Keisti kalbą:
Image
A woman is writing at the table

Pažyma kliento auditoriui

Pažyma išduodama kliento prašymu kliento įmonės sąskaitų auditą vykdančiam auditoriui, joje pateikiama informacija apie konkrečiu laikotarpiu tarp kliento ir SEB banko sudarytas sutartis.

Paragraphs

Title
Kaip teikti prašymą pažymai gauti

Description
Prašymą pažymai gauti bankui gali pateikti įgaliotas įmonės atstovas.

  1. Užpildykite formą SEB interneto banke verslui „Paraiškos“ → „Pažyma apie sąskaitas“ ir pasirinkite pažymos tipą „Pažyma kliento auditoriui“

  2. Pateikite prašymą banko skyriuje

Kaip pateikiama informacija

Pažyma kliento auditoriui išsiunčiama kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau nei per 10 darbo dienų. 

Pažymos kliento auditoriui pavyzdys

Paslauga / Operacija Įkainis
Dokumento nuorašo parengimas 1,45 Eur (1 lapas)
Kliento atstovo identifikavimas kituose Latvijoje ir / ar Estijoje veikiančiuose SEB bankuose1 150 Eur + PVM
Banko pažymų, raštų ir kitų patvirtinimų parengimas
Tipinė pažyma apie banko sąskaitų likučius, buvimą banko klientu, sąskaitų uždarymą (lietuvių arba anglų kalba) 10 Eur
Netipinė pažyma apie terminuotuosius indėlius, vertybinius popierius, apribojimus, įsipareigojimus ir kt. (lietuvių arba anglų kalba) pagal susitarimą, min 30 Eur
Pažymos kliento auditoriui parengimas 40 Eur
Pažymos apie kaupiamosios sąskaitos lėšas parengimas nemokamai
Kliento rekvizitų patvirtinimas 5 Eur
Lėšų nurašymas be kliento sutikimo gavus mokėjimo nurodymą per PLAIS2
Pinigų pervedimo mokestis taikomas mokėtojui 1 Eur

1 Mokestis taikomas už kiekvieno atstovo identifikavimą.

2 PLAIS – Registrų centro tvarkoma piniginių lėšų apribojimų informacinė sistema.