Switch to mobile version. Į viršų

Verslo klientams

Faktoringas

Faktoringas

Paslaugos, padedančios valdyti pinigų srautus

 • Greitai ir paprastai galite gauti apyvartinių lėšų neįkeisdami turto
 • Patikėdami mums surinkti ir administruoti lėšas, mažinate sąnaudas
 • Stebima Jūsų prekių ar paslaugų pirkėjų mokumo rizika

Galime padėti Jums valdyti rangovų ar klientų skolos įsipareigojimus Jums. Sudarykite faktoringo sutartį, ir už Jūsų kitoms įmonėms parduotas prekes ir suteiktas paslaugas su Jumis iškart tiesiogiai atsiskaitys ne tų prekių ar paslaugų pirkėjai, o bankas.

Faktoringas — tai paslaugų visuma, kurios esmė yra skolos įsipareigojimų pirkimas, kai Jūs perleidžiate bankui piniginių reikalavimų teises pagal savo klientams išrašytas sąskaitas.

Nauda prekių ar paslaugų pardavėjui

Pagrindinis privalumas — tai galimybė, sudarius vieną sutartį, naudotis trimis naudingomis paslaugomis.

Finansuojamas prekių ar paslaugų pardavėjas

Neįkeisdami turto, galite gauti papildomų apyvartinių lėšų:

 • Jums pateikus atsiskaitymo dokumentus, bankas avansu sumoka iki 90 proc. sąskaitos faktūros sumos
 • kai pirkėjas atsiskaito su banku, Jums sumokama likusi suma

Surenkamos ir administruojamos pardavėjo gautinos lėšos

Jūs sugaištate mažiau laiko ir sumažinate darbo sąnaudas, įprastas rūpinantis įplaukomis, stebint ir planuojant pinigų srautus. Bankas:

 • peržiūri sąskaitas, patikrina, ar jos atitinka prekybos sutartis ir įstatymus
 • surenka Jūsų gautinas lėšas ir seka įplaukas
 • siunčia pranešimus, priminimus, informaciją apie sąskaitas
 • Jums rengia ir siunčia mėnesio ataskaitas

Stebima pirkėjų mokumo rizika

Nepatikrinus pirkėjų mokumo, gali kilti nenumatytų atsiskaitymo sunkumų. Bankas:

 • turi išsamią duomenų bazę ir platų klientų tinklą, todėl įvertina riziką, susijusią su įvairiomis įmonėmis ir įmonių grupėmis
 • nuolat stebi pirkėjų finansinę padėtį
 • nustato pirkėjų rizikos limitą

Nauda prekių ar paslaugų pirkėjui

Sudarę faktoringo sutartį, savo prekių ar paslaugų pirkėjams galite pasiūlyti geresnes atsiskaitymo sąlygas, pavyzdžiui, ilgesniam laikui atidėti mokėjimą. Geresnės atsiskaitymo sąlygos didina klientų perkamąją galią.

Kaip teikiama paslauga?
 

 

Jeigu dirbate su užsienio šalių ūkio subjektais, siūlome naudotis tarptautinio faktoringo paslauga.


Išsamesnės informacijos apie faktoringą, šios paslaugos teikimo sąlygas ir įkainius teiraukitės faktoringo specialistų, paskambinę telefonu +370 5 268 2822 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.

Tarptautinis faktoringas — tai paslauga įmonėms, parduodančioms prekes arba paslaugas pirkėjams užsienyje. Pardavėjas ir pirkėjas turi būti skirtingų šalių ūkio subjektai.

Kaip teikiama paslauga?

Tarptautinio faktoringo sutartį gali sudaryti:

 • trys šalys (pardavėjas, pirkėjas ir bankas arba faktoringo bendrovė) — tiesioginis faktoringas (žr. vietinio faktoringo aprašymą)
 • keturios šalys (pardavėjas, pirkėjas, pardavėjo ir pirkėjo bankai arba faktoringo bendrovės) — netiesioginis faktoringas (žr. toliau pateiktą schemą)

Netiesioginio faktoringo paslaugą rekomenduojama rinktis tais atvejais, kai pirkėjo ir pardavėjo finansų institucijos yra partneriai. SEB bankas — faktoringo bendrovių tinklo „Factors Chain International“ (FCI) narys. Šiam tinklui priklauso per 190 narių iš 58 valstybių, todėl turime partnerių visame pasaulyje.

