Switch to mobile version. Į viršų

Privatiems klientams

Investuotojų apsauga

Nuo 2007 m. lapkričio 1 d. Europos Sąjungoje ir Europos ekonominėje bendrijoje (EEB) įsigaliojo bendrųjų taisyklių rinkinys, reglamentuojantis investavimo į finansines priemones paslaugas.

Finansinių priemonių rinkų direktyva (FPRD, angl. Markets in Financial Instruments Directive, MiFID) yra teisės aktų, t. y. Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo, pagrindas. Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo atitinkamos nuostatos taikomos nuo 2007 metų lapkričio 1 d. ir sugriežtino reikalavimus visoms investavimo paslaugas teikiančioms bendrovėms — padidino investuotojų apsaugą.

Didesnė atsakomybė už tinkamų rekomendacijų teikimą

Jūsų patarėjas investicijų klausimais vaidina svarbų vaidmenį Jums priimant sprendimą investuoti į vertybinius popierius, investicinius fondus, struktūrines ir kitas finansines priemones.

Būtina sąlyga norint teikti tik Jūsų poreikius atitinkančias ir tinkamas rekomendacijas — tai Jūsų asmeninės situacijos ir investavimo tikslų pažinimas. Be to, kad galėtumėte priimti kompetentingą investavimo sprendimą, labai svarbu, kad Jūs suprastumėte visas investavimo priemonių ypatybes ir susijusias rizikos rūšis.

Teisės aktai nustato reikalavimus dėl klientams teikiamos informacijos apie finansines priemones ir tam tikros investicijos rizikos rūšis. Jūsų žinios ir supratimas apie susijusias rizikos rūšis yra esminis dalykas norint tęsti diskusijas apie galimas investavimo strategijas.

Sąžiningas ir vienodas pavedimų tvarkymas

Jūsų pateikti pavedimai vykdomi sąžiningai ir tolygiai, neatsižvelgiant į pavedimo pobūdį ir sumą.

Prieš mums pradedant teikti Jums investavimo paslaugas, turite susipažinti su finansinių priemonių pavedimų vykdymo politika. Banko politika parengta siekiant kuo geresnių Jūsų pavedimų vykdymo rezultatų, taip pat skaidresnės pavedimų tvarkymo ir vykdymo procedūros.

Investuotojų apsauga atsižvelgiant į jų veiklą finansų rinkose

Teisės aktai užtikrina investuotojų apsaugą, proporcingą jų žinioms ir patirčiai finansų rinkose. Siekdami teikti kuo kokybiškesnes paslaugas, mes savo klientus suskirstėme į kategorijas.

Neprofesionalūs investuotojai

Privatūs klientai ir bendrovės, kurių investavimo patirtis finansų rinkose yra ribota, priskiriami neprofesionaliųjų investuotojų kategorijai. Šiai kategorijai užtikrinama didžiausia investuotojams taikoma apsauga.

Profesionalūs investuotojai

Profesionalūs investuotojai — tai institucijos, didelės bendrovės, vyriausybinės institucijos ir pan. Šie investuotojai laikomi turinčiais daugiau žinių apie finansinius produktus ir paslaugas negu neprofesionalūs investuotojai, todėl jiems suteikiama mažesnė apsauga.

Tinkamos sandorio šalys

Trečioji kategorija — tinkamos sandorio šalys: bankai, centriniai bankai, vyriausybinės institucijos ir pan. Šiai investuotojų kategorijai suteikiama mažiausia investuotojų apsauga.

Galite reikalauti, kad Jus priskirtų kitai investuotojų kategorijai. Jeigu pateikę tokį prašymą būsite perkelti į profesionaliųjų investuotojų kategoriją, neteksite didesnės investuotojų apsaugos, kurią turėjote kaip neprofesionalus investuotojas. Visi prašymai pakeisti kategoriją bus atidžiai peržiūrimi, kad būtų užtikrinta, jog investuotojai supranta visus kategorijos pakeitimo padarinius.

Investavimas Jūsų pasirinkimu

Vienas iš teisės aktų reikalavimų — užtikrinti, kad investuojantys klientai žinotų apie rizikos rūšis, susijusias su finansine priemone, kurią jie ketina pirkti.

Jeigu investuojate nepasikonsultavę su specialistais, Jūsų pavedimas investuoti į pasirinktas finansines priemones bus vykdomas tik atlikus investicijos tinkamumo vertinimą. Mes informuosime Jus apie finansinių priemonių ypatybes ir rizikos rūšis prieš Jums į jas investuojant ir paprašysime užpildyti produktų tinkamumo Jums anketą.

Klientai, kurie patvirtina, kad supranta su tam tikra priemone susijusią riziką, kartu patvirtina, kad supranta ir kitų tai pačiai grupei priklausančių priemonių riziką.

Sutarčių sąlygų pakeitimai

Naująsias sutarčių sąlygas ir nuostatas, taip pat leidinį „SEB grupės pavedimų vykdymo politika“ (PDF, 50 KB) galite gauti atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių arba rasti prisijungę prie prekybos vertybiniais popieriais internetu svetainės.

Atvykę į SEB banką ar prisijungę prie prekybos vertybiniais popieriais internetu svetainės, galite pasirašyti naujos redakcijos sutartis.

Atkreipiame dėmesį, kad, pasirašydami vertybinių popierių sąskaitos sutartį ir prašydami SEB banko atlikti operaciją, Jūs sutinkate, kad operacija būtų atliekama vadovaujantis pavedimų vykdymo politika. Jūs taip pat galite patvirtinti, kad pavedimas gali būti vykdomas už reguliuojamos rinkos ar daugiašalės prekybos sistemos ribų.

 

S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.