Switch to mobile version. Į viršų

SEB paslaugų planai

Pasirinkę savo įmonei tinkamą paslaugų planą, galėsite naudotis į planą įtrauktomis paslaugomis už nustatytą mokestį, kuris yra mažesnis negu suma, kurią išleistumėte, jeigu už kiekvieną iš šių paslaugų mokėtumėte atskirai.

SEB paslaugų planas Įprasti mokesčiai
STARTAS
1

XS

S

M

L

XL
Paslaugų plano sutarties, mėnesio mokestis   0 Eur2 4,50 Eur 7 Eur 12 Eur 20 Eur 35 Eur
Specialus paslaugų plano sutarties, mėnesio mokestis3   - - 5,50 Eur 9,50 Eur 16 Eur 28 Eur
Kas įtraukta į planą?
Pinigų pervedimai visomis valiutomis internetu į sąskaitas SEB banke ir eurais internetu į sąskaitas, esančias kituose bankuose, registruotuose Lietuvoje, Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės šalyse, Šveicarijoje, Monake, Didžiojoje Britanijoje, San Marine ir Andoroje4 0,29 Eur / 0,41 Eur Neribotas pervedimų skaičius 5 pervedimai 10 pervedimų 20 pervedimų 50 pervedimų 100 pervedimų
Minimalus pagrindinių banko paslaugų mokestis5 Už kiekvieną banko sąskaitą
3,30 Eur / mėn.

(visos sąskaitos)

(visos sąskaitos)

(visos sąskaitos)

(visos sąskaitos)

(visos sąskaitos)

(visos sąskaitos)

Debeto kortelė:

„Mastercard Business“ (debeto) kortelė (-ės)6

Help

2,50 Eur / mėn.

visos debeto kortelės 1 kortelė 1 kortelė 2 kortelės 2 kortelės 3 kortelės
Darbo užmokesčio (grupinio) mokėjimo nurodymo pateikimas 1,50 Eur
mokėjimo nurodymo pateikimas
         
Darbo užmokesčio (grupinio) pervedimas SEB banke 0 Eur
Darbo užmokesčio (grupinio) pervedimas į kitus Lietuvos, Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės šalių, Šveicarijos, Monako, Didžiosios Britanijos, San Marino bei Andoros bankus 0,41 Eur
už kiekvieną pervedimą
         
Netaikomas mėnesio abonementinis mokestis už mokėjimo kortelių skaitytuvą7            
Pinigus išmokančiose parduotuvėse: atsiskaitant kortele už ne mažiau kaip 5 Eur vertės pirkinius galima nemokamai pasiimti nuo 5 iki 100 Eur grynųjų pinigų  

Plano užsakymas

Daugiau informacijos rasite išsamioje SEB banko interneto svetainės versijoje.

Paslauga teikiama klientams rezidentams. Klientais nerezidentais yra laikomi visi juridiniais asmenys, kurių buveinė registruota ne Lietuvos Respublikoje.

1 Planas STARTAS taikomas juridiniams asmenims, nuo kurių įsteigimo praėjo ne daugiau kaip 12 mėn.

2 Praėjus 24 mėnesiams nuo paslaugų plano sutarties sudarymo datos, paslaugų planas STARTAS automatiškai nutraukiamas ir pradedami taikyti įprasti paslaugų mokesčiai ir sąlygos.

3 Specialūs paslaugų plano sutarties ir mėnesio mokesčiai taikomi tada, jei klientas naudojasi viena ar daugiau iš šių banko paslaugų: verslo kreditu, sąskaitos perviršio limitu, faktoringu, atsiskaitymo mokėjimo kortelėmis paslauga (naudojant kortelių skaitytuvus), atsiskaitymo negrynaisiais pinigais organizavimo paslauga („Bank Link“), garantija. Klientui naudojantis mažiau negu viena pirmiau nurodyta paslauga taikomi standartiniai paslaugų plano mokesčiai.

