Switch to mobile version. Į viršų

Verslo klientams

Krovininio transporto lizingas

Krovininio transporto lizingas

Įsigyti transporto priemonių galite patogiai ir greitai

 • Pagrindines sąlygas (pradinės įmokos dydį, lizingo laikotarpį, mokėjimo būdą) pasirenkate atsižvelgdami į savo poreikius ir galimybes
 • Padedame įsigyti pageidaujamą turtą, sutvarkome pirkimo dokumentus

Pasirinkę finansinio lizingo paslaugą, galite įsigyti naujų ir naudotų vilkikų, sunkvežimių, priekabų, puspriekabių ir kitų krovininių ar specialios paskirties transporto priemonių.

Lizingo būdu įsigyjamos krovininės transporto priemonės

Lizingo būdu galite įsigyti naujų ir naudotų krovininio transporto priemonių:

 • kurių bendroji masė (pakrautos transporto priemonės) yra didesnė negu 3 500 kg (nebūtinai, jei atitinka toliau nurodytus sėdimų vietų skaičiaus reikalavimus)
 • turinčių daugiau kaip aštuonias sėdimas vietas, neskaitant vairuotojo vietos (nebūtinai, jei atitinka pirmiau nurodytus masės reikalavimus)
 • priskiriamų M2, N2, M3, N3 ir Ox klasėms (pagal galiojančią ES klasifikaciją)

Finansavimo būdai

Pasirinktą transporto priemonę galite įsigyti sudarydami finansinio lizingo sutartį. Už tam tikrą mokestį Jūs įgyjate teisę sutartą laikotarpį naudotis transporto priemone ir, per šį laikotarpį dalimis sumokėję visą jos kainą, įskaitant palūkanas, taip pat įvykdę kitas lizingo sutarties sąlygas, tampate transporto priemonės savininku.

Įsigyjamas turtas įtraukiamas į įmonės balansą ir skaičiuojamas turto nusidėvėjimas.

Finansinio lizingo privalumai
 • Galite naudotis turtu dar nesumokėję visos jo kainos.
 • Galite efektyviai valdyti finansus — turite daugiau laisvų apyvartinių lėšų, tad jas galite skirti kitiems poreikiams.
 • Pasirenkate laikotarpį, per kurį turite įvykdyti įsipareigojimus, taip pat pradinės ir periodinių įmokų dydį.
 • Nereikia papildomai įkeisti savo turto, nes užstatu laikomas įsigyjamas turtas.

Įprastos lizingo sutarties sąlygos

Jei įsigyjama nauja transporto priemonė Jei įsigyjama naudota transporto priemonė*
Lizingo laikotarpis iki 7 metų. Lizingo laikotarpio pabaigoje transporto priemonė negali būti senesnė negu 10 metų.
Pradinė įmoka nuo 10 proc. transporto priemonės rinkos vertės. Trečią, ketvirtą, penktą mėnesį mokama 17 proc. turto vertės papildoma įmoka.
Palūkanos nustatomos įvertinus Jūsų mokumą. Jeigu pageidaujate gauti lizingo pasiūlymą, užpildykite ir pateikite SEB bankui paraišką:

Lizingo paraiška (XLS, 308 KB)

Lizingo būdu įsigyjamą transporto priemonę privalote apdrausti transporto priemonių (kasko) draudimu SEB bankui priimtinoje draudimo bendrovėje.

* Naudota transporto priemonė turi būti techniškai tvarkinga ir atitikti natūralaus turto nusidėvėjimo reikalavimus.

Įmonei keliami reikalavimai

 • Nuolatinė ūkinė veikla ir aiškūs ateities planai
 • Geri veiklos finansiniai rezultatai — turi pakakti lėšų ir veiklai plėtoti, ir finansiniams įsipareigojimams vykdyti

Išsamesnės informacijos apie lizingą, veiklos nuomą ar susijusias paslaugas, taikomas sąlygas ir įkainius teiraukitės paskambinę telefonu +370 5 268 2822 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.


Išsamesnės informacijos apie lizingą, veiklos nuomą ar susijusias paslaugas, taikomas sąlygas ir įkainius teiraukitės paskambinę telefonu +370 5 268 2822 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.