Nauda prekių ar paslaugų pardavėjui ir pirkėjui

 • Pagal vieną sutartį finansuojama prekyba įvairiose šalyse.
 • Ir pardavėjui, ir pirkėjui reikia bendrauti tik su savo šalyje faktoringo paslaugas teikiančiomis bendrovėmis (netiesioginio faktoringo atveju).
 • Išvengiama sunkumų dėl užsienio kalbos, kultūrinių ir teisinių skirtumų.
 • Pirkėjai, atsiskaitydami už importuojamas prekes, moka ne tarptautinio, o vietinio pinigų pervedimo mokesčius (netiesioginio faktoringo atveju).

Išsamesnės informacijos apie faktoringą, šios paslaugos teikimo sąlygas ir įkainius teiraukitės faktoringo specialistų, paskambinę telefonu +370 5 268 2822 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.

Siūlome pirmiausia užpildyti ir pateikti elektroninę užklausos formą, ir mes su Jumis susisieksime.

Paraiška

Turėsite pateikti paraišką (su priedais), kurią užpildyti padės Jūsų vadybininkas:

Faktoringo paraiška (XLS, 325 KB)

Reikalingi dokumentai

 • Įmonės registracijos pažymėjimo originalas ir kopija arba Juridinių asmenų registro išrašas, jei įmonė registruota po 2010-01-01
 • Įmonės įstatų kopija
 • Sprendimas dėl įmonės vadovo paskyrimo
 • Įmonės vadovo arba asmens, įgalioto pasirašyti faktoringo sutartis, paso kopija
 • Paskutinio ataskaitinio laikotarpio (metų arba ketvirčio) finansinės atskaitomybės dokumentai (balansas, pelno (nuostolių) ataskaita)
 • Sutarčių su debitoriais kopijos

Tikslų dokumentų sąrašą pateiks Jūsų vadybininkas.


Išsamesnės informacijos apie faktoringą, šios paslaugos teikimo sąlygas ir įkainius teiraukitės faktoringo specialistų, paskambinę telefonu +370 5 268 2822 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.

Faktoringo sutarties sąlygos

Pagrindinės sąlygos  
Faktoringo sutarties terminas iki 12 mėn.
Atidėto mokėjimo terminas iki 120 kalendorinių dienų
Faktoringo avansas iki 90 proc. sąskaitoje nurodytos sumos
Atsiskaitymo valiuta eurai arba JAV doleriai (valiuta, nurodyta sąskaitoje faktūroje)

Atkreipiame dėmesį, kad šiuo būdu nefinansuojami ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai. Aplinkybės, dėl kurių faktoringo paslaugas gali būti sudėtinga teikti:

 • uždelsta pirkėjo skola
 • ginčijami pardavėjo ir pirkėjo įsipareigojimai

Įkainiai

Lentelėje pateikiami faktoringo įkainiai nurodyti be PVM.

Mokestis arba paslauga Įkainis
Limito administravimo mokestis 0,6 proc. limito, bet ne mažiau kaip 500 Eur
Finansavimo mokestis (metų palūkanos) pagal susitarimą
Sąskaitos priėmimo mokestis pagal susitarimą (min. 3 Eur)
Faktoringo sutarties sąlygų pakeitimo mokestis min. 100 Eur
Nedraustino debitoriaus metinis rizikos vertinimas 15 Eur
Draustino debitoriaus, registruoto Baltijos šalyse, metinis rizikos vertinimas 45 Eur
Draustino debitoriaus, registruoto užsienio šalyse (išskyrus Baltijos šalis), metinis rizikos vertinimas 75 Eur
Netipinės faktoringo ataskaitos parengimas 30 Eur
Reikalavimo teisių perleidimo sutarties mokestis min. 300 Eur

 


Išsamesnės informacijos apie faktoringą, šios paslaugos teikimo sąlygas ir įkainius teiraukitės faktoringo specialistų, paskambinę telefonu +370 5 268 2822 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.

Kontaktai

 
S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.