Keisti kalbą:
Image
Field and trucks

Akredityvas

 • Mažesnė rizika šalims, dalyvaujančioms pirkimo-pardavimo sandoriuose
 • Pirkėjas gali kreiptis dėl banko finansavimo
 • Reglamentuoja Tarptautinių prekybos rūmų reglamentai
 • Užtikrinama, kad būtų laikomasi akredityve nurodytų sąlygų
Paragraphs

Apie akredityvą

Akredityvas suteikia garantiją abiems sandorio šalims – pardavėjui (eksportuotojui) ir pirkėjui (importuotojui). Pardavėjas gauna garantuotą mokėjimą mainais už sutartus dokumentus, patvirtinančius, kad prekės buvo išsiųstos ar paslaugos buvo suteiktos. Pirkėjas gauna garantiją, kad pardavėjas negaus apmokėjimo, jei prekės ar paslaugos nebus suteiktos pagal akredityvą.
Ši paslauga naudinga tuo atveju, jei turite naują tarptautinį verslo partnerį arba jei Jūsų bendradarbiavimo partneris reikalauja tokio pobūdžio sandorio. Akredityvas – tai atskiras sandoris, nepriklausomas nuo prekybos ar kitų sutarčių. Visi akredityvo sandoryje dalyvaujantys bankai dirba tik su dokumentais, o ne su juose numatytomis prekėmis ar paslaugomis. Taip pat gali skirtis akredityvų mokėjimo forma – galite pasirinkti Jums tinkamiausią mokėjimą.
 

Esate pardavėjas (eksportuotojas)?

 • Akredityvą atidaro pirkėjas ir išsiunčia Jūsų (pardavėjo) bankui, kuris Jums apie tai praneša. Patikrinkite, ar akredityvo sąlygos Jums yra priimtinos.
 • Mokėjimą už prekes gausite laiku. Pateikęs bankui sutartus dokumentus, pirkėjo bankas Jums sumokės akredityve nurodytą sumą.
 • Galėsite efektyviau valdyti įmonės finansinius srautus. Galite pirkėjui pasiūlyti rinktis atidėtą mokėjimą, o bankas gali pasiūlyti Jums išankstinį dokumentų apmokėjimą.
 • Akredityvą galima patvirtinti, sumažinti padengti akredityvą išduodančio banko mokėjimo bei pirkėjo šalies riziką.

Esate pirkėjas (importuotojas)?

 • Turite galimybę išvengti avansinių mokėjimų.
 • Gaunate prekes sutartu laiku, o pardavėjas, norėdamas gauti pinigus, taip pat turi įvykdyti visas akredityve numatytas sąlygas.
 • Jei naudojate akredityvą mokėjimui, galite kreiptis į banką dėl paskolos.
 • Pardavėjas, naudodamasis akredityvu ir atidėdamas mokėjimą, suteikia pirkėjui galimybę pasinaudoti prekiniu kreditu.

Title
Kaip veikia akredityvas?

Description
 

 1. Pirkėjas ir pardavėjas sudaro pirkimo-pardavimo sutartį, kurioje numatytas mokėjimo būdas – akredityvas.

 2. Pirkėjas pateikia prašymą savo bankui atidaryti akredityvą su pardavėju sutartomis sąlygomis.

 3. Pirkėjo bankas įvertina pirkėjo patikimumą. Priėmęs teigiamą sprendimą, pirkėjo bankas atidaro akredityvą ir nusiunčia jį pardavėjo bankui.

 4. Pardavėjo bankas praneša pardavėjui apie akredityvo atidarymą, o pardavėjas patikrina, ar jo sąlygos yra tinkamos.

 5. Pardavėjas išsiunčia sutartyje nurodytas prekes pirkėjui ir pateikia akredityve nustatytus dokumentus savo bankui.

 6. Jei dokumentai atitinka akredityvo sąlygas, pardavėjo bankas juos persiunčia pirkėjo bankui. Pirkėjo bankas sumoka pagal dokumentus arba įsipareigoja tai padaryti suėjus terminui.

 7. Pardavėjo bankas, gavęs pinigus, perveda juos į pardavėjo sąskaitą. Pirkėjas sumoka savo bankui ir mainais gauna prekių dokumentus.

