Keisti kalbą:

„SEB Life and Pension Baltic SE“ Lietuvos filialo draudimo agentų sąrašas

Paragraphs
Pavadinimas AB SEB bankas
Juridinio asmens kodas 112021238
Juridinio asmens buveinės adresas Konstitucijos pr. 24, LT–08105 Vilnius, Lietuva
Tarpininko rūšis Agentas
Draudimo grupių kodai GD.1. (gyvybės draudimas, kiek nenumatyta Draudimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 2–5 punktuose)
GD.3. (gyvybės draudimas, susijęs su investiciniais fondais)
NGD.1. (draudimas nuo nelaimingų atsitikimų)
NGD.2. (draudimas nuo ligų)
Draudimo agento pažymos data 2006 02 01
Draudimo agento pažymos numeris Nr. 118
Draudimo agento darbuotojų, platinančių draudimo produktus, sąrašas Įgaliotų atstovų sąrašas
Įrašymo į sąrašą data 2006 02 01