Switch to mobile version. Į viršų

Verslo klientams

Paslaugų planas XL

Paslaugų planas XL

Sutaupykite kasdien

 • Į planą įtraukta 100 pinigų pervedimo eurais operacijų per mėnesį
 • Netaikomas minimalus pagrindinių banko paslaugų mokestis
 • Taikomos geresnės naudojimosi debeto kortelėmis sąlygos

Paslaugų plano XL mėnesio mokestis yra 35 Eur arba 28 Eur, jei įmonė naudojasi ne mažiau kaip dviem banko paslaugomis iš pateikto sąrašo*.

Mokėdami šį mėnesio mokestį, turėsite galimybę sutaupyti atlikdami vieną svarbiausių finansinių operacijų — pervesdami pinigus. Be to, siūlomos palankesnės sąlygos naudotis kitomis įmonei svarbiomis banko paslaugomis.

Paslaugų plano XL privalumai

 • Naudojantis el. kanalais per mėnesį be papildomo mokesčio galima atlikti 100 pervedimų eurais į sąskaitas SEB ir kituose bankuose, registruotuose Lietuvoje, Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės šalyse, Šveicarijoje, Monake, San Marine bei Andoroje. Pervedant lėšas pagal labai skubų mokėjimo nurodymą, taikomi įprasti banko kainyne nustatyti mokesčiai.
 • Už visų SEB banke įmonės turimų banko sąskaitų tvarkymą netaikomas minimalus pagrindinių banko paslaugų mokestis.
 • Nemokama „Smart-ID” programėlė.


Palyginkite paslaugų planus

SEB paslaugų planas Įprasti mokesčiai
L

XL
Paslaugų plano mėnesio mokestis   20 Eur 35 Eur
Specialus paslaugų plano mėnesio mokestis3   16 Eur 28 Eur
Kas įtraukta į planą?    
Pinigų pervedimai eurais internetu į sąskaitas, esančias SEB banke ir kituose bankuose, registruotuose Lietuvoje, Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės šalyse, Šveicarijoje, Monake, San Marine bei Andoroje4 0,29 Eur / 0,41 Eur 50 pervedimų 100 pervedimų
Minimalus pagrindinių banko paslaugų mokestis5 Už kiekvieną banko sąskaitą
3,30 Eur/mėn.

(visos sąskaitos)

(visos sąskaitos)

Debeto kortelė:

„MasterCard Business“ (debeto) arba
„Visa Business“ (debeto) kortelė (-ės)6

Help

2,50 Eur/mėn.
15 Eur ir 2,50 Eur/mėn.

2 kortelės 3 kortelės
Darbo užmokesčio (grupinio) mokėjimo nurodymo pateikimas 1,50 Eur
mokėjimo nurodymo pateikimas
   
Darbo užmokesčio (grupinio) pervedimas SEB banke 0 Eur
Darbo užmokesčio (grupinio) pervedimas į kitus Lietuvos, Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės šalių, Šveicarijos, Monako, San Marino bei Andoros bankus 0,41 Eur
už kiekvieną pervedimą
   
„Smart-ID” programėlė 0 Eur
Netaikomas mėnesio abonementinis mokėjimo kortelių turėtojų aptarnavimo paslaugos mokestis7      
Pinigus išmokančiose parduotuvėse: atsiskaitant kortele už ne mažiau kaip 5 Eur vertės pirkinius galima nemokamai pasiimti nuo 5 iki 100 Eur grynųjų pinigų  

Plano užsakymas

Daugiau informacijos rasite išsamioje SEB banko interneto svetainės versijoje.

Paslauga teikiama klientams rezidentams. Klientais nerezidentais yra laikomi visi juridiniais asmenys, kurių buveinė registruota ne Lietuvos Respublikoje.

