Switch to mobile version. Į viršų

Verslo klientams

Tarptautinis pinigų pervedimas

Tarptautinis pinigų pervedimas

Galite pervesti lėšas į bet kurią pasaulio šalį

Galite pervesti lėšas reikiama užsienio valiuta į kitą sąskaitą, esančią užsienyje veikiančiame banke. Pinigus į užsienį galite pervesti internetu arba atvykę į pasirinktą banko skyrių.

Norėdami pasirinkti tinkamą tarptautinio pinigų pervedimo tipą, atsižvelkite į tai, į kurią šalį, kokia valiuta ir kaip greitai Jums reikia pervesti lėšas.

Lėšos įvairiomis valiutomis pervedamos kone į visas pasaulio šalis. Pervedimas atliekamas per korespondentines sąskaitas bankuose korespondentuose, todėl reikia nurodyti pasirinkto banko korespondento rekvizitus, taip pat gavėjo sąskaitos IBAN formato numerį  ir banko BIC kodą.

Pagrindiniai ypatumai:

 • galima pervesti konvertuojamąją ir nekonvertuojamąją valiutą
 • pinigai pervedami į daugelį pasaulio bankų
 • pinigai gali būti pervedami skubiai ir labai skubiai (trukmė priklauso nuo valiutos, gavėjo banko vietos ir nurodymo pateikimo laiko)
 • pervedimo išlaidas gali dengti bet kuri šalis

Išsamesnės informacijos apie banko sąskaitą, pinigų pervedimą, kitas susijusias paslaugas, jų teikimo sąlygas ir taikomus įkainius teiraukitės skambindami telefonu +370 5 268 2822 (I-V 8:00-17:00).

Per kiek laiko į užsienį pervedami pinigai, priklauso nuo to, kokią valiutą pervedate, kelintą valandą ir kokį pateikiate mokėjimo nurodymą (paprastą, skubų ar labai skubų). Mokėjimo nurodymas, pateiktas po nurodytų valandų arba ne banko darbo dieną, bus vykdomas viena banko darbo diena vėliau.

Pervedama valiuta Nurodymo pateikimo laikas Nurodymo rūšis Lėšos iš banko korespondentinės sąskaitos nurašomos
Tarptautinis pinigų pervedimas:
Visos valiutos, išskyrus BYN, RUB, KZT, UAH nesvarbu paprastas po 2 banko darbo dienų
BYN, RUB, KZT, UAH nesvarbu kitą banko darbo dieną
Visos valiutos, išskyrus AUD, BYN, CNY, HKD, INR, JPY, KZT, NZD, PHP, RUB, QAR, SAR, SGD, TRY, UAH, ZAR iki 16.30 val. skubus kitą banko darbo dieną
AUD, HKD, JPY, NZD, SGD, TRY, ZAR iki 14.00 val. kitą banko darbo dieną
BYN, RUB, KZT, UAH iki 10.00 val. tą pačią banko darbo dieną
PHP, CNY, INR, QAR, SAR - skubus tarptautinis pinigų pervedimas nėra atliekamas
EUR ir USD iki 16.00 val. labai skubus tą pačią banko darbo dieną
Visos valiutos, išskyrus EUR, USD, AUD, BYN, CNY, HKD, INR, JPY, KZT, NZD, PHP, RUB, QAR, SAR, SGD, TRY, UAH, ZAR iki 10.00 val. tą pačią banko darbo dieną
AUD, BYN, CNY, HKD, INR, JPY, KZT, NZD, PHP, RUB, QAR, SAR, SGD, TRY, UAH, ZAR - labai skubus tarptautinis pinigų pervedimas nėra atliekamas

 


Išsamesnės informacijos apie banko sąskaitą, pinigų pervedimą, kitas susijusias paslaugas, jų teikimo sąlygas ir taikomus įkainius teiraukitės skambindami telefonu +370 5 268 2822 (I-V 8:00-17:00).

Jeigu pinigai Jums pervedami iš sąskaitos, esančios kitame užsienyje veikiančiame banke, į Jūsų sąskaitą jie įskaitomi tą pačią dieną, kai pasiekia SEB banką.

