Switch to mobile version. Į viršų

Privatiems klientams

„Debit MasterCard“

„Debit MasterCard“

Viena tinkamiausių kortelių kasdienai

 • Patogu ir saugu atsiskaityti ne tik įprastose prekybos vietose ar kavinėse, bet ir elektroninėse parduotuvėse
 • Naudodamiesi bankomatais galite pasikeisti PIN kodą į Jums lengviau įsimenamą, taip pat pasiimti grynųjų pinigų ar juos įmokėti į sąskaitą.

Ši debeto kortelė yra viena populiariausių mokėjimo kortelių. Į sąskaitą, su kuria susieta tokia kortelė, įprasta gauti pajamas, ja patogu ir saugu atlikti kasdienes finansines operacijas bei pirkti internetu.

 

Papildoma galimybė tiems, kurių atlyginimas pervedamas į sąskaitą SEB banke – nemokamas debeto kortelių „Debit MasterCard“, „SEB Mylimiausia MasterCard“ ir kredito kortelės „MasterCard Standard“ išdavimas

 

 

Papildoma galimybė tiems, kurių atlyginimas pervedamas į sąskaitą SEB banke –

nemokamas debeto kortelių „Debit MasterCard“, bekontaktės „SEB Mylimiausia MasterCard“ ir
bekontaktės kredito kortelės „MasterCard Standard“ išdavimas

Turėdami „Debit MasterCard“ kortelę, galite:

 • į sąskaitą, su kuria susieta kortelė, gauti darbo užmokestį ir kitas pajamas
 • sumokėti už pirkinius ar paslaugas Lietuvoje ir užsienyje
 • pasiimti grynųjų pinigų iš SEB ar bet kurio kito banko bankomatų Lietuvoje ir užsienyje (iš SEB ir DNB bankų bankomatų Lietuvoje — vienodomis sąlygomis), taip pat grynuosius pinigus išmokančiose parduotuvėse
 • nemokamai įmokėti grynuosius pinigus į savo banko sąskaitą naudodamiesi grynuosius pinigus priimančiais SEB bankomatais Lietuvoje
 • SEB bankomatuose saugiai pasikeisti savo kortelės PIN kodą į tokį kokio norite
Kortelės išdavimo ir jos turėtojų aptarnavimo sąlygos
Kortelės „Debit MasterCard“ tipas debeto
Kortelės sąskaitos valiuta eurai
Galima sąskaitoje laikyti savo lėšas taip
Kortelės galiojimo laikas 4 metai
Kortelės išdavimas nemokamai
Papildomos kortelės išdavimas nemokamai
Skubus kortelės išdavimas8 30,00 Eur
Kortelės naudojimo mokestis (už kiekvieną kortelę) 0,70 Eur / mėn.1
Kortelės atnaujinimas (pasibaigus kortelės galiojimui) sąlyga2
Didžiausia atsiskaitymo per parą suma5 3 000 Eur
Didžiausias atsiskaitymo operacijų per parą skaičius5 30
Grynųjų pinigų paėmimas:
Pinigus išmokančiose parduotuvėse atsiskaitant kortele už ne mažiau kaip 5,00 Eur vertės pirkinį nemokamai nuo 5 Eur iki 100 Eur
iš SEB banko ir DNB bankomatų Lietuvoje 0,4 % (mažiausiai 0,40 Eur)3
iš kitų Lietuvos ir užsienio bankų bankomatų 2 % (mažiausiai 3,00 Eur)
kitų Lietuvos ir užsienio bankų kasose 2 % (mažiausiai 5,79 Eur)
partnerių7 vietose (kuriose yra techninė galimybė tai daryti) 0,8 % (mažiausiai 1,50 Eur)
Didžiausia pinigų suma, kurią galima pasiimti iš bankomatų per parą su kiekviena kortele 2 000 Eur
Pinigų paėmimų skaičius iš bankomatų per vieną parą su kiekviena kortele 7
Mėnesio ataskaitos pateikimo būdai:
paštu 1,45 Eur
elektroniniu paštu nemokamai
banko paslaugų internetu svetainėje nemokamai
SEB banko skyriuje 5,00 Eur
Kredito naudojimo įkainiai ir sąlygos
Kortelės kredito limitas
Kliento mokamos metų palūkanos už panaudotą kreditą
Panaudoto kredito dalis, kurią būtina grąžinti kiekvieną mėnesį (jei nenurodyta kitaip)
Nemokamo kredito laikotarpis iki 45 dienų
Mokestis už vėlavimą sumokėti būtinas panaudoto kredito įmokas
Kliento mokamos metų palūkanos už viršytą kredito limitą arba debeto likutį (jei kortelei nesuteiktas kreditas)
Kitos paslaugos
Naujos / atnaujintos kortelės išsiuntimas klientui paprastu paštu Lietuvoje nemokamai
Atnaujintos kortelės išdavimas SEB banko skyriuje 2,00 Eur
Naujos / atnaujintos kortelės išsiuntimas klientui registruotu paštu Lietuvoje 1,45 Eur
Naujos / atnaujintos kortelės išsiuntimas klientui paprastu paštu į užsienį 5,79 Eur
Pergamintos kortelės išsiuntimas klientui paštu į užsienį 5,79 Eur
Prarastos kortelės paskelbimas negaliojančia nemokamai
Naujos kortelės išdavimas, jei kortelė buvo prarasta, sugadinta, pamirštas PIN kodas arba pageidaujama pakeisti turimą kortelę, nepasibaigus jos terminui 5,00 Eur
Sąskaitos likučio tikrinimas SEB ir DNB bankomatuose Lietuvoje nemokamai
Sąskaitos likučio tikrinimas kitų Lietuvos ir užsienio bankų bankomatuose6 0,30 Eur
Valiutos keitimo mokestis, jei operacija atliekama ne kortelės sąskaitos valiuta 2,65 proc.
Skubus kortelės siuntimas į užsienį (praradus kortelę)
Skubus pinigų išmokėjimas užsienyje (praradus kortelę)
Dokumento apie atliktą operaciją kopijos gavimas,  jei atsiskaityta Lietuvoje4 1,45 Eur
Dokumento apie atliktą operaciją kopijos gavimas,  jei atsiskaityta užsienyje4 5,79 Eur

