Switch to mobile version. Į viršų

Pranešimai

2020 03 26   Likviduojamas subfondas „SEB Alternative Fixed Income“

Informuojame, kad 2020 m. kovo 25 d. buvo priimtas sprendimas likviduoti subfondą „SEB Alternative Fixed Income“.

Sprendimas likviduoti subfondą priimtas atsižvelgiant į situaciją rinkose ir dėl to kylančius iššūkius siekiant efektyviai įgyvendinti subfondo turto investavimo strategiją.

Atkreipiame dėmesį, kad

 • dėl subfondo likvidavimo dalyviams nereikia imtis jokių veiksmų
 • norėdama apsaugoti investuotojų į subfondą interesus, nuo 2020 m. kovo 16 d. valdymo bendrovė yra sustabdžiusi galimybę pateikti pavedimus pirkti (įskaitant pavedimus pirkti periodiškai), parduoti ar keisti subfondo vienetus
 • sutartys, sudarytos dėl subfondo vienetų periodinio pirkimo, bus nutrauktos
 • nuo 2020 m. kovo 25 d. pradedamas subfondo likvidavimo procesas. Valdymo bendrovė už likviduojamo subfono vienetus planuoja atsiskaityti iki š. m. balandžio mėn. vidurio

Daugiau informacijos rasite pranešime anglų kalba.

2020 03 23   Atnaujinta prekyba fondo „SEB Dynamic Bond Fund“ vienetais

Informuojame, kad valdymo bendrovė „SEB Investment Management AB“ atnaujino prekybą fondo „SEB Dynamic Bond Fund“ vienetais.

2020 03 20   Pranešimas fondo „SEB Dynamic Bond Fund“ investuotojams

Informuojame, kad 2020 m. kovo 19 d. SEB grupei priklausanti valdymo bendrovė „SEB Investment Management AB“ priėmė sprendimą stabdyti prekybą fondo „SEB Dynamic Bond Fund“ vienetais.

Dabartinė situacija rinkose lemia mažą likvidumą Šiaurės šalių įmonių skolos vertybinių popierių rinkoje. Valdymo bendrovei yra sudėtinga apskaičiuoti tikslią fondo vieneto kainą. Todėl iki atskiro pranešimo yra apribojama galimybė pirkti, parduoti ar keisti fondo vienetus.

Nuo 2020 m. kovo 18 d. 12.00 val. iki 2020 m. kovo 19 d. 12.00 val. pateikti pavedimai bus įvykdyti valdymo bendrovei atnaujinus prekybą.

Nuo 2020 m. kovo 19 d. 12.00 val. pateikti pavedimai pirkti (įskaitant pavedimus pirkti periodiškai), parduoti ar keisti bus atšaukiami iki valdymo bendrovė priims sprendimą atnaujinti prekybą fondo vienetais.

Apie atnaujintą prekybą informuosime atskira žinute seb.lt.

2020 03 18   Pranešimas subfondo „SEB Alternative Fixed Income“ investuotojams

Informuojame, kad 2020 m. kovo 16 d. „SEB SICAV 2“ fondo valdyba priėmė sprendimą 2020 m. kovo 25 d. šaukti visuotinį subfondo „SEB Alternative Fixed Income“ akcininkų susirinkimą, kuriame bus siūloma subfondą likviduoti.

Atsižvelgdama į pirmiau minėtą informaciją, valdyba nusprendė iki atskiro pranešimo apriboti galimybę pirkti, parduoti ar keisti subfondo vienetus.

2019 10 04   Pranešimas fondo „SEB Eastern Europe ex Russia Fund“ investuotojams

Informuojame apie nuo 2019 m. spalio 31 d. įsigaliosiančius fondo „SEB Eastern Europe ex Russia Fund“ pokyčius. Dėl šiame pranešime aptariamų pakeitimų fondo dalyviams nereikia imtis jokių veiksmų, tačiau dalyviai, nesutinkantys su pranešime nurodytais pakeitimais, iki 2019 m. spalio 30 d. 12.00 val. gali pateikti paraišką išpirkti ar keisti turimus fondo vienetus į kitų Lietuvoje viešai platinamų SEB fondų vienetus. Fondo vienetų išpirkimo mokestis nėra taikomas.

Valdymo įmonė nusprendė patikslinti fondo investavimo strategiją.

Graikija įtraukiama į investavimo reikalavimus atitinkančių šalių sąrašą, todėl fondