Keisti kalbą:

Pervedimas į Kazachstaną, Kiniją ir Ukrainą

Paragraphs

Kaip pildyti mokėjimo nurodymą, jei pinigų pervedimas atliekamas Kazachstano tengėmis?

Nurodymo skilties pavadinimas Paaiškinimas
1. Gavėjas
Gavėjas

Jei gavėjas yra fizinis asmuo, nurodomas 12 skaitmenų mokesčių mokėtojo IIN kodas ir gavėjo vardas, pavardė.
Jei gavėjas yra juridinis asmuo, nurodoma 12 skaitmenų mokesčių mokėtojo BIN kodas ir gavėjo pavadinimas.

Pavyzdžiui:
BIN151141013469 FILIAL ZAO NEW NORDIC V RESPUBLIKE KAZAKHCTAN

Jei mokesčio mokėtojo kodas IIN arba BIN netelpa Gavėjo lauke, jis nurodomas mokėjimo paskirties lauke.

Gavėjo sąskaita Nurodoma 20 skaitmenų IBAN formato gavėjo sąskaita.
Pavyzdžiui:
KZxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Gavėjo kredito įstaigos šalis Kazachstanas
2. Mokėjimo informacija
Mokėtojo sąskaita

Pinigus pervedančio asmens arba įmonės sąskaitos numeris IBAN formatu

Suma

Mokėjimo nurodymo suma

Valiuta Raidinis valiutos kodas (KZT)
Skubumas Paprastas, skubus arba labai skubus
Mokėjimo paskirtis Šiame lauke privaloma nurodyti KNP kodą ir tikslią mokėjimo paskirtį.

Pavyzdžiui:
KNP1717131 NEW. NORDIC. 1, NEW NORDIC. NEW NORDIC. POPELNENIJE SCHETA FILIALA, BIN 151141013469, BIN BANKA 9


Jei BIN arba IIN kodas netelpa lauke Gavėjas, nurodykite jį šiame lauke.
Pavyzdžiui:
KNP8592717 PRETENZIJA, IIN780511401261
3. Gavėjo kredito įstaiga
Gavėjo kredito įstaigos SWIFT kodas (BIC) Gavėjo banko SWIFT kodas
Gavėjo kredito įstaigos pavadinimas Pilnas gavėjo banko pavadinimas
Gavėjo kredito įstaigos adresas Pilnas gavėjo banko adresas (gatvė, miestas, šalis)
4. Kita
Mokėjimo data Mokėjimo nurodymo data
Banko mokesčius moka Ir mokėtojas, ir gavėjas (SHA) arba mokėtojas (OUR)
Dokumento numeris Mokėjimo numeris suteikiamas automatiškai, tačiau jį galite keisti savo nuožiūra
5. Gavėjo banko korespondentas
Korespondento pavadinimas Nepildoma
Korespondento SWIFT kodas (BIC) Nepildoma

Kaip pildyti mokėjimo nurodymą, jei pinigų pervedimas atliekamas Kinijos ženminbi juaniais?

Nurodymo skilties pavadinimas Paaiškinimas
1. Gavėjas
Gavėjas

Jei gavėjas yra juridinis asmuo, nurodomas tikslus gavėjo pavadinimas. Gavėjo bankas šią informaciją tikrina iki ženklų tikslumo ir esant nesutapimams, gavėjo bankas prašo patikslinti arba grąžina mokėjimą.

Mokėjimai fiziniams asmenims neatliekami.

Gavėjo sąskaita Nurodoma gavėjo sąskaita
Gavėjo kredito įstaigos šalis Kinija
2. Mokėjimo informacija
Mokėtojo sąskaita

Pinigus pervedančio asmens arba įmonės sąskaitos numeris IBAN formatu

Suma

Mokėjimo nurodymo suma

Valiuta Raidinis valiutos kodas (CNY)
Skubumas Paprastas
Mokėjimo paskirtis

Šiame lauke privaloma nurodykite tikslią mokėjimo paskirtį:

