Switch to mobile version. Į viršų

Verslo klientams

Darbo užmokesčio pervedimas darbuotojams

Darbo užmokesčio pervedimas darbuotojams

Tik vienas nurodymas – ir visi gaus atlyginimą

 • Greitai ir patogiai – pakanka pateikti vieną mokėjimo nurodymą
 • Nereikia specialios sutarties – paslauga gali naudotis interneto banko vartotojai, turintys reikiamas teises
 • Saugiai – už pervedimą atsakingiems asmenims galite taikyti ribojimus

Paprastai

 • Parengsite elektroninį darbo užmokesčio pervedimo žiniaraštį, pagal kurį bankas perves pinigus.
 • Atėjus laikui mokėti darbo užmokestį, prisijungsite prie interneto banko, pateiksite vieną mokėjimo nurodymą, ir pinigai bus pervesti visiems Jūsų darbuotojams.
 • Darbo užmokestį galite pervesti į SEB banko ir į kitų Lietuvoje registruotų ir Europos ekonominės erdvės bankų sąskaitas.

Greitai

Nesvarbu, keliems žmonėms turi būti pervestas darbo užmokestis, lėšos pervedamos Jums pateikus tik vieną mokėjimo nurodymą, taigi negaišite laiko išmokėdami pinigus ar atlikdami daug pervedimo ir kitų operacijų.

Patogiai

Turėsite dvi patogias galimybes:

 • perkelti jau paruoštą darbo užmokesčio pervedimo žiniaraštį iš savo buhalterinės programos
 • vieną kartą sukurti darbo užmokesčio pervedimo žiniaraštį ir vėliau jį tik koreguoti

Pigiau

Jei atlyginimą mokate grynaisiais pinigais iš įmonės sąskaitos, turite mokėti grynųjų pinigų paėmimo mokestį. Jo mokėti Jums nereikės, jei naudositės darbo užmokesčio pervedimo paslauga.

Saugiai

 • Nereikės rūpintis, kaip saugiai atvežti grynuosius pinigus darbo užmokesčiui išmokėti.
 • Galėsite vienam įmonės darbuotojui suteikti teisę kurti darbo užmokesčio bylą nepervedant pinigų, kitam — tik pervesti bendrą visų atlyginimų sumą nematant bylos detalių.

Išsamesnės informacijos apie šią paslaugą, jos teikimo sąlygas ir įkainius teiraukitės paskambinę telefonu +370 5 268 2822 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.

Mokėjimo nurodymus pervesti darbo užmokestį interneto banke galite įkelti ISO20022 XML formatu

Pagrindiniai reikalavimai ISO20022 XML formatu įkeliamam mokėjimo nurodymui pervesti darbo užmokestį:

 • PaymentInformation/CategoryPurpose/Code lauko reikšmė – SALA;
 • Mokėjimo nurodymo valiuta – eurai (EUR);
 • Lėšų gavėjo sąskaita – SEB ar kito Lietuvoje registruoto arba Europos ekonominės erdvės banko sąskaita.

Kaip internetu pervesti atlyginimą?

1. Prisijunkite prie SEB interneto banko ir pateikite reikiamus darbo užmokesčio (grupinio) mokėjimo duomenis. Tą galite padaryti dviem būdais:

 1.  įkelti mokėjimo nurodymų XML formato failą ISO20022 pasirinkę meniu punktą „Mokėjimai“ → „Mokėjimo failų įkėlimas“:


   
 2. užpildyti tam skirtą formą pasirinkę meniu punktą „Mokėjimai“ → „Darbo užmokesčio (grupinis) pervedimas“ → „Naujas mokėjimas“:


2. Pateikę reikiamus duomenis, galėsite atlikti tokius veiksmus:

 • keisti pradinius mokėjimo nurodymo duomenis. Dėmesio! Nurodyta bendroji mokėjimo paskirtis bus perduota tokia pati visiems gavėjams
 • peržiūrėti mokėjimo duomenis (bendrą gavėjų skaičių ir sumą)
 • keisti gavėjų duomenis
 • pridėti ar ištrinti papildomus įrašus
 • išsaugoti mokėjimo nurodymą ir pratęsti darbą vėliau
 • patvirtinti mokėjimo nurodymą


3. Patvirtinę darbo užmokesčio (grupinį) mokėjimą, jo būklę peržiūrėkite operacijų sąraše („Mokėjimai“ → „Operacijų sąrašas“) – jis bus rodomas kaip viena operacija.