Lizingo sutarties administravimo ir sąlygų keitimo mokesčiai
Lizingo sutarties mokestis 1 proc.  turto vertės, bet ne mažiau kaip 150 Eur
Skolos perkėlimo sutarties / lizingo sutarties termino keitimo mokestis 1 proc.  neišmokėtos turto vertės, bet ne mažiau kaip 150 Eur
Sutarties arba mokėjimo grafiko keitimo mokestis kliento iniciatyva (išskyrus termino keitimą) 100 Eur
Įmokų mokėjimo dienos pakeitimas 30 Eur
Dalies turto likutinės vertės padengimo mokestis pagal sutartį
Turto išankstinio išsipirkimo / sutarties nutraukimo mokesčiai
Už anksčiau išsiperkamą turtą pagal sutartį pagal sutartį
Veiklos lizingo sutarties nutraukimas prieš laiką, jei turtas parduodamas jį nuomavusiam subjektui 1,5 proc. likutinės vertės, bet ne mažiau kaip 150 Eur
Lizingo sutarties / veiklos lizingo nutraukimas, kai kliento prašymu anksčiau nutraukiama sutartis ir turtas parduodamas trečiajai šaliai 1,5 proc. likutinės vertės, bet ne mažiau kaip 150 Eur
Sutarties galiojimo atnaujinimas arba išsipirkimas pagal nutrauktą sutartį 100 Eur
Turto pardavimo mokesčiai nutraukus finansinio lizingo sutartį
Turto pardavimas trečiajai šaliai Lietuvoje 1,5 proc. likutinės vertės, bet ne mažiau kaip 150 Eur
Turto pardavimas trečiajai šaliai ne Lietuvoje 1,5 proc. likutinės vertės, bet ne mažiau kaip  300 Eur
Turto pardavimo mokesčiai nutraukus veiklos lizingo sutartį
Turto pardavimas nuomavusiam subjektui arba atpirkėjui 150 Eur
Turto pardavimas trečiajai šaliai Lietuvoje 1,5 proc. likutinės vertės, bet ne mažiau kaip 150 Eur
Turto pardavimas trečiajai šaliai ne Lietuvoje 1,5 proc. likutinės vertės, bet ne mažiau kaip 300 Eur
Turto pardavimo mokesčiai pasibaigus veiklos lizingo sutarties laikotarpiui
Turto pardavimas jį nuomavusiam subjektui 150 Eur
Turto pardavimas trečiajai šaliai Lietuvoje 1,5 proc. likutinės vertės, bet ne mažiau kaip 150 Eur
Turto pardavimas trečiajai šaliai ne Lietuvoje 1,5 proc. likutinės vertės, bet ne mažiau kaip 300 Eur
Pažymų išdavimo ir kt. mokesčiai

Sutikimo / rašto išdavimas (jei lizinguojamas nekilnojamasis turtas):

 • įsirengti patalpas priskirtoje palėpės dalyje,
 • dėl priestatų statybos,
 • dėl servitutų nustatymo,
 • dėl patalpų paskirties keitimo,
 • dėl leidimo prekiauti alkoholiniais gėrimais,
 • dėl objekto rekonstrukcijos ir pan.,
 • dėl kitos priežasties
50 Eur
Subnuomos/panaudos sutikimas, jei nebuvo išduotas sutarties sudarymo metu 30 Eur
Įgaliojimo įmonės darbuotojui išvykti į užsienį išdavimas 10 Eur
Pakartotinio nuosavybės teisės priėmimo ir perdavimo akto ar įgaliojimo išdavimas 10 Eur
Įgaliojimų / pažymų parengimas lietuvių kalba 15 Eur
Įgaliojimų / pažymų parengimas anglų kalba 20 Eur
Kliento metų apyvartos ataskaitos parengimas 20 Eur
Mokestis už lizingo sutarties dokumentų kopijų išdavimą 10 Eur
PVM sąskaitų faktūrų siuntimas paštu 3 Eur
Administracinių nuobaudų dokumentų ar kitų kliento vardu gautų dokumentų administravimas 10 Eur už kiekvieną gautą dokumentą
 • Tarptautinio pinigų pervedimo mokesčiai, jei už kliento turtą mokama į užsienį, užsienio valiuta į kitą banką Lietuvoje, pagal skubų mokėjimo nurodymą
 • Nekilnojamojo turto mokestis
 • Garantijos mokesčiai
 • Hipotekos mokesčiai (taip pat įkeičiant automobilį)
 • Greitojo pašto (pvz., „DHL Lietuva“)
kompensuoja klientas

 


Išsamesnės informacijos apie lizingą, veiklos nuomą ar susijusias paslaugas, taikomas sąlygas ir įkainius teiraukitės paskambinę telefonu +370 5 268 2822 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.