  • jei  mokate už prekes, mokėjimo paskirtis pradedama tekstu: /GOD/...
  • jei mokate už paslaugas, mokėjimo paskirtis pradedama tekstu: /STR/

Pavyzdžiui:
/STR/ INVOICE NO. PAYING-INV-1711 TECHNICAL SERVICES OF THE SOFTWARE DEVELOMPENT FOR PERIOS 2017/11/1 - 2017/11/30

/GOD/ ES17-140

3. Gavėjo kredito įstaiga
Gavėjo kredito įstaigos SWIFT kodas (BIC) Gavėjo banko SWIFT kodas
Gavėjo kredito įstaigos pavadinimas Pilnas gavėjo banko pavadinimas
Gavėjo kredito įstaigos adresas Pilnas gavėjo banko adresas (gatvė, miestas, šalis)
4. Kita
Mokėjimo data Mokėjimo nurodymo data
Banko mokesčius moka Ir mokėtojas, ir gavėjas (SHA) arba mokėtojas (OUR)
Dokumento numeris Mokėjimo numeris suteikiamas automatiškai, tačiau jį galite keisti savo nuožiūra
5. Gavėjo banko korespondentas
Korespondento pavadinimas Nepildoma
Korespondento SWIFT kodas (BIC) Nepildoma

Kaip pildyti mokėjimo nurodymą, jei pervedamos Ukrainos grivinos?

Svarbu. Rašykite lotyniškais rašmenimis.

Mokėjimo nurodymo skilties pavadinimas Paaiškinimas
1. Gavėjas
Gavėjas

Nurodykite gavėjo identifikatorių (įmonės kodą (EDRPOU) arba asmens kodą (INN), vardą ir pavardę / pavadinimą, adresą.

Pavyzdžiui, KNPXXXXXXXX, KIIVPAIT AT

Mokėjimai tarp fizinių asmenų neatliekami.

Gavėjo adresas

Nurodykite gavėjo adresą.

Pavyzdžiui, UL.MYKHAILIVSKA, 107, KIEV

Gavėjo šalis Ukraina
Gavėjo sąskaita

Nurodoma 29 simbolių  IBAN formato gavėjo sąskaita. Gavėjo sąskaita pradedama simboliais UA.

Pavyzdžiui,  UA000000000000000000000000001

Gavėjo kredito įstaigos šalis Ukraina
2. Mokėjimo informacija
Mokėtojo sąskaita

Pinigus pervedančio asmens arba įmonės IBAN formato sąskaitos numeris

Suma

Mokėjimo nurodymo suma

Valiuta Raidinis valiutos kodas (UAH)
Skubumas Paprastas, skubus arba labai skubus
Mokėjimo paskirtis

Šiame lauke turi būti nurodyta:

  • 6 skaitmenų gavėjo banko kodas
  • 4 skaitmenų mokėjimo tipo kodas (kodą gali / turi pasakyti gavėjas)
  • 3 skaitmenų mokėtojo šalies kodas (Lietuvos kodas 440)
  • 3 skaitmenų gavėjo šalies kodas (Ukrainos kodas 804)
  • kita gavėjui aktuali informacija (sutarties numeris ir data, sąskaitos faktūros numeris ir data, kt.)

Pavyzdžiui, UA123456, 2173.440.804, dogovor no.20/04/17. za juridicheskije uslugi

3. Gavėjo kredito įstaiga
Gavėjo kredito įstaigos SWIFT kodas (BIC) Gavėjo banko SWIFT kodas
Gavėjo kredito įstaigos pavadinimas Visas gavėjo banko pavadinimas
Gavėjo kredito įstaigos adresas Visas gavėjo banko adresas (gatvė, miestas, šalis)
4. Kita
Mokėjimo data Mokėjimo nurodymo data
Banko mokesčius moka Mokėtojas ir gavėjas SHA arba mokėtojas OUR
Dokumento numeris Mokėjimo numeris suteikiamas automatiškai, tačiau jį galite keisti savo nuožiūra
5. Gavėjo banko korespondentas
Korespondento pavadinimas Nepildoma
Korespondento SWIFT kodas (BIC) Nepildoma