Jeigu lėšos pervedamos:

 • į banko sąskaitą, su kuria susieta debeto kortelė, jos įskaitomos ta valiuta, kuria yra gaunamos
 • į kredito kortelės sąskaitą, jos įskaitomos kredito kortelės sąskaitos valiuta (jei sąskaitos valiuta ir pervedama valiuta skiriasi, pervedama valiuta automatiškai keičiama pagal tuo metu galiojantį SEB banko valiutos keitimo kursą)

Ką nurodyti mokėtojui, kad pinigai būtų įskaityti į Jūsų sąskaitą?

Jei į savo sąskaitą SEB banke turite gauti pinigų iš užsienio, jų siuntėjui nurodykite:

 • IBAN formato savo sąskaitos numerį (pagal jį lėšos įskaitomos į sąskaitą)
 • savo vardą ir pavardę
 • savo gyvenamosios vietos adresą
 • banko pavadinimą (AB SEB bankas) ir SWIFT kodą (CBVI LT 2X)
 • nostro banko korespondento užsienyje tikslų pavadinimą ir SWIFT kodą

Banką korespondentą rinkitės atsižvelgdami į pervedamą valiutą, šalį ir pervedimo sąlygas.

Pavyzdžius, ką turėtų nurodyti pinigų siuntėjas pervesdamas Jums pinigus iš užsienio, rasite spustelėję šią nuorodą.

Atkreipiame dėmesį, kad, įskaitydami pinigus į sąskaitą, tikriname, ar teisingas sąskaitos numeris, tačiau netikriname kitų duomenų.

 


Išsamesnės informacijos apie banko sąskaitą, pinigų pervedimą, kitas susijusias paslaugas, jų teikimo sąlygas ir taikomus įkainius teiraukitės skambindami telefonu +370 5 268 2822 (I-V 8:00-17:00).

Šis pinigų pervedimas apima:

 • visus pervedimus užsienio valiuta į kitus Lietuvoje ar kitose valstybėse registruotus bankus
 • pervedimus eurais į kitose valstybėse registruotus bankus, išskyrus Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės šalis, Šveicariją, Monaką, San Mariną ir Andorą
 • pinigų pervedimus visomis valiutomis, jei lėšų gavėjo ar mokėtojo sąskaitos numeris yra ne IBAN formato

Išsamus valiutų, kuriomis vykdomi tarptautiniai pinigų pervedimai, sąrašas

Tarptautinis pinigų pervedimas Mokėjimo nurodymas pateikiamas:
Paprastas pinigų pervedimas: banko skyriuje internetu
OUR1 34 Eur 24 Eur
SHA2 23 Eur 13 Eur
BEN3 nemokamai nemokamai

Paprastas tarptautinis pinigų pervedimas atliekamas po 2 banko darbo dienų, išskyrus pinigų pervedimus BYN, RUB, KZT, UAH. Pateikus paprasto tarptautinio pervedimo nurodymą BYN, RUB, KZT, UAH, pinigų pervedimas atliekamas kitą banko darbo dieną.

Pervedant pinigus per kitų bankų korespondentines (loro) sąskaitas SEB banke, lėšos įskaitomos į kitų bankų korespondentines sąskaitas tą pačią banko darbo dieną, jei mokėjimo nurodymas pateiktas iki 16.00 val.

 

Skubus pinigų pervedimas: banko skyriuje internetu
OUR1 50 Eur 40 Eur
SHA2 36 Eur 26 Eur
BEN3 nemokamai nemokamai

Skubus tarptautinis pinigų pervedimas atliekamas kitą darbo dieną, jei mokėjimo nurodymas pateiktas darbo dieną iki 16.30 val., išskyrus AUD, BYN, CNY, HKD, INR, JPY, KZT, NZD, PHP, RUB, QAR, SAR, SGD, TRY, UAH, ZAR.

Skubaus tarptautinio pinigų pervedimo nurodymai AUD, HKD, JPY, NZD, SGD, TRY, ZAR priimami iki 14.00 val.

Skubaus tarptautinio pinigų pervedimo nurodymai BYN, RUB, KZT, UAH priimami iki 10.00 val., o pinigų pervedimas atliekamas tą pačią darbo dieną.

Skubus tarptautinis pinigų pervedimas PHP, CNY, INR, QAR, SAR nėra atliekamas.

