Keisti kalbą:

SEB paslaugų planų įkainiai ir pagrindinės sąlygos

Paragraphs

Šių paslaugų planų naujos sutartys nebesudaromos nuo 2024 m. balandžio 9 d.

Paslaugos pavadinimas Įprasti mokesčiai Paslaugų planas XS Paslaugų planas S Paslaugų planas M Paslaugų planas L Paslaugų planas XL

Paslaugų plano sutarties, mėnesio mokestis

- 4,50 Eur 7 Eur 12 Eur 20 Eur 35 Eur

Specialus paslaugų plano sutarties, mėnesio mokestis1

- - 5,50 Eur 9,50 Eur 16 Eur 28 Eur

Pinigų pervedimai internetu:
- pinigų pervedimas visomis valiutomis banko viduje:
į kitų klientų sąskaitas
- pinigų pervedimas užpildžius įmokų ir mokesčių blanką
- vienkartinis elektroninės sąskaitos apmokėjimas
- europinis pinigų pervedimas2:
pagal momentinio mokėjimo nurodymą3
pagal SEPA mokėjimo nurodymą4, 5

0,33 Eur 5 pervedimai 10 pervedimų 20 pervedimų 50 pervedimų 100 pervedimų

Minimalus pagrindinių banko paslaugų mokestis6

4,30 Eur / mėn. už kiekvieną banko sąskaitą
(visos sąskaitos)

(visos sąskaitos)

(visos  sąskaitos)

(visos  sąskaitos)

(visos  sąskaitos)

Mastercard Business" debeto kortelė7

2,50 Eur / mėn. 1 kortelė 1 kortelė 2 kortelės 2 kortelės 3 kortelės

Darbo užmokesčio (grupinio) pervedimas SEB banke

1,50 Eur 1,50 Eur 1,50 Eur 1,50 Eur 1,50 Eur 1,50 Eur

Darbo užmokesčio (grupinio) pervedimas į kitus Lietuvos, Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės šalių, Jungtinės Karalystės, Šveicarijos, Monako, San Marino bei Andoros bankus

0,33 Eur 0,41 Eur 0,41 Eur 0,41 Eur 0,41 Eur 0,41 Eur

Pinigus išmokančiose parduotuvėse atsiskaitant kortele už ne mažiau kaip 5 Eur vertės pirkinius galima nemokamai pasiimti nuo 5 iki 100 Eur grynųjų pinigų

Netaikomas tiesioginės sąsajos "Baltic Gateway" pagrindinių paslaugų, teikiamų per tarpininką, mėnesio mokestis8

-

Paslauga gali naudotis klientai rezidentai. Visi juridiniai asmenys, kurių registruota buveinė yra ne Lietuvoje, priskiriami klientams nerezidentams.

1   
Specialūs paslaugų plano sutarties ir mėnesio mokesčiai taikomi tada, jei klientas naudojasi viena ar daugiau iš šių banko paslaugų: verslo kreditu, sąskaitos perviršio limitu, faktoringu, atsiskaitymo mokėjimo kortelėmis paslauga (naudojant kortelių skaitytuvus), atsiskaitymo negrynaisiais pinigais organizavimo paslauga („Bank Link“), garantija. Klientui naudojantis mažiau negu viena pirmiau nurodyta paslauga taikomi standartiniai paslaugų plano mokesčiai.
 
2   
Šis pinigų pervedimas apima pervedimus eurais į kitus bankus, registruotus Lietuvoje, Europos Sąjungos šalyse, Jungtinėje Karalystėje, Šveicarijoje, Monake, San Marine, Andoroje ir Europos ekonominės erdvės šalyse – Norvegijoje, Islandijoje ir Lichtenšteine, jei lėšų gavėjo sąskaitos numeris yra IBAN formato.
 
3   
Lėšos pagal momentinio mokėjimo nurodymą pervedamos nedelsiant ištisą parą visomis metų dienomis. Mokėjimo eurais nurodymas yra vykdomas kaip momentinio mokėjimo nurodymas, jei pervedama suma neviršija 15 000 eurų ir lėšų gavėjo bankas yra prisijungęs prie momentinių mokėjimų sistemos.
 
4   
Lėšos pagal SEPA mokėjimo nurodymą pervedamos tą pačią dieną, jei mokėjimo nurodymas pateiktas darbo dieną iki 16.00 val.
5   
Lėšos yra pervedamos kiekvieną dieną, išskyrus savaitgalius ir tarptautines švenčių dienas: Naujųjų metų dieną (sausio 1 d.), Velykų Didįjį penktadienį, Velykų antrą dieną, Tarptautinę darbo dieną (gegužės 1 d.), Kalėdų pirmą ir antrą dienas (gruodžio 25–26 d.).
 
6   
Minimalus banko paslaugų mokestis apima banko sąskaitos administravimą, atidarymą, tvarkymą, uždarymą ir lėšų eurais įskaitymą iš kitų Lietuvoje registruotų ar Europos Sąjungos (ES) ir Europos ekonominės erdvės (EEE), Šveicarijos, Monako, Didžiosios Britanijos, San Marino ir Andoros bankų.
 
7   
Netaikomi debeto kortelės (-ių), išduotos (-ų) anksčiausiai, naudojimo mokesčiai.
 
8   
Daugiau informacijos apie tiesioginės sąsajos „Baltic Gateway“ paslaugą rasite banko tinklalapyje.

Atkreipiame dėmesį

  •  Į paslaugų planą įtrauktų paslaugų mokesčiams netaikomos jokios kitos nuolaidos, pasiūlymai ar individualūs įkainiai.