Keisti kalbą:
Image
People in the office

Sąskaitos kreditavimas
(angl. overdraft)

  • Padenkite nenumatytas išlaidas ir padidinkite pinigų srautus
  • Kredito lėšomis naudokitės savo nuožiūra
  • Sąskaita subalansuojama gavus mokėjimus
Paragraphs

Iki 1 metų

Sutarties terminas

3 000 eurų

Nuo

Užtikrinimo priemonės

  • Įkeičiamas turtas, kurį įsigyjate arba atnaujinate, panaudodami paskolą.
  • Nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas, laidavimas ir vertybiniai popieriai kaip papildoma garantija.

Reikalingi dokumentai

 

Mokestis arba paslauga Įkainis
Metų palūkanos pagal susitarimą
Sąskaitos kredito perviršio limito administravimo mokestis:
  • už sąskaitos kredito perviršio limito suteikimą
  • už sąskaitos kreditavimo sutarties galiojimo termino pratęsimą
  • už sąskaitos kredito perviršio limito sumos padidinimą1
nuo 0,6 proc. limito sumos
(min. 500 Eur)
Kreditavimo projekto analizė ir įvertinimas, banko pažymos, patvirtinimo parengimas. 50 proc. administravimo mokesčio, bet ne mažiau kaip 300 Eur. Sudarius kredito sutartį, įskaičiuojama į administravimo mokestį
Lėšų rezervavimo mokestis nuo 0,7 proc. metų palūkanų nepanaudoto sąskaitos kredito perviršio limito sumos
Sąskaitos kreditavimo sutarties sąlygų pakeitimo mokestis netaikomas, jei pailginamas sąskaitos kredito perviršio limito galiojimo laikotarpis arba padidinamas sąskaitos kredito perviršio limitas. pagal susitarimą
(min. 500 Eur)
Mokestis už neapdrausto įkeisto turto administravimą (taikoma, kai įkeistas gyvenamosios paskirties nekilnojamasis turtas) 20 Eur per mėnesį
Mokestis taikomas kiekvienam įkeisto turto objektui, nedraustam ilgiau negu 30 dienų

1 Mokestis skaičiuojamas nuo padidintos sąskaitos kredito perviršio limito sumos.

Kreiptis dėl finansavimo paprasta

1.
Atsiųskite užpildytą paraišką.

2. Susisieksime su Jumis ir pateiksime pasiūlymą arba užduosime papildomų klausimų.

3.
Gavę teigiamą sprendimą, pasirašysite sutartį.

Jūsų įmonės prekybos finansavimo galimybės

Paskola apyvartiniam kapitalui

Laikinam apyvartinių lėšų trūkumui ar išlaidoms padengti.

Faktoringas

Paverskite savo sąskaitas faktūras pinigų srautais. Pasiūlykite ilgesnį mokėjimo terminą savo klientams, nemažindami savo apyvartinio kapitalo ar pardavimų apimties.  

Investicijų finansavimas

Jūsų verslo augimo ir didesnių projektų finansavimas.

Norite būti tikri, kad rasite tinkamą sprendimą?

  • Mūsų specialistai padės rasti tinkamiausią finansavimo sprendimą Jūsų verslui
  • Galite pasitikėti mūsų profesionalų komanda