Switch to mobile version. Į viršų

Verslo klientams

Paslaugų planas XL

Paslaugų planas XL

Sutaupykite kasdien

 • Į planą įtraukta 100 pinigų pervedimo eurais operacijų per mėnesį
 • Netaikomas minimalus pagrindinių banko paslaugų mokestis
 • Taikomos geresnės naudojimosi debeto kortelėmis sąlygos

Paslaugų plano XL sutarties, mėnesio mokestis yra 35 Eur arba 28 Eur, jei įmonė naudojasi ne mažiau kaip kaip viena banko paslauga iš pateikto sąrašo3.

Mokėdami šį mėnesio mokestį, turėsite galimybę sutaupyti atlikdami vieną svarbiausių finansinių operacijų — pervesdami pinigus. Be to, siūlomos palankesnės sąlygos naudotis kitomis įmonei svarbiomis banko paslaugomis.

Paslaugų plano XL privalumai

 • Naudojantis e. kanalais, per mėnesį be papildomo mokesčio galima atlikti 100 pervedimų visomis valiutomis į sąskaitas SEB ir eurais į sąskaitas kituose bankuose, registruotuose Lietuvoje, Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės šalyse, Šveicarijoje, Monake, Didžiojoje Britanijoje, San Marine ir Andoroje. Pervedant lėšas pagal labai skubų mokėjimo nurodymą, taikomi įprasti banko kainyne nustatyti mokesčiai.
 • Už visų SEB banke įmonės turimų banko sąskaitų tvarkymą netaikomas minimalus pagrindinių banko paslaugų mokestis.


Palyginkite paslaugų planus

SEB paslaugų planas Įprasti mokesčiai
L

XL
Paslaugų plano sutarties, mėnesio mokestis   20 Eur 35 Eur
Specialus paslaugų plano sutarties, mėnesio mokestis3   16 Eur 28 Eur
Kas įtraukta į planą?    
Pinigų pervedimai visomis valiutomis internetu į sąskaitas SEB banke ir eurais internetu į sąskaitas, esančias kituose bankuose, registruotuose Lietuvoje, Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės šalyse, Šveicarijoje, Monake, Didžiojoje Britanijoje, San Marine ir Andoroje4 0,29 Eur / 0,41 Eur 50 pervedimų 100 pervedimų
Minimalus pagrindinių banko paslaugų mokestis5 Už kiekvieną banko sąskaitą
3,30 Eur / mėn.

(visos sąskaitos)

(visos sąskaitos)

Debeto kortelė:

„Mastercard Business“ (debeto) kortelė (-ės)6

Help

2,50 Eur / mėn.

2 kortelės 3 kortelės
Darbo užmokesčio (grupinio) mokėjimo nurodymo pateikimas 1,50 Eur
mokėjimo nurodymo pateikimas
   
Darbo užmokesčio (grupinio) pervedimas SEB banke 0 Eur
Darbo užmokesčio (grupinio) pervedimas į kitus Lietuvos, Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės šalių, Šveicarijos, Monako, Didžiosios Britanijos, San Marino bei Andoros bankus 0,41 Eur
už kiekvieną pervedimą
   
Netaikomas mėnesio abonementinis mokėjimo kortelių turėtojų aptarnavimo paslaugos mokestis7      
Pinigus išmokančiose parduotuvėse: atsiskaitant kortele už ne mažiau kaip 5 Eur vertės pirkinius galima nemokamai pasiimti nuo 5 iki 100 Eur grynųjų pinigų  

Plano užsakymas

Daugiau informacijos rasite išsamioje SEB banko interneto svetainės versijoje.

Paslauga teikiama klientams rezidentams. Klientais nerezidentais yra laikomi visi juridiniais asmenys, kurių buveinė registruota ne Lietuvos Respublikoje.

1 Planas STARTAS taikomas juridiniams asmenims, nuo kurių įsteigimo praėjo ne daugiau kaip 12 mėn.

2 Praėjus vieniems metams nuo paslaugų plano sutarties sudarymo datos, paslaugų planas STARTAS automatiškai nutraukiamas ir pradedami taikyti įprasti paslaugų mokesčiai ir sąlygos.

3 Specialūs paslaugų plano sutarties ir mėnesio mokesčiai taikomi tada, jei klientas naudojasi viena ar daugiau iš šių banko paslaugų: verslo kreditu, sąskaitos perviršio limitu, faktoringu, atsiskaitymo mokėjimo kortelėmis paslauga (naudojant kortelių skaitytuvus), atsiskaitymo negrynaisiais pinigais organizavimo paslauga („Bank Link“), garantija. Klientui naudojantis mažiau negu viena pirmiau nurodyta paslauga taikomi standartiniai paslaugų plano mokesčiai.

