Switch to mobile version. Į viršų

Privatiems klientams

Privačioji bankininkystė

Rubrikoje „Apžvalgos ir komentarai“ skelbiama informacija gali naudotis tik SEB banko Privačiosios bankininkystės departamento klientai. Jei pageidaujate prisijungti prie sistemos, kreipkitės į savo privatų bankininką — jis Jums suteiks vartotojo vardą ir slaptažodį.


Šiame puslapyje yra pateikiama reklaminio pobūdžio informacija apie SEB banko teikiamas investavimo paslaugas. Ši informacija negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, nurodymas ar kvietimas pirkti konkrečių finansinių priemonių ar jas parduoti ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Nors turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie laikomi patikimais, SEB bankas nėra atsakingas už netikslumus ar nuostolius, kurių gali atsirasti remiantis tokia informacija.

Jeigu šiame dokumente pateikta nuoroda į investicinį tyrimą, patartina perskaityti visą ataskaitą arba susipažinti su informacija, pateikta www.seb.se/mb/disclaimers. Informacija, susijusi su apmokestinimu, ateityje gali keistis ir tapti netaikytina konkrečiu Jūsų atveju. Investicijų grąža yra susijusi su rizika, jų vertė gali mažėti arba didėti, o tai, kad anksčiau grąža buvo teigiama, nereiškia, kad tokia ji bus ir ateityje. Tam tikrais atvejais nuostoliai gali viršyti pradinės investicijos sumą.

Jei investuojate į finansines priemones, denominuotas užsienio valiuta, valiutos keitimo kurso pokyčiai gali turėti įtakos investicijų grąžai. Jūs esate atsakingi už savo investavimo sprendimus, todėl, prieš juos priimdami, turėtumėte susipažinti su detalia informacija, inter alia, fondų, struktūrinių ir kitų finansinių priemonių prospektais bei kita informacija, pateikiama www.seb.lt. Prireikus daugiau informacijos, prašome kreiptis į SEB banko privačiosios bankininkystės specialistus.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad čia minimos paslaugos nėra skirtos investuotojams, kurie priklauso kitai jurisdikcijai negu šias paslaugas teikiantys SEB banko padaliniai, o investavimo galimybių sudarymas, leidimas investuoti ir investavimas tam tikroms jurisdikcijoms priklausančiose vietose, tarp jų ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje ir Australijoje, gali būti neteisėtas. SEB bankas negali teikti konsultacijų investavimo klausimais, reklamuoti investicijų, siūlyti ar raginti investuoti ten, kur tai gali būti neteisėta. Jei gyvenate ar šiame tinklalapyje pateikiamą informaciją skaitote būdami vietoje, kuri nepriklauso tai pačiai jurisdikcijai kaip šią informaciją teikiantis SEB banko padalinys, Jūs esate atsakingas už įstatymų ir kitų teisės aktų, kurie gali būti Jums taikomi, laikymąsi. Prireikus daugiau informacijos, prašom kreiptis į savo vadybininką SEB banke arba bet kurį SEB banko skyrių.

Kuriame patikimą partnerystę

Šiuolaikiniame verslo pasaulyje siūloma įvairių būdų, kaip išsaugoti ir didinti sukauptą turtą. Vis dėlto, norint jais pasinaudoti, reikia ne tik turėti žinių, bet ir skirti tam daug pastangų bei laiko, kurį mieliau leistumėte kitiems dalykams.

Asmeninių lėšų valdymas ne visada yra paprastas ir malonus užsiėmimas, todėl pravartu turėti patikimą partnerį, kuris skirtų laiko Jūsų finansiniams reikalams, kad savąjį galėtumėte skirti sau.

Jūsų partneris turi ne tik išmanyti finansų pasaulio subtilybes, bet ir suprasti Jūsų siekius, laiku duoti naudingą patarimą. Toks partneris suteikia Jums daugiau laisvės rūpintis savo verslu, džiaugtis pomėgiais ir asmeniniu gyvenimu.

