Switch to mobile version. Į viršų

Verslo klientams

Apyvartinio kapitalo kreditas

Apyvartinio kapitalo kreditas

Kreditas vienkartinėms išlaidoms apmokėti

 • Kredito lėšomis galite padidinti įmonės apyvartinį kapitalą
 • Turite galimybę pasirinkti lankstųjį kredito grąžinimo metodą
 • Kredito grąžinimą galite užtikrinti garantijomis

Šio kredito lėšomis galite papildyti apyvartinį kapitalą ir plėtoti verslą. Kreditas grąžinamas pagal nustatytą grafiką, todėl jį pasirinkti verta tais atvejais, kai žinote, per kiek laiko, kokiomis sumomis ir lėšomis galite grąžinti pasiskolintą sumą.

Kredito suma Suma nustatoma atsižvelgiant į Jūsų apyvartinių lėšų poreikį, finansines galimybes grąžinti kreditą ir turtą, kurį galite įkeisti kredito grąžinimui užtikrinti.
Kredito grąžinimo terminas Iki 1 metų
Kredito grąžinimo būdas Linijinis, anuitetas arba lankstusis metodas, parenkamas atsižvelgiant į Jūsų galimybes grąžinti kreditą.
Valiuta Eurai, JAV doleriai
Palūkanos Kintamosios arba fiksuotosios
Kredito grąžinimo užtikrinimas
 • Nekilnojamasis turtas (pastatai, patalpos, žemė)
 • Kilnojamasis turtas (įrenginiai, prekės, vertybiniai popieriai, indėliai ir pan.)
 • Galimos papildomos užtikrinimo priemonės — UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) ir Žemės ūkio paskolų garantijų fondo (ŽŪPGF) garantijos

Išsamesnės informacijos apie verslo finansavimą, taikomas sąlygas ir įkainius teiraukitės savo vadybininko SEB banke, paskambinę telefonu +370 5 268 2822 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.

Siūlome pirmiausia užpildyti ir pateikti elektroninę užklausos formą, ir mes su Jumis susisieksime.

Paraiška

Turėsite pateikti paraišką, kurią padės užpildyti Jūsų vadybininkas:

Kreditavimo paraiška (XLS, 260 KB)

Reikalingi dokumentai

 • Įmonės registracijos pažymėjimo nuorašas
 • Įmonės steigimo sutarties kopija
 • Įmonės įstatų nuorašas
 • Vadovo paskyrimo dokumentas
 • Paskutinių dvejų metų juridinio asmens metinės balanso, pelno (nuostolių) ir pinigų srautų ataskaitos*
 • Einamųjų metų balanso, pelno (nuostolių) ataskaitos už kiekvieną einamųjų metų ketvirtį

* Pajamų deklaracijos, jei dėl finansavimo kreipiasi individualioji įmonė.

Tikslų dokumentų sąrašą pateiks Jūsų vadybininkas.


Išsamesnės informacijos apie verslo finansavimą, taikomas sąlygas ir įkainius teiraukitės savo vadybininko SEB banke, paskambinę telefonu +370 5 268 2822 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.

Mokestis / Paslauga Įkainis
Metų palūkanos pagal susitarimą
Administravimo mokestis: už kredito suteikimą, kredito sutarties galiojimo termino pratęsimą, kredito sumos padidinimą1 nuo 0,6 proc. kredito sumos (min. 500 Eur)
Kreditavimo projekto analizė ir įvertinimas, banko pažymos, patvirtinimo parengimas 50 proc. administravimo mokesčio, bet ne mažiau kaip 300 Eur. Sudarius kredito sutartį, įskaičiuojama į administravimo mokestį.
Įsipareigojimo mokestis nuo 0,7 proc. metų palūkanų nepanaudoto kredito sumos
Mokestis už neapdrausto įkeisto turto administravimą (taikoma, kai įkeistas gyvenamosios paskirties nekilnojamasis turtas) 20 Eur per mėnesį
Mokestis taikomas kiekvienam įkeisto turto objektui, nedraustam ilgiau negu 30 dienų
Kredito sutarties sąlygų keitimas,2 jei:

1) keičiama kredito valiuta;

2) fiksuotoji palūkanų norma keičiama kintamąja palūkanų norma ir atvirkščiai;

3) keičiamas kintamosios palūkanų dalies keitimo laikotarpis;

4) keičiamas fiksuotosios palūkanų normos nustatymo laikotarpis, pradžia ar pabaiga.

jei taikoma kintama palūkanų norma: jei taikoma fiksuota palūkanų norma:
 • 1 proc. kredito sumos, min. 500 Eur palūkanų keitimo dieną
 • 1,5 proc. kredito sumos, min. 500 Eur kitomis dienomis
laikotarpis metais iki fiksuotųjų palūkanų
galiojimo laikotarpio pabaigos
proc. kredito sumos,
min. 500 Eur
iki 1 m. (imtinai) 1
1 m. — 2 m. (imtinai) 1,5
2 m. — 3 m. (imtinai) 2
3 m. — 7 m. (imtinai) 2,5
7 m. — 10 m. (imtinai) 3
daugiau kaip 10 m. 3,5
Kredito sutarties sąlygų keitimas visais kitais atvejais pagal susitarimą (min. 500 Eur)

1 Mokestis skaičiuojamas nuo padidintos kredito sumos.

2 Mokestis netaikomas, jei pailginamas kredito laikotarpis arba padidinama kredito suma.


Išsamesnės informacijos apie verslo finansavimą, taikomas sąlygas ir įkainius teiraukitės savo vadybininko SEB banke, paskambinę telefonu +370 5 268 2822 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.

Kontaktai

 • Rašykite mums
 • Lizingo departamento kontaktai
S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.