Switch to mobile version. Į viršų

Privatiems klientams

Būsto kreditas

Būsto kreditas

Įsigydami naujus namus jauskitės tvirtai

 • Padedame pasirūpinti, kad paskolą galėtumėte grąžinti ir pasikeitus finansinei padėčiai
 • Patariame Jums rūpimais būsto kredito klausimais
 • Iš mūsų partnerių būstą galite įsigyti geromis sąlygomis

Mes visi labai skirtingi, tačiau kasdien skubame ten pat — į savo namus. Pasiūlysime Jums sprendimų, padedančių ne tik įsikurti nuosavuose namuose, bet ir juos išsaugoti.

Pagrindinės kredito suteikimo sąlygos

Reikalavimai gavėjui

Kreditai teikiami pilnamečiams Lietuvos Respublikos piliečiams ir asmenims, turintiems leidimą nuolat gyventi Lietuvoje, gaunantiems nuolatines pajamas, tiksliau:

 • darbo užmokestį
 • kitas pagal autorines sutartis, iš verslo veiklos, nuomos ir kitaip gaunamas reguliariąsias pajamas, patvirtintas dokumentais

Bendra mėnesio įmokų, Jūsų mokamų kredito įstaigoms, suma neturėtų viršyti 40 proc. visų per mėnesį Jūsų gaunamų grynųjų pajamų.

Jūs nuosavais (ne skolintais) pinigais turite sumokėti mažiausiai 15 proc. finansuojamam projektui įgyvendinti reikalingos sumos.

Suma ir terminas

Būstui įsigyti, statyti, remontuoti ar rekonstruoti galime paskolinti nuo 2 896,20 Eur / 10 000 Lt.

Kredito suma ir terminas priklauso nuo to, ar šis būstas bus Jūsų pagrindinė gyvenamoji vieta, ar ne.

Jei skolinatės: Kredito suma gali siekti: Kredito grąžinimo terminas:
būstui, kuris yra pagrindinė gyvenamoji vieta iki 85 proc. būsto rinkos vertės ar kainos (atsižvelgiama į mažesnę sumą) šį būstą įkeitus iki 30 metų 
(remontui iki 20 metų)
būstui, kuris nėra pagrindinė gyvenamoji vieta, taip pat sodybai, sodo namui ar kitoms panašioms patalpoms iki 60 proc. būsto rinkos vertės ar kainos (atsižvelgiama į mažesnę sumą) šį būstą įkeitus iki 25 metų 
(remontui iki 20 metų)

Kredito suma taip pat priklauso nuo šeimos finansinių galimybių grąžinti kreditą įvertinimo.

Valiuta

Kreditai teikiami eurais.

Palūkanos

Sudarydami kredito sutartį, galite pasirinkti palūkanų rūšį — kintamąsias arba fiksuotąsias.

Kintamosios palūkanos susiejamos su Jūsų pasirinkta 3, 6, 12 mėnesių EURIBOR (Vidutinė Europos tarpbankinė palūkanų norma).

Jūsų pageidavimu fiksuotosios palūkanos gali būti nustatomos 5 metams. Besibaigiant fiksuotųjų palūkanų galiojimo terminui, galite:

 • vėl rinktis banko siūlomas naujas fiksuotąsias palūkanas
  arba
 • fiksuotąsias palūkanas pasikeisti į banko siūlomas kintamąsias palūkanas

Jeigu Jūsų netenkina siūlomos palūkanos, galite be apribojimų (nemokėdami papildomų mokesčių) refinansuoti kreditą kitame banke arba iš karto grąžinti visą pasiskolintą sumą.

Nauja ir fiksuotųjų, ir kintamųjų palūkanų norma nustatoma atsižvelgiant į situaciją paskolų rinkoje, kredito sumą, terminą, Jūsų finansinių galimybių įvertinimą, individualią kredito riziką, taip pat į tai, kiek ir kokių paslaugų Jums teikia SEB bankas.

Užtikrinimo priemonės

Būsto kredito grąžinimas paprastai yra užtikrinamas įkeičiant įsigyjamą, remontuojamą, statomą ar rekonstruojamą būstą:

Kredito grąžinimas

Bankui išmokėjus kredito lėšas, sutartomis mokėjimo dienomis įmokos automatiškai nurašomos iš Jūsų pasirinktos sąskaitos. Pirmą įmoką sudaro tik palūkanos.

