Switch to mobile version. Į viršų

Verslo klientams

Banko sąskaita

Banko sąskaita

Jūsų finansinės veiklos pagrindas

 • Pirmą banko sąskaitą galima atidaryti banko skyriuje, arba nuotolinės konsultacijos metu (nuotolinės konsultacijos metu, įmonės vadovas turi būti SEB privatus klientas)
 • Prireikus interneto banke galite keisti sąskaitos limitus
 • Vienoje sąskaitoje galite laikyti lėšas įvairiomis valiutomis (naują sąskaitos valiutą taip pat galite pasirinkti interneto banke)

Papildomą sąskaitą vėliau bet kada galėsite atsidaryti interneto banke

 

Turėdami banko sąskaitą, galite:

 • iš sąskaitos pasiimti grynųjų pinigų eurais ar užsienio valiuta
 • į sąskaitą gauti lėšų eurais ar užsienio valiuta iš kitų sąskaitų
 • pervesti pinigus į kitas sąskaitas Lietuvoje ar užsienyje
 • pirkti ir parduoti užsienio valiutą
 • iš sąskaitos pervesti darbo užmokestį įmonės darbuotojams
 • pavesti bankui nurašyti iš sąskaitos ir pervesti nustatytą sumą įvairiems gavėjams

Išsamesnės informacijos apie banko sąskaitą, pinigų pervedimą, kitas susijusias paslaugas, jų teikimo sąlygas ir taikomus įkainius teiraukitės skambindami telefonu +370 5 268 2822 (I-V 8:00-17:00).

Įmonei banko sąskaitą gali atidaryti įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo (turintis notaro patvirtintą įgaliojimą). Norint atidaryti banko sąskaitą, kviečiame iš anksto registruotis telefonu +370 5 268 2822 (I–V 8.00–17.00) susitikimui Jums patogiu metu SEB banko skyriuje ir pateikti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus dokumentus.

Kokie dokumentai pateikiami atidarant banko sąskaitą?

Atidarant laikiną kaupiamąją sąskaitą (skirtą akciniam kapitalui sukaupti) steigiamai įmonei

Reikia pateikti šiuos dokumentus:

 • juridinio asmens steigimo sutartį ar aktą arba notaro patvirtintą jo kopiją
 • notaro patvirtintą steigėjų įgaliojimą pasirašyti banko sąskaitos sutartį, jeigu ją pasirašo ne patys steigėjai ir jei toks įgaliojimas nenustatytas steigimo sutartyje arba akte
 • prašymą atidaryti laikiną kaupiamąją sąskaitą (pildomas banke)

Atidarant banko sąskaitą Lietuvoje registruotam juridiniam asmeniui

Pradėdami bendradarbiauti su naujais klientais, vadovaujamės principu „Pažink savo klientą“, kurį privalome įgyvendinti remdamiesi tarptautiniais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Tai padeda užkirsti kelią pinigų plovimui, teroristų finansavimui, tapatybės vagystėms, taip pat  apsaugoti klientus nuo sukčiavimo atvejų. Daugiau informacijos rasite skiltyje „Kodėl bankai klausia?“.

 Norėdami atidaryti sąskaitą, pateikite 

 • VĮ Registrų centro prieigos kodą, kuris naudojamas norint gauti  elektroninį sertifikuotą juridinio asmens išrašą arba išplėstinio išrašo originalą (išduotą ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius)
 •  įmonės steigimo dokumentų (įstatų, nuostatų ar kt.) originalą arba nuorašą
 • dokumentą, pagrindžiantį informaciją apie įmonės / įstaigos savininką (-us):
  • juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) išrašą (išduotą ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius), jei juridinio asmens teisinė  forma yra UAB, MB, VšĮ, ŽŪB, kooperatinė bendrovė (kooperatyvas), TŪB, KŪB
  • steigimo sutartį, akcininkų žurnalą, kitą oficialų dokumentą esant kitokiai, negu prieš tai išvardinta, teisinei formai
 • visą įmonės / įstaigos valdymo struktūrą, kurioje nurodyti visų lygių savininkai (juridiniai ir fiziniai asmenys) bei jų valdomos nuosavybės dalis procentais
 • sutartį pasirašančio asmens tapatybę liudijantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą gyventi)
 • įmonės antspaudą, jei pareiga jį turėti yra nustatyta jos steigimo dokumentuose ar įstatymuose
 • Juridinio asmens anketa (PDF)

Prieš pradėdami bendradarbiauti, galime Jūsų paprašyti pateikti papildomus dokumentus, rašytinius paaiškinimus ir užduoti klausimus apie įmonės veiklos pobūdį, planuojamas atlikti operacijas ar lėšų (turto) kilmę. Tam tikrais atvejais sąskaitą atidaryti gali trukti iki 10  darbo dienų nuo visų standartinių ir papildomų dokumentų pateikimo datos.

