Switch to mobile version. Į viršų

Apie SEB

Rėmimas ir investavimas į visuomenę

Mūsų įsipareigojimas ateities kartoms

Visus mūsų remiamus projektus sieja rūpestis ateities kartomis. Remdami organizacijas ir jų projektus šiandien, siekiame, kad parama būtų skirta ilgalaikiams tikslams įgyvendinti. Šis siekis įgyvendinamas laikantis SEB banko rėmimo strategijos, kuri pabrėžia, kad investicijos į visuomenę yra mūsų misija.

Remtinų projektų atranka

Norėdami įvertinti, kokius projektus galėtume remti, kokius priimti sprendimus, vadovaujamės bendrais SEB kriterijais:

 • remiame tuos projektus, kurie mums, kaip rėmėjams, suteikia galimybę būti aktyviems dalyviams – dalyvauti įgyvendinant projektus ir teikti finansinę paramą
 • projektų rėmimo veikla gerina SEB įvaizdį ir atitinka mūsų organizacijos vertybes bei mūsų klientų interesus:
  • nuolat ugdyti vaikus ir jaunimą
  • skatinti verslumą, inovacijas
  • mokyti, skatinti finansinį raštingumą
 • mes neteikiame paramos fiziniams asmenims, neremiame tokių projektų, kurie skatina socialinę atskirtį ir diskriminaciją, kurie susiję su rizika, taip pat neremiame politinių ir religinių organizacijų.

Kviečiame pateikti paraiškas raštu dėl dalyvavimo rėmimo projektuose ir atsiųsti projekto aprašymą el. paštu info@seb.lt. Mes įvertinsime visus gautus prašymus bei pasiūlymus remdamiesi nurodytais kriterijais ir pateiksime Jums atsakymą raštu per dvi savaites Jūsų nurodytu el. pašto adresu. Atsiprašome, kad, norėdami tausoti gamtą, atsakymų raštu ( paprastuoju paštu) nesiunčiame.

Lietuvos ekonominė aplinka yra palanki kurti ir plėsti verslą, tad įmonių šalyje daugėja. Vis dėlto pastaruoju metu neseniai verslą pradėjusių įmonių gretos ima retėti, mažėja ir pradedančių nuosavą verslą asmenų skaičius. Ekspertai sutinka, kad Lietuvoje įsteigti įmonę nėra sudėtinga, šalies gyventojai vis drąsiau imasi verslo, tačiau pastebi, kad daugelis žmonių nėra pasirengę būti verslininkais, jiems stinga žinių, gebėjimų efektyviai planuoti būsimą veiklą, apibrėžti tikslus ir jų siekti.

SEB bankas vadovaujasi požiūriu, kad versliai mąstantys žmonės ir inovatyvios įmonės yra itin svarbūs kuriant geresnį pasaulį. Esame tam, kad ir gerais, ir blogais laikais padėtume įgyvendinti siekius ir prisidėtume prie jų sėkmės. Todėl imamės iniciatyvos ir lyderystės bei skatiname verslumo plėtrą Lietuvoje, ypatingą dėmesį skirdami pradedančių verslininkų kompetencijai ir inovatyvumui ugdyti.

1. Inovacijų centras
SEB banko Inovacijų centras – tai bendradarbystės ir inovacijų kūrimo erdvė finansinių ir kitų inovatyvių technologijų entuziastams, startuoliams bei sparčiai augti siekiančių mažų ir vidutinių įmonių atstovams. Centre įrengtos vietos darbui, susitikimams ir renginiams. SEB banko Inovacijų centras veikia lyg inkubatorius ankstyvos stadijos startuoliams, kuriems reikia praktinių ir technologinių patarimų tobulinant idėjas. Čia skatinamas jau veikiančių įmonių ir pradedančių verslininkų bendradarbiavimas.