Kredito grąžinimo metodai

Linijinis metodas Anuiteto metodas
Pagrindinė kredito suma yra suskaidoma vienodomis dalimis, kurios mokamos kiekvieną mėnesį. Prie jų pridedamos palūkanos, apskaičiuojamos nuo negrąžintos kredito dalies (kuo mažesnis kredito likutis, tuo mažesnė mokama palūkanų suma). Taigi mėnesio įmokos visą sutarties laikotarpį laipsniškai mažėja. Kiekvieną mėnesį mokama vienoda įmoka, kurią sudaro grąžinamas kreditas ir palūkanos. Iš pradžių didesnę dalį įmokos sudaro palūkanos. Palaipsniui ji mažėja, o kredito dalis didėja, tačiau mėnesio įmokos dydis nekinta.
Kredito grąžinimo įmokos sudedamųjų dalių ir jų kitimo abiem atvejais iliustracija

Jei iš pradžių galite mokėti didesnes įmokas, Jums naudingiau pasirinkti linijinį kredito grąžinimo metodą — per visą laikotarpį sumokėtų palūkanų suma bus mažesnė.

Kredito grąžinimo atidėjimas

Esant nenumatytoms aplinkybėms, galite kreiptis į mus su prašymu atidėti kredito įmokų mokėjimą nekeičiant galutinio kredito grąžinimo termino. Atidėjus kredito įmokų mokėjimą, mokamos tik palūkanos.

Nenumatytos aplinkybės: Kredito įmokų atidėjimo laikotarpis:
jei netektumėte darbo iki 3 mėn.
jei 50 proc. sumažėtų Jūsų pajamos iki 6 mėn.
gaisro ir kitų stichinių nelaimių padarinių atveju iki 6 mėn.
gimus vaikui
 • iki 12 mėn., jei vaiką augina vienas asmuo
 • iki 6 mėn., jei vaiką augina abu sutuoktiniai
jei pradėtumėte studijuoti iki 3 mėn.
jei šeima netektų išlaikytojo (sutuoktinio) iki 12 mėn.
jei susirgtumėte ar atsitiktų nelaimingas atsitikimas, dėl kurio negalėtumėte dirbti ilgiau kaip 2 mėn. iki 12 mėn. arba ilgiau (atsižvelgiama į konkrečias aplinkybes)

 

Išsamesnės informacijos apie kreditą, taikomas sąlygas ir įkainius teiraukitės paskambinę visą parą veikiančiu telefonu 1528 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.


Pinigų skolinimasis visada susijęs su rizika, kad negalėsite tinkamai ir laiku vykdyti prisiimtų finansinių įsipareigojimų, todėl, prieš priimdami sprendimą skolintis, apsvarstykite šią riziką.

Naudodamiesi būsto kredito sumos skaičiuokle apskaičiuokite, kokio dydžio kredito įmoką be sunkumų galėtumėte mokėti bankui kas mėnesį. Apsvarstykite pajamų sumažėjimo riziką, įvertinkite su palūkanų normos padidėjimu susijusią įmokų padidėjimo ir skolinimosi užsienio valiuta riziką.

Vadovaudamiesi Lietuvos banko Atsakingojo skolinimo nuostatais, įmokų skaičiavimo pavyzdžius ir kitą informaciją, susijusią su kredito sutartimi, Jums pateiksime prieš pasirašant kredito sutartį. Palyginkite skirtingus pasiūlymus ir priimkite išsamia informacija pagrįstą sprendimą.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad kredito grąžinimą būtina užtikrinti įkeičiant turtą. Įkeitus turtą, jeigu nevykdomi prisiimti finansiniai įsipareigojimai, atsiranda rizika netekti nuosavybės teisės į šį turtą ir jį prarasti.

Bankas turi teisę atsisakyti suteikti kreditą.

Paslauga / Operacija Įkainis
Metų palūkanos pagal susitarimą
Sutarties mokestis:
 • suteikiant kreditą
 • didinant kredito sumą
0,4 proc. kredito sumos, bet ne mažiau kaip 144,81 Eur
Įsipareigojimo mokestis 0,4 proc. nepanaudotos kredito sumos
Mokestis už sutikimą pakartotinai įkeisti turtą kitam kreditoriui 115,85 Eur
Kredito sutarties sąlygų keitimas, jei: Jei kredito palūkanos kintamosios: Jei kredito palūkanos fiksuotosios:
 • fiksuota palūkanų norma keičiama į kintamą palūkanų normą ir atvirkščiai
 • keičiamas kintamos palūkanų dalies keitimo laikotarpis
 • keičiama kredito valiuta
 • kreditas grąžinamas prieš terminą
 • keičiamas fiksuotųjų palūkanų taikymo terminas


