaita (pagal TFAS reikalavimus) 
2014 metų sausio — kovo mėnesių ataskaita (pagal LB reikalavimus) 

SEB įmonės Lietuvoje 

„SEB gyvybės draudimo“ finansinės ataskaitos
Metinės ataskaitos
2014 m. finansinės ataskaitos, metinis pranešimas ir nepriklausomo auditoriaus išvada

Tarpinės ataskaitos
2014 m. sausio — rugsėjo mėnesių finansinės ataskaitos 
2014 m. sausio — birželio mėnesių finansinės ataskaitos
2014 m. sausio — kovo mėnesių finansinės ataskaitos 

„Skandinaviska Enskilda Banken AB Vilniaus filialo“ ataskaitos
Metinės ataskaitos
2014 m. sausio — gruodžio mėnesių finansinės ataskaitos

„SEB investicijų valdymo“ ataskaitos
Metinės ataskaitos
2014 m. finansinės ataskaitos 
Pranešimas apie atlygio politiką
Informacija apie kapitalo pakankamumą 
UAB SEB investicijų valdymas 2014 metų sausio–gruodžio mėnesių ataskaita
SEB aktyviai valdomo fondų portfelio 60 2014 metų sausio–gruodžio mėnesių ataskaita
SEB aktyviai valdomo fondų portfelio 100 2014 metų sausio–gruodžio mėnesių ataskaita
Pensijų fondo SEB pensija 1 2014 metų sausio–gruodžio mėnesių ataskaita
Pensijų fondo SEB pensija 2 2014 metų sausio–gruodžio mėnesių ataskaita 
Pensijų fondo SEB pensija 3 2014 metų sausio–gruodžio mėnesių ataskaita 
Pensijų fondo SEB pensija 1 plius 2014 metų sausio–gruodžio mėnesių ataskaita
Pensijų fondo SEB pensija 2 plius 2014 metų sausio–gruodžio mėnesių ataskaita

Tarpinės ataskaitos
UAB SEB investicijų valdymas 2014 m. sausio — birželio mėnesių ataskaita 
SEB aktyviai valdomo fondų portfelio 60 2014 m. sausio — birželio mėnesių ataskaita
SEB aktyviai valdomo fondų portfelio 100 2014 m. sausio — birželio mėnesių ataskaita
Pensijų fondo „SEB pensija 1“ 2014 m. sausio — birželio mėnesių ataskaita
Pensijų fondo „SEB pensija 2“ 2014 m. sausio — birželio mėnesių ataskaita
Pensijų fondo „SEB pensija 3“ 2014 m. sausio — birželio mėnesių ataskaita
Pensijų fondo „SEB pensija 1 plius“ 2014 m. sausio — birželio mėnesių ataskaita
Pensijų fondo „SEB pensija 2 plius“ 2014 m. sausio — birželio mėnesių ataskaita

Kapitalo pakankamumo ir rizikos valdymo ataskaitos

2014 m. AB SEB banko grupės kapitalo pakankamumo ir rizikos valdymo ataskaita

Finansinės ataskaitos

Metinės ataskaitos
AB SEB bankas

2011 m. konsoliduotos finansinės ataskaitos 
2011 m. finansinių ataskaitų atsakingų asmenų patvirtinimas

Tarpinės ataskaitos
AB SEB bankas

2011 metų sausio — gruodžio mėnesių ataskaita (pagal TFAS reikalavimus)
2011 metų sausio — gruodžio mėnesių ataskaita (pagal LB reikalavimus)
2011 metų sausio — rugsėjo mėnesių ataskaita (pagal TFAS reikalavimus) 
2011 metų sausio — rugsėjo mėnesių ataskaita (pagal LB reikalavimus) 
2011 metų sausio — birželio mėnesių ataskaita (pagal TFAS reikalavimus) 
2011 metų sausio — birželio mėnesių ataskaita (pagal LB reikalavimus)
2011 metų sausio — kovo mėnesių ataskaita (pagal TFAS reikalavimus) 