2. Spartaus verslo augimo programa
2018 metais SEB bankas, bendradarbiaudamas su tarptautine konsultacijų bendrove „Civitta“, pradėjo įgyvendinti unikalią spartaus verslo augimo programą mažų ir vidutinių įmonių vadovams bei atstovams. Programoje atrinktoms dalyvauti bendrovėms teikiamos patyrusių mentorių konsultacijos ir užduotys, kurių tikslas – padėti įmonei sparčiai padidinti veiklos mastą per palyginti trumpą laiką. Programos dalyviai skatinami išbandyti įvairius plėtros būdus, tobulinti verslo modelį, ieškoti naujų rinkų, klientų, diegti naujoves, kad savo verslą galėtų auginti ne procentais, bet kartais. Pagal programą vyksta ir nemokami atviri renginiai, kuriuose dalyviams teikiamos tiesiogiai versle pritaikomos žinios. Savo patirtimi su programos dalyviais dalijasi ir Lietuvos, ir tarptautinį pripažinimą pelnę užsienio šalių ekspertai. Į programą SEB bankas 2018 metais investavo 50 tūkst. eurų, 2019 metais skirta 60 tūkst. eurų.

3. E. akademija
E. akademija – tai SEB banko verslumo skatinimo projektas, skirtas ir kuriantiems, ir dar tik svajojantiems kurti verslą. Ši iniciatyva padeda pradedantiems verslininkams greitai įgyti tai, ko jiems dažnai labiausiai stinga – žinių ir vertingų patarimų. E. akademijos projektą sudaro dvi dalys: informacinis portalas internete ir nemokami renginiai, organizuojami siekiant suburti verslių žmonių bendruomenę, kurie taip pat transliuojami tiesiogiai. E. akademijos portalo lankytojai skatinami visapusiškai apsvarstyti savo verslą – nuo idėjos, klientų ir verslo modelio, jo finansavimo, prekės ar paslaugos dizaino iki pardavimo ir verslo augimo. Portale skelbiama ne tik su verslo kūrimu susijusi informacija (vaizdo įrašai, straipsniai), bet ir įvairiausių verslo sričių ekspertų (investicijų rinkodaros, finansų, maitinimo ir kt.) patarimai, dalijamasi naudinga patirtimi, praverčiančia kuriant savo verslą. Įgyvendindamas E. akademijos programą, SEB bankas taip pat organizuoja viešus renginius verslumui skatinti, kur ekspertai dalijasi patirtimi su dalyviais, o pastariesiems sudaromos galimybės megzti naudingas pažintis ir kontaktus.

 

Vaikai yra mūsų ateitis. Todėl labai svarbu, kad sudarytume jiems tokias sąlygas, kurios padėtų pasirengti sėkmingai jų nepriklausomo gyvenimo pradžiai. SEB bankas remia įvairias visuomenines organizacijas, kurios padeda spręsti šalies socialines problemas.

1. Išsipildymo akcija
SEB bankas kartu su TV3 televizija yra nuo 2003 metų vykstančios Išsipildymo akcijos organizatorius. Išsipildymo akcija — tai didžiausias paramos projektas Lietuvoje, kasmet kviečiantis visuomenę padėti likimo nuskriaustiems vaikams, gyvenantiems vaikų globos namuose, taip pat sunkiomis ligomis sergantiems Lietuvos vaikams.

2. Lietuvos vaikų fondas
Nuo 1992 metų SEB remia Lietuvos vaikų fondą ir skiria paramą dešimčiai fondo rekomenduotų socialiai remtinų vaikų tol, kol jiems sukaks 18 metų. Kiekvienam iš šių vaikų, likusiam be vieno ar abiejų tėvų globos ir gyvenančių sudėtingomis finansinėmis sąlygomis, kiekvieną mėnesį SEB skiria tikslinę finansinę paramą ir padeda vaikams sukurti saugesnį ir gražesnį gyvenimą, taip skatindamas juos mokytis ir tobulėti.

 

Stengiamės plėsti gyventojų žinias apie finansus, šalies ekonomiką ir asmeninių finansų valdymą, taip skatindami bendrą visuomenės finansinį raštingumą. SEB banko ekspertai nuolat vykdo šviečiamąją veiklą, įvairiais būdais teikia vertingų patarimų, kurie padeda stiprinti žmonių įgūdžius tvarkant pinigus.

Kaip socialiai atsakinga įmonė šalies mokyklose organizuojame pokalbius apie finansinį raštingumą. Mūsų ekspertai su moksleiviais kalba apie tai, kaip dabar jų priimami sprendimai gali nulemti ateitį, skatina juos pagalvoti apie būsimą profesiją, pirmąjį darbą, aptaria pinigų taupymo svarbą ir teikia daug praktinių patarimų.

