Switch to mobile version. Į viršų

Verslo klientams

Sąskaitos kreditavimas

Mokestis arba paslauga Įkainis
Metų palūkanos pagal susitarimą
Sąskaitos kredito perviršio limito administravimo mokestis:
  • už sąskaitos kredito perviršio limito suteikimą
  • už sąskaitos kreditavimo sutarties galiojimo termino pratęsimą
  • už sąskaitos kredito perviršio limito sumos padidinimą1
nuo 0,6 proc. limito sumos
(min. 500 Eur)
Kreditavimo projekto analizė ir įvertinimas, banko pažymos, patvirtinimo parengimas. 50 proc. administravimo mokesčio, bet ne mažiau kaip 300 Eur. Sudarius kredito sutartį, įskaičiuojama į administravimo mokestį
Lėšų rezervavimo mokestis nuo 0,7 proc. metų palūkanų nepanaudoto sąskaitos kredito perviršio limito sumos
Sąskaitos kreditavimo sutarties sąlygų pakeitimo mokestis netaikomas, jei pailginamas sąskaitos kredito perviršio limito galiojimo laikotarpis arba padidinamas sąskaitos kredito perviršio limitas. pagal susitarimą
(min. 500 Eur)
Mokestis už neapdrausto įkeisto turto administravimą (taikoma, kai įkeistas gyvenamosios paskirties nekilnojamasis turtas) 20 Eur per mėnesį
Mokestis taikomas kiekvienam įkeisto turto objektui, nedraustam ilgiau negu 30 dienų

1 Mokestis skaičiuojamas nuo padidintos sąskaitos kredito perviršio limito sumos.

Kontaktai

  • „Skype“
  • Rašykite mums
  • Lizingo departamento kontaktai
S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.