2011 metų sausio — kovo mėnesių ataskaita (pagal LB reikalavimus)

SEB įmonės Lietuvoje 

„SEB gyvybės draudimo“ finansinės ataskaitos
Metinės ataskaitos
2011 m. finansinės ataskaitos, metinis pranešimas ir nepriklausomo auditoriaus išvada 

Tarpinės ataskaitos
2011 m. sausio — rugsėjo mėnesių finansinės ataskaitos 
2011 m. sausio — birželio mėnesių finansinės ataskaitos 
2011 m. sausio — kovo mėnesių finansinės ataskaitos

„Skandinaviska Enskilda Banken AB Vilniaus filialo“ ataskaitos
Metinės ataskaitos
2011 m. sausio — gruodžio mėnesių finansinės ataskaitos

Tarpinės ataskaitos
2011 m. sausio — rugsėjo mėnesių finansinės ataskaitos 
2011 m. sausio — birželio mėnesių finansinės ataskaitos
2011 m. sausio — kovo mėnesių finansinės ataskaitos 

„SEB investicijų valdymo“ ataskaitos
Metinės ataskaitos
2011 m. finansinės ataskaitos
Informacija apie kapitalo pakankamumą
Pranešimas apie atlygio politiką 
UAB „SEB investicijų valdymas“ 2011 m. sausio — gruodžio mėnesių ataskaita
SEB aktyviai valdomo fondų portfelio 60 2011 m. sausio — gruodžio mėnesių ataskaita
SEB aktyviai valdomo fondų portfelio 100 2011 m. sausio — gruodžio mėnesių ataskaita 
Pensijų fondo „SEB pensija 1“ 2011 m. sausio — gruodžio mėnesių ataskaita
Pensijų fondo „SEB pensija 2“ 2011 m. sausio — gruodžio mėnesių ataskaita
Pensijų fondo „SEB pensija 3“ 2011 m. sausio — gruodžio mėnesių ataskaita
Pensijų fondo „SEB pensija 1 plius“ 2011 m. sausio — gruodžio mėnesių ataskaita 
Pensijų fondo „SEB pensija 2 plius“ 2011 m. sausio — gruodžio mėnesių ataskaita 

Tarpinės ataskaitos
UAB „SEB investicijų valdymas“ 2011 m. sausio — birželio mėnesių ataskaita
SEB aktyviai valdomo fondų portfelio 60 2011 m. sausio — birželio mėnesių ataskaita
SEB aktyviai valdomo fondų portfelio 100 2011 m. sausio — birželio mėnesių ataskaita
Pensijų fondo „SEB pensija 1“ 2011 m. sausio — birželio mėnesių ataskaita 
Pensijų fondo „SEB pensija 2“ 2011 m. sausio — birželio mėnesių ataskaita
Pensijų fondo „SEB pensija 3“ 2011 m. sausio — birželio mėnesių ataskaita
Pensijų fondo „SEB pensija 1 plius“ 2011 m. sausio — birželio mėnesių ataskaita
Pensijų fondo „SEB pensija 2 plius“ 2011 m. sausio — birželio mėnesių ataskaita 

Finansinės ataskaitos

Metinės ataskaitos
AB SEB bankas

2013 m. konsoliduotos finansinės ataskaitos 
2013 m. finansinių ataskaitų atsakingų asmenų patvirtinimas

Tarpinės ataskaitos
AB SEB bankas

2013 metų sausio — gruodžio mėnesių sutrumpinta tarpinė informacija (pagal TFAS reikalavimus) 
2013 metų sausio — gruodžio mėnesių ataskaita (pagal LB reikalavimus) 
2013 metų sausio — rugsėjo mėnesių sutrumpinta tarpinė informacija (pagal TFAS reikalavimus) 
2013 metų sausio — rugsėjo mėnesių ataskaita (pagal LB reikalavimus) 
2013 metų sausio — birželio mėnesių sutrumpinta tarpinė informacija (pagal TFAS reikalavimus)
2013 metų sausio — birželio mėnesių ataskaita (pagal LB reikalavimus) 
2013 metų sausio — kovo mėnesių ataskaita (pagal TFAS reikalavimus)
2013 metų sausio — kovo mėnesių ataskaita (pagal LB reikalavimus) 

