Keisti kalbą:

„Mastercard Business“ (kredito kortelė)

Paragraphs
Kortelės išdavimo ir jos turėtojų aptarnavimo sąlygos
Kortelės „Mastercard Business (kredito)“ tipas kredito
Kortelės galiojimo laikas 4 metai
Kortelės išdavimas 15,00 Eur
Papildomos kortelės išdavimas 15,00 Eur
Skubus kortelės išdavimas8 30,00 Eur
Kortelės naudojimo mokestis (už kiekvieną kortelę) 3,00 Eur / mėn.1
Kortelės atnaujinimas (pasibaigus kortelės galiojimui) Sąlyga2
Didžiausia atsiskaitymo ir grynųjų pinigų paėmimo iš bankomato per mėn. suma4 40 000 Eur
Kredito kortelės pakeitimo mokestis 10,00 Eur
Grynųjų pinigų išėmimas

Pinigus išmokančiose parduotuvėse atsiskaitant kortele už ne mažiau kaip 5 Eur vertės pirkinį

Nemokamai nuo 5 Eur iki 100 Eur
Iš SEB banko ir kitų Lietuvos ir užsienio bankų bankomatų 2 proc. (mažiausiai 3,00 Eur)
Kitų Lietuvos ir užsienio bankų kasose 2 proc. (mažiausiai 5,79 Eur)
Partnerių5 vietose (kuriose yra techninė galimybė tai daryti) 2,5 proc. (mažiausiai 4,00 Eur)
Grynųjų pinigų įmokėjimas  
Bendras grynųjų pinigų įnešimo mėnesio limitas visoms kliento sąskaitoms ir su jomis susietoms kortelėms 15 000 Eur / mėn. limitas
Grynųjų pinigų įmokėjimas naudojantis SEB banko bankomatu 0,07 proc. sumos
Kredito naudojimo įkainiai ir sąlygos
Kortelės kredito limitas 0  Eur arba
nuo 300 iki 32 000 Eur
Kliento mokamos metų palūkanos už panaudotą kreditą 14 proc.
Panaudoto kredito dalis, kurią būtina grąžinti kiekvieną mėnesį panaudotą kreditą reikia padengti iki kito mėnesio 15 dienos
Kredito kortelės limito  keitimo mokestis 10,00 Eur
Kitos paslaugos
Naujos / pakeistos kredito kortelės atsiėmimo banko skyriuje mokestis 5 Eur
Naujos / pakeistos kortelės išsiuntimas paprastu paštu Lietuvoje nemokamai
Naujos / pakeistos kortelės išsiuntimas registruotu paštu Lietuvoje 1,45 Eur
Naujos / pakeistos kortelės išsiuntimas klientui paprastu paštu į užsienį 5,79 Eur
Kortelės pakeitimas, kai kortelė buvo prarasta, jei kortelė buvo prarasta, sugadinta, pamirštas PIN kodas arba pageidaujama pakeisti turimą kortelę nepasibaigus jos terminui 10 Eur
Sąskaitos likučio tikrinimas SEB banko ir kitų Lietuvos ir užsienio bankų bankomatuose5 nemokamai
Valiutos keitimo mokestis, jei operacija atliekama ne kortelės sąskaitos valiuta8 2,65 proc.
Dokumento apie atliktą operaciją kopijos gavimas,  jei atsiskaityta Lietuvoje3 1,45 Eur
Dokumento apie atliktą operaciją kopijos gavimas,  jei atsiskaityta užsienyje3 5,79 Eur
Kredito kortelės kredito limito keitimo banko skyriuje mokestis 10 Eur
Kliento nurodyto laikotarpio Mokėjimo kortelių skaitytuvų ataskaitos *parengimas
*Mokestis taikomas už nestandartines arba ankstesnes nei paskutinių šešių mėnesių ataskaitas
10 Eur

1 Šis mokestis yra nurašomas už praėjusį laikotarpį kiekvieno kortelės galiojimo mėnesio 28 dieną. Kliento prašymu nutraukus kortelės sutartį prieš terminą, bankas turi teisę pritaikyti ir nurašyti mokestį už einamąjį mėnesį.

2 Paskutinį kortelės galiojimo mėnesį, kortelės sąskaitoje lėšų likutis turi būti 0 (nulis) arba teigiamas.

3 Šie mokesčiai taikomi tuo atveju, jei klientas pageidauja gauti mokėjimo operaciją kortele liudijančius dokumentus ir paaiškėja, kad juose yra kortelės turėtojo parašas ar kiti duomenys, rodantys, jog kortelės turėtojas atsiskaitė kortele.

4 Atsiskaitymo ir grynųjų pinigų paėmimo mokėjimo kortele per mėnesį limitas naudojamas atsiskaitant internetu ir prekybos bei paslaugų teikimo vietose, lėšų pervedimui interneto banke, imant grynųjų pinigų iš bankomatų, kitų bankų kasų, iš „Perlas finance" terminalų, pinigus išmokančiose parduotuvėse.

5 Sąskaitos likučio tikrinimas kitų Lietuvos ir užsienio bankų bankomatuose, jei kiti bankai yra sudarę techninę galimybę.

6 Grynųjų pinigų paėmimas iš UAB „Perlas  finance“ terminalų.

7 Šis mokestis yra pridedamas prie kortelės / papildomos kortelės išdavimo mokesčio.

8 Mokėjimo kortelės turėtojui atliekant operacijas (pvz., atsiskaitant prekybos mokėjimo vietoje ar internetu, imant grynųjų pinigų iš bankomato) bet kuria VISA ar „Mastercard“ mokėjimo kortele, jei operacijos valiuta yra ne eurais, operacijos suma keičiama į eurus pagal „VISA Europe“ ar „Mastercard International“ nustatytą valiutos keitimo kursą, kuris galioja duomenų tvarkymo dieną. Prie atitinkamo tarptautinių mokėjimo organizacijų taikomo valiutos keitimo kurso yra pridedamas banko nustatytas 2,65 proc. valiutos keitimo mokestis.