Keisti kalbą:

Išlyga dėl kai kurių klientų

Paragraphs

Ši interneto svetainė yra skirta tik tiems asmenims, kuriems pagal jų pilietybę, registraciją ar gyvenamąją vietą ir taikytinus įstatymus (Jungtinių Amerikos Valstijų, Australijos, Kanados, Japonijos) nėra draudžiama prieiga prie šios interneto svetainės. Šioje svetainėje pateikiama informacija ir paslaugos nėra skirtos platinti, naudotis fiziniams ar juridiniams asmenims tose šalyse, kuriose dėl minėto platinimo, naudojimo arba prieigos SEB grupei ar SEB grupės įmonei būtų taikomi registravimo arba licencijavimo reikalavimai, arba tose šalyse taikomos kokios nors kitos baudos. Fiziniams arba juridiniams asmenims, kuriems taikomi minėti apribojimai, draudžiama suteikti prieigos teises arba naudotis minėta interneto svetaine. 

SEB banko interneto svetainė yra skirta tik informavimo tikslams. Taigi pateikiama informacija nėra patarimai investicijų klausimais ar SEB banko siūlymas teikti šioje interneto svetainėje minimas paslaugas ar produktus, nėra siūlymas ar raginimas pirkti ar parduoti vertybinius popierius ar kitus investicinius produktus.

Čia aprašytais produktais ir paslaugomis gali naudotis ne visų geografinių vietovių asmenys. SEB bankas neteiks šių paslaugų asmenims, jei, banko nuomone (bankas neprivalo jos pagrįsti), minėtų paslaugų teikimas pažeistų to asmens šalies galiojančius įstatymus ar norminius aktus.