SEB įmonės Lietuvoje 

„SEB gyvybės draudimo“ finansinės ataskaitos
Metinės ataskaitos
2013 m. finansinės ataskaitos, metinis pranešimas ir nepriklausomo auditoriaus išvada

Tarpinės ataskaitos
2013 m. sausio — rugsėjo mėnesių finansinės ataskaitos
2013 m. sausio — birželio mėnesių finansinės ataskaitos 
2013 m. sausio — kovo mėnesių finansinės ataskaitos 

„Skandinaviska Enskilda Banken AB Vilniaus filialo“ ataskaitos
Metinės ataskaitos
2013 m. sausio — gruodžio mėnesių finansinės ataskaitos 

Tarpinės ataskaitos
2013 m. sausio — kovo mėnesių finansinės ataskaitos

„SEB investicijų valdymo“ ataskaitos
Metinės ataskaitos
2013 m. finansinės ataskaitos
Pranešimas apie atlygio politiką
Informacija apie kapitalo pakankamumą
UAB SEB investicijų valdymas 2013 metų sausio–gruodžio mėnesių ataskaita
SEB aktyviai valdomo fondų portfelio 60 2013 metų sausio–gruodžio mėnesių ataskaita
SEB aktyviai valdomo fondų portfelio 100 2013 metų sausio–gruodžio mėnesių ataskaita 
Pensijų fondo SEB pensija 1 2013 metų sausio–gruodžio mėnesių ataskaita
Pensijų fondo SEB pensija 2 2013 metų sausio–gruodžio mėnesių ataskaita 
Pensijų fondo SEB pensija 3 2013 metų sausio–gruodžio mėnesių ataskaita 
Pensijų fondo SEB pensija 1 plius 2013 metų sausio–gruodžio mėnesių ataskaita 
Pensijų fondo SEB pensija 2 plius 2013 metų sausio–gruodžio mėnesių ataskaita 

Tarpinės ataskaitos
UAB SEB investicijų valdymas 2013 m. sausio — birželio mėnesių ataskaita 
SEB aktyviai valdomo fondų portfelio 60 2013 m. sausio — birželio mėnesių ataskaita 
SEB aktyviai valdomo fondų portfelio 100 2013 m. sausio — birželio mėnesių ataskaita 
Pensijų fondo „SEB pensija 1“ 2013 m. sausio — birželio mėnesių ataskaita
Pensijų fondo „SEB pensija 2“ 2013 m. sausio — birželio mėnesių ataskaita 
Pensijų fondo „SEB pensija 3“ 2013 m. sausio — birželio mėnesių ataskaita 
Pensijų fondo „SEB pensija 1 plius“ 2013 m. sausio — birželio mėnesių ataskaita
Pensijų fondo „SEB pensija 2 plius“ 2013 m. sausio — birželio mėnesių ataskaita

Finansinės ataskaitos

Metinės ataskaitos
AB SEB bankas

2012 m. konsoliduotos finansinės ataskaitos 

Tarpinės ataskaitos
AB SEB bankas

2012 metų sausio — gruodžio mėnesių sutrumpinta tarpinė informacija (pagal TFAS reikalavimus)
2012 metų sausio — gruodžio mėnesių ataskaita (pagal LB reikalavimus)
2012 metų sausio — rugsėjo mėnesių sutrumpinta tarpinė informacija (pagal TFAS reikalavimus) 
2012 metų sausio — rugsėjo mėnesių ataskaita (pagal LB reikalavimus)
2012 metų sausio — birželio mėnesių sutrumpinta tarpinė informacija (pagal TFAS reikalavimus) 
2012 metų sausio — birželio mėnesių ataskaita (pagal LB reikalavimus)
2012 metų sausio — kovo mėnesių ataskaita (pagal TFAS reikalavimus) 
2012 metų sausio — kovo mėnesių ataskaita (pagal LB reikalavimus) 