1 Šis mokestis yra nurašomas už praėjusį laikotarpį kiekvieno kortelės galiojimo mėnesio tą pačią dieną. Kliento prašymu nutraukus kortelės sutartį prieš terminą, bankas turi teisę pritaikyti ir nurašyti mokestį už einamąjį mėnesį.

2 Paskutinį kortelės galiojimo mėnesį, kortelės sąskaitoje lėšų likutis turi būti 0 (nulis) arba teigiamas.

3 Už kiekvieną operaciją, jei imama iki 8 700 Eur per mėnesį, jei daugiau — 0,8 proc. sumos, viršijančios 8 700 Eur. Jei kortelės turėtojas dirba įmonėje, kuri yra su SEB banku sudariusi darbo užmokesčio pervedimo į kortelių sąskaitas sutartį, pinigų paėmimas gali būti nemokamas iki 500 Eur per mėnesį, jei paimama daugiau — 0,4 proc. sumos, viršijančios 500 Eur.

4 Šie mokesčiai taikomi tuo atveju, jei klientas pageidauja gauti mokėjimo operaciją kortele liudijančius dokumentus ir paaiškėja, kad juose yra kortelės turėtojo parašas ar kiti duomenys, rodantys, jog kortelės turėtojas atsiskaitė kortele.

5 Atsiskaitymo mokėjimo kortele per parą limitas naudojamas atsiskaitant internetu ir prekybos bei paslaugų teikimo vietose, imant grynųjų pinigų iš bankomatų, kitų bankų kasų, iš loterijos „Perlas" terminalų, Lietuvos pašto skyriuose, pinigus išmokančiose parduotuvėse.

6 Sąskaitos likučio tikrinimas kitų Lietuvos ir užsienio bankų bankomatuose, jei kiti bankai yra sudarę techninę galimybę.

7 Grynųjų pinigų paėmimas iš UAB „Perlo paslaugos“ loterijos „Perlas“ terminalų ir Lietuvos pašto skyriuose.

8 Šis mokestis yra pridedamas prie kortelės / papildomos kortelės išdavimo mokesčio.