Dirbame Jums ir Jūsų šeimai

 • Reguliariai atnaujiname Jūsų finansų valdymo strategiją.
 • Konsultuojame investicijų portfelio valdymo klausimais.
 • Teikdami Jums investicijų portfelio valdymo paslaugą, atsižvelgiame į profesionalių tarptautinės SEB grupės investicijų valdytojų rekomendacijas.
 • Patariame, pasiūlome lanksčių kreditavimo sprendimų, būtinų įgyvendinant Jūsų finansinius tikslus.
 • Suteikiame galimybę naudotis įvairiomis privačiosios bankininkystės paslaugomis telefonu.
 • Garantuojame Jums privatumą ir konfidencialumą.
 • Jus ir Jūsų vaikus kviečiame į reguliariai organizuojamus metinius renginius bei seminarus.
 • Reikiamų sričių profesionalų padedami patariame mokesčių optimizavimo, draudimo, pensijos planavimo klausimais.

Teikiame su įvairiais Jūsų poreikiais susijusias paslaugas — nuo kasdienių finansinių operacijų iki asmeninės finansų valdymo strategijos kūrimo. Daugiausia dėmesio skiriame Jūsų turto ir investicijų struktūrai, individualiems finansiniams tikslams ir, be abejo, aktyviam mūsų tarpusavio ryšiui.

 


Šiame puslapyje yra pateikiama reklaminio pobūdžio informacija apie SEB banko teikiamas investavimo paslaugas. Ši informacija negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, nurodymas ar kvietimas pirkti konkrečių finansinių priemonių ar jas parduoti ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Nors turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie laikomi patikimais, SEB bankas nėra atsakingas už netikslumus ar nuostolius, kurių gali atsirasti remiantis tokia informacija.

Jeigu šiame dokumente pateikta nuoroda į investicinį tyrimą, patartina perskaityti visą ataskaitą arba susipažinti su informacija, pateikta www.seb.se/mb/disclaimers. Informacija, susijusi su apmokestinimu, ateityje gali keistis ir tapti netaikytina konkrečiu Jūsų atveju. Investicijų grąža yra susijusi su rizika, jų vertė gali mažėti arba didėti, o tai, kad anksčiau grąža buvo teigiama, nereiškia, kad tokia ji bus ir ateityje. Tam tikrais atvejais nuostoliai gali viršyti pradinės investicijos sumą.

Jei investuojate į finansines priemones, denominuotas užsienio valiuta, valiutos keitimo kurso pokyčiai gali turėti įtakos investicijų grąžai. Jūs esate atsakingi už savo investavimo sprendimus, todėl, prieš juos priimdami, turėtumėte susipažinti su detalia informacija, inter alia, fondų, struktūrinių ir kitų finansinių priemonių prospektais bei kita informacija, pateikiama www.seb.lt. Prireikus daugiau informacijos, prašome kreiptis į SEB banko privačiosios bankininkystės specialistus.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad čia minimos paslaugos nėra skirtos investuotojams, kurie priklauso kitai jurisdikcijai negu šias paslaugas teikiantys SEB banko padaliniai, o investavimo galimybių sudarymas, leidimas investuoti ir investavimas tam tikroms jurisdikcijoms priklausančiose vietose, tarp jų ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje ir Australijoje, gali būti neteisėtas. SEB bankas negali teikti konsultacijų investavimo klausimais, reklamuoti investicijų, siūlyti ar raginti investuoti ten, kur tai gali būti neteisėta. Jei gyvenate ar šiame tinklalapyje pateikiamą informaciją skaitote būdami vietoje, kuri nepriklauso tai pačiai jurisdikcijai kaip šią informaciją teikiantis SEB banko padalinys, Jūs esate atsakingas už įstatymų ir kitų teisės aktų, kurie gali būti Jums taikomi, laikymąsi. Prireikus daugiau informacijos, prašom kreiptis į savo vadybininką SEB banke arba bet kurį SEB banko skyrių.

Siūlome visapusius kasdienės bankininkystės ir investicijų valdymo sprendimus atsižvelgdami į Jūsų reikmes, lūkesčius ir tikslus. Visada stengiamės parinkti Jūsų poreikius geriausiai atitinkantį asmeninių finansų valdymo modelį.

Investicijų portfelio valdymas patikėjimo pagrindais

Investicijų portfelio valdymas — tai Jūsų finansinio turto administravimas ir valdymas pagal iš anksto su Jumis suderintą ir nustatytą individualią strategiją. Į šį pasiūlymą įtraukiamos ir kasdienės banko paslaugos.

 • Individualios finansų valdymo strategijos rengimas

Reguliariai kartu su Jumis peržiūrime Jūsų finansinį turtą ir tikslus, įvertiname pokyčius ir, atsižvelgdami į juos, koreguojame Jūsų turto valdymo planą.

