Switch to mobile version. Į viršų

Verslo klientams

Sąskaitų tvarkymas

Paslauga / Operacija Įkainis

Minimalus pagrindinių banko paslaugų mokestis:

banko sąskaitos atidarymas (išskyrus sąskaitos atidarymą nerezidentams3)
banko sąskaitos tvarkymas
banko sąskaitos uždarymas
lėšų įskaitymas2 į sąskaitą
3,30 Eur / mėn.1

Minimalus pagrindinių banko paslaugų nerezidentams3 mokestis:

banko sąskaitos tvarkymas
banko sąskaitos uždarymas
 lėšų įskaitymas2 į sąskaitą
50 Eur / mėn.1
Sąskaitos atidarymas nerezidentams 0 Eur
Duomenų patikra4 500 Eur
Mokestis už lėšų likučius sąskaitose juridiniams asmenims (EUR)5
(mokestis apskaičiuojamas kiekvienos kalendorinės dienos pabaigoje už visų vieno juridinio asmens banko sąskaitų likučius, kurie viršija 1 000 000 EUR)
Europos Centrinio Banko metinė palūkanų norma už naudojimąsi indėlių galimybe (proc.) (angl. ECB deposit facility rate) / 360 d.
Mokestis už lėšų likučius sąskaitose juridiniams asmenims (SEK)5
(mokestis apskaičiuojamas kiekvienos kalendorinės dienos pabaigoje už visų vieno juridinio asmens banko sąskaitų likučius, kurie viršija 9 500 000 SEK)
Švedijos centrinio banko metinė atpirkimo sandorių palūkanų norma (proc.) (angl. Sveriges Riksbank repo rate) / 360 d.
Mokestis už lėšų likučius sąskaitose juridiniams asmenims (DKK)5
(mokestis apskaičiuojamas kiekvienos kalendorinės dienos pabaigoje už visų vieno juridinio asmens banko sąskaitų likučius, kurie viršija 7 500 000 DKK)
Danijos centrinio banko metinė indėlių sertifikatų palūkanų norma (proc.) (angl. Danmarks Nationalbank Certificates of deposit rate) / 360 d.
Mokestis už lėšų likučius sąskaitose juridiniams asmenims (CHF)5
(mokestis apskaičiuojamas kiekvienos kalendorinės dienos pabaigoje už visų vieno juridinio asmens banko sąskaitų likučius, kurie viršija 1 000 000 CHF)
Šveicarijos centrinio banko metinė neigiama palūkanų norma (proc.) (angl. Swiss National Bank negative interest rate) / 360 d.
Sąskaitos atidarymas SEB grupės bankuose 150 Eur
Mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų depozitinių sąskaitų tvarkymas 500 Eur / mėn.6
Vienos dienos banko sąskaitos išrašo, periodiškai spausdinamo banko skyriuje, parengimas 5 Eur
Kliento nurodyto laikotarpio banko sąskaitos išrašo parengimas 10 Eur
Sąskaitos išrašo ar kito dokumento išsiuntimas:  
paštu Lietuvoje 1,45 Eur
paštu į užsienį 5,79 Eur
Mokėjimo dokumentų patvirtinimas banke 0,58 Eur už 1 lapą

1 Mokestis taikomas už kiekvieną kliento banko sąskaitą.

2 Pervestų lėšų visomis valiutomis iš SEB banko klientų sąskaitų administravimas ir eurų pervestų iš kitų Lietuvoje, Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės šalyse, Šveicarijoje, Monake, San Marine bei Andoroje registruotų bankų administravimas.

3 Klientais nerezidentais yra laikomi visi juridiniai asmenys, kurių buveinė registruota ne Lietuvos Respublikoje.

4 Mokestis taikomas verslo klientams, registruotiems Lietuvos Respublikoje, jeigu bent vienas iš šių įmonių steigėjų arba naudos gavėjų yra fizinis asmuo, atitinkantis privataus kliento nerezidento sąvoką, nurodytą Paslaugų ir operacijų kainyne privatiems klientams, arba verslo klientams nerezidentams. Dokumentų patikros mokestis yra sumokamas prieš bankui atliekant patikrą bei priimant sprendimą, ar pradėti dalykinius santykius su klientu, o taip pat ir kiekvieną kartą, kai pradėjus dalykinius santykius su klientu, įmonės steigėjai arba naudos gavėjai yra keičiami į asmenis atitinkančius banko patvirtintą privataus kliento nerezidento sąvoką.

5 Mokestis gali būti taikomas juridiniams asmenims, kuriems SEB bankas apie mokesčio už lėšų likučius sąskaitose taikymą praneša individualiai prieš 10 darbo dienų.
Mokestis yra skaičiuojamas, jei kiekvienos kalendorinės dienos pabaigos visų vieno juridinio asmens banko sąskaitų likučių suma yra didesnė už nurodytą limitą atitinkama valiuta. Mokestis yra apskaičiuojamas kiekvienos dienos pabaigoje sąskaitų suminį likutį, kuris viršija nustatytą limitą atitinkama valiuta, dauginant iš lentelėje nurodyto atitinkamo dydžio absoliučios vertės, t. y. modulio.
Mokestis nebus taikomas už lėšų likučius atitinkama valiuta, jei lentelėje nurodytos centrinių bankų palūkanos atitinkama valiuta tampa didesnės arba lygios nuliui.
Už praėjusį mėnesį apskaičiuota mokesčio suma yra nurašoma kitą kalendorinį mėnesį SEB banko bendrosiose paslaugų teikimo taisyklėse nustatyta tvarka.

6Mokestis taikomas, jei klientas, kuris yra mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaiga, turi bent vieną depozitinę sąskaitą klientų lėšoms laikyti. Kainyne nurodyto dydžio mokestis taikomas nepriklausomai nuo turimo tokių sąskaitų skaičiaus.

Kontaktai

  • „Skype“
  • Rašykite mums
  • Lizingo departamento kontaktai
S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.