Switch to mobile version. Į viršų

Apie SEB

Pinigų plovimo prevencijos politika

SEB bankas įgyvendina pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos politiką vadovaudamasis šią sritį reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos ir tarptautiniais teisės aktais.

Už šios politikos sukūrimą ir įgyvendinimą banke atsakingas Atitikties departamentas. Kiti jo uždaviniai — supažindinti su politika darbuotojus ir kartu dalyvauti įgyvendinant numatytas prevencijos priemones. Banko pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos politikos tikslai, jos įgyvendinimo procedūros ir priemonės yra reglamentuojamos specialiuose banko ir bendruose SEB grupės dokumentuose: SEB instrukcijoje „Pažink savo klientą“, instrukcijoje dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų SEB grupėje. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimuose ir Asmens tapatybės nustatymo reikalavimuose.

Pagrindinės pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos procedūros:

  • „Pažink savo klientą“ procedūros
  • kliento tapatybės nustatymas
  • klientų atliekamų finansinių operacijų stebėjimas
  • įtartinų operacijų nustatymas ir jų stabdymas (šios procedūros efektyvų įgyvendinimą padeda užtikrinti banke įdiegtos specialios sistemos)
  • informacijos apie kliento atliekamas operacijas saugojimas ir registro tvarkymas
  • banko darbuotojų informavimas laiku ir mokymas
  • vidaus kontrolė

SEB bankas savo veikloje vadovaujasi griežtomis etikos ir moralės normomis ir dirba su tais klientais, kurių lėšos ir turtas yra pagrįsti, o jų teisėtumas nekelia abejonių. Bankas vykdo ir netyčinės bei netiesioginės nusikalstamos veiklos prevenciją. Šiuo tikslu aktyviai bendradarbiaujama su Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT) prie Vidaus reikalų ministerijos ir su kitomis teisėsaugos institucijomis.

Ar banko prevencijos procedūros atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, prižiūri ir tikrina Lietuvos bankas ir nepriklausomi auditoriai.

Kontaktai

  • Rašykite mums
  • Lizingo departamento kontaktai
S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.