Svarbu

 • Jei sutartį pasirašo juridinio asmens įgaliotas asmuo,  būtina turėti juridinio asmens vadovo ar kito valdymo organo patvirtintą įgaliojimą pasirašyti banko sąskaitos sutartį (jeigu juridinis asmuo nėra banko klientas, įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro)
 • Jei pateikiate dokumentų nuorašus, jie turi būti patvirtinti notaro
 • Jei juridinis asmuo yra tikroji arba komanditinė ūkinė bendrija, papildomai pateikite jungtinės veiklos sutartį arba nuorašą

Atidarant banko sąskaitą Lietuvoje neregistruotam juridiniam asmeniui

Reikia pateikti šiuos dokumentus:

 • išrašo iš juridinių asmenų registro (išduoto ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius iki juridiniam asmeniui kreipiantis į banką dėl sąskaitos atidarymo) arba įmonės registracijos pažymėjimo originalą arba nuorašą
 • įmonės steigimo dokumentų (įstatų, nuostatų ar kt.) originalą arba nuorašą
 • juridinio asmens valdymo organo sprendimo nuorašą, liudijantį vadovo paskyrimą arba išrinkimą ir teisę disponuoti sąskaitoje esančiomis lėšomis, jei tai nenustatyta steigimo dokumentuose
 • juridinio asmens vadovo arba kito valdymo organo patvirtintą įgaliojimą pasirašyti banko sąskaitos sutartį, jei sutartį pasirašo juridinio asmens įgaliotas asmuo
 • sutartį pasirašančio asmens tapatybę liudijantį dokumentą:
  • Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba
  • asmens tapatybės kortelę
  • užsienio valstybės piliečio pasą
  • Europos Sąjungos šalies, Lichtenšteino ar Šveicarijos asmens tapatybės kortelę
  • leidimą laikinai arba nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje
  • Lietuvos Respublikos užsieniečio pasą
 • įmonės antspaudą, jei jį privaloma turėti pagal jos steigimo dokumentus ar įstatymus
 • prašymą atidaryti banko sąskaitą (pildomas banke)
 • Juridinio asmens anketą (PDF)
 • Juridinio asmens akcininkų struktūrą
 • Išsamų raštišką ūkinės veiklos ir verslo interesų Lietuvoje aprašymą
 • Dokumentus, pagrindžiančius ekonominį banko paslaugų Lietuvoje poreikį (pvz., sutartis su verslo partneriais Lietuvoje ir kt.)
 • Paskutinių 12 mėn. sąskaitų išrašus iš finansų institucijų, kurių paslaugomis juridinis asmuo naudojasi
 • Metinę finansinę ataskaitą

Visi šie dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą, o vertėjo parašas – patvirtintas Lietuvos Respublikos notaro. Dokumentai taip pat turi būti legalizuoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
Bankas gali Jūsų paprašyti papildomų dokumentų, informacijos ar paaiškinimo, jeigu tai būtina laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

Maloniai prašom visus reikiamus dokumentus siųsti el. paštu non-residents@seb.lt. Dokumentų patikra gali užtrukti iki 3 mėnesių. Įvertinus pateiktą informaciją, su klientu bus susisiekta asmeniškai.

Atidarant banko sąskaitą antstoliams, advokatams, notarams, ūkininkams

Reikia pateikti šiuos dokumentus:

 • mokesčių mokėtojo registravimo pažymėjimą
 • Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymą dėl skyrimo eiti antstolio pareigas, jei sąskaita atidaroma antstoliui
 • Lietuvos advokatūros išduotą liudijimą, suteikiantį teisę verstis advokato veikla, jei sąskaita atidaroma advokatui
 • Lietuvos advokatūros sprendimą dėl asmens įrašymo į Lietuvos advokatų padėjėjų sąrašą, jei sąskaita atidaroma advokato padėjėjui
 • Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymą dėl skyrimo eiti notaro pareigas, jei sąskaita atidaroma notarui
 • ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo originalą arba notaro patvirtintą jo nuorašą, jei sąskaita atidaroma ūkininkui
 • prašymą atidaryti sąskaitą (pildomas banke)
 • Juridinio asmens anketa (PDF)

 


Išsamesnės informacijos apie banko sąskaitą, pinigų pervedimą, kitas susijusias paslaugas, jų teikimo sąlygas ir taikomus įkainius teiraukitės skambindami telefonu +370 5 268 2822 (I-V 8:00-17:00).