 • Investicijų valdymas

Jūsų finansinį turtą valdome pagal modernias investavimo strategijas. Jūs reguliariai gaunate savo finansinio turto pokyčių ataskaitas, atliktų rinkos tyrimų komentarus.

 • Lankstūs kreditavimo sprendimai

Likvidumo poreikiai yra neišvengiama bet kurios asmeninių finansų planavimo strategijos dalis. Mūsų siūlomi būsto ir vartojimo kreditai, kreditai investicijoms, kredito limitas, lizingas, kredito kortelės, atpirkimo sandoriai, kitos kreditavimo schemos gali padėti Jums įgyvendinti finansinius tikslus.

 • Kasdienės bankininkystės paslaugos

Jus ir Jūsų šeimos narius telefonu konsultuojame dėl kasdienės bankininkystės produktų ir paslaugų.

Turėdami šią kortelę, Jūs galite naudotis kortelės turėtojams teikiamomis išskirtinėmis paslaugomis bei privilegijomis Lietuvoje ir užsienyje, įskaitant auksinį arba platininį kelionės užsienyje draudimą. Netaikomas kortelės išdavimo mokestis.

Šiomis paslaugomis pravartu naudotis, jei norite patogiau tvarkyti savo finansinį turtą ir siekiate kuo daugiau laiko skirti savo darbui ar pomėgiams.

Jūsų investicijų portfelį pagal modernias investavimo strategijas valdo ilgametės patirties turinti tarptautinės SEB grupės investicijų valdytojų komanda, dirbanti Liuksemburge. Minimali investuojama suma 125 tūkst. eurų arba ekvivalentas kita valiuta. Mokestis už suteiktas paslaugas taikomas atsižvelgiant į paslaugų teikimo modelį ir kiekvienu atveju yra svarstomas individualiai.

Konsultavimas investicijų portfelio valdymo klausimais

Konsultavimas dėl investicijų — tai individualios finansų valdymo strategijos rengimas, rekomendacijų ją įgyvendinant ir pagalbos atliekant su įgyvendinimu susijusias operacijas teikimas. Į šį pasiūlymą įtraukiamos ir kasdienės banko paslaugos.

 • Individualios finansų valdymo strategijos rengimas

Reguliariai kartu su Jumis peržiūrime Jūsų finansinį turtą ir tikslus, įvertiname pokyčius ir, atsižvelgdami į juos, koreguojame Jūsų turto valdymo planą.

 • Konsultacijos

Investavimo patarimai, atitinkantys Jūsų tikslus ir Jums priimtiną riziką, grindžiami SEB analitikų, dirbančių įvairiose šalyse, rinkų tyrimais, apžvalgomis ir investavimo rekomendacijomis. Remdamiesi tarptautinės komandos žiniomis ir patirtimi, galite priimti sau priimtinus investavimo sprendimus.

 • Lankstūs kreditavimo sprendimai

Likvidumo poreikiai yra neišvengiama bet kurios asmeninių finansų planavimo strategijos dalis. Mūsų siūlomi būsto ir vartojimo kreditai, kreditai investicijoms, kredito limitas, lizingas, kredito kortelės, atpirkimo sandoriai, kitos kreditavimo schemos gali padėti Jums įgyvendinti finansinius tikslus.

Jus ir Jūsų šeimos narius telefonu konsultuojame dėl kasdienės bankininkystės produktų ir paslaugų.

Turėdami šią kortelę, Jūs galite naudotis kortelės turėtojams teikiamomis išskirtinėmis paslaugomis bei privilegijomis Lietuvoje ir užsienyje, įskaitant auksinį arba platininį kelionės užsienyje draudimą. Netaikomas kortelės išdavimo mokestis.

Šiomis paslaugomis pravartu naudotis, jei turite investavimo patirties ir norite savarankiškai analizuoti Privačiosios bankininkystės departamento investavimo strategų rekomendacijas. Jas pasirinkę, gaunate išsamią informaciją, tačiau investavimo sprendimus priimate savarankiškai.

Kasdienės bankininkystės paslaugos

Kasdienės bankininkystės paslaugos — tai įprastų Jūsų finansinių reikalų tvarkymas ir vadybininko pagalba.

