Keisti kalbą:
Image

Pirkinių draudimas

Norint pasinaudoti paslauga, nereikia pateikti jokio papildomo prašymo. Paslauga nemokama ir galioja perkant tiek fizinėse, tiek internetinėse parduotuvėse.

Paragraphs

Pirkinių draudimas

Pirkiniai, kuriuos įsigyjate naudodamiesi SEB kredito kortele arba su kredito kortele susieta sąskaita (perkant internetu), yra draudžiami pirkinių draudimu.
Pavyzdžiui, baldai, muzikos instrumentai, sporto ir laisvalaikio prekės, žaislai, buitinė technika, kompiuteris ir kitos ilgalaikiam naudojimui skirtos prekės.

Galioja visame pasaulyje, išskyrus Rusiją ir Baltarusiją

Galioja 180 kalendorinių dienų nuo pirkimo datos

Galioja perkant tiek fizinėse, tiek internetinėse parduotuvėse

Draudimo apsauga

Draudimo laikotarpis

Draudimo apsauga galioja 180 kalendorinių dienų nuo pirkinio įsigijimo, t. y., faktinio pirkinio perdavimo kortelės turėtojui ir įgijus nuosavybės teisę į pirkinį.

Jei faktinio daikto perdavimo neįmanoma pagrįsti atitinkamais dokumentais, draudimo apsauga baigiasi 180-ą dieną nuo pirkinio kainos sumokėjimo.

Draudimo apsaugos teritorija

Draudimo apsauga galioja visame pasaulyje, išskyrus Rusiją ir Baltarusiją.

Žalos atlyginimas

Draudimo išmokos mokėjimas

AB „Lietuvos draudimas“, gavęs visą informaciją, reikšmingą nustatant draudžiamojo įvykio faktą, aplinkybes ir pasekmes bei draudimo išmokos dydį, ne vėliau kaip per 15 darbo dienų išmoka draudimo išmoką. Apie priimtą sprendimą jums bus pranešta raštu.

Draudimo išmoką į Jūsų nurodytą SEB sąskaitą perves AB „Lietuvos draudimas“. Iš draudimo išmokos bus išskaičiuota besąlyginė 30 eurų išskaita. Išmokos dydis priklauso nuo prekės būklės:

  • jei, remiantis apdraustojo pateikta informacija, draudikas nusprendžia, kad pirkinį remontuoti yra ekonomiškai tikslinga, apdraustajam yra atlyginamos pirkinio remonto išlaidos, išskaičiavus besąlyginę išskaitą ir PVM dydį (tik tuo atveju, kai apdraustasis yra PVM mokėtojas)
  • jei, remiantis apdraustojo pateikta informacija, draudikas nusprendžia, kad pirkinį remontuoti yra ekonomiškai netikslinga, apdraustajam yra atlyginamos pirkinio keitimo nauju išlaidos, išskaičiavus besąlyginę išskaitą ir PVM dydį (tik tuo atveju, kai apdraustasis yra PVM mokėtojas)
  • nuostoliai atlyginami neviršijant pirkinio įsigijimo sumos

Draudimo suma, limitai ir besąlyginė išskaita kiekvienai kortelei

Kiekvieno draudžiamojo įvykio atveju bus taikoma 30 eurų besąlyginė išskaita (franšizė).

Ką daryti įvykus draudžiamajam įvykiui?

Prašome apie įvykį pranešti draudikui AB „Lietuvos draudimas“ per 10 darbo dienų ir laikytis tolesnių draudiko nurodymų.

Tai padaryti galite užpildydami pranešimo formą, kuri pateikta čia: https://www.ld.lt/SEB-pirkinio-draudimo-zalos-pranesimas
Arba skambinkite telefonu Lietuvoje 1828, telefonu iš užsienio +370 5 266 6612.

Kai prašymą pateikiate užpildydami pranešimo formą, pridėkite:

  • draudiko nustatytos formos pranešimą, kuriame nurodomi draudžiamojo įvykio aplinkybės, data, pobūdis
  • atsiskaitymą už pirkinį kortele patvirtinantį dokumentą, t. y., elektroninio kortelių skaitytuvo atspausdintą dokumentą su kortele atliktos atsiskaitymo operacijos duomenimis, bei pirkinį pardavusio asmens išduotą kasos aparato čekį (kvitą ir kitus dokumentus patvirtinančius, kad pirkinio kaina yra visiškai sumokėta)
  • sugadinto pirkinio nuotrauką ir / arba jo remonto išlaidų apskaičiavimą
  • teisėsaugos institucijų pažymas, patvirtinančias, kad buvo kreiptasi į šias institucijas dėl draudžiamojo įvykio, kuriam įvykus pirkinys buvo prarastas dėl neteisėtos trečiųjų asmenų veikos

Jei reikės pateikti papildomus dokumentus ir / ar įrodymus, patikslinti informaciją apie draudiminio įvykio aplinkybes, nuostolių dydį ir galimus atsakingus asmenis, arba susitarti dėl galimybės apžiūrėti įvykio vietą ar sugadintą turtą, AB „Lietuvos draudimas“ su jumis susisieks.

Informuojame, kad jūsų asmens duomenys, susiję su pirkinių draudimu, bus tvarkomi AB „Lietuvos draudimas“ Pirkinių draudimo taisyklėse nustatytais tikslais ir tvarka. Daugiau informacijos apie AB „Lietuvos draudimas“ vykdomą asmens duomenų tvarkymą galite rasti Privatumo politikoje.