Keisti kalbą:

Kaip pildyti mokėjimo nurodymą pervedant lėšas į užsienį?

Paragraphs

Bendrieji duomenys:

  • pažymėkite pervedimo rūšį — gali būti paprastas, skubus arba labai skubus (jei pervedimo rūšis nenurodoma, laikoma, kad pervedimas paprastas)
  • būtinai įrašykite raidinį pervedamos valiutos kodą (pvz.: eurai — EUR, JAV doleriai — USD)
  • pildydami gavėjo, gavėjo banko ar gavėjo banko korespondento laukus naudokite tarptautinius simbolius
  • jei pinigus pervedate į užsienio banką, lietuviški simboliai bus pakeisti tarptautiniais. Rekomenduojame naudoti tarptautinius simbolius visuose mokėjimo nurodymo laukuose
Lauko pavadinimas Ką įrašyti?
Gavėjas / gavėjo vardas ir pavardė / pavadinimas Fizinis ar juridinis asmuo, į kurio sąskaitą mokėtojas perveda lėšas. Įrašykite gavėjo vardą ir pavardę arba įmonės pavadinimą.
Gavėjo sąskaita Gavėjo sąskaitos numeris. Pervedant lėšas į banko kortelės sąskaitą rašomas kortelės sąskaitos numeris.
Gavėjo adresas Gavėjo adresas (privalomas laukas visiems mokėjimams Kanados doleriais. Gali būti reikalaujama informacija ir kitų lėšų gavėjo kredito įstaigų).
Gavėjo šalis Šalis, kurioje yra lėšų gavėjas(privalomas laukas visiems mokėjimams Kanados doleriais. Gali būti reikalaujama informacija ir kitų lėšų gavėjo kredito įstaigų.).
Gavėjo kredito įstaigos šalis Šalis, kurioje yra nurodytos gavėjo sąskaitos bankas / kredito įstaiga.
Mokėtojas / mokėtojo vardas ir pavardė / pavadinimas Fizinis ar juridinis asmuo, pervedantis lėšas. Įrašykite mokėtojo vardą ir pavardę arba įmonės pavadinimą.
Mokėtojo sąskaita Mokėtojo banko sąskaitos arba SEB banko mokėjimo kortelės sąskaitos, iš kurios pervedamos lėšos, numeris.
Suma Suma, kurią norima pervesti (būtina pažymėti valiutą).
Skubumas Atitinkamai nuo pasirinkto skubumo (paprastas, skubus ar labai skubus) priklausys, kaip greitai bankas vykdys mokėjimo nurodymą.
Mokėjimo paskirtis Pasirinkus mokėjimo tipą „tekstas“, įrašykite lėšų pervedimo paskirtį. Užpildžius šį lauką, nebus galima nurodyti įmokos kodo.
Gavėjo kredito įstaigos SWIFT kodas (BIC) Banko kodas, kuriame yra gavėjo sąskaita (būtina nurodyti).
Gavėjo kredito įstaigos pavadinimas Tikslus kredito įstaigos pavadinimas, kuriame yra gavėjo sąskaita (būtina nurodyti). 
Gavėjo kredito įstaigos adresas Kredito įstaigos adresas, kuriame yra gavėjo sąskaita (būtina nurodyti).
Mokėjimo data Nurodymo pateikimo data.
Banko mokesčius moka Jei pinigus siunčiate į ES šalį – mokesčius moka ir mokėtojas, ir gavėjas (interneto banke nustatoma automatiškai). Į visas kitas šalis, galite pasirinkti: mokesčius mokės ir mokėtojas, ir gavėjas arba tik mokėtojas.
Dokumento numeris Mokėjimo nurodymo numeris


Papildomi mokėjimo duomenys

Lauko pavadinimas Ką įrašyti?
Korespondento pavadinimas Banko korespondento pavadinimas.
Korespondento SWIFT kodas (BIC) Banko korespondento kodas.

Jei pildote mokėjimo nurodymą pervesti pinigus į Rusiją, Baltarusiją, Kazachstaną, Kiniją ir Ukrainą, gali prireikti pateikti papildomos informacijos.