SEB įmonės Lietuvoje 

„SEB gyvybės draudimo“ finansinės ataskaitos
Metinės ataskaitos
2012 m. finansinės ataskaitos, metinis pranešimas ir nepriklausomo auditoriaus išvada 

Tarpinės ataskaitos
2012 m. sausio — rugsėjo mėnesių finansinės ataskaitos
2012 m. sausio — birželio mėnesių finansinės ataskaitos 
2012 m. sausio — kovo mėnesių finansinės ataskaitos

„Skandinaviska Enskilda Banken AB Vilniaus filialo“ ataskaitos
Metinės ataskaitos
2012 m. sausio — gruodžio mėnesių finansinės ataskaitos

Tarpinės ataskaitos
2012 m. sausio — rugsėjo mėnesių finansinės ataskaitos 
2012 m. sausio — birželio mėnesių finansinės ataskaitos 
2012 m. sausio — kovo mėnesių finansinės ataskaitos 

„SEB investicijų valdymo“ ataskaitos
Metinės ataskaitos
2012 m. finansinės ataskaitos
Informacija apie kapitalo pakankamumą
Pranešimas apie atlygio politiką
Naudojimosi balsavimo teisėmis taisyklių santrauka
UAB „SEB investicijų valdymas“ 2012 m. sausio — gruodžio mėnesių ataskaita
SEB aktyviai valdomo fondų portfelio 60 2012 m. sausio — gruodžio mėnesių ataskaita
SEB aktyviai valdomo fondų portfelio 100 2012 m. sausio — gruodžio mėnesių ataskaita 
Pensijų fondo „SEB pensija 1“ 2012 m. sausio — gruodžio mėnesių ataskaita
Pensijų fondo „SEB pensija 2“ 2012 m. sausio — gruodžio mėnesių ataskaita
Pensijų fondo „SEB pensija 3“ 2012 m. sausio — gruodžio mėnesių ataskaita
Pensijų fondo „SEB pensija 1 plius“ 2012 m. sausio — gruodžio mėnesių ataskaita
Pensijų fondo „SEB pensija 2 plius“ 2012 m. sausio — gruodžio mėnesių ataskaita

Tarpinės ataskaitos
UAB SEB investicijų valdymas 2012 m. sausio — birželio mėnesių ataskaita
SEB aktyviai valdomo fondų portfelio 60 2012 m. sausio — birželio mėnesių ataskaita 
SEB aktyviai valdomo fondų portfelio 100 2012 m. sausio — birželio mėnesių ataskaita
Pensijų fondo „SEB pensija 1“ 2012 m. sausio — birželio mėnesių ataskaita
Pensijų fondo „SEB pensija 2“ 2012 m. sausio — birželio mėnesių ataskaita
Pensijų fondo „SEB pensija 3“ 2012 m. sausio — birželio mėnesių ataskaita 
Pensijų fondo „SEB pensija 1 plius“ 2012 m. sausio — birželio mėnesių ataskaita 
Pensijų fondo „SEB pensija 2 plius“ 2012 m. sausio — birželio mėnesių ataskaita 

Finansinės ataskaitos

Metinės ataskaitos
AB SEB bankas

2010 m. konsoliduotos finansinės ataskaitos 
2010 m. finansinių ataskaitų atsakingų asmenų patvirtinimas

