Keisti kalbą:

Informacija apie atsiskaitymo už vertybinius popierius drausmės režimą (ES Reglamentas dėl atsiskaitymo už vertybinius popierius gerinimo, angl. SDR)

Paragraphs

Atsiskaitymo drausmės režimas (Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/1229, papildantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 909/2014, angl. SDR), yra tiesiogiai taikomas Europos Sąjungos teisės aktas, kuris nustato griežtas atsiskaitymo už vertybinius popierius taisykles, skirtas užtikrinti atsiskaitymo saugumą ir efektyvumą. SDR įsigaliojo 2022 m. vasario 1 d. Įvairios Reglamentą papildančios atsiskaitymo saugumą ir efektyvumą užtikrinančios priemonės įsigalios palaipsniui.

Pirmoji priemonė – baudų mechanizmas. Mechanizmą sudaro piniginių baudų už neįvykusį atsiskaitymą surinkimas ir paskirstymas.

Baudų mechanizmas

Centriniai vertybinių popierių depozitoriumai (CVPD) pradeda taikyti pinigines baudas už sandorius, už kuriuos nebus atsiskaityta iki numatytos atsiskaitymo dienos pabaigos. Baudos bus taikomos sandorio šaliai, dėl kurios veiksmų ar neveikimo atsiskaitymas neįvyks. Dėl neatsiskaitymo nukentėjusi sandorio šalis gaus kitai sandorio šaliai pritaikytą baudos sumą. Baudų nurašymas ir jų paskirstymas vyks 18-ą kito mėnesio dieną.

Baudų tipai

Bauda už laiku neįvykusį atsiskaitymą (angl. SEFP, Settlement Fail Penalty) – skiriama, kai dėl vertybinių popierių ar lėšų trūkumo numatytą sandorio atsiskaitymo dieną sandoris atidedamas.
Bauda už vėlavimą (angl. LMFP, Late Matching Fail Penalty) – skiriama už sandorio sudarymą po numatytos sandorio atsiskaitymo dienos. Bauda skiriama sandorio šaliai, kuri paskutinė sudaro sandorį po numatytos sandorio atsiskaitymo dienos.

Kaip išvengti baudų?

SEB bankas jau dabar reikalauja turėti pakankamą kiekį lėšų ar vertybinių popierių sąskaitoje, norint pirkti ar parduoti vertybinius popierius – taip siekiama užtikrinti, kad nebūtų pritaikytos baudos, kai atsiskaitymai neįvyksta laiku dėl vertybinių popierių ar lėšų trūkumo numatytą atsiskaitymo dieną. 

Keli patarimai, kaip sudaryti sandorius išvengiant baudų:

  • palikite pakankamai laiko tarp sandorio datos ir atsiskaitymo datos, kad spėtumėte sudaryti sandorį iki atsiskaitymo datos;
  • įdėmiai patikrinkite visas sandorio detales ir įrašykite jas į banko pateiktą formą arba pateikite jas banko darbuotojui taip, kaip sutarta su kita sandorio šalimi, nes klaidos sandoriuose dažniausiai atrandamos tada, kai neįvyksta atsiskaitymas (o tai lemia baudą už vėlavimą (LMFP)); 
  • atsiskaitymo dieną periodiškai patikrinkite, ar   įvyko sandorio atsiskaitymas. Jei atsiskaitymas neįvyko, susisiekite su SEB banku ir pasiteiraukite apie jų būseną
Instrukcijų tipai Neatsiskaitymo priežastis Taikoma formulė
VP mokestinis pervedimas (pas kitą sąskaitų tvarkytoją) VP nemokestinis pervedimas  Vertybinių popierių trūkumas (Vertybinių popierių baudos norma) x (Orientacinė kaina) x (Kiekis)
VP mokestinis pervedimas (gavimas) Lėšų trūkumas (Lėšų baudos norma) x (Orientacinė kaina) x (Kiekis)
VP mokestinis pervedimas (gavimas)(abiejų sandorio šalių pateiktoms detalėms sutampant) Vertybinių popierių trūkumas (Vertybinių popierių baudos norma) x (Orientacinė kaina) x (Kiekis)
Vertybinio popieriaus tipas Likvidumas Smulkių ir vidutinių verslų augimo rinka Turto tipas Vertybinių popierių baudos norma
Akcijos Likvidus Neprekiaujamas Likvidžios akcijos 0.01%
Akcijos Nelikvidus Neprekiaujamas Nelikvidžios akcijos 0.005%
Visi VP, išskyrus obligacijas Likvidus arba nelikvidus Prekiaujamas Smulkių ir vidutinių verslų augimo rinka (ne obligacijos) 0.0025%
Obligacijos Netaikoma Neprekiaujamas Įmonių obligacijos 0.002%
Obligacijos Netaikoma Prekiaujamas Smulkių ir vidutinių verslų augimo rinka obligacijos 0.0015%
Vyriausybių obligacijos Netaikoma Prekiaujamas arba neprekiaujamas Vyriausybių ir savivaldybių obligacijos  0.001%
Kiti Netaikoma Neprekiaujamas Kiti finansiniai instrumentai 0.005%
Netaikoma Netaikoma Netaikoma Grynieji pinigai Oficiali vienos nakties paskolos palūkanų norma, kurią nustato Centrinis bankas, kuris išleidžia atsiskaitymo valiutą, kurios žemiausia riba yra 0 (nulis)