1 Planas STARTAS taikomas juridiniams asmenims, nuo kurių įsteigimo praėjo ne daugiau kaip 12 mėn.

2 Praėjus vieniems metams nuo paslaugų plano STARTAS sutarties sudarymo dienos, planas STARTAS automatiškai keičiamas paslaugų planu S, ir pradedamas taikyti plano S mėnesio mokestis.

3 Specialus paslaugų plano mėnesio mokestis taikomas tada, jei klientas naudojasi dviem ar daugiau iš šių banko paslaugų: verslo kreditu, kredito limitu, sąskaitos perviršio limitu, faktoringu, lizingu, darbo užmokesčio pervedimo paslauga, elektroninių kortelių skaitytuvų paslauga, atsiskaitymo negrynaisiais pinigais organizavimo paslauga, elektroninių sąskaitų teikimo paslauga, garantija, gyvybės draudimu. Klientui, kuris naudojasi mažiau negu dviem pirmiau nurodytomis paslaugomis, taikomas standartinis paslaugų plano mėnesio mokestis.

4 Netaikomi mokesčiai už neskubius pervedimus į sąskaitas, esančias bankuose, registruotuose Lietuvoje, Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės šalyse, Šveicarijoje, Monake, San Marine bei Andoroje. Jei lėšos pervedamos pagal labai skubų mokėjimo nurodymą, taikomi įprasti banko kainyne nustatyti mokesčiai.

5 Minimalus pagrindinių banko paslaugų mokestis apima banko sąskaitos administravimą, atidarymą, tvarkymą, uždarymą ir lėšų eurais įskaitymą iš kitų Lietuvoje registruotų bankų ar Europos Sąjungos (ES) ir Europos ekonominės erdvės (EEE) šalių, Šveicarijos, Monako, San Marino bei Andoros.

6 Netaikomi į planą įtrauktos „Visa Business“ (debeto) kortelės išdavimo ir naudojimo mokesčiai bei „MasterCard Business“ (debeto) ir elektroninių kortelių „Visa Business“ mėnesio naudojimo mokesčiai.

7 Daugiau informacijos apie mokėjimo kortelių turėtojų aptarnavimo paslaugą ir elektroninių kortelių skaitytuvų įrengimą.

Paslauga teikiama klientams rezidentams. Klientais nerezidentais yra laikomi visi juridiniais asmenys, kurių buveinė registruota ne Lietuvos Respublikoje.

* Mažesnis mėnesio mokestis taikomas, jei įmonė naudojasi dviem ar daugiau iš šių banko paslaugų: verslo kreditu, kredito limitu, sąskaitos perviršio limitu, faktoringu, lizingu, darbo užmokesčio pervedimo paslauga, elektroninių kortelių skaitytuvų paslauga, atsiskaitymo negrynaisiais pinigais organizavimo paslauga, elektroninių sąskaitų teikimo paslauga, garantija, gyvybės draudimu.

Šį paslaugų planą galite užsisakyti internetu arba atvykę į SEB banko skyrių.


Išsamesnės informacijos apie SEB banko paslaugų planus, taikomas sąlygas ir įkainius teiraukitės savo vadybininko SEB banke arba paskambinę telefonu +370 5 268 2822.

Daugelį atsakymų į Jums rūpimus klausimus rasite šiame puslapyje.

Kaip užsisakyti paslaugų planą?

Paslaugų planą gali užsakyti įmonės vadovas arba įmonės vadovo įgaliotas asmuo, arba asmuo, kuris įmonės su banku sudarytoje elektroninių paslaugų teikimo sutartyje įmonės vadovo yra įgaliotas pateikti mokėjimo nurodymus:

Ko reikia norint užsisakyti paslaugų planą?

Įmonė, užsakydama paslaugų planą, privalo turėti bent vieną sąskaitą SEB banke ir būti sudariusi ar užsakydama paslaugų planą sudaryti į pasirinktą paslaugų planą įtrauktų paslaugų, kurias pageidauja gauti, teikimo sutartis.