 

Paslauga / Operacija Įkainis

Minimalus pagrindinių banko paslaugų mokestis:

banko sąskaitos atidarymas (išskyrus sąskaitos atidarymą nerezidentams3)
banko sąskaitos tvarkymas
banko sąskaitos uždarymas
lėšų įskaitymas2 į sąskaitą
3,30 Eur / mėn.1

Minimalus pagrindinių banko paslaugų nerezidentams3 mokestis:

banko sąskaitos tvarkymas
banko sąskaitos uždarymas
 lėšų įskaitymas2 į sąskaitą
50 Eur / mėn.1
Sąskaitos atidarymas nerezidentams 0 Eur
Duomenų patikra4 500 Eur
Mokestis už lėšų likučius sąskaitose juridiniams asmenims (EUR)5
(mokestis apskaičiuojamas už visas kliento lėšas viršijančias 1 000 000 EUR)
Europos Centrinio Banko metinė palūkanų norma už naudojimąsi indėlių galimybe (proc.) (angl. ECB deposit facility rate) / 360 d.
Mokestis už lėšų likučius sąskaitose juridiniams asmenims (SEK)5
(mokestis apskaičiuojamas už visas kliento lėšas viršijančias 9 500 000 SEK)
Švedijos centrinio banko metinė atpirkimo sandorių palūkanų norma (proc.) (angl. Sveriges Riksbank repo rate) / 360 d.
Mokestis už lėšų likučius sąskaitose juridiniams asmenims (DKK)5
(mokestis apskaičiuojamas už visas kliento lėšas viršijančias 7 500 000 DKK)
Danijos centrinio banko metinė indėlių sertifikatų palūkanų norma (proc.) (angl. Danmarks Nationalbank Certificates of deposit rate) / 360 d.
Mokestis už lėšų likučius sąskaitose juridiniams asmenims (CHF)5
(mokestis apskaičiuojamas už visas kliento lėšas viršijančias 1 000 000 CHF)
Šveicarijos centrinio banko metinė neigiama palūkanų norma (proc.) (angl. Swiss National Bank negative interest rate) / 360 d.
Sąskaitos atidarymas SEB grupės bankuose 150 Eur
Kliento nurodyto laikotarpio banko sąskaitos išrašo parengimas 10 Eur
Sąskaitos išrašo ar kito dokumento išsiuntimas:  
paštu Lietuvoje 1,45 Eur
paštu į užsienį 5,79 Eur
Mokėjimo dokumentų patvirtinimas banke 0,58 Eur už 1 lapą

1 Mokestis taikomas už kiekvieną kliento banko sąskaitą.

2 Pervestų lėšų visomis valiutomis iš SEB banko klientų sąskaitų administravimas ir eurų pervestų iš kitų Lietuvoje, Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės šalyse, Šveicarijoje, Monake, San Marine bei Andoroje registruotų bankų administravimas.

3 Klientais nerezidentais yra laikomi visi juridiniai asmenys, kurių buveinė registruota ne Lietuvos Respublikoje.

4 Mokestis taikomas verslo klientams, registruotiems Lietuvos Respublikoje, jeigu bent vienas iš šių įmonių steigėjų arba naudos gavėjų yra fizinis asmuo, atitinkantis privataus kliento nerezidento sąvoką, nurodytą Paslaugų ir operacijų kainyne privatiems klientams, arba verslo klientams nerezidentams. Dokumentų patikros mokestis yra sumokamas prieš bankui atliekant patikrą bei priimant sprendimą, ar pradėti dalykinius santykius su klientu, o taip pat ir kiekvieną kartą, kai pradėjus dalykinius santykius su klientu, įmonės steigėjai arba naudos gavėjai yra keičiami į asmenis atitinkančius banko patvirtintą privataus kliento nerezidento sąvoką.

5 Mokestis gali būti taikomas juridiniams asmenims, kuriems SEB bankas apie mokesčio už lėšų likučius sąskaitose taikymą praneša prieš 10 darbo dienų. Mokestis yra apskaičiuojamas už kiekvieną kalendorinę dieną, atsižvelgus į 23 val. kliento visose banko sąskaitose esančių lėšų likučių sumą ir jo pateiktų mokėjimo nurodymų lėšų sumą, jei mokėjimo nurodymai pervesti lėšas į kitą banką buvo pateikti po 16 val. ar banko ne darbo dieną. Mokestis netaikomas, jei lentelėje nurodytos centrinių bankų palūkanos atitinkama valiuta tampa lygios nuliui arba didesnės už nulį. Už praėjusį mėnesį apskaičiuota mokesčio suma yra nurašoma kitą kalendorinį mėnesį banko Bendrosiose taisyklėse nustatyta tvarka.


Išsamesnės informacijos apie banko sąskaitą, pinigų pervedimą, kitas susijusias paslaugas, jų teikimo sąlygas ir taikomus įkainius teiraukitės skambindami telefonu +370 5 268 2822 (I-V 8:00-17:00).

Daugiau

Kontaktai

 • Rašykite mums
 • Lizingo departamento kontaktai
S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.