 • Pinigų pervedimas, grynųjų pinigų operacijos, mokėjimo kortelės, indėliai ir draudimas
 • Individualūs finansavimo sprendimai, atitinkantys Jūsų poreikius

Mūsų siūlomi būsto ir vartojimo kreditai, kreditai investicijoms, kredito limitas, lizingas, kredito kortelės, atpirkimo sandoriai, įvairios kitos kreditavimo schemos gali padėti Jums įgyvendinti finansinius tikslus.

 • Jums ir Jūsų šeimos nariams, nurodytiems privačiosios bankininkystės sutartyje, visos banko paslaugos teikiamos telefonu 
 • „Visa Platinum“ arba „Visa Gold“ kredito kortelė

Turėdami šią kortelę, Jūs galite naudotis kortelės turėtojams teikiamomis išskirtinėmis paslaugomis bei privilegijomis Lietuvoje ir užsienyje, įskaitant auksinį arba platininį kelionės užsienyje draudimą. Netaikomas kortelės išdavimo mokestis.

Šiomis paslaugomis pravartu naudotis, jei Jums svarbiausia yra galimybė patogiai naudotis kasdienėmis banko paslaugomis, vertinate konfidencialumą ir asmeninį ryšį su savo bankininku. Jas pasirinkus, Jūsų pagrindiniu partneriu tampa įprastų banko paslaugų specialistas. Jis, atsižvelgdamas į Jūsų poreikius, parenka Jums priimtinus sprendimus ir atlieka visas reikiamas banko operacijas.


Šiame puslapyje yra pateikiama reklaminio pobūdžio informacija apie SEB banko teikiamas investavimo paslaugas. Ši informacija negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, nurodymas ar kvietimas pirkti konkrečių finansinių priemonių ar jas parduoti ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Nors turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie laikomi patikimais, SEB bankas nėra atsakingas už netikslumus ar nuostolius, kurių gali atsirasti remiantis tokia informacija.

Jeigu šiame dokumente pateikta nuoroda į investicinį tyrimą, patartina perskaityti visą ataskaitą arba susipažinti su informacija, pateikta www.seb.se/mb/disclaimers. Informacija, susijusi su apmokestinimu, ateityje gali keistis ir tapti netaikytina konkrečiu Jūsų atveju. Investicijų grąža yra susijusi su rizika, jų vertė gali mažėti arba didėti, o tai, kad anksčiau grąža buvo teigiama, nereiškia, kad tokia ji bus ir ateityje. Tam tikrais atvejais nuostoliai gali viršyti pradinės investicijos sumą.

Jei investuojate į finansines priemones, denominuotas užsienio valiuta, valiutos keitimo kurso pokyčiai gali turėti įtakos investicijų grąžai. Jūs esate atsakingi už savo investavimo sprendimus, todėl, prieš juos priimdami, turėtumėte susipažinti su detalia informacija, inter alia, fondų, struktūrinių ir kitų finansinių priemonių prospektais bei kita informacija, pateikiama www.seb.lt. Prireikus daugiau informacijos, prašome kreiptis į SEB banko privačiosios bankininkystės specialistus.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad čia minimos paslaugos nėra skirtos investuotojams, kurie priklauso kitai jurisdikcijai negu šias paslaugas teikiantys SEB banko padaliniai, o investavimo galimybių sudarymas, leidimas investuoti ir investavimas tam tikroms jurisdikcijoms priklausančiose vietose, tarp jų ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje ir Australijoje, gali būti neteisėtas. SEB bankas negali teikti konsultacijų investavimo klausimais, reklamuoti investicijų, siūlyti ar raginti investuoti ten, kur tai gali būti neteisėta. Jei gyvenate ar šiame tinklalapyje pateikiamą informaciją skaitote būdami vietoje, kuri nepriklauso tai pačiai jurisdikcijai kaip šią informaciją teikiantis SEB banko padalinys, Jūs esate atsakingas už įstatymų ir kitų teisės aktų, kurie gali būti Jums taikomi, laikymąsi. Prireikus daugiau informacijos, prašom kreiptis į savo vadybininką SEB banke arba bet kurį SEB banko skyrių.

Parengiame individualią finansų valdymo strategiją

Norint įgyvendinti Jūsų užsibrėžtus investavimo tikslus, itin svarbu sukurti Jums tinkamą finansų valdymo strategiją. Rengdami šią strategiją, mes atsižvelgiame į Jūsų gyvenseną, turtą, pajamas, išlaidas ir ateities planus.