4 Netaikomi mokesčiai už neskubius pervedimus į sąskaitas, esančias bankuose, registruotuose Lietuvoje, Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės šalyse, Šveicarijoje, Monake, Didžiojoje Britanijoje, San Marine bei Andoroje. Jei lėšos pervedamos pagal labai skubų mokėjimo nurodymą, taikomi įprasti banko kainyne nustatyti mokesčiai.

5 Minimalus pagrindinių banko paslaugų mokestis apima banko sąskaitos administravimą, atidarymą, tvarkymą, uždarymą ir lėšų eurais įskaitymą iš kitų Lietuvoje registruotų bankų ar Europos Sąjungos (ES) ir Europos ekonominės erdvės (EEE) šalių, Šveicarijos, Monako, Didžiosios Britanijos, San Marino bei Andoros.

6 Klientui netaikomi debeto kortelės (-ių), išduotos (-ų) anksčiausiai, naudojimo mokesčiai.

7 Daugiau informacijos apie mokėjimo kortelių turėtojų aptarnavimo paslaugą ir elektroninių kortelių skaitytuvų įrengimą.

Svarbu

 • Nemokamas pinigų pervedimų kiekis ir plano mokesčiai skaičiuojami kalendoriniais mėnesiais. Sutarties mokestis nurašomas kitą dieną po sutarties sudarymo, o mėnesio mokestis - kiekvieno mėnesio 4 dieną. Rekomenduojame paslaugų planą užsakyti mėnesio pradžioje, norint kuo ilgiau pasinaudoti paslaugų plano teikiamais privalumais
 • Jei norite pakeisti paslaugų planą, iš karto pasirinkite naują planą ir spustelėkite mygtuką „Pasirinkti“. Tokiu būdu esamas paslaugų planas galios iki einamojo mėnesio pabaigos, o naujas planas įsigalios nuo kito mėnesio pirmos dienos. Paslaugų plano keitimui nebus taikomas sutarties mokestis
 • Jei norite nutraukti paslaugų planą, tai galite atlikti spustelėję mygtuką „Nutraukti sutartį“. Naują sutartį galėsite sudaryti kitą mėnesį, jei planą nutrauksite iš karto, o kitu atveju – po 2 mėnesių
 • Jei norite pakeisti mokesčių sąskaitą, tai galite atlikti spustelėję mygtuką „Keisti sąlygas“

Šį paslaugų planą galite užsisakyti internetu (pateikę prašymą), telefonu arba atvykę į SEB banko skyrių.


Išsamesnės informacijos apie SEB banko paslaugų planus, taikomas sąlygas ir įkainius teiraukitės savo vadybininko SEB banke arba paskambinę telefonu +370 5 268 2822.

Daugelį atsakymų į Jums rūpimus klausimus rasite šiame puslapyje.

Kaip užsisakyti paslaugų planą?

Paslaugų planą gali užsakyti įmonės vadovas arba įmonės vadovo įgaliotas asmuo

Ko reikia norint užsisakyti paslaugų planą?

Įmonė, užsakydama paslaugų planą, privalo turėti bent vieną sąskaitą SEB banke.

Ne SEB banko klientai, norėdami užsisakyti paslaugų planą, pirmiausia turi atsidaryti sąskaitą SEB banke. Jei norite sužinoti, kaip greičiausiai tai padaryti, skambinkite mums telefonu +370 5 268 2822.

Kada įsigalioja sutartis ir kada pradedamos taikyti joje nustatytos paslaugų teikimo sąlygos ir įkainiai?

 • Rašytinė sutartis dėl paslaugų plano STARTAS nesudaroma. Paslaugų planas STARTAS įsigalioja per 3 darbo dienas ir galioja 12 mėn.
 • Pasirinkus kitą paslaugų planą, paslaugų plano STARTAS sąlygos nustoja galioja

Ar galima pasikeisti planą ir kaip?

Paslaugų planą galima pakeisti prisijungus prie interneto banko, nuotolinės vaizdo konsultacijos metu arba atvykus į banko skyrių. Pakeitus planą, sudaroma nauja sutartis, kuri įsigalioja nuo kito mėnesio pradžios. Sudarius naują sutartį, įsigalioja joje nustatytos sąlygos ir įkainiai. Norėdami pakeisti paslaugų planą STARTAS, pirmiausia turite jį nutraukti ir kitą užsakyti tik tada, kai patvirtinamas paslaugų plano STARTAS nutraukimas.

Ar galima nutraukti sutartį ir kaip?

Galite bet kada nutraukti sutartį informavę apie tai banką raštu:


Išsamesnės informacijos apie SEB banko paslaugų planus, taikomas sąlygas ir įkainius teiraukitės savo vadybininko SEB banke arba paskambinę telefonu +370 5 268 2822.

Kontaktai

 • Rašykite mums
 • Lizingo departamento kontaktai
S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.