Keisti kalbą:

Kasdienės paslaugos

Paragraphs
 1. Prisijunkite prie įmonės interneto banko.
 2. Meniu juostoje spustelėkite „Papildomos paslaugos“.
 3. Spustelėkite „Paslaugų planai“.
 4. Atsivėrusiame lange rasite informaciją apie savo paslaugų planą, nemokamų pervedimų skaičių. Taip pat matysite pagrindinę informaciją apie visus paslaugų planus, kuriuos galėtumėte rinktis, ir jų palyginimą.
 1. Prisijunkite prie interneto banko.
 2. Meniu juostoje spustelėkite „Nustatymai“.
 3. Skiltyje „Nustatymai“ spustelėkite „Naudotojų limitai ir teisės“.
 4. Pasirinkite naudotoją, kuriam bus keičiami pervedimų limitai.
 5. Spustelėkite „Keisti naudotojo teises“.
 6. Atsivėrusiame lange matomos sąskaitos, kurias tvarkyti gali naudotojas, ir jam suteiktos valdymo teisės. Jei  laukas „Pervesti lėšas“ nėra pažymėtas, naudotojas neturi teisės atlikti pervedimų. Jei laukas pažymėtas, galima pakeisti nustatytus dienos ir mėnesio pervedimų limitus. Įveskite sumas pasirinkę skiltis „Dienos limitas (EUR)“ ir „Mėnesio limitas (EUR)“, spustelėkite „Tęsti“.

  Jei norite nustatyti laikinus pervedimų limitus, sąskaitos eilutėje spustelėkite „Laikini limitai nenustatyti“.
  Įveskite sumas pasirinkę skiltis „Dienos limitas (EUR)“ ir „Mėnesio limitas (EUR)“ ir nurodykite datą, iki kurios galios laikini pervedimų limitai. Spustelėkite „Išsaugoti“.

  Pasibaigus limitų galiojimo laikui įsigalios nurodyti dienos ir mėnesio limitai.
 7. Patikrinkite duomenis ir patvirtinkite paraišką.
 8. Sėkmingai pakeitus nustatymus, atnaujinti limitai bus nurodyti sąskaitos eilutėje.

Interneto banke galima matyti vartotojų atliktus veiksmus – istorinius duomenis.

 1. Prisijunkite prie interneto banko.
 2. Meniu juostoje spustelėkite „Nustatymai“,  pasirinkite „Veiksmų istorija“.
 3. Pasirinkite laikotarpį ir kokius veiksmus norite matyti, kokiu formatu ataskaitą norite gauti.
 1. Prisijunkite prie interneto banko.
 2. Viršutinėje meniu juostoje spustelėkite „Mokėjimai“, pasirinkite „Laukiama patvirtinimo“.
 3. Pasirinkite sąskaitas, kurių išrašus galite matyti. Spustelėkite mygtuką „Spausdinti“.
 1. Prisijunkite prie interneto banko.
 2. Pasirinkite „Mokėjimai“ —> „Įmokos ir mokesčiai“. 
 3. Į paieškos lauką įveskite „VMI“ ir spustelėkite „Paieška“. 
 4. Spustelėkite dešinėje esantį mygtuką „Naujas mokėjimas“ ir atsivers mokėjimo nurodymo forma, kurią reikia užpildyti. 
 5. Užpildę šią formą, po ja esančioje eilutėje „Išsaugoti ruošinių sąraše“ padėkite varnelę ir įrašykite ruošinio pavadinimą. Taip sukursite šio mokėjimo ruošinį ir, mokėdami tą patį mokestį kitą kartą, neturėsite iš naujo pildyti formos. 
 6. Spauskite mygtuką „Patvirtinti“.
 7. Patikrinkite įvestus duomenis. Norėdami pakoreguoti duomenis, spustelėkite „Keisti duomenis“. Jei viskas gerai, patvirtinkite mokėjimą spustelėdami „Patvirtinti“.
 1. Prisijunkite prie įmonės interneto banko.
 2. Viršutinėje meniu juostoje spustelėkite „Mokėjimai“.
 3. Skiltyje „Mokėjimai“ spustelėkite „Darbo užmokesčio (grupinis)“.
 4. Pasirinkite sąskaitą, iš kurios norite pervesti pinigus, ir įveskite norimą mokėjimo paskirtį (pvz. darbo užmokestis, avansas, komandiruotės išlaidos ir pan.). Jei norite, kad mokėjimo nurodymas būtų įvykdytas kitą dieną, pakeiskite lauko „Mokėjimo nurodymo data“ reikšmę.
 5. Jei reikia, galite išsaugoti mokėjimo nurodymą kaip ruošinį (pasirinkite „Išsaugoti ruošinių sąraše“ ir įveskite ruošinio pavadinimą). Taip pat galite įrašyti komentarą, kuris bus matomas mokėjimo nurodymą tvirtinančiam darbuotojui (pasirinkite „Pastaba tvirtintojui“ ir įveskite pastabą).