Finansinio turto valdymo procesas

Kurdami Jums finansų valdymo strategiją, analizuojame:

 • Jūsų turtą ir finansinius įsipareigojimus, kad suprastume ir tinkamai įvertintume esamą situaciją
 • Jūsų tikslų ir pinigų srautų sąsajas, kad tinkamai nustatytume Jūsų finansines galimybes
 • Jūsų, kaip investuotojo, tikslus ir pageidavimus, kad tinkamai įvertintume Jums priimtiną riziką

Pagal Jums sukurtą strategiją Jūsų turtas suskirstomas į tris dalis, susijusias su skirtinga rizika. Taip padalijus turtą, galima tiksliai nustatyti:

 • kurią finansinio turto dalį Jums reikėtų išsaugoti bet kuriuo atveju
 • kiek lėšų norite ir galite skirti rinkos rizikos investicijoms
 • kiek lėšų gali būti investuojama neįprastai ir rizikingai

Jūsų portfelio struktūra reguliariai peržiūrima tam, kad bendroji turto struktūra kuo geriau atitiktų Jūsų reikmes.


Šiame puslapyje yra pateikiama reklaminio pobūdžio informacija apie SEB banko teikiamas investavimo paslaugas. Ši informacija negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, nurodymas ar kvietimas pirkti konkrečių finansinių priemonių ar jas parduoti ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Nors turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie laikomi patikimais, SEB bankas nėra atsakingas už netikslumus ar nuostolius, kurių gali atsirasti remiantis tokia informacija.

Jeigu šiame dokumente pateikta nuoroda į investicinį tyrimą, patartina perskaityti visą ataskaitą arba susipažinti su informacija, pateikta www.seb.se/mb/disclaimers. Informacija, susijusi su apmokestinimu, ateityje gali keistis ir tapti netaikytina konkrečiu Jūsų atveju. Investicijų grąža yra susijusi su rizika, jų vertė gali mažėti arba didėti, o tai, kad anksčiau grąža buvo teigiama, nereiškia, kad tokia ji bus ir ateityje. Tam tikrais atvejais nuostoliai gali viršyti pradinės investicijos sumą.

Jei investuojate į finansines priemones, denominuotas užsienio valiuta, valiutos keitimo kurso pokyčiai gali turėti įtakos investicijų grąžai. Jūs esate atsakingi už savo investavimo sprendimus, todėl, prieš juos priimdami, turėtumėte susipažinti su detalia informacija, inter alia, fondų, struktūrinių ir kitų finansinių priemonių prospektais bei kita informacija, pateikiama www.seb.lt. Prireikus daugiau informacijos, prašome kreiptis į SEB banko privačiosios bankininkystės specialistus.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad čia minimos paslaugos nėra skirtos investuotojams, kurie priklauso kitai jurisdikcijai negu šias paslaugas teikiantys SEB banko padaliniai, o investavimo galimybių sudarymas, leidimas investuoti ir investavimas tam tikroms jurisdikcijoms priklausančiose vietose, tarp jų ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje ir Australijoje, gali būti neteisėtas. SEB bankas negali teikti konsultacijų investavimo klausimais, reklamuoti investicijų, siūlyti ar raginti investuoti ten, kur tai gali būti neteisėta. Jei gyvenate ar šiame tinklalapyje pateikiamą informaciją skaitote būdami vietoje, kuri nepriklauso tai pačiai jurisdikcijai kaip šią informaciją teikiantis SEB banko padalinys, Jūs esate atsakingas už įstatymų ir kitų teisės aktų, kurie gali būti Jums taikomi, laikymąsi. Prireikus daugiau informacijos, prašom kreiptis į savo vadybininką SEB banke arba bet kurį SEB banko skyrių.

Jums dirbanti komanda

Privačiosios bankininkystės departamentas siekia teikti gerai apgalvotus finansinius sprendimus, todėl Jums padeda ir pataria privatus bankininkas ir trys specialistai, atsakingi už tam tikras asmeninių finansų valdymo sritis.

Privatus bankininkas, nuodugniai susipažinęs su Jūsų tikslais bei lūkesčiais, rūpinasi Jūsų finansinių interesų įgyvendinimu ir apsauga. Pagrindinė privataus bankininko užduotis — išsiaiškinti Jūsų poreikius ir aktyviai ieškoti juos atitinkančių ir Jus dominti galinčių finansinių sprendimų.

