Switch to mobile version. Į viršų

Privatiems klientams

Ką daryti įvykus draudžiamajam įvykiui?

Nedelsdami praneškite apie įvykį

Per 30 dienų praneškite „SEB Life and Pension Baltic SE“ Lietuvos filialui apie nutikusį įvykį.
Apie įvykį galite pranešti jūs arba jūsų artimieji, pasirinkę vieną iš būdų:

Jeigu kiltų klausimų, kaip pranešti apie įvykį, ar norite pasikonsultuoti, skambinkite +370 5 268 2800 (I–V 8.00–20.00, VI 9.00–18.00, VII 9.00–16.00).

Pateikite dokumentus, liudijančius įvykį

Kad galėtume naudos gavėjui išmokėti draudimo išmoką, būtina pateikti draudžiamąjį įvykį liudijančius medicinos ir kitus dokumentus. Dokumentus galite pateikti šiais būdais:

 • prisijungę prie SEB interneto banko skiltyje „Kitos paslaugos ir nustatymai“ -> „Elektroniniai dokumentai“ ir pasirinkę „Gyvybės draudimo“ dokumentų tipą „Draudžiamąjį įvykį liudijantys dokumentai“
 • atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių

Jeigu apdraustasis yra nepilnametis ir apie įvykį ketinate pranešti atvykdami į SEB banko skyrių, taip pat turėkite vaiko gimimo liudijimą, vaiko asmens tapatybės dokumentą (jei išduotas) ir savo (vieno iš tėvų, įtėvių ar globėjų) asmens tapatybės dokumentą.

Įvykį liudijantys dokumentai:

Įvykus nelaimingam atsitikimui (traumai)

 • Medicinos dokumentų išrašai apie sužalojimo aplinkybes, nustatytą diagnozę, skirtą gydymą ir padarinius
 • Rentgenogramos, tomogramos
 • Gydytojo radiologo įrašų medicininiuose dokumentuose patvirtintos kopijos
 • Ekspertizės išvados
 • Nuotraukos (jei pateikiate randų, kitų paviršinių odos sužalojimų padarinių nuotraukas, šalia fotografuojamo darinio turėtų būti pridėta liniuotė, kad būtų galima įvertinti rando ar kito odos darinio dydį)
 • Kiti nelaimingą atsitikimą (traumą) liudijantys dokumentai

Susirgus kritine liga

 • Medicinos dokumentai iš sveikatos priežiūros įstaigos su patvirtinta diagnoze, anamnezės, atliktų laboratorinių ir instrumentinių tyrimų duomenimis ir skirto gydymo aprašymu

Mirties atveju

 • Mirties liudijimas
 • Mirties priežastį liudijantis dokumentas, t. y. ligos istorijos ekspertizė arba išrašas, kur nurodyta mirties priežastis ir tiksli diagnozė
 • Kiti su draudžiamuoju įvykiu susiję dokumentai, t. y. apdraustojo ambulatorinė kortelė ir medicinos tyrimų dokumentai
 • Jeigu apdraustasis mirė ne Lietuvos Respublikos teritorijoje, – kūno vežimą per valstybės sieną liudijantys dokumentai
 • Jeigu dėl apdraustojo mirties teisėsaugos institucijos vykdė tyrimą, – teisėsaugos institucijų tyrimų išvados
 • Jei nepaskirtas naudos gavėjas, – draudimo išmokos paveldėjimą liudijantys dokumentai

Visiško ir nuolatinio neįgalumo atveju (apsidraudus draudimu „Saugus kreditas“)

 • Gydančio gydytojo pažyma, liudijanti sveikatos sutrikimą dėl ligos ar fizinio sužalojimo
 • Apdraustojo asmens sveikatos istorija, medicinos dokumentų išrašai ir tyrimų, kurie buvo atlikti dėl sužalojimo, susižeidimo ar ligos, kopijos
 • Medicinos dokumentų iš gydymo įstaigos išrašas, jei per draudimo laikotarpį, nurodytą prašyme išmokėti draudimo išmoką, apdraustasis buvo gydomas ligoninėje
 • Kiti su draudžiamuoju įvykiu susiję dokumentai (jei apdraustasis turi teisę jais naudotis), tarp jų – tyrimo institucijų sprendimai ar teisėsaugos institucijų pažymos, jei įvyko eismo įvykis

