Switch to mobile version. Į viršų

SKELBIMAI - 2019 07 01 - 14:35

Verslo klientų finansinio lizingo ir nuomos sutartys papildomos naujomis sąlygomis

Pranešame, kad remiantis 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1011 28 str. 2 d., visose su klientais sudarytose finansinio lizingo ir nuomos sutartyse nuo šiol bus nurodyta, kokių veiksmų bankas imsis, jei finansinio lizingo ar nuomos sutartyje numatyto kintamųjų palūkanų indekso nebebus galima naudoti. Taip gali įvykti, jei indeksas nebebus skelbiamas ar nustatytas, jo nebebus galima naudoti, iš esmės pasikeis jo nustatymo metodika ar indekso nebebus galima taikyti dėl kitų įvykių, kurių bankas negali kontroliuoti.

Žemiau nurodytos naujos sąlygos (toliau – Naujos sąlygos) įtraukiamos į Lizingo teikimo verslo klientams taisykles (toliau – Taisyklės):

„8.10. Jei kintamoji palūkanų dalis (EURIBOR) nėra paskelbta ar nustatyta, jei ji nebeteikiama ar nebebus teikiama, jei jos nebegalima naudoti, ar jos nustatymo metodika pasikeitė iš esmės ar jos nebegalima taikyti dėl kitų įvykių, kurių Bankas negali kontroliuoti, vietoj Sutartyje nustatytos dabartinės kintamosios palūkanų dalies Bankas nustatys naują pagrįstai pasirinktą kintamąją palūkanų dalį. Apie kintamosios palūkanų dalies pakeitimą ir naujos kintamosios palūkanų dalies taikymo pradžią Bankas informuos Klientą raštu. Jei Klientas nesutinka su nauja kintamąja palūkanų dalimi, jis turi teisę per 60 (šešiasdešimt) dienų, gavęs pranešimą, išsipirkti Turtą anksčiau laiko (taikoma sudarius Finansinio lizingo sutartį) arba nutraukti Sutartį vienašališkai Kliento iniciatyva ir įsigyti Turtą savo nuosavybėn (taikoma sudarius Nuomos sutartį).

Jei per laikotarpį nuo pranešimo apie kintamosios palūkanų dalies pakeitimą datos iki taikymo pradžios Bankas negalės toliau naudoti dabartinės kintamosios palūkanų dalies, iki kitos kintamosios palūkanų dalies nustatymo datos Bankas naudos naujausią žinomą kintamąją palūkanų dalį. Jei per 60 (šešiasdešimt) dienų, gavęs pranešimą, Klientas neišsipirks Turto anksčiau laiko (Finansinio lizingo sutarties atveju) arba vienašališkai nenutrauks Sutarties (Nuomos sutarties atveju), nuo kitos kintamosios palūkanų dalies nustatymo datos Bankas taikys naują kintamąją palūkanų dalį.

Jei tam tikrą nustatytą dieną kintamoji palūkanų dalis nėra paskelbta ar nustatyta dėl techninių priežasčių, iki kitos kintamosios palūkanų dalies nustatymo datos (ar naujos kintamosios palūkanų dalies taikymo pradžios) Bankas naudos naujausią žinomą kintamąją palūkanų dalį. Jei nauja kintamoji palūkanų dalis neigiama, ji laikoma lygi nuliui (0).“

Taip pat Taisyklėse patikslinamas 2.10 punktas, kuriame bus nurodyta, kad kintamoji palūkanų dalis yra ne tik EURIBOR, bet ir kita kintamoji palūkanų dalis, nustatyta pagal Naujas sąlygas:

„2.10. Kintamosios palūkanos – palūkanos, kurias sudaro EURIBOR (ar kita kintamoji palūkanų dalis, taikoma šiose taisyklėse nustatyta tvarka) ir marža.“

Šie pokyčiai  įsigalios nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.

Pensija

Kontaktai

  • „Skype“
  • Rašykite mums
  • Lizingo departamento kontaktai
S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.