Keisti kalbą:
Image
Forest

Banko garantija

  • Sumažina pirkimo-pardavimo įsipareigojimų nevykdymo riziką
  • Reikalavimo mokėti atveju bankas moka besąlygiškai
  • Tvarkymas pagal tarptautines taisykles
Paragraphs

Apie banko garantiją

Banko garantija – tai banko įsipareigojimas sumokėti garantijos gavėjui garantijos rašte nurodytą sumą, jei nevykdomas garantuotas įsipareigojimas.

Garantija bankas suteikia tik finansinį užtikrinimą – jei nevykdomi sutartiniai įsipareigojimai, garantijos gavėjui bus sumokėta, tačiau bankas nesikiš į pirkimo-pardavimo sutarties vykdymo ginčus.

Garantijos gavėjo reikalavimą bankas apmoka, nereikalaudamas įrodyti pažeidimo.

Paslauga padeda ne tik sumažinti susitarimų neįvykdymo riziką, bet ir pagerina verslo partnerių tarpusavio pasitikėjimą. 


Mes teikiame garantijas pagal tarptautines taisykles URDG 758.

 

Garantijos rūšys

Pasiūlymo garantija

perkančiajai organizacijai, jei dalyvis atsiima savo pasiūlymą ir / arba atsisako pasirašyti sutartį dėl siūlomų sąlygų.

Sutarties vykdymo garantija

prekių ar paslaugų pirkėjui, jei pardavėjas nevykdo savo įsipareigojimų, pvz., neišsiunčia prekių 

Avanso grąžinimo garantija

pirkėjui, kuris moka avansus už prekes ar paslaugas, jei pardavėjas nepristato prekių ar paslaugų

Mokėjimo garantija

prekių ar paslaugų pardavėjui, jei pirkėjas nesumoka už pristatytas prekes ar paslaugas 

Garantinio laikotarpio įsipareigojimų garantija

prekių ar paslaugų pirkėjui, jei pardavėjas nevykdo garantinių įsipareigojimų 

Kaip veikia banko garantija?

  • Pirkimo-pardavimo sutartyje susitariama, kad sandorio šalies prievolė užtikrinama pirkėjo banko garantija.
  • Pirkėjas kreipiasi dėl garantijos išdavimo pardavėjui, o pirkėjo bankas ją išduoda.
  • Toji sandorio šalis kreipiasi į banką dėl garantijos išleidimo.
  • Jei sandorio šalis, už kurią suteikta garantija, nevykdo savo įsipareigojimų, garantijos gavėjas gali pateikti bankui reikalavimą mokėti.
  • Bankas sumoka reikalaujamą sumą, jeigu reikalavimas mokėti atitinka garantijos sąlygas.
Garantijos ir laidavimo įsipareigojimai Įkainis
Garantijos (SEB banko standartinio garantinio rašto teksto1) ar laidavimo suteikimas 0,5 proc. garantijos sumos (min.100 Eur)2 ir 30 Eur, jei paraiška popierinė.
Garantijos suteikimas (nestandartinio garantinio rašto teksto) 0,6 proc. garantijos sumos (min. 150 Eur)2 ir 30 Eur, jei paraiška popierinė. 
Kiti mokesčiai Įkainis
Garantijos (laidavimo) suteikimas kito banko prašymu Pagal susitarimą, min 300 Eur ir įsipareigojimo mokestis
Garantijos (laidavimo) sąlygų pakeitimas kito banko prašymu Pagal susitarimą, min 100 Eur
Skubus garantijos suteikimas / garantijos sąlygų pakeitimas3 garantijos suteikimo/ pakeitimo mokestis ir min. 150 Eur
Garantijos (laidavimo) sąlygų, įskaitant sumos mažinimą, pakeitimas 70 Eur ir 30 Eur, jei paraiška popierinė
Pranešimas apie gautą garantiją (laidavimą) ar jos pakeitimą Pagal susitarimą, min 45 Eur
Prašymo suteikti garantiją (laidavimą) anuliavimas 45 Eur
Reikalavimo mokėti pagal garantiją (laidavimą) administravimas 0,1 proc. reikalavimo sumos (min. 190 Eur)
Reikalavimą mokėti pasirašiusio asmens parašo patvirtinimas ir / ar reikalavimo mokėti pagal garantiją išsiuntimas Pagal susitarimą (min. 60 Eur)
Paklausimo išsiuntimas ar informacijos parengimas apie suteiktas ir/ar gautas garantijas (jų pakeitimus) kliento prašymu Pagal susitarimą, min 45 Eur
Garantinio rašto projekto ar sandorio struktūros parengimas Pagal susitarimą (min. 45 Eur)
Dokumentų tvarkymas ir išsiuntimas kurjerio paštu į užsienį 55 Eur
Dokumentų tvarkymas ir išsiuntimas kurjerio paštu Lietuvoje 20 Eur

1 SEB banko standartinio teksto garantinių raštų formos skelbiamos www.seb.lt.

2 Jeigu lėšos nedeponuojamos, taikomas ir įsipareigojimo mokestis pagal susitarimą. Jeigu lėšos deponuojamos, taikomas mokestis už lėšų likučius sąskaitose, kaip tai nurodyta AB SEB banko Paslaugų ir operacijų kainyne verslo klientams.

3 Skubi garantija suteikiama / skubus garantijos pakeitimas atliekamas per vieną darbo dieną nuo teisingai užpildyto ir tinkamai pasirašyto prašymo pateikimo valandos; pateikiant prašymą, turi būti įvykdytos visos garantijos suteikimo sutarties sąlygos.

Išsamesnės informacijos apie prekybos finansavimą, taikomas sąlygas ir įkainius teiraukitės SEB banko prekybos finansavimo specialistų telefonu (8 5) 268 1380 arba el. paštu prekybosfinansavimas@seb.lt.

Paprasta teikti paraišką

Registruokitės konsultacijai

arba kreipkitės el. paštu prekybosfinansavimas@seb.lt

Kiti prekybos finansavimo variantai

Faktoringas

Paverskite savo sąskaitas faktūras pinigų srautais. Siūlykite išplėstines mokėjimo sąlygas savo klientams, nemažindami apyvartinio kapitalo ar pardavimų apimties.  

Akredityvas

Įmonėms, prekiaujančioms visame pasaulyje:

  • Importuotojams sumažėja klaidingo pristatymo rizika, nes bankas moka tik tuo atveju, jei pardavėjas pateikia sutartus dokumentus. 
  • Eksportuotojams užtikrinamas pirkėjo mokėjimas

Dokumentų inkaso

Mokėjimo forma, kurią pardavėjas / pirkėjas gali naudoti savo pozicijoms prekybos sandoryje sustiprinti.