4 Netaikomi mokesčiai už neskubius pervedimus į sąskaitas, esančias bankuose, registruotuose Lietuvoje, Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės šalyse, Šveicarijoje, Monake, Didžiojoje Britanijoje, San Marine bei Andoroje. Jei lėšos pervedamos pagal labai skubų mokėjimo nurodymą, taikomi įprasti banko kainyne nustatyti mokesčiai.

5 Minimalus pagrindinių banko paslaugų mokestis apima banko sąskaitos administravimą, atidarymą, tvarkymą, uždarymą ir lėšų eurais įskaitymą iš kitų Lietuvoje registruotų bankų ar Europos Sąjungos (ES) ir Europos ekonominės erdvės (EEE) šalių, Šveicarijos, Monako, Didžiosios Britanijos, San Marino bei Andoros.

6 Klientui netaikomi debeto kortelės (-ių), išduotos (-ų) anksčiausiai, naudojimo mokesčiai.

7 Daugiau informacijos apie mokėjimo kortelių skaitytuvus ir jų įrengimą.

Svarbu

 • Nemokamas pinigų pervedimų kiekis ir plano mokesčiai skaičiuojami kalendoriniais mėnesiais. Sutarties mokestis nurašomas kitą dieną po sutarties sudarymo, o mėnesio mokestis - kiekvieno mėnesio 4 dieną. Rekomenduojame paslaugų planą užsakyti mėnesio pradžioje, norint kuo ilgiau pasinaudoti paslaugų plano teikiamais privalumais
 • Jei norite pakeisti paslaugų planą, iš karto pasirinkite naują planą ir spustelėkite mygtuką „Pasirinkti“. Tokiu būdu esamas paslaugų planas galios iki einamojo mėnesio pabaigos, o naujas planas įsigalios nuo kito mėnesio pirmos dienos. Paslaugų plano keitimui nebus taikomas sutarties mokestis
 • Jei norite nutraukti paslaugų planą, tai galite atlikti spustelėję mygtuką „Nutraukti sutartį“. Naują sutartį galėsite sudaryti kitą mėnesį, jei planą nutrauksite iš karto, o kitu atveju – po 2 mėnesių
 • Jei norite pakeisti mokesčių sąskaitą, tai galite atlikti spustelėję mygtuką „Keisti sąlygas“

Specialūs pasiūlymai:
 

Naujai įsikūrusioms įmonėms*

 • Abonementinis kortelių skaitytuvo mokestis netaikomas pirmus naudojimo metus.
 • Komisinis mokestis – 0,9 proc. atsiskaitymo kortelėmis sumos ir 0,01 Eur  vienos operacijos mokestis.
 • Po pirmų naudojimo metų pradedamas taikyti 12 Eur mėnesinis abonementinis mokestis.

Daugiau (PDF)


Mugių dalyviams

 • Vienkartinis 35 Eur skaitytuvo mokestis.
 • 1,10 proc. atsiskaitymo kortelėmis sumos komisinis mokestis ir 0,01 Eur vienos operacijos mokestis.
 • Skaitytuvo įrengimas ir nemokama techninė priežiūra.

Daugiau (PDF)

Naujiems paslaugos gavėjams

 • 3 mėn. netaikomas abonementinis skaitytuvo mokestis naujiems paslaugos gavėjams.
 • 0,95 proc. atsiskaitymo kortelėmis sumos komisinis mokestis ir 0,01 Eur vienos operacijos mokestis.
 • Pasiūlymas galioja iki 2021 m. rugsėjo 30 d.

Daugiau (PDF)

*Naujai įsikūrusi įmonė – tai įmonė, nuo kurios įsteigimo datos praėjo ne daugiau kaip 12 mėnesių.

Pasiūlymas negali būti laikomas banko įsipareigojimu sudaryti sutartį ir teikti paslaugą pirmiau nurodytomis sąlygomis. Bankas turi teisę, įvertinęs prekybininko vykdomos ar ketinamos vykdyti veiklos pobūdį, atsisakyti teikti paslaugą arba siūlyti kitas, negu pasiūlyme nurodytos, paslaugų teikimo sąlygas. Išsamiau apie tai galite sužinoti paskambinę telefonu +370 5 268 2822.

 

S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.