Galimi papildomi veiksmai (tik darbo užmokesčio (grupinių) mokėjimų teisės turėtojams):

 • peržiūrėti išsamią informaciją (gavėjų sąrašą, kiekvienos operacijos būklę ir klaidas, jei jų buvo)
 • atsisiųsti išsamią CSV formato informaciją
 • pateikti naują mokėjimo nurodymą senojo pagrindu. Ši galimybės bus ir skiltyje Prašymų sąrašas („Mokėjimai“ → „Prašymų sąrašas“), kur darbo užmokesčio mokėjimo nurodymai buvo tvirtinami anksčiau (iki 2016-10-01)

Dėmesio! Jei dėl tam tikrų priežasčių lėšos bus įskaitytos ne visiems galutiniams gavėjams, mokėjimo nurodymas bus rodomas kaip įvykdytas, bet pastabose bus nurodyta, kad atliktos ne visos operacijos. Išsamesnė informacija apie tokias operacijas bus pateikta peržiūros lange arba CSV formato faile.


4. Įvykdytą mokėjimo nurodymą galite peržiūrėti sąskaitos išraše („Sąskaitos ir kortelės“ → „Sąskaitų išrašai“) – jis bus rodomas kaip viena operacija:


5. Meniu punkte „Mokėjimai“ → „Darbo užmokesčio (grupinis) pervedimas“ bus pateikti visi jūsų suformuoti darbo užmokesčio (grupiniai) mokėjimai (pateikti užpildžius formą ir įkelti). Taip pat galite atlikti papildomus veiksmus:

 • peržiūrėti pagrindinę informaciją
 • keisti rengiamo mokėjimo nurodymo duomenis
 • pasirašyti parengtą mokėjimo nurodymą
 • pateikti naują mokėjimo nurodymą jau įvykdyto mokėjimo nurodymo pagrindu (kaip ir operacijų bei prašymų sąraše)
 • ištrinti mokėjimo nurodymą iš sąrašo

Dėmesio! Mokėjimo nurodymų vykdymo būklę reikia stebėti operacijų sąraše.


Kita svarbi informacija

Pateikti darbo užmokesčio (grupinio) mokėjimo nurodymą galės tik įmonės darbuotojai, turintys:

 1. darbo užmokesčio (grupinio) pervedimo teisę ir
 2. prieigą prie įmonės banko sąskaitos.

Galima pateikti atidėtą mokėjimo nurodymą – mokėjimo nurodymo vykdymo lauke galite nurodyti pageidaujamą vėlesnę mokėjimo nurodymo datą (iki 360 dienų).

Jei vykdant mokėjimo nurodymą sąskaitos likutis yra nepakankamas, nebus pervedamas visos grupės darbo užmokestis.  Per 5 kalendorines dienas sąskaitą papildžius reikiama suma, mokėjimo nurodymas bus įvykdytas automatiškai.  Per šį terminą nesulaukus reikiamo likučio mokėjimo nurodymas bus atmestas.

Darbo užmokesčio (grupinis) pervedimas į kredito kortelės sąskaitą nėra vykdomas.

Paslauga / Operacija Įkainis
Darbo užmokesčio (grupinio) mokėjimo nurodymo pateikimas 1,50 Eur
Lėšų pervedimas SEB banke1 0 Eur
Lėšų pervedimas į kitus Lietuvos, Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės šalių, Šveicarijos, Monako, San Marino bei Andoros bankus1 0,41 Eur

1 Mokestis taikomas mokėtojui už lėšų pervedimą į kiekvieną sąraše nurodytą sąskaitą.

Kontaktai

 • „Skype“
 • Rašykite mums
 • Lizingo departamento kontaktai
S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.