Mokėjimo nurodymas, pateiktas po nurodytų valandų arba ne banko darbo dieną, bus vykdomas viena banko darbo diena vėliau.

 

Labai skubus pinigų pervedimas: banko skyriuje internetu
OUR1 90 Eur 80 Eur
SHA2 65 Eur 55 Eur
BEN3 nemokamai nemokamai

Labai skubus tarptautinis pinigų pervedimas EUR ir USD atliekamas tą pačią darbo dieną, jei mokėjimo nurodymas pateiktas iki 16.00 val. Pervedimas kita valiuta atliekamas tą pačią darbo dieną, jei mokėjimo nurodymas pateiktas iki 10.00 val.

Labai skubus tarptautinis pinigų pervedimas AUD, BYN, CNY, HKD, INR, JPY, KZT, NZD, PHP, RUB, QAR, SAR, SGD, TRY, UAH, ZAR nėra atliekamas.

Mokėjimo nurodymas, pateiktas po nurodytų valandų arba ne banko darbo dieną, bus vykdomas viena banko darbo diena vėliau.

1OUR – mokėtojas sumoka SEB banko ir kitų bankų mokesčius, gavėjui mokesčiai netaikomi. Kitų bankų mokesčiai (iki 75 Eur ar ekvivalentas kita valiuta) nurašomi iš mokėtojo sąskaitos.

2 SHA – mokėtojas sumoka SEB banko komisinius mokesčius, gavėjas – kitų bankų komisinius mokesčius, išskyrus tuos atvejus, kai pagal kitų bankų nustatytą tvarką mokestis negali būti nurašomas iš gavėjo sąskaitos.

BEN – mokėtojui mokesčiai netaikomi, gavėjas sumoka SEB banko ir kitų bankų mokesčius, išskyrus tuos atvejus, kai pagal užsienio bankų nustatytą tvarką mokestis negali būti nurašomas iš gavėjo sąskaitos. Gavėjui už paprastą tarptautinį mokėjimo nurodymą taikomas 26,07 eurų mokestis, už skubų tarptautinį mokėjimo nurodymą – 40,55 eurų, už labai skubų tarptautinį mokėjimo nurodymą – 78,20 eurų.

Valstybės narės – Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybės.

Tarptautinio mokėjimo nurodymai į valstybes nares, Šveicariją, Monaką, San Mariną bei Andorą vykdomi, jei banko mokesčius moka ir mokėtojas, ir gavėjas (SHA). Tarptautinio mokėjimo nurodymai pervesti lėšas į prieš tai išvardytas valstybes nevykdomi , jei banko mokesčius moka tik gavėjas (BEN) arba tik mokėtojas (OUR).

Užsienio valiuta – kita valiuta negu euras.


Išsamesnės informacijos apie banko sąskaitą, pinigų pervedimą, kitas susijusias paslaugas, jų teikimo sąlygas ir taikomus įkainius teiraukitės skambindami telefonu +370 5 268 2822 (I-V 8:00-17:00).

Užsienio valiutą galite pervesti dvejopai — internetu ir banko skyriuje:

 • prisijungę prie interneto banko, pasirinkite „Mokėjimai“ → „Naujas mokėjimas“, užpildykite mokėjimo nurodymo formą, kurioje pakaks įvesti lėšų gavėjo sąskaitos numerį ir pasirinkti mokėjimo valiutą. Mokėjimo tipas (vietinis, SEPA ar tarptautinis), mokėjimo nurodymo laukai, kuriuos galite pildyti, ir pinigų pervedimo įkainis bus nurodyti automatiškai. Jums reikės tik patvirtinti operaciją
 • atvykę į bet kurį SEB banko skyrių, pateikite savo asmens tapatybės dokumentą ir reikiamą mokėjimo nurodymą:

Tarptautinio mokėjimo nurodymas (PDF, 115 KB)


Išsamesnės informacijos apie banko sąskaitą, pinigų pervedimą, kitas susijusias paslaugas, jų teikimo sąlygas ir taikomus įkainius teiraukitės skambindami telefonu +370 5 268 2822 (I-V 8:00-17:00).

Kontaktai

 • „Skype“
 • Rašykite mums
 • Lizingo departamento kontaktai
S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.