Tarpinės ataskaitos
AB SEB bankas

2010 metų sausio — gruodžio mėnesių ataskaita (pagal TFAS reikalavimus) 
2010 metų sausio — gruodžio mėnesių ataskaita (pagal LB reikalavimus)
2010 metų sausio — rugsėjo mėnesių ataskaita (pagal TFAS reikalavimus) 
2010 metų sausio — rugsėjo mėnesių ataskaita (pagal LB reikalavimus)
2010 metų sausio — birželio mėnesių ataskaita (pagal TFAS reikalavimus)
2010 metų sausio — birželio mėnesių ataskaita (pagal LB reikalavimus) 
2010 metų sausio — kovo mėnesių ataskaita (pagal TFAS reikalavimus) 
2010 metų sausio — kovo mėnesių ataskaita (pagal LB reikalavimus)

SEB įmonės Lietuvoje 

„SEB gyvybės draudimo“ finansinės ataskaitos
Metinės ataskaitos
2010 m. finansinės ataskaitos, metinis pranešimas ir nepriklausomo auditoriaus išvada 

Tarpinės ataskaitos
2010 m. sausio — rugsėjo mėnesių finansinės ataskaitos
2010 m. sausio — birželio mėnesių finansinės ataskaitos
2010 m. sausio — kovo mėnesių finansinės ataskaitos 

„Skandinaviska Enskilda Banken AB Vilniaus filialo“ ataskaitos
Metinės ataskaitos
2010 m. sausio — gruodžio mėnesių finansinės ataskaitos

Tarpinės ataskaitos
2010 m. sausio — rugsėjo mėnesių finansinės ataskaitos
2010 m. sausio — birželio mėnesių finansinės ataskaitos 
2010 m. sausio — kovo mėnesių finansinės ataskaitos

„SEB investicijų valdymo“ ataskaitos
Metinės ataskaitos
2010 m. finansinės ataskaitos 
2010 metų pranešimas 
2010 m. kapitalo pakankamumo skaičiavimo ataskaita 
2010 m. kapitalo vertinimo proceso aprašymo santrauka
UAB „SEB investicijų valdymas“ 2010 m. sausio — gruodžio mėnesių ataskaita
SEB pasaulio rinkų fondų fondo 2010 m. sausio — gruodžio mėnesių ataskaita
SEB akcijų fondų fondo 2010 m. sausio — gruodžio mėnesių ataskaita
Pensijų fondo „SEB pensija 1“ 2010 m. sausio — gruodžio mėnesių ataskaita
Pensijų fondo „SEB pensija 2“ 2010 m. sausio — gruodžio mėnesių ataskaita
Pensijų fondo „SEB pensija 3“ 2010 m. sausio — gruodžio mėnesių ataskaita
Pensijų fondo „SEB pensija 1 plius“ 2010 m. sausio — gruodžio mėnesių ataskaita
Pensijų fondo „SEB pensija 2 plius“ 2010 m. sausio — gruodžio mėnesių ataskaita

Tarpinės ataskaitos
UAB „SEB investicijų valdymas“ 2010 m. sausio — birželio mėnesių ataskaita 
SEB pasaulio rinkų fondų fondo 2010 m. sausio — birželio mėnesių ataskaita
SEB akcijų fondų fondo 2010 m. sausio — birželio mėnesių ataskaita
Pensijų fondo „SEB pensija 1“ 2010 m. sausio — birželio mėnesių ataskaita 
Pensijų fondo „SEB pensija 2“ 2010 m. sausio — birželio mėnesių ataskaita
Pensijų fondo „SEB pensija 3“ 2010 m. sausio — birželio mėnesių ataskaita 
Pensijų fondo „SEB pensija 1 plius“ 2010 m. sausio — birželio mėnesių ataskaita 
Pensijų fondo „SEB pensija 2 plius“ 2010 m. sausio — birželio mėnesių ataskaita

Finansinės ataskaitos

Metinės ataskaitos
AB SEB bankas

2009 m. konsoliduotos finansinės ataskaitos
2009 m. finansinių ataskaitų atsakingų asmenų patvirtinimas