Ne SEB banko klientai, norėdami užsisakyti paslaugų planą, pirmiausia turi atsidaryti sąskaitą SEB banke. Jei norite sužinoti, kaip greičiausiai tai padaryti, skambinkite mums telefonu +370 5 268 2822.

Kiek paslaugų planų gali užsisakyti įmonė?

Galite pasirinkti tik vieną paslaugų planą. Jei manote, kad pasirinktą planą naudinga pakeisti, tai padaryti galite prisijungę prie banko paslaugų internetu svetainės arba atvykę į SEB banko skyrių.

Kokiais atvejais galima mokėti mažesnį mėnesio mokestį?

Specialų mėnesio mokestį (išimtis — planas XS, STARTAS) moka tos įmonės, kurios naudojasi ne mažiau kaip dviem banko paslaugomis iš šio sąrašo:

 • verslo kreditu
 • kredito limitu
 • sąskaitos perviršio limitu
 • faktoringu
 • lizingu
 • darbo užmokesčio pervedimo paslauga
 • mokėjimo kortelių turėtojų aptarnavimo paslauga
 • įmokų surinkimo ir administravimo paslauga
 • elektroninių sąskaitų teikimo paslauga
 • garantija
 • gyvybės draudimu

Koks įkainis taikomas viršijus nemokamų lėšų pervedimų skaičių?

Be papildomo mokesčio galite atlikti nurodytą lėšų eurais pervedimo internetu operacijų skaičių (išimtis — planas STARTAS), kurį viršijus pradedami taikyti standartiniai banko kainyne nustatyti įkainiai.

Kaip mokamas mėnesio mokestis?

 • Mėnesio mokestis pirmą kartą nurašomas iš Jūsų pasirinktos sąskaitos sutarties sudarymo dieną.
 • Mėnesio mokestis mokamas už ateinantį mėnesį.
 • Jis nurašomas tą pačią kalendorinę kiekvieno mėnesio dieną, kurią pirmą kartą sumokėtas.
 • Jei pasirinktoje sąskaitoje nepakanka lėšų, mokestis nurašomas iš kitų Jūsų sąskaitų eurais.
 • Jei sutartį nutrauksite nepasibaigus mėnesiui, mokestis nebus grąžintas, o už paslaugas bus pradėti taikyti standartiniai banko kainyne nustatyti įkainiai.
 • Mėnesio mokestis mokamas ir tuo atveju, jei į planą įtrauktomis paslaugomis nesinaudojama.

Kada įsigalioja sutartis ir kada pradedamos taikyti joje nustatytos paslaugų teikimo sąlygos ir įkainiai?

 • Sutartis įsigalioja tą dieną, kai sutartį pasirašo abi sutarties šalys — Jūs ir bankas.
 • Jei sutartis sudaroma internetu, ji įsigalioja tą dieną, kai, prisijungę prie banko paslaugų internetu svetainės, patvirtinate sutarties sudarymo faktą.
 • Jei sutartis internetu sudaroma po 21 val., ji įsigalioja kitą kalendorinę dieną.
 • Paslaugų planas galioja tol, kol sutartis nutraukiama.

Ar galima pasikeisti planą ir kaip?

Planą galima pasikeisti prisijungus prie banko paslaugų internetu svetainės arba atvykus į banko skyrių. Pakeitus planą sudaroma nauja sutartis. Sudarius naują sutartį, įsigalioja joje nustatytos sąlygos ir įkainiai.

Ar galima nutraukti sutartį ir kaip?

Galite bet kada nutraukti sutartį informavę apie tai banką raštu:

 • naudodamiesi banko paslaugų internetu svetaine
 • banko skyriuje pateikdami rašytinį prašymą nutraukti sutartį

Išsamesnės informacijos apie SEB banko paslaugų planus, taikomas sąlygas ir įkainius teiraukitės savo vadybininko SEB banke arba paskambinę telefonu +370 5 268 2822.

Kontaktai

 • „Skype“
 • Savitarnos zonos
 • Banko skyriai ir bankomatai
S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.