1,5 proc. kredito likučio (arba grąžintinos kredito sumos, jei kreditas grąžinamas prieš terminą), bet ne mažiau kaip 144,81 Eur


1 proc. kredito likučio, bet ne mažiau kaip 144,81 Eur, jei sąlygos keičiamos palūkanų keitimo dieną

laikotarpis metais iki fiksuotųjų palūkanų galiojimo laikotarpio pabaigos proc. kredito likučio, bet ne mažiau kaip 144,81 Eur
iki 1 m. 1
1—2 m. (imtinai) 1,5
2—3 m. (imtinai) 2
3—7 m. (imtinai) 2,5
7—10 m. (imtinai) 3
daugiau kaip 10 m. 3,5
 • keičiant kintamos palūkanų normos maržą ar fiksuotą palūkanų normą

1 proc. kredito likučio, bet ne mažiau kaip 144,81 Eur
 • keičiant fiksuotų palūkanų normą į naują palūkanų normos galiojimo laikotarpio pabaigoje (taip kaip numatyta sutartyje)

netaikomas
 • grąžinant kreditą prieš terminą palūkanų keitimo dienomis

netaikomas
Kredito sutarties sąlygų keitimas visais kitais atvejais 144,81 Eur
Kitos paslaugos Įkainis
Su kreditavimo sutartimi susiję dokumentai – pažymos, raštai, sutikimai, leidimai, patvirtinimai 30 Eur

 

Išsamesnės informacijos apie kreditą, taikomas sąlygas ir įkainius teiraukitės paskambinę visą parą veikiančiu telefonu 1528 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.


Pinigų skolinimasis visada susijęs su rizika, kad negalėsite tinkamai ir laiku vykdyti prisiimtų finansinių įsipareigojimų, todėl, prieš priimdami sprendimą skolintis, apsvarstykite šią riziką.

Naudodamiesi būsto kredito sumos skaičiuokle apskaičiuokite, kokio dydžio kredito įmoką be sunkumų galėtumėte mokėti bankui kas mėnesį. Apsvarstykite pajamų sumažėjimo riziką, įvertinkite su palūkanų normos padidėjimu susijusią įmokų padidėjimo ir skolinimosi užsienio valiuta riziką.

Vadovaudamiesi Lietuvos banko Atsakingojo skolinimo nuostatais, įmokų skaičiavimo pavyzdžius ir kitą informaciją, susijusią su kredito sutartimi, Jums pateiksime prieš pasirašant kredito sutartį. Palyginkite skirtingus pasiūlymus ir priimkite išsamia informacija pagrįstą sprendimą.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad kredito grąžinimą būtina užtikrinti įkeičiant turtą. Įkeitus turtą, jeigu nevykdomi prisiimti finansiniai įsipareigojimai, atsiranda rizika netekti nuosavybės teisės į šį turtą ir jį prarasti.

Bankas turi teisę atsisakyti suteikti kreditą.

Jei kreipiatės dėl būsto kredito, kredito su įkeitimu, kredito limito ar dėl valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito

Reikalingi Jūsų ir Jūsų sutuoktinio dokumentai

 • Kredito paraiška
 • Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (LR piliečio pasas arba asmens tapatybės kortelė)
 • Sutikimai dėl duomenų apie Jus gavimo iš išorinių duomenų bazių
   

Papildomi dokumentai, kurių gali prireikti

 • Pažymos apie paskutinių 12 mėnesių darbo užmokestį (firminiame darbdavio blanke, pasirašytos įmonės vadovo ir vyriausiojo finansininko, patvirtintos antspaudu)
 • Darbo sutartys
 • Pajamų deklaracija, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos, jei esate individualios įmonės savininkas
 • Autorinės sutartys, jei dalį pajamų gaunate pagal tokias sutartis
 • Kitos pažymos ar dokumentai, liudijantys Jūsų šeimos pajamas
   

Papildomi dokumentai, kurių gali prireikti, jeigu kreipiatės dėl kredito būstui statyti ar rekonstruoti

 • Rangos darbų sutartis, jei darbai atliekami su rangovu
 • Leidimas statyti ir kiti projekto dokumentai
 • Dokumentai, liudijantys žemės sklypo nuosavybę ar nuomos teisę
 • Statybos ar rekonstrukcijos darbų sąmata ir darbų atlikimo grafikas
   

Papildomi dokumentai, kurių gali prireikti, jeigu kreipiatės dėl valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito

Asmuo, norintis gauti valstybės iš dalies kompensuojamą būsto kreditą, turi pristatyti savivaldybės, kurioje jis yra deklaravęs savo gyvenamąją vietą, išrašytą nustatytos formos pažymą (originalą) apie tai, kad jis gali pretenduoti į subsidiją, ir kitus reikiamus dokumentus. Savivaldybės išduota pažyma bankui turi būti pristatyta per 15 dienų nuo pažymoje nurodytos datos.