Jeigu planuojate pasirinkti akredityvą kaip atsiskaitymo priemonę

Registruokitės konsultacijai 

arba kreipkitės el. paštu prekybosfinansavimas@seb.lt

  Įkainis
Eksporto akredityvai
Pranešimas apie akredityvą 45 Eur
Pranešimas apie akredityvo sąlygų pakeitimą 30 Eur
Akredityvo tvirtinimas Pagal susitarimą (min. 100 Eur)
Akredityvo pervedimas 0,2 proc. pervedamos sumos (min. 100 Eur)
Išankstinis dokumentų tikrinimas (kiekvieno dokumentų komplekto) 50 Eur
Dokumentų priėmimas / tikrinimas ir / arba mokėjimas pagal dokumentus (kiekvieno dokumentų komplekto / pagal kiekvieną dokumentų komplektą) 0,2 proc. dokumentų vertės (min. 100 Eur)
Mokėjimo reikalavimas 20 Eur
Pranešimas apie akredityvo gavėjo įsipareigojimą perleisti lėšas 60 Eur
Mokėjimo kontrolė, jei mokėjimas atidėtas 30 Eur
Gautų lėšų pervedimas kitam gavėjui 25 Eur
Importo akredityvai
Akredityvo atidarymas, jei kliento lėšos deponuojamos 100 Eur1 ir 30 Eur, jei paraiška popierinė
Akredityvo atidarymas, jei kliento lėšos nedeponuojamos įsipareigojimo mokestis pagal susitarimą ir 100 Eur ir 30 Eur, jei paraiška popierinė
Akredityvo sąlygų pakeitimas 60 Eur ir 30 Eur, jei paraiška popierinė
Dokumentų tikrinimas ir / arba mokėjimas pagal dokumentus (kiekvieno dokumentų komplekto / pagal kiekvieną dokumentų komplektą) 0,2 proc. dokumentų vertės (min. 100 Eur)
Akredityvo atšaukimas 30 Eur
Mokėjimo kontrolė, jei mokėjimas atidėtas 30 Eur
Teisių į prekes perleidimas ( jei transporto dokumentuose bankas nurodytas kaip prekių gavėjas) 30 Eur
Kitos paslaugos
Sąlyginis mokėjimas (jei lėšos gaunamos iš kito banko) 0,15 proc. mokėjimo sumos, min. 90 Eur
Paklausimo ar informacijos apie akredityvą parengimas kliento prašymu Pagal susitarimą, min. 45 Eur
Akredityvo projekto ar sandorio struktūros parengimas Pagal susitarimą, min. 45 Eur
Dokumentų tvarkymas ir išsiuntimas kurjerio paštu į užsienį 55 Eur
Dokumentų tvarkymas ir išsiuntimas kurjerio paštu Lietuvoje 20 Eur

 

1 Jeigu lėšos deponuojamos, taikomas mokestis už lėšų likučius sąskaitose, kaip tai nurodyta AB SEB banko Paslaugų ir operacijų kainyne verslo klientams.

Kiti prekybos finansavimo būdai 

Faktoringas

Paverskite savo sąskaitas faktūras pinigų srautais. Siūlykite išplėstines mokėjimo sąlygas savo klientams, nemažindami apyvartinio kapitalo ar pardavimų apimties.

Dokumentų inkaso

Mokėjimo forma, kurią Pardavėjas / Pirkėjas gali naudoti savo pozicijoms prekybos sandoryje sustiprinti.

Banko garantija

Garantija suteikia jūsų prekybos partneriams SEB įsipareigojimą sumokėti garantijos gavėjui garantijos rašte nurodytą sumą.

Galimybės finansuoti Jūsų įmonės pirkimus

Sąskaitos kreditavimas

Lanksti galimybė naudoti papildomus grynuosius pinigus, suteikianti galimybę turėti neigiamą likutį įmonės sąskaitoje apyvartinio kapitalo finansavimui.

Apyvartinio kapitalo kreditas

Laikinam apyvartinių lėšų trūkumui ar išlaidoms padengti.

Reikia patarimo dėl finansavimo?

 • Mūsų specialistai padės rasti tinkamą finansavimo sprendimą jūsų įmonei
 • Turime patikimą profesionalų komandą