Keisti kalbą:
Image
man, newspaper, white hous, porch, forest

Draudimas „Saugus kreditas“

Atsitiko draudžiamasis įvykis?

Paragraphs

Paėmę kreditą galite jaustis ramiau

 • Susirgus, susižeidus ar netekus darbo būtų mokama draudimo išmoka, lygi kredito įmokai ar tenkančiai jos daliai
 • Visiško ar nuolatinio nedarbingumo atveju padengiamas kredito likutis ar sutartyje nustatyta kredito dalis
 • Apdraustajam mirus padengiamas visas kredito likutis ar sutartyje nustatyta kredito dalis

Kaip apsidrausti?

Jei imate būsto ar vartojimo kreditą

 

 • Paprašykite SEB konsultanto draudimo „Saugus kreditas“ pasiūlymo 
 • Būkite apsaugoti nuo pat kredito suteikimo pradžios
   

Sužinoti daugiau

Jei jau turite SEB banko būsto kreditą

 

 • Registruokitės į konsultaciją

 • Gaukite pasiūlymą konsultacijos metu

 • Pasirašykite sutartį interneto banke

Gauti asmeninį pasiūlymą

Draudimo apsaugos rūšys

Gyvybės draudimas

 

 • Dėl ligos ar nelaimingo atsitikimo mirus apdraustajam, draudimo bendrovė padengia visą kredito likutį ar sutartyje nustatytą kredito dalį. Artimieji paveldi ne skolą, o namus. 

Skaityti taisykles (PDF)

Draudimas nuo visiško ir nuolatinio nedarbingumo

 

 • Ištikus sunkiai negaliai, pavyzdžiui, praradus klausą, regėjimą, gebėjimą kalbėti, patyrus sunkius nudegimus, ištikus paralyžiui, komai ar praradus galūnes, draudimo bendrovė padengia visą kredito likutį ar sutartyje nustatytą kredito dalį.

 

Draudimas nuo laikino nedarbingumo

 

 • Dėl nelaimingo atsitikimo ar ligos esant nedarbingam ilgiau negu 30 dienų draudimo bendrovė kurį laiką kas mėnesį apdraustajam mokėtų draudimo išmoką, lygią jo sumokėtai kredito įmokai ar tenkančiai jos daliai. Maksimalus draudimo išmokų laikotarpis įvykus vienam draudžiamajam įvykiui, yra 6 mėnesiai.
 • Draudimas įsigalioja praėjus 30 dienų nuo sutarties sudarymo datos.
 • Išmoka nemokama už pirmas 30 dienų po draudžiamojo įvykio datos.

Draudimas nuo priverstinio nedarbo (papildoma apsauga tik būsto paskolos gavėjams)

 

 • Praradus darbą, pavyzdžiui, bankrutavus įmonei, jai netekus veiklos licencijos ar abipusiu šalių susitarimu darbdaviui pasiūlius, draudimo bendrovė kurį laiką kas mėnesį apdraustajam mokėtų draudimo išmoką, lygią jo sumokėtai kredito įmokai ar pasirinktai jos daliai.
 • Maksimalus draudimo išmokų laikotarpis, įvykus vienam draudžiamajam įvykiui, yra 12 mėnesių.
 • Draudimas įsigalioja praėjus 60 dienų nuo sutarties sudarymo datos.
 • Išmoka nemokama už pirmas 30 dienų po draudžiamojo įvykio datos.

Skaityti taisykles

Naudinga informacija

18–55 metų asmenys, kurie turi SEB banko kreditą ir kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje. Maksimali draudimo sutarties trukmė – kol apdraustajam sukaks 61 metai.

Jei kredito gavėjai yra du, draudimo sutartyje gali būti nurodyti du apdraustieji (SEB banko būsto kredito bendraskoliai).

Draudimo įmokos suma priklauso nuo paskolos sumos arba grąžintino paskolos likučio ir apdraustojo amžiaus. 

Draudimo įmokos mokamos kiekvieną mėnesį, kol bus grąžintas kreditas.

Jei įvyko draudžiamasis įvykis

 • Praneškite apie įvykį
 • Pateikite įvykį liudijančius dokumentus
 • Gaukite draudimo išmoką

Norite pasitarti dėl draudimo „Saugus kreditas“?

 

 • Mūsų konsultantai padės rasti Jums tinkamą sprendimą
 • Patogi vaizdo konsultacija
 • Galimybė sudaryti sutartį nuotoliniu būdu

Registruotis į konsultaciją

Kiti būdai pasirūpinti savo finansiniu saugumu

Asmens draudimas

 • Finansinė pagalba traumos ar sunkios ligos atveju
 • Papildomos pajamos nedarbingumo laikotarpiu
 • Finansinė apsauga šeimos maitintojo netekties atveju
 • Galimybė užtikrinti, kad skolos ir kreditai būtų padengti, o ne paveldėti

Kaupkite savo vaiko ateičiai

 • Taupykite vaiko išsilavinimui ar kitiems svarbiems tikslams
 • Investuokite lėšas, kad sukauptumėte daugiau ir apsaugotumėte jas nuo nuvertėjimo
 • Pasinaudokite pajamų mokesčio lengvata ir susigrąžinkite dalį sumokėtų lėšų