  Pasirinkti kitos sąskaitos mokesčiams nurašyti nėra galimybės.
 6. Spustelėkite „Tęsti“.
 7. Įveskite lėšų gavėjų duomenis ( IBAN formato sąskaitos numerį, vardą ir pavardę) ir pervedamą sumą eurais. Jei norite keisti mokėjimo duomenis, rinkitės „Keisti duomenis“ ir atlikite reikiamus pakeitimus. Jei norite mokėjimo nurodymą patvirtinti vėliau, rinkitės „Išsaugoti“. Šį mokėjimo nurodymą galėsite rasti skiltyje „Mokėjimai“ --> „Laukiama patvirtinimo“. Svarbu. Jei gavėjo sąskaita yra SEB banke, nurodžius neteisingą gavėjo vardą ir pavardę, mokėjimo nurodymas bus atmestas.
 8. Jei mokėjimą norite patvirtinti nedelsdami, rinkitės „Patvirtinti“ – būsite automatiškai nukreipti į skiltį „Mokėjimai“ --> „Laukiama patvirtinimo“.  Jei bus reikalingas kito darbuotojo mokėjimo nurodymo patvirtinimas, mokėjimo nurodymą taip pat rasite skiltyje „Mokėjimai“ --> „Laukiama patvirtinimo“.
 9. Prieš tvirtindami mokėjimo nurodymą, patikrinkite jo duomenis. Norėdami peržiūrėti/ keisti lėšų gavėjų duomenis, mokėjimo datą, paskirtį ar pervedamas sumas, spustelėkite nuorodą skiltyje „Įmokos kodas (nuoroda gavėjui)“.
 10. Jei visi duomenys įvesti teisingai, spustelėkite „Grįžti“ ir patvirtinkite mokėjimo nurodymą. Svarbu. Tvirtinant mokėjimo nurodymą, pervedama suma rodoma be banko komisinio mokesčio, tad įvertinkite, ar sąskaitoje yra pakankamai lėšų įmokai ir komisiniam mokesčiui sumokėti. Jei lėšų nepakaks, mokėjimo  nurodymo įvykdyti nepavyks.
 11. Patikrinti, ar visi mokėjimo nurodymai buvo įvykdyti bei pasižiūrėti jau atliktus darbo užmokesčio (grupinio) nurodymus, pasirinkite skiltį „Sąskaitos“ --> „Darbo užmokesčio (grupinių) mokėjimų ataskaita“.

Kaip įkelti darbo užmokesčio XML failą?

 1. Prisijunkite prie įmonės interneto banko.
 2. Viršutinėje meniu juostoje spustelėkite „Mokėjimai“.
 3. Skiltyje „Mokėjimai“ spustelėkite „Failų įkėlimas“.
 4. Spauskite mygtuką „Įkelti bylą“ ir pasirinkite parengtą darbo užmokesčio mokėjimų bylą, kurią pageidaujate įkelti.
 5. Įkėlus mokėjimų bylą, ekrane galima pamatyti klaidas (jei tokios buvo nustatytos įkeltame faile). Jei mokėjimų byloje yra mokėjimo nurodymų su klaidomis, tuomet įrašas pažymimas rausva spalva.
 6. Jei mokėjimų byla yra be klaidų, tuomet klaidų skiltyje yra tuščia.
 7. Peržiūrėti gavėjų sąrašą galima pažymėjus varnele bylą ir spustelėjus „Parengti tvirtinti“.
 8. Norėdami peržiūrėti ar keisti lėšų gavėjų duomenis ir pervedamas sumas, pažymėkite varnele ir spustelėkite nuorodą „Darbo užmokestis“.
 9. Jei mokėjimą norite patvirtinti nedelsdami, rinkitės „Patvirtinti“ – būsite automatiškai nukreipti į skiltį „Mokėjimai“ --> „Laukiama patvirtinimo“.  Jei bus reikalingas kito darbuotojo mokėjimo nurodymo patvirtinimas, mokėjimo nurodymą taip pat rasite skiltyje „Mokėjimai“ --> „Laukiama patvirtinimo“.