1. Lietuvos makroekonomikos apžvalga
SEB banko analitikai, nagrinėjantys makroekonomiką, finansų ir kapitalo rinkas, analizuoja ir nuolat supažindina visuomenę su naujausiomis šalies ekonomikos tendencijomis. Mūsų analitikai kiekvieną metų ketvirtį rengia SEB leidinį „Lietuvos makroekonomikos apžvalga“ ir pristato jį klientams bei žiniasklaidos atstovams. Taip pat rengiame seminarus įvairių šalies regionų verslo bendruomenėms, dalijamės verslo plėtros patirtimi ir žiniomis. SEB banko specialistai yra lektoriai ir pranešėjai šalies universitetuose ir aukštesniosiose mokyklose. Daug dėmesio skiriame Lietuvos ir kitų šalių ekonominių ir finansinių procesų analizei – mūsų klientai supažindinami su atliktų tyrimų rezultatais, jiems nemokamai siūlomi analitiniai leidiniai, apžvalgos.

2. Asociacija Investors‘ forum
SEB bankas yra asociacijos Investors‘ Forum, jungiančios stambiausius ir aktyviausius investuotojus į Lietuvos ekonomiką, narys. Šios asociacijos misija – gerinti verslo aplinką ir investicinį klimatą Lietuvoje, bendradarbiaujant su valstybės institucijomis ir verslo bendruomene. Investors‘ forum asociacija įkurta 1999 metų birželį ir šiandien vienija 60 narių.

3. Festivalis „Login“
SEB bankas yra pagrindinis technologijų ir inovacijų festivalio „Login“ partneris. Trylika metų organizuojamame festivalyje kasmet apsilanko daugiau negu 6 tūkst. dalyvių, daugiau kaip 100 pranešėjų iš Lietuvos ir užsienio šalių. Bendradarbiavimas grindžiamas bendru siekiu – visokeriopu noru skleisti inovacijas, skatinti verslumą ir ieškoti kūrybiškų technologinių sprendimų kasdieniams verslo procesams.

4. Organizacija „Lietuvos Junior Achievement“
SEB bankas nuolat prisideda ugdant jaunosios kartos verslumą ir yra nevyriausybinės organizacijos „Lietuvos Junior Achievement“ (LJA), vykdančios jaunimo ekonominio švietimo ir verslumo ugdymo programas, mecenatas. LJA iniciatyva Lietuvoje veikia daugiau negu du dešimtmečius. Jos tikslas – Lietuvos moksleiviams suteikti ekonomikos ir finansinio raštingumo teorinių ir praktinių žinių, ugdyti jų verslumą, skatinti kūrybišką ir inovatyvų mąstymą. LJA programos kasmet pasiekia apie 20 000 moksleivių iš daugiau negu 350 mokyklų, prie jų ugdymo prisideda daugiau kaip 300 mokytojų. Praktines patirtis moksleiviai įgyja kasmet sukuriamose mokomosiose bendrovėse. Ugdant jaunimą dalyvauja ir verslo lyderiai – konsultuoja, tampa mentoriais ir suteikia praktikos galimybes.

1. Teniso arena „SEB arena“
Remdamas sportą, SEB Lietuvoje daugiausia dėmesio skiria tenisui. 2008 metais SEB Lietuvoje prisidėjo finansuojant didžiausios Baltijos šalyse teniso arenos „SEB arena“ statybas.
SEB taip pat dalyvavo plečiant Sereikiškių teniso aikštyną, SEB teniso aikštyną Panevėžyje ir uždaro teniso kompleksą Klaipėdoje.

2. Tenisas
SEB remia jaunuosius tenisininkus, inicijuoja ir organizuoja vaikų teniso turnyrus Baltijos šalyse.

3. Teniso ir džiazo festivalis „Nida Jazz Maratonas“
SEB remia Nidoje kiekvieną vasarą nuo 2001 metų vykstantį teniso ir džiazo festivalį „Nida Jazz Maratonas“. Jame kasmet dalyvauja džiazo muzikantai, stebinantys išradingiausiomis idėjomis, netikėčiausiomis improvizacijomis ir tiesiog scenoje kuriantys aistringą džiazo istoriją. Nuo 2006 metų festivalyje „Nida Jazz Maratonas“ vyksta ir didžiausias Lietuvoje mėgėjų teniso turnyras. Taigi šis festivalis sujungia ir džiazą, ir tenisą – kiekvienais metais į jį susirenka daugybė muzikos ir teniso mėgėjų.

Kontaktai

 • Rašykite mums
 • Lizingo departamento kontaktai
S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.