Lizingo būdu įsigyjamą transporto priemonę privalote apdrausti transporto priemonių (kasko) draudimu AB SEB bankas priimtinoje draudimo bendrovėje.

Turto draudimo reikalavimai

 • Naujai įsigijimo turto draudimo suma negali būti mažesnė už finansuojamą sumą su PVM
 • Franšizė (nuostolio dalis, kurios neatlygina draudimo bendrovė) vagystės atveju yra ne daugiau nei 10 proc. nuostolio, besąlyginė franšizė — ne daugiau kaip 3 000 Eur
 • Naudos gavėjas yra AB SEB bankas
 • Visų rizikų kasko draudimo sąlygos (avarija, vagystė, stichinės nelaimės, vandalizmas,  gaisras)

Išsamesnės informacijos apie lizingą, veiklos nuomą ar susijusias paslaugas, taikomas sąlygas ir įkainius teiraukitės paskambinę telefonu +370 5 268 2822 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.

Jūs privalote pasirūpinti, kad visą lizingo laikotarpį įsigyjamas automobilis ar kitas turtas būtų techniškai tvarkingas, tokios pat komplektacijos (su visomis patobulintomis detalėmis), kokios jis buvo sutarties pasirašymo dieną, ir natūralaus turto nusidėvėjimo reikalavimus atitinkančios būklės.

Kas nėra turto natūralaus nusidėvėjimo pasekmės?

 • Pažeista kėbulo geometrija, sulaužytos, deformuotos ar kitaip mechaniniu arba terminiu būdu pažeistos detalės
 • Neveikiantys prietaisai ir mechanizmai
 • Kėbulo įlenkimas, dažų sluoksnio skilimas ir gilus įbrėžimas (jei iki grunto pažeistas dažų sluoksnis)
 • Dažų sluoksnio nusidėvėjimas dėl netinkamo automobilio plovimo ir (arba) valymo
 • Dėl nekokybiškai atlikto remonto atsiradę defektai
 • Kėbulo stiklo skilimas
 • Kėbulo stiklo subraižymas, atsiradęs dėl netvarkingo naudojimo ir (arba) valymo
 • Transporto priemonės salono gedimai, pavyzdžiui: pradegintos ar suteptos sėdynės, sulaužytos plastmasinės priekinio prietaisų skydelio dalys ar vidinis bagažinės dangtis, langų atvėrimo rankenėlės ir pan.

Išsamesnės informacijos apie lizingą, veiklos nuomą ar susijusias paslaugas, taikomas sąlygas ir įkainius teiraukitės paskambinę telefonu +370 5 268 2822 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.

Išsirinkite transporto priemonę, gaukite iš pardavėjo komercinį pasiūlymą, pasirinktame SEB banko skyriuje pateikite užpildytą lizingo paraišką ir kitus toliau išvardytus dokumentus.

Reikalingų dokumentų sąrašas

 • Transporto priemonės pardavėjo parengtas ir pasirašytas komercinis pasiūlymas
 • Lizingo paraiška (XLS, 308 KB)
 • Įmonės vadovo arba įgalioto pasirašyti sutartį asmens dokumentas (LR piliečio pasas arba asmens tapatybės kortelė)
 • Įmonės registracijos pažymėjimas, steigimo sutartis (ūkinėms bendrijoms ir kooperatyvams), įstatai
 • Praėjusių ūkinių metų ir paskutinio ataskaitinio laikotarpio balanso bei pelno (nuostolių) ataskaitų kopijos, patvirtintos įmonės vadovo
 • Įsigyjant naudotą transporto priemonę, jos pardavėjo parengtas dokumentas, kuriame apibūdinta priemonės būklė, arba UAB „Tuvlita“ patvirtintas transporto priemonės techninės apžiūros aktas
 • Papildomi dokumentai (jei būtų paprašyta)

Išsamesnės informacijos apie lizingą, veiklos nuomą ar susijusias paslaugas, taikomas sąlygas ir įkainius teiraukitės paskambinę telefonu +370 5 268 2822 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.

Kontaktai

 • „Skype“ (visą parą)
 • Rašykite mums
 • Lizingo departamento kontaktai
S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.