Keisti kalbą:
Image
ESG Hero

Jūsų pasirinkimai – globaliems pokyčiams

Atsakingas kaupimas pensijai

Paragraphs

 

Gyvenime tenka rasti kompromisų. Tvarios investicijos neturėtų būti vienas iš jų. Taupydami savo pensijai Jūs galite kurti tvaresnę ateitį. 

 

 

Klimato kaita yra vienas didžiausių ilgalaikių iššūkių, su kuriuo susiduria pasaulis, o perėjimas prie mažai anglies junginių išmetančios ekonomikos gali tapti viena didžiausių investicinių galimybių.

Ar kada susimąstėte, kad, pasirinkę atsakingai investuojančius pensijų fondus, savo santaupomis prisidėsite prie to, kad pasaulis taptų geresne vieta gyventi?

Mums rūpi

Dalyvaujame tvarios plėtros kūrime ir siekiame padėti savo klientams pereiti prie mažai anglies junginių išmetančios ekonomikos. Priimdami investavimo sprendimus, laikomės metodų, kurie padeda sukurti vertę ne tik mūsų klientams, bet ir visai visuomenei. Tikime, kad įvairių veiksnių (draudžiamų investicijų sąrašai, aplinkos apsaugos, socialinių arba įmonių valdymo aspektų įtraukimas, tikslinės investicijos į teigiamą įtaką tvarumui darančias investicijas) sąveika ir pusiausvyra yra gyvybiškai svarbios norint sukurti tvarią, ilgalaikę vertę.

Baltijos šalių gyventojams svarbu pensijai kaupti tvariai

75%

75% Baltijos šalių respondentų svarbu, kad jų pensijai kaupiamos lėšos būtų investuojamos tvariai.

44% respondentų teigia, kad tvarios investicijos jiems itin svarbu.

62%

47% Baltijos šalių respondentų pirmenybę teiktų fondams, kurie investuoja tvariai, tačiau kartu siekia ir kuo didesnės finansinės grąžos.

Papildomai, 15% rinktųsi investicijas į fondus, kurie laikosi aukščiausių tvarumo standartų.

SEB apklausa, kurioje dalyvavo 1500 18-55 metų respondentų. 2021 kovas.

Ar turime rinktis tarp didelės grąžos ir tvaraus taupymo?

Rinktis nereikia. Manome, ir istoriniai rezultatai parodo, kad įmonės, kurios kasdienėje veikloje vadovaujasi aukštais aplinkosaugos ir įmonių valdysenos standartais, atsakingai žiūri į savo veiklos įtaką visuomenei, ilgainiui gali tapti sėkmingesnėmis bendrovėmis, tad investicijos į jas, paprastai būna mažiau rizikingos. Tokios investicijos gali būti ir pelningos, ir tvarios. Žvelgiant į ateitį, tikėtina, kad, norint pritraukti investicijų iš profesionalių investuotojų, tvarumas taps būtinybė.

Paulius Kabelis

Esame įsitikinę, kad įmonės, įgyvendinančios tvaraus verslo principus, ilgainiui veikia sėkmingiau, todėl, laikui bėgant, gali uždirbti mūsų klientams didesnę investicijų grąžą.

Paulius Kabelis
„SEB investicijų valdymo“ Investicijų valdymo grupės vadovas.

1,2 mlrd. eurų*

antros ir trečios pakopos fondų lėšų investuojama atsižvelgiant į atsakingo investavimo principus.

*2022 m. gruodžio 31 d.

Tvarių ir įprastų investicijų rinkos grąža pastaruosius penkerius metus

ESG - Returns

Kokios investicijos laikomos tvariomis?

Tvarumą galima apibūdinti kaip dabartinių poreikių tenkinimą nepakenkiant būsimų kartų galimybėms tenkinti savus poreikius.

Nors tvarumo sąvoka yra gana plati, tačiau ją galima apibendrinti trimis pagrindiniais veiksniais: aplinkos apsaugos, socialiniais, gerosios valdysenos (angl. Environmental, Social, Governance  – ESG).

Daugiau apie ESG

Kaip mes priimame investavimo sprendimus?

Laikomės tvarumo rizikos ir poveikio integravimo į investicinius sprendimus politikos. Šios politikos tikslas yra apibūdinti bendruosius principus ir pagrindus, kuriais vadovaujantis sprendžiama dėl tvarumo rizikos ir neigiamo tvarumo poveikio integravimo priimant sprendimus Bendrovėje, kai valdomi pensijų fondai ir investiciniai portfeliai. Bendrovės atlygio politikoje tvarumo rizika yra integruojama nustatant atlygio modelius, atlyginimas yra nustatomas įvertinant darbo rezultatų tvarumą.

 
 

Pirmenybės teikimas aukštus aplinkos apsaugos, socialinių arba įmonių valdymo standartus atitinkančioms investicijoms

 

Pirmenybę teikiame tiems fondų valdytojams, kurie yra pasirašę Jungtinių Tautų atsakingo investavimo principų
deklaraciją, laikosi aiškių tvaraus investavimo principų ir turi aukštus tvarumo reitingus. Investuodami į įmones tiesiogiai, siekiame kad jos turėtų aiškią strategiją, kaip gerins savo veiklos tvarumo rodiklius ir prisidės prie aplinkosaugos skatinimo ir visuomenės gerovės.

 

Draudžiamos investicijos


Tiesiogiai neinvestuojame į bendroves, besiverčiančias iškastinio kuro gavyba, prieštaringai vertinamais ginklais, tabako gamyba ir lošimais, taip pat į tas įmones, kurios pažeidžia žmogaus teises ir kitas tarptautines konvencijas.
Pirmenybę teikiame  investiciniams fondams, kurie taiko panašius į mūsų draudžiamų investicijų vertinimo atmetimo kriterijus.

 

 

Aktyvus nuosavybės valdymas

 
Veikdami kaip savininkai ir investuotojai, turime padėti užtikrinti, kad tos įmonės, į
kurias investuojame, visą dėmesį skirtų tvarumo rizikos valdymui ir galimybių naudojimui.
Mūsų pensijų fondų valdytojai gali daryti įtaką tiesiogiai investuodami į Baltijos šalių regiono įmones.
Kaip SEB grupės dalis galime daryti įtaką Šiaurės šalių bendrovėms per SEB grupės valdomus fondus, o per SEB partnerius – pasaulinėms bendrovėms.
 

Tvarumą skatinančios investicijos

 
Mūsų investicijos gali apimti tvarumui skatinti skirtas investicijas, taip pat didesnę įtaką tvarumo plėtrai turinčias investicijas – investicijas į įmones, organizacijas ir fondus, kur, be finansinės grąžos, ypač didelis dėmesys skiriamas siekiui daryti ir teigiamą įtaką 
visuomenei ir aplinkai.

Rezultatai svarbu

Priimdami investavimo sprendimus siekiame ir tvarumo tikslų, ir didelės pensijų fondų grąžos savo klientams. 
SEB pensijų fondai uždirba vieną didžiausių grąžų rinkoje.*
 

Pensijų fondų rezultatai

* Šaltinis Lietuvos bankas, 2022 m. kovo 31 d. duomenys.