Laikino neįgalumo atveju (apsidraudus draudimu „Saugus kreditas“)

Apdraustiesiems, kuriems ligos pašalpas skiria ir moka „Sodros“ teritoriniai skyriai

 • „Sodros“ elektroninėje gyventojų aptarnavimo sistemoje (EGAS) pateikta suvestinė apie asmeniui išduotus elektroninius nedarbingumo pažymėjimus ir pranešimus dėl pašalpos skyrimo
 • Apdraustojo asmens sveikatos istorija ir tyrimų, kurie buvo atlikti dėl sužalojimo, susižeidimo ar ligos, originalai ar patvirtintos išvardytų dokumentų kopijos
 • Kiti su draudžiamuoju įvykiu susiję dokumentai (jei apdraustasis turi teisę jais naudotis), tarp jų – tyrimo institucijų sprendimai ar policijos pažymos, jei įvyko eismo įvykis

Apdraustiesiems, kuriems ligos pašalpas skiria ir moka ne „Sodros“ teritoriniai skyriai

 • Medicininė pažyma dėl neatvykimo į darbą, darbo biržą ar ugdymo instituciją (forma Nr. 094/a)
 • Apdraustojo asmens sveikatos istorija ir tyrimų, kurie buvo atlikti dėl sužalojimo, susižeidimo ar ligos, originalai ar patvirtintos išvardytų dokumentų kopijos
 • Kiti su draudžiamuoju įvykiu susiję dokumentai (jei apdraustasis turi teisę jais naudotis), tarp jų – tyrimo institucijų sprendimai ar policijos pažymos, jei įvyko eismo įvykis

Savarankiškai dirbantiems asmenims, bedarbiams ir asmenims laikinai dirbantiems ne Lietuvoje

 • Asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, išrašas iš medicininių dokumentų
 • Apdraustojo asmens sveikatos istorija ir tyrimų, kurie buvo atlikti dėl sužalojimo, susižeidimo ar ligos, originalai ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos išvardytų dokumentų kopijos
 • Kiti su draudžiamuoju įvykiu susiję dokumentai (jei apdraustasis turi teisę jais naudotis), tarp jų – tyrimo institucijų sprendimai ar policijos pažymos, jei įvyko eismo įvykis

Priverstinio nedarbo atveju (apsidraudus draudimu „Saugus kreditas“)

 • Darbo sutarties pradžią (darbo sutarties kopiją) ir pabaigą liudijantys dokumentai, kuriuose turi būti nurodyta darbo sutarties pabaigos data ir darbo sutarties nutraukimo pagrindas, pvz., darbo sutartis, darbdavio įsakymas, pažyma iš „Sodros“ arba darbdavio ir pan.
 • Oficialus rašytinis įmonėje registruotas ir administracijos pasirašytas pasiūlymas dėl darbo sutarties nutraukimo, jei sutartis nutraukta šalių susitarimu 
 • Darbo ieškančio asmens atmintinė, liudijanti, kad apdraustasis yra užsiregistravęs darbo biržoje kaip bedarbis
 • Draudimo išmokų mokėjimo laikotarpiu apdraustojo elektroniniu paštu atsiųstas patvirtinimas, kad jis nesudarė darbo sutarties (kas mėnesį pateikęs prašymą atlyginti žalą apdraustasis nusiunčia patvirtinimą el. paštu tiesiogiai ADB „Gjensidige“ )

Gaukite draudimo išmoką

Jeigu esate naudos gavėjas, norėdami gauti draudimo išmoką, pateikite prašymą atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.   

Jeigu apie įvykusią traumą ar kritinę ligą pranešėte naudodamiesi SEB interneto banku, tokiu atveju paprastai prašymo banke pildyti nereikia. Apie tyrimo eigą ir / ar išmokos mokėjimo ypatumus jūsų pasirinktu kanalu pranešime ne vėliau kaip per 30 dienų nuo pranešimo apie draudžiamąjį įvykį pateikimo dienos.


 
Išsamesnės informacijos teiraukitės paskambinę +370 5 268 2800 (I–V 8.00–20.00, VI 9.00–18.00, VII 9.00–16.00) arba atvykę į bet kurį SEB banko skyrių.

Kontaktai

 

S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.