Atkreipiame dėmesį, kad:

 • lėšų įskaitymo laikas pervedant jas iš vienos SEB banke esančios sąskaitos į kitą priklauso nuo kortelės, su kuria yra susieta sąskaita, tipo, sąskaitos valiutos ir nuo to, kuriuo paros metu pervedamos lėšos
 • mokėjimo kortelės turėtojui atliekant operacijas kortele (pvz., atsiskaitant prekybos mokėjimo vietoje ar internetu, imant grynųjų pinigų iš bankomato), jei operacijos valiuta ne eurai, bankas taikys valiutos keitimo mokestį, jei atsiskaitoma ne kortelės sąskaitos valiuta
 • kortelės sąskaitoje atliekant čia nenurodytas operacijas, gali būti taikomi kiti SEB banke galiojantys operacijų ir paslaugų įkainiai bei sąlygos

 


Išsamesnės informacijos apie mokėjimo korteles, jų išdavimo ir naudojimo sąlygas ar įkainius teiraukitės  visą parą veikiančiu telefonu +370 5 268 2800 arba atvykę į Jums patogų SEB banko skyrių.

 

Kokia šios kortelės valiuta?

Kortelės valiuta yra eurai, nes debeto kortelė susiejama su Jūsų banko sąskaita, tvarkoma eurais.

Kaip viena valiuta keičiama kita valiuta atsiskaitant šia kortele?

Atliekant operacijas „MasterCard“ mokėjimo kortele, kortelės sąskaitos valiuta automatiškai keičiama į operacijos valiutą pagal „MasterCard International“ nustatytą kursą, kuris galioja operacijos duomenų tvarkymo dieną. Prie taikomo valiutos keitimo kurso yra pridedamas banko nustatytas 2,65 proc. valiutos keitimo mokestis.

Kada į sąskaitą, susietą su kortele, įskaitomos lėšos, jei jos pervedamos iš kitos SEB banke esančios sąskaitos?

Pinigai, banko viduje pervedami iš banko ar kredito kortelės sąskaitos į banko sąskaitą, susietą su debeto kortele, įskaitomi iš karto, nesvarbu, kuriuo paros metu jie pervedami.

 


Išsamesnės informacijos apie mokėjimo korteles, jų išdavimo ir naudojimo sąlygas ar įkainius teiraukitės  visą parą veikiančiu telefonu +370 5 268 2800 arba atvykę į Jums patogų SEB banko skyrių.

Mokėjimo kortelę galite užsisakyti dvejopai:

 1. prisijungę prie interneto banko, užpildykite ir patvirtinkite elektroninį prašymą („Sąskaitos ir kortelės“ → „Mokėjimo kortelės“ → „Debeto kortelės prašymas“)
   
 2. atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių, užpildykite ir banko darbuotojui pateikite prašymą išduoti mokėjimo kortelę ir asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Prašymą išduoti debeto kortelę pateikiantis ne Lietuvos Respublikos pilietis kartu su asmens tapatybę liudijančiu dokumentu turi pateikti:
 • pažymą ar darbo sutartį iš Lietuvoje registruoto juridinio asmens, kur mokėjimo kortelės prašantis asmuo dirba / mokosi
 • Lietuvos Respublikos gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje
 • dokumentus, liudijančius, kad jo šeimos narys sutuoktinis, vaikas iki 18 metų, tėvai ar asmuo, su kuriuo registruota partnerystė, yra Lietuvos Respublikos pilietis ar užsienietis, turintis leidimą gyventi laikinai ar nuolat Lietuvos Respublikoje, ar dirba / mokosi Lietuvos Respublikoje
 • kitus dokumentus, liudijančius ryšį su Lietuvos Respublika

​Po 5 darbo dienų pagamintą debeto kortelę:

 • galėsite atsiimti tame banko skyriuje, kurį būsite nurodę savo prašyme
 • atsiųsime paštu, jei pildydami prašymą išduoti kortelę būsite pasirinkę šią paslaugą

Išsamesnės informacijos apie mokėjimo korteles, jų išdavimo ir naudojimo sąlygas ar įkainius teiraukitės  visą parą veikiančiu telefonu +370 5 268 2800 arba atvykę į Jums patogų SEB banko skyrių.

Kodėl verta turėti kredito kortelę?

Kontaktai

 • „Skype“ (visą parą)
 • Rašykite mums
 • Savitarnos zonos
 • Banko skyriai ir bankomatai
S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.