Keisti kalbą:

Tvarus finansavimas – žalioji paskola verslui

Paragraphs

Siekiame, kad tvari veikla taptų neatsiejama mūsų verslo dalimi, todėl kartu su savo klientais norime kurti ilgalaikę vertę ir būti naudingi aplinkai bei visuomenei. Projektams, atitinkantiems SEB grupės žaliųjų obligacijų programos kriterijus, suteikiame žaliąsias paskolas.

Žaliosios obligacijos – atsakingam investavimui

Reaguodama į didėjantį investuotojų poreikį savo lėšas nukreipti į klimato kaitą mažinančius projektus, tarptautinė SEB grupė 2008 metais kartu su Pasaulio banku sukūrė žaliųjų obligacijų (angl. green bonds) koncepciją. 2017 metais SEB išleido savo pirmąsias 500 mln. eurų vertės žaliąsias obligacijas, kuriomis pritrauktos lėšos investuojamos į klimato kaitą mažinančius ir mažai anglies dvideginio išskiriančius verslų projektus.

Naujos galimybės klientams

Palaikome savo klientus ir padedame jiems siekti tvarių sprendimų versle. Finansuodami jų projektus, galime tiesiogiai prisidėti prie mažai anglies dvideginio išskiriančio ir aplinkai draugiško verslo kūrimo. Šiandien priimti sprendimai lemia mūsų visų galimybes rytoj.

Remdamiesi SEB grupės  tvarios veiklos politika, Baltijos šalyse siekiame savo klientams pasiūlyti žaliųjų finansavimo sprendimų – verslo plėtotojai, paruošę projektą, kuris atitinka SEB žaliųjų obligacijų programos kriterijus, gali kreiptis dėl žaliosios paskolos.

Žengdamas mažą žingsnį – pasirinkdamas žaliąją paskolą – verslas tampa tvaraus ciklo dalimi.

Kokios paskolos gali būti laikomos žaliosiomis?
  • „Žalieji pastatai“
    (a) nauji pastatai, kurių pirminės energijos poreikis yra arba bus bent 10 % mažesnis už nacionalinėse priemonėse nustatytą beveik nulinės energijos pastatų reikalavimų ribą (A++); ir
    (b) iki 2020 m. gruodžio 31 d. baigti statyti pastatai, kurių energinio naudingumo klasė yra A arba aukštesnė

Kriterijai

Kiekvienas paskolos projektas vertinamas individualiai – atsižvelgiama: ar gavęs finansavimą ir įgyvendinęs projektą, verslas mažins anglies dvideginio išmetimą į aplinką, ar bus prisidedama prie aplinkos ir ekosistemos puoselėjimo, kaip nustatyta SEB žaliųjų obligacijų programoje (angl.  SEB Green Bond Framework (PDF)).

Šiuos kriterijus atitinkančios paskolos gali būti įtraukiamos į SEB grupės žaliųjų obligacijų investuotojų ataskaitą (angl.  SEB Green Bond Investor Report (PDF)).

 

Jūsų pasirinkimai yra svarbūs. Priimkite aplinkai draugišką sprendimą.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie žaliąsias paskolas, susisiekite su savo vadybininku banke arba skambinkite verslo klientams skirtu telefonu  +370 5 268 2822 (I–V 8.00–17.00).