  Norėdami keisti mokėjimo duomenis (sumas, gavėjų sąrašą ar mokėjimo datą), spustelėkite „Keisti“. 
  Jei visi duomenys įvesti teisingai, spustelėkite „Grįžti“ ir patvirtinkite mokėjimo nurodymą.
  Jei norite mokesčiams nurašyti naudoti kitą banko sąskaitą, ją turėtumėte nurodyti XML byloje laukelyje <ChrgsAcct> prieš įkeldami bylą.
  DU užmokesčiui skirtame XML faile nėra galimybės keisti mokėjimo paskirties.
  Tvirtinant mokėjimo nurodymą, pervedama suma rodoma be banko komisinio mokesčio, tad įvertinkite, ar sąskaitoje yra pakankamai lėšų įmokai ir komisiniam mokesčiui sumokėti. Jei lėšų nepakaks, mokėjimo  nurodymo įvykdyti nepavyks.
 10. Patikrinti, ar visi mokėjimo nurodymai buvo įvykdyti, pasirinkite skiltį „Sąskaitos“ --> „Darbo užmokesčio (grupinių) mokėjimų ataskaita“.
 11. Pasirinkite „Darbo užmokesčio (grupinis)“, nurodykite laikotarpį ir spustelėkite „Rodyti“. Pažymėkite varnele atliktą DU grupinį mokėjimo nurodymą, kurio ataskaitą norite peržiūrėti, ir spustelėkite „CSV failas“ arba „PDF failas“. Rekomenduojame rinktis Google Chrome arba Internet Explorer naršykles ataskaitų rodymui (laikinai Mozilla Firefox naršyklėje ataskaitos negeneruojamos).
 12. Automatiškai parengiama pasirinkto formato (CSV arba PDF) ataskaita. Patikrinkite, kurie mokėjimo nurodymai buvo atmesti.
 13. Jei mokėjimo nurodymas atmestas, lėšos bus automatiškai grąžintos į sąskaitą, iš kurios buvo mokama, mokėjimo paskirties skiltyje nurodoma atmetimo priežastis.
 1. Prisijunkite prie įmonės interneto banko
 2. Viršutinėje meniu juostoje spustelėkite „Mokėjimai“.
 3. Skiltyje „Mokėjimai“ spustelėkite „Failų įkėlimas“.
 4. Spauskite mygtuką „Įkelti bylą“ ir pasirinkite parengtą mokėjimų bylą, kurią pageidaujate įkelti.
 5. Įkėlus mokėjimų bylą, ekrane galima peržiūrėti visų įkeltų mokėjimų duomenis ir pamatyti klaidas (jei tokios buvo nustatytos įkeltame faile). Jei mokėjimų byloje yra mokėjimo nurodymų su klaidomis, tuomet įrašas pažymimas rausva spalva.
 6. Jei vienoje byloje pateikiama daugiau negu 200 mokėjimų nurodymų, visi bylos įrašai pateikiami sugrupuoti po 200. Naudotojas gali išskleisti kiekvieną grupę ir peržiūrėti visų mokėjimų nurodymų duomenis.
 7. Norint patvirtinti įkeltą bylą, naudotojas turi pažymėti pasirinktą bylą varnele ir spustelėti mygtuką „Patvirtinti“.
 8. Jei naudotojas pageidauja patvirtinti tik dalį įkeltų mokėjimo nurodymų, naudotojas turi atsidaryti mokėjimų failo informacijos langą pasirenkant  nuorodą ties failo pavadinimu. Kitame lange naudotojas turi varnele pažymėti mokėjimo nurodymus, kuriuos pageidauja patvirtinti, ir spustelėti mygtuką „Patvirtinti“.
  Svarbu: visi mokėjimo nurodymai, kuriuos naudotojas nepageidauja tvirtinti, privalo būti ištrinti.
  Svarbu: Vienu kartu naudotojas gali tvirtinti ne daugiau kaip 1800 mokėjimų.
 9. Jei parengtus mokėjimo nurodymus naudotojai tvirtina keliais parašais, tuomet  kitas naudotojas pasirenka skiltį „Mokėjimai“ ->  „Laukiama patvirtinimo“.
 10. Pateiktame mokėjimo nurodymų sąraše naudotojas pažymi tuos,  kuriuos pageidauja patvirtinti.
  Svarbu: Vienu kartu naudotojas gali tvirtinti ne daugiau kaip 1800 mokėjimo nurodymų
 1. Prisijunkite prie įmonės interneto banko.
 2. Meniu juostoje spustelėkite „Sąskaitos“.
 3. Spustelėkite „Sąskaitos išrašas“.
 4. Pasirinkite skiltį „Failo užsakymas“ ir, pasirinkę laikotarpį, sąskaitą ir formatą, spustelėkite „Parengti“.
 1. Prisijunkite prie įmonės interneto banko.
 2. Meniu juostoje spustelėkite „Sąskaitos“.
 3. Spustelėkite „Banko sąskaitos“.
 4. Greta pasirinktos sąskaitos spustelėkite mygtuką „Pridėti valiutą“.
 5. Atsivėrusiame lange pažymėkite norimas pridėti valiutas ir spustelėkite „Tęsti“.
 6. Atsivėrusiame lange įveskite slaptažodžių generatoriaus kodą ir spustelėkite „Patvirtinti“.
 1. Prisijunkite prie įmonės interneto banko.
 2. Meniu juostoje spustelėkite „Sąskaitos“.
 3. Spustelėkite „Sąskaitos išrašas“.
 4. Prie mygtuko „Rodyti“ pasirinkite, kaip norite matyti išrašą: ekrane , kaip CSV ar PDF failą. Sąskaitų išrašas formuojamas su visomis valiutų komponentėmis. Pasirinktos valiutos komponentės sąskaitos išrašas galimas CSV formatu tik laikotarpiui nuo 2020-02-17.