Atsižvelgdami į situaciją, galime paprašyti Jūsų pateikti daugiau dokumentų.

 

Išsamesnės informacijos apie kreditą, taikomas sąlygas ir įkainius teiraukitės paskambinę visą parą veikiančiu telefonu 1528 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.


Pinigų skolinimasis visada susijęs su rizika, kad negalėsite tinkamai ir laiku vykdyti prisiimtų finansinių įsipareigojimų, todėl, prieš priimdami sprendimą skolintis, apsvarstykite šią riziką.

Naudodamiesi būsto kredito sumos skaičiuokle apskaičiuokite, kokio dydžio kredito įmoką be sunkumų galėtumėte mokėti bankui kas mėnesį. Apsvarstykite pajamų sumažėjimo riziką, įvertinkite su palūkanų normos padidėjimu susijusią įmokų padidėjimo ir skolinimosi užsienio valiuta riziką.

Vadovaudamiesi Lietuvos banko Atsakingojo skolinimo nuostatais, įmokų skaičiavimo pavyzdžius ir kitą informaciją, susijusią su kredito sutartimi, Jums pateiksime prieš pasirašant kredito sutartį. Palyginkite skirtingus pasiūlymus ir priimkite išsamia informacija pagrįstą sprendimą.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad kredito grąžinimą būtina užtikrinti įkeičiant turtą. Įkeitus turtą, jeigu nevykdomi prisiimti finansiniai įsipareigojimai, atsiranda rizika netekti nuosavybės teisės į šį turtą ir jį prarasti.

Bankas turi teisę atsisakyti suteikti kreditą.

Norite pasitarti ar kreiptis dėl kredito?

Gana daug sužinoti ir nuveikti galite internetu:

Kiek pinigų galėčiau pasiskolinti?

Įvertinkite galimybes naudodamiesi skaičiuokle

Kaip pasitarti su specialistu?

Užsiregistruokite į nemokamą konsultaciją

Kaip kreiptis dėl būsto kredito?

Pateikite paraišką, ir mes su Jumis susisieksime

Kredito paraišką galite pateikti ir prisijungę prie interneto banko arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių. Gavę Jūsų paraišką, per vieną darbo dieną pranešime, ar galime Jums suteikti kreditą, ir paaiškinsime, ką turite atlikti.

Ką reikia atlikti, kaip ir kokius dokumentus pateikti, kaip įkeisti ir apdrausti turtą, kokie mokesčiai taikomi, išsamiai aprašome skiltyje „12 žingsnių iki nuosavo būsto“.

Išsamesnės informacijos apie kreditą, taikomas sąlygas ir įkainius teiraukitės paskambinę visą parą veikiančiu telefonu 1528 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.


Pinigų skolinimasis visada susijęs su rizika, kad negalėsite tinkamai ir laiku vykdyti prisiimtų finansinių įsipareigojimų, todėl, prieš priimdami sprendimą skolintis, apsvarstykite šią riziką.

Naudodamiesi būsto kredito sumos skaičiuokle apskaičiuokite, kokio dydžio kredito įmoką be sunkumų galėtumėte mokėti bankui kas mėnesį. Apsvarstykite pajamų sumažėjimo riziką, įvertinkite su palūkanų normos padidėjimu susijusią įmokų padidėjimo ir skolinimosi užsienio valiuta riziką.

Vadovaudamiesi Lietuvos banko Atsakingojo skolinimo nuostatais, įmokų skaičiavimo pavyzdžius ir kitą informaciją, susijusią su kredito sutartimi, Jums pateiksime prieš pasirašant kredito sutartį. Palyginkite skirtingus pasiūlymus ir priimkite išsamia informacija pagrįstą sprendimą.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad kredito grąžinimą būtina užtikrinti įkeičiant turtą. Įkeitus turtą, jeigu nevykdomi prisiimti finansiniai įsipareigojimai, atsiranda rizika netekti nuosavybės teisės į šį turtą ir jį prarasti.

Bankas turi teisę atsisakyti suteikti kreditą.

Į ką atkreipti dėmesį planuojant įsigyti būstą?

Kontaktai

 • „Skype“ (visą parą)
 • Rašykite mums
 • Savitarnos zonos
 • Banko skyriai ir bankomatai
S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.