Keisti kalbą:

UAB "SEB investicijų valdymas"

Paragraphs

UAB „SEB investicijų valdymas“, įkurta 2000 metais, buvo pirmoji šalyje banko investicijų valdymo įmonė. 100 proc. bendrovės akcijų valdo „SEB Life and Pension Baltic SE“. „SEB investicijų valdymas“ teikia įvairias investicijų valdymo paslaugas gyventojams ir įmonėms bei finansų institucijoms (draudimo bendrovėms). Pensijų fondų valdymas bei įmonių ir finansų institucijų investicijų valdymas yra dvi pagrindinės bendrovės veiklos sritys.
Lietuvoje veikianti „SEB investicijų valdymas“ taiko geriausią tarptautinės SEB grupės patirtį — kurdama ir teikdama savo paslaugas, ji bendradarbiauja su SEB grupės įmone „SEB Asset Management S. A.“ ir kitomis SEB grupės investicijų valdymo įmonėmis įvairiose šalyse.

Paslaugos gyventojams

Šiandien „SEB investicijų valdymas“ iš viso platina ir valdo aštuonis II pakopos pensijų fondus:

 • „SEB pensija 1954–1960“
 • „SEB pensija 1961–1967“
 • „SEB pensija 1968–1974“
 • „SEB pensija 1975–1981“
 • „SEB pensija 1982–1988“
 • „SEB pensija 1989–1995“
 • „SEB pensija 1996–2002“
 • „SEB turto išsaugojimo“

keturis III pakopos pensijų fondus:

 • „SEB index. Klimato ateitis“
 • „SEB pensija 18+“
 • „SEB pensija 50+“
 • „SEB pensija 58+“

Paslaugos įmonėms ir finansų institucijoms

Atsižvelgdamas į įmonių ir finansų institucijų poreikius, lūkesčius dėl investicijų grąžos ir rizikos valdymo, „SEB investicijų valdymas“:

 • kuria investavimo strategiją
 • teikia pasiūlymus dėl investicijų į fondus
 • teikia investicijų portfelio valdymo paslaugą

Kontaktai

UAB „SEB investicijų valdymas“  
Įmonės kodas 125277981
PVM mokėtojo kodas LT252779811
Registruotos buveinės adresas Konstitucijos pr. 24, LT-08105, Vilnius, Lietuva
Faktinės buveinės adresas Konstitucijos pr. 24, LT-08105, Vilnius, Lietuva
Telefonas +370 5 268 2800
Faksas +370 5 268 1575
Elektroninio pašto adresas info@seb.lt
Interneto svetainės adresas www.seb.lt

Valdyba

Bendrovės organai — visuotinis akcininkų susirinkimas, stebėtojų taryba, valdyba ir generalinis direktorius.

Paulius Kabelis UAB „SEB investicijų valdymas“ generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas nuo 2024 m. vasario 6 d.
Lina Saj UAB „SEB investicijų valdymas“ teisės grupės vadovė. Valdybos narė nuo 2021 m. gruodžio 8 d.
Rokas Gylys UAB „SEB investicijų valdymas“ finansų direktorius. Valdybos narys nuo 2024 m. balandžio 26 d.

„SEB investicijų valdymas“ fondų valdytojai


Naglis Paičius

Portfelių valdytojas prie „SEB investicijų valdymo“ prisijungė 2021 metais. Naglis turi sukaupęs solidžią beveik trisdešimties metų patirtį dirbant kapitalo rinkose, iš kurių pastaruosius 20 metų valdant pensijų fondus investicijų valdymo bendrovėje.

Naglis yra baigęs ekonomikos studijas Vilniaus universitete. Turi Lietuvos banko išduotą generalinę finansų maklerio licenciją.

 

Pareiškimas apie pagrindinį neigiamą investavimo sprendimų poveikį tvarumo veiksniams

Bendrovė atsižvelgia į pagrindinį neigiamą savo investavimo sprendimų poveikį tvarumo veiksniams. Šis pareiškimas dėl pagrindinio neigiamo poveikio tvarumo veiksniams apima ataskaitinį laikotarpį nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d. Bendrovė parinkdama investicijas ir priimant sprendimus dėl jų, atsižvelgia į neigiamo poveikio veiksnius, suderintus su finansinių produktų aplinkos, socialine ir valdymo (ESG) strategija, jeigu yra tam reikalingų duomenų. Neigiamo poveikio rodikliai yra stebimi kas ketvirtį ir kasmet skelbiami viešai. Bendrovė finansinių produktų iki-sutartinėje informacijoje ir periodinėse ataskaitose atskleidžia, kaip atsižvelgta į neigiamo poveikio rodiklius tvarumo veiksniams. Bendrovė renka ir peržiūri informaciją apie neigiamo poveikio rodiklius pagal žemiau lentelėse nurodytą informaciją, tačiau prioritetiniai rodikliai vertinami investicinių sprendimų priėmimo procese yra šie:

 • įmonių, į kurias investuojama, šiltnamio efektą sukeliančių dujų intensyvumą (anglies dioksido intensyvumą) 
 • investicijas į įmones, aktyviai veikiančias iškastinio kuro sektoriuje
 • Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos rekomendacijų daugiašalėms įmonėms pažeidimus 
 • investicijas į prieštaringai vertinamus ginklus.

Šis pareiškimas apie pagrindinį neigiamą investavimo sprendimų poveikį tvarumo veiksniams apima visą Bendrovės valdomą turtą

Pareiškimas apie pagrindinį neigiamą investavimo sprendimų poveikį tvarumo veiksniams, 2023 (PDF)