Kaip užsakyti periodinį išrašą?

 1. Prisijunkite prie įmonės interneto banko.
 2. Meniu juostoje spustelėkite „Sąskaitos“.
 3. Spustelėkite „Sąskaitos išrašas“.
 4. Pasirinkite „Periodinio išrašo užsakymas“ ir spustelėkite „Naujas užsakymas“.
 5. Pasirinkite laikotarpį (dienos, savaitės, mėnesio) ir sąskaitą, spustelėkite „Užsakyti“.
 6. Atsivėrusiame lange įveskite slaptažodžių generatoriaus kodą ir spustelėkite „Patvirtinti“.
 7. Parengti išrašai bus  skiltyje „Sąskaitos“ --> „Sąskaitų išrašai“ --> „Išrašų failai“.

Kaip pakeisti periodinį išrašą?

 1. Prisijunkite prie įmonės interneto banko.
 2. Meniu juostoje spustelėkite „Sąskaitos“.
 3. Spustelėkite „Sąskaitos išrašas“.
 4. Pasirinkite „Periodinio išrašo užsakymas“ ir  spustelėkite „Pakeisti / sustabdyti“.
 5. Atsivėrusiame lange spustelėkite „Keisti“.
 6. Atsivėrusiame lange pakeiskite laikotarpį ir spustelėkite „Užsakyti“.
 7. Atsivėrusiame lange įveskite slaptažodžių generatoriaus kodą ir spustelėkite „Patvirtinti“.

Kaip sustabdyti periodinio išrašo užsakymą?

 1. Prisijunkite prie įmonės interneto banko.
 2. Meniu juostoje spustelėkite „Sąskaitos“.
 3. Spustelėkite „Sąskaitos išrašas“.
 4. Pasirinkite „Periodinio išrašo užsakymas“ ir  spustelėkite „Pakeisti / sustabdyti“.
 5. Atsivėrusiame lange spustelėkite „Sustabdyti“.
 6. Atsivėrusiame lange įveskite slaptažodžių generatoriaus kodą ir spustelėkite „Patvirtinti“.
 1. Prisijunkite prie įmonės interneto banko.
 2. Meniu juostoje spustelėkite „Papildomos paslaugos “ --> „Pažymos užsakymas“.
 3. Užpildykite privalomus laukus ir spustelėkite „Pateikti“.