Klientų vadybininkas rūpinasi kasdienėmis finansinėmis operacijomis.

Kreditavimo paslaugų vadovas teikia kreditavimo paslaugų konsultacijas.

Investicijų strategas stengiasi visada Jus informuoti apie naujausias pasaulio rinkų tendencijas.

Tarptautinė SEB komanda

Jūsų privatus bankininkas ir kiti specialistai nuolat palaiko glaudų ryšį su tarptautinėmis SEB analitikų komandomis, kurios teikia naujausią ir aktualiausią informaciją apie pasaulio finansų rinkas ir jų teikiamas galimybes.

Tarptautinių SEB investicijų valdymo komandų patirtis ir integruotas investavimo procesas — tai vienas didžiausių SEB banko privačiosios bankininkystės pranašumų rinkoje.

Stokholme, Londone, Frankfurte ir Helsinkyje dirbančios komandos nuolat talkina SEB banko Privačiosios bankininkystės departamento specialistams. Taigi savo klientams visada siūlome aukščiausius tarptautinius standartus atitinkančius sprendimus.

Mūsų tikslas — puoselėti ir tobulinti pasitikėjimu grindžiamą bendradarbiavimą, kad Jūs savo bankininkui galėtumėte visiškai patikėti savo finansinio turto valdymą.


Šiame puslapyje yra pateikiama reklaminio pobūdžio informacija apie SEB banko teikiamas investavimo paslaugas. Ši informacija negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, nurodymas ar kvietimas pirkti konkrečių finansinių priemonių ar jas parduoti ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Nors turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie laikomi patikimais, SEB bankas nėra atsakingas už netikslumus ar nuostolius, kurių gali atsirasti remiantis tokia informacija.

Jeigu šiame dokumente pateikta nuoroda į investicinį tyrimą, patartina perskaityti visą ataskaitą arba susipažinti su informacija, pateikta www.seb.se/mb/disclaimers. Informacija, susijusi su apmokestinimu, ateityje gali keistis ir tapti netaikytina konkrečiu Jūsų atveju. Investicijų grąža yra susijusi su rizika, jų vertė gali mažėti arba didėti, o tai, kad anksčiau grąža buvo teigiama, nereiškia, kad tokia ji bus ir ateityje. Tam tikrais atvejais nuostoliai gali viršyti pradinės investicijos sumą.

Jei investuojate į finansines priemones, denominuotas užsienio valiuta, valiutos keitimo kurso pokyčiai gali turėti įtakos investicijų grąžai. Jūs esate atsakingi už savo investavimo sprendimus, todėl, prieš juos priimdami, turėtumėte susipažinti su detalia informacija, inter alia, fondų, struktūrinių ir kitų finansinių priemonių prospektais bei kita informacija, pateikiama www.seb.lt. Prireikus daugiau informacijos, prašome kreiptis į SEB banko privačiosios bankininkystės specialistus.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad čia minimos paslaugos nėra skirtos investuotojams, kurie priklauso kitai jurisdikcijai negu šias paslaugas teikiantys SEB banko padaliniai, o investavimo galimybių sudarymas, leidimas investuoti ir investavimas tam tikroms jurisdikcijoms priklausančiose vietose, tarp jų ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje ir Australijoje, gali būti neteisėtas. SEB bankas negali teikti konsultacijų investavimo klausimais, reklamuoti investicijų, siūlyti ar raginti investuoti ten, kur tai gali būti neteisėta. Jei gyvenate ar šiame tinklalapyje pateikiamą informaciją skaitote būdami vietoje, kuri nepriklauso tai pačiai jurisdikcijai kaip šią informaciją teikiantis SEB banko padalinys, Jūs esate atsakingas už įstatymų ir kitų teisės aktų, kurie gali būti Jums taikomi, laikymąsi. Prireikus daugiau informacijos, prašom kreiptis į savo vadybininką SEB banke arba bet kurį SEB banko skyrių.

Kontaktai

 • Skambinkite mums
  Tel. (8 5) 268 2888
  Faks. (8 5) 268 1643

 • Rašykite mums
  El. paštas

 • Užsukite
  Olimpiečių g. 1
  LT-09235 Vilnius

S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.