Switch to mobile version. Į viršų

Apie SEB

Kodėl bankai klausia?

Bankai ir kitos finansų įstaigos, laikydamiesi įstatymų ir Lietuvos banko nurodymų, įgyvendina principą „Pažink savo klientą“, todėl prašo klientų informacijos apie jų vykdomą veiklą, pajamų kilmę, planuojamas pinigines operacijas ir kt. Ši informacija bankams būtina vykdant pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevenciją.

Fizinio asmens anketą SEB banko klientai gali užpildyti interneto banke arba atvykę į bet kurį SEB banko skyrių.

Kas privalo užpildyti Fizinio asmens anketą?

Visi klientai, kurie naudojasi bankų paslaugomis. Prievolė bankams rinkti duomenis apie klientus nustatyta pinigų plovimo ir terorizmo prevencijos teisės aktuose, kuriuose nėra išimčių, kada duomenys gali būti neteikiami.

Kodėl bankai renka šiuos duomenis?

Rinkti šią informaciją bankai įpareigojami pagal teisės aktus. Teisės aktuose nėra pateikta tipinė anketos forma, todėl klausimai bankų anketose gali būti skirtingi. Tačiau visais atvejais ši surinkta informacija yra naudojama siekiant to paties tikslo – įgyvendinti Europos bankų skaidrumo politiką ir užtikrinti pinigų plovimo prevenciją. Fizinio asmens anketoje banko kliento pateikta informacija yra laikoma konfidencialia, ji yra saugoma įstatymų nustatyta tvarka ir jokiems kitiems tikslams nėra naudojama.

Kaip galima užpildyti anketą?

Fizinio asmens anketa gali būti užpildyta naudojantis interneto banku arba atvykus į artimiausią SEB banko skyrių (klientas turi turėti galiojantį pasą arba asmens tapatybės kortelę).

Ką darys bankas, jei klientas neužpildys Fizinio asmens anketos?

Įstatymai bankams draudžia vykdyti sandorius su klientais, kurie nėra bankui pateikę reikalingos informacijos. Todėl, jei klientas ir po pakartotinio prašymo neužpildys Fizinio asmens anketos, jo banko sąskaita gali būti užblokuota ar net uždaryta, taip pat gali būti apribotas kitų paslaugų teikimas. Kliento pinigai tokiu atveju liks saugūs ir jais bus galima naudotis, kai tik bus užpildyta anketa (lėšas taip pat galima pasiimti atvykus į banko skyrių, kuriame atliekamos grynųjų pinigų operacijos tarpininkaujant banko darbuotojui).

Ar gali klientas pakeisti jau pateiktos anketos duomenis?

Taip, jeigu buvo keičiama kliento vykdoma veikla, finansinių operacijų pobūdis, darbovietė, būtina atnaujinti ir anketą. Tai padaryti galima ir interneto banke.

Ar turi klientas kiekvieną mėnesį keisti anketos duomenis, jei jo pajamos kiekvieną mėnesį yra skirtingos?

Jeigu skirtumas nėra didelis, keisti anketos duomenų nėra būtina, nes šie pakeitimai nėra esminiai. Kas kita, jeigu pajamos padidėjo pastebimai. Pavyzdžiui, metus buvo gaunamas 1 000 eurų atlyginimas ir staiga pradedamos gauti mėnesio įplaukos viršija 10 000 eurų. Tokiais atvejais klientas turi atnaujinti ir anketoje pateiktus duomenis.

Ar gali bankas kliento pinigines operacijas sustabdyti neįspėjęs?

Bankas privalo sustabdyti įtartinas pinigines operacijas. Pavyzdžiui, jei į kliento sąskaitą pervedamas tik atlyginimas, bankui kils klausimų apie pinigų kilmę, jei į sąskaitą pradės plaukti dešimtys tūkstančių eurų.  Norėdamas nustatyti, ar operacija nėra įtartina ir ar ji atitinka kliento veiklą bei lėšų šaltinį, bankas kreipsis į klientą, prašydamas pateikti papildomus duomenis. Jei apie pasikeitusias pajamas banką klientas informuos laiku atnaujindamas Fizinio asmens anketą, turėdamas šią naujausią informaciją bankas papildomų klausimų apie lėšų kilmę jam nepateiks.

Kodėl bankas teiraujasi klientų, ar jie ir jų artimieji dalyvauja politinėje veikloje?

To klausiame, nes mus įpareigoja teisės aktai. Politikoje dalyvaujančiais asmenimis laikomi ne tik svarbias viešąsias pareigas einantys asmenys, bet ir jų artimieji. Anketoje yra pateikiamas visas svarbių viešųjų pareigų sąrašas, todėl atsakyti į šį klausimą nebus sudėtinga. Nustačius politikoje dalyvaujančius asmenis, bankui atsiranda papildomų pareigų, tačiau klientui dėl to nėra taikomi jokie apribojimai ir banko paslaugos teikiamos įprasta tvarka.

Kontaktai

  • „Skype“
  • Rašykite mums
  • Lizingo departamento kontaktai
S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.