Tarpinės ataskaitos
AB SEB bankas

2009 metų sausio — gruodžio mėnesių sutrumpinta tarpinė informacija (pagal TFAS reikalavimus) 
2009 metų sausio — rugsėjo mėnesių ataskaita (pagal TFAS reikalavimus) 
2009 metų sausio — gruodžio mėnesių ataskaita (pagal LB reikalavimus)
2009 metų sausio — rugsėjo mėnesių ataskaita (pagal TFAS reikalavimus)
2009 metų sausio — rugsėjo mėnesių ataskaita (pagal LB reikalavimus)
2009 metų sausio — birželio mėnesių ataskaita (pagal TFAS reikalavimus) 
2009 metų sausio — birželio mėnesių ataskaita (pagal LB reikalavimus)
2009 metų sausio — kovo mėnesių ataskaita (pagal TFAS reikalavimus) 
2009 metų sausio — kovo mėnesių ataskaita (pagal LB reikalavimus)

SEB įmonės Lietuvoje 

„SEB gyvybės draudimo“ ataskaitos
Metinės ataskaitos
2009 m. finansinės ataskaitos 

Tarpinės ataskaitos
2009 m. sausio — rugsėjo mėnesių finansinės ataskaitos
2009 m. sausio — birželio mėnesių finansinės ataskaitos 
2009 m. sausio — kovo mėnesių finansinės ataskaitos

„Skandinaviska Enskilda Banken AB Vilniaus filialo“ ataskaitos
Metinės ataskaitos
2009 m. sausio — gruodžio mėnesių finansinės ataskaitos

Tarpinės ataskaitos
2009 m. sausio — rugsėjo mėnesių finansinės ataskaitos 
2009 m. sausio — birželio mėnesių finansinės ataskaitos 
2009 m. sausio — kovo mėnesių finansinės ataskaitos 

„SEB investicijų valdymo“ ataskaitos
Metinės ataskaitos
2009 m. finansinės ataskaitos
2009 m. kapitalo pakankamumo skaičiavimo ataskaita
2009 m. kapitalo vertinimo proceso aprašymo santrauka 
UAB „SEB investicijų valdymas“ 2009 m. sausio — gruodžio mėnesių ataskaita
SEB pasaulio rinkų fondų fondo 2009 m. sausio — gruodžio mėnesių ataskaita 
SEB akcijų fondų fondo 2009 m. sausio — gruodžio mėnesių ataskaita 
Pensijų fondo „SEB pensija 1“ 2009 m. sausio — gruodžio mėnesių ataskaita
Pensijų fondo „SEB pensija 2“ 2009 m. sausio — gruodžio mėnesių ataskaita
Pensijų fondo „SEB pensija 3“ 2009 m. sausio — gruodžio mėnesių ataskaita 
Pensijų fondo „SEB pensija 1 plius“ 2009 m. sausio — gruodžio mėnesių ataskaita
Pensijų fondo „SEB pensija 2 plius“ 2009 m. sausio — gruodžio mėnesių ataskaita

Tarpinės ataskaitos
UAB „SEB investicijų valdymas“ 2009 m. sausio — birželio mėnesių ataskaita
SEB NVS akcijų fondo 2009 m. sausio — birželio mėnesių ataskaita
SEB NVS obligacijų fondo 2009 m. sausio — birželio mėnesių ataskaita 
SEB pasaulio rinkų fondų fondo 2009 m. sausio — birželio mėnesių ataskaita
SEB akcijų fondų fondo 2009 m. sausio — birželio mėnesių ataskaita
Pensijų fondo „SEB pensija 1“ 2009 m. sausio — birželio mėnesių ataskaita
Pensijų fondo „SEB pensija 2“ 2009 m. sausio — birželio mėnesių ataskaita
Pensijų fondo „SEB pensija 3“ 2009 m. sausio — birželio mėnesių ataskaita
Pensijų fondo „SEB pensija 1 plius“ 2009 m. sausio — birželio mėnesių ataskaita
Pensijų fondo „SEB pensija 2 plius“ 2009 m. sausio — birželio mėnesių ataskaita

Finansinės ataskaitos

Metinės ataskaitos
AB SEB bankas

2008 m. konsoliduotos finansinės ataskaitos
2008 m. finansinių ataskaitų atsakingų asmenų patvirtinimas 

Tarpinės ataskaitos
AB SEB bankas

2008 metų sausio — gruodžio mėnesių ataskaita (pagal TFAS reikalavimus)
2008 metų sausio — gruodžio mėnesių ataskaita (pagal LB reikalavimus) 
2008 metų sausio — rugsėjo mėnesių ataskaita (pagal TFAS reikalavimus) 
2008 metų sausio — rugsėjo mėnesių ataskaita (pagal LB reikalavimus) 
2008 metų sausio — birželio mėnesių ataskaita (pagal TFAS reikalavimus)
2008 metų sausio — birželio mėnesių ataskaita (pagal LB reikalavimus)
2008 metų sausio — kovo mėnesių ataskaita (pagal TFAS reikalavimus) 
2008 metų sausio — kovo mėnesių ataskaita (pagal LB reikalavimus) 

SEB įmonės Lietuvoje 

„SEB gyvybės draudimo“ ataskaitos
Metinės ataskaitos
2008 m. sausio — gruodžio mėnesių finansinė atskaitomybė

Tarpinės ataskaitos
2008 m. sausio — rugsėjo mėnesių finansinė atskaitomybė
2008 m. sausio — birželio mėnesių finansinė atskaitomybė 
2008 m. sausio — kovo mėnesių finansinė atskaitomybė

„Skandinaviska Enskilda Banken AB Vilniaus filialo“ ataskaitos
Metinės ataskaitos
2008 metų finansinė atskaitomybė 

„SEB investicijų valdymo“ ataskaitos
Metinės ataskaitos
UAB „SEB investicijų valdymas“ 2008 m. sausio — gruodžio mėnesių ataskaita 
SEB NVS akcijų fondo 2008 m. sausio-gruodžio mėnesių ataskaita 
SEB NVS obligacijų fondo 2008 m. sausio — gruodžio mėnesių ataskaita
SEB pasaulio rinkų fondų fondo 2008 m. sausio — gruodžio mėnesių ataskaita
SEB akcijų fondų fondo 2008 m. sausio — gruodžio mėnesių ataskaita
Pensijų fondo „SEB pensija 1“ 2008 m. sausio — gruodžio mėnesių ataskaita 
Pensijų fondo „SEB pensija 2“ 2008 m. sausio — gruodžio mėnesių ataskaita
Pensijų fondo „SEB pensija 3“ 2008 m. sausio — gruodžio mėnesių ataskaita 
Pensijų fondo „SEB pensija 1 plius“ 2008 m. sausio — gruodžio mėnesių ataskaita
Pensijų fondo „SEB pensija 2 plius“ 2008 m. sausio — gruodžio mėnesių ataskaita 

Tarpinės ataskaitos
UAB „SEB investicijų valdymas“ 2008 m. sausio — birželio mėnesių ataskaita
SEB NVS akcijų fondo 2008 m. sausio — birželio mėnesių ataskaita
SEB NVS obligacijų fondo 2008 m. sausio — birželio mėnesių ataskaita
SEB pasaulio rinkų fondų fondo 2008 m. sausio — birželio mėnesių ataskaita 
SEB akcijų fondų fondo 2008 m. sausio — birželio mėnesių ataskaita
Pensijų fondo „SEB pensija 1“ 2008 m. sausio — birželio mėnesių ataskaita 
Pensijų fondo „SEB pensija 2“ 2008 m. sausio — birželio mėnesių ataskaita
Pensijų fondo „SEB pensija 3“ 2008 m. sausio — birželio mėnesių ataskaita 
Pensijų fondo „SEB pensija 1 plius“ 2008 m. sausio — birželio mėnesių ataskaita 
Pensijų fondo „SEB pensija 2 plius“ 2008 m. sausio — birželio mėnesių ataskaita