Switch to mobile version. Į viršų

NAUJIENOS - 2019 08 14 - 05:00

Pranešimas apie SEB gyvybės draudimo bendrovių, veikiančių skirtingose valstybėse, jungimą ir Europos bendrovės (SE) steigimą

Pranešame, kad AB „SEB gyvybės draudimas“ (toliau – bendrovė Lietuvoje) valdyba, bendradarbiaudama su draudimo bendrovės „SEB Elu-ja Pensionikindlustus“ (toliau – bendrovė Estijoje)  ir draudimo bendrovės „SEB Dzīvības apdrošināšana“ (toliau – bendrovė Latvijoje) valdybomis, nustatė bendrovių, veikiančių skirtingose valstybėse, jungimo sąlygas. Jos taikomos steigiant Europos bendrovę (SE), kai jungiamos skirtingose valstybėse veikiančios bendrovės, pagal 2001 m. spalio 8 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2157/2001 dėl Europos bendrovės (SE) statuto, 2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2017/1132 dėl tam tikrų bendrovių teisės aspektų, kitus taikytinus Lietuvos, Latvijos ir Estijos Respublikos įstatymus.

Šio jungimo metu SEB gyvybės draudimo bendrovės Lietuvoje ir Estijoje bus prijungtos prie SEB gyvybės draudimo bendrovės Latvijoje netaikant likvidavimo procedūros, o Latvijos SEB gyvybės draudimo bendrovė taps Europos bendrove (SE) ir perims visą SEB gyvybės draudimo bendrovės Lietuvoje  ir SEB gyvybės draudimo bendrovės Estijoje turtą, teises ir įsipareigojimus ir po jungimo tęs veiklą.

Bendrovių jungimo sąlygos

1. Jungiamos šios skirtingose valstybėse veikiančios SEB gyvybės draudimo bendrovės:

a) akcinė bendrovė „SEB gyvybės draudimas“, įsteigta pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, juridinio asmens kodas 110076645, buveinė registruota adresu: Gedimino pr. 12, Vilnius, Lietuva. Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre;
b) akcinė bendrovė „SEB Elu-ja Pensionikindlustus“ (estiškai Aktsiaselts „SEB Elu-ja Pensionikindlustus“), įsteigta pagal Estijos Respublikos įstatymus, registracijos numeris 10525330, buveinė registruota adresu: Tornimäe 2, Talinas, Estija. Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Estijos Respublikos komerciniame registre.

2. Jungiant skirtingose valstybėse veikiančias SEB gyvybės draudimo bendroves dalyvauja: akcinė draudimo bendrovė „SEB Dzīvības apdrošināšana“ (latviškai Apdrošināšanas akciju sabiedrība „SEB Dzīvības apdrošināšana“),  įsteigta pagal Latvijos Respublikos įstatymus, registracijos numeris 40003012938, buveinė registruota adresu: Antonijas iela 9, Ryga, Latvija. Duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Latvijos Respublikos komerciniame registre.

3. Jungimo būdas – prijungimas.

4. Po jungimo savo veiklą baigs SEB gyvybės draudimo bendrovė Lietuvoje ir SEB gyvybės draudimo bendrovė Estijoje.

5. Po jungimo veiklą tęs Latvijos SEB gyvybės draudimo bendrovė. Po jungimosi ši  bendrovė

a) taps Europos bendrove (SE);
b) jos pavadinimas bus „SEB Life and Pension Baltic SE“;
c) bus registruota adresu: Antonijas iela 9, Ryga, LV-1010, Latvija;
d) veiklą Lietuvoje ir Estijoje tęs per filialus, įsteigtus atitinkamai Lietuvoje ir Estijoje.

6. Po jungimo veiklą baigsiančių bendrovių turtas, teisės ir pareigos pereis po jungimosi tęsiančiai veiklą bendrovei.

7. Po jungimo veiklą baigsiančių bendrovių sandoriai bus įtraukiami į po jungimosi veiksiančios bendrovės buhalterinę apskaitą nuo 2019 m. sausio 1 d.

8. Bendrovės bus jungiamos su ta sąlyga, jei bus gauti visi reikalingi kompetentingų priežiūros institucijų leidimai.

9. Jungimas bus laikomas užbaigtu, kai jungimasis ir SE steigimas bus įregistruoti Latvijos Respublikos komerciniame registre.

SEB gyvybės draudimo bendrovės Lietuvoje kreditoriams yra suteikiamos Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytos teisės.
Su dokumentais, susijusiais su jungimo procesu (jungimo sąlygomis,  jungimosi ataskaita, finansinių ataskaitų rinkiniais ir kitais įstatymuose nustatytais dokumentais) galima susipažinti įstatymų nustatyta tvarka darbo dienomis (nuo 9 val. iki 12 val.) atvykus į AB „SEB gyvybės draudimas“ adresu: J. Balčikonio g. 7, Vilnius, Lietuvos Respublika. Visi su bendrovių jungimu susiję dokumentai taip pat skelbiami interneto svetainėje www.seb.lt

SEB gyvybės draudimo bendrovių sujungimas neturės jokios įtakos SEB gyvybės draudimo bendrovės Lietuvoje draudėjų teisėms ir pareigoms – jos nebus keičiamos. Paskelbus šį pranešimą, AB „SEB gyvybės draudimas“ klientams jokių veiksmų imtis nereikia.

Bendra Jungimosi ataskaita

Jungimosi sutartis ir būsimos bendrovės SE įstatai

SEB įmonių Lietuvoje finansinės ataskaitos

SEB įmonių Latvijoje finansinės ataskaitos

SEB įmonių Estijoje finansinės ataskaitos

Pensija

Kontaktai

  • „Skype“
  • Savitarnos zonos
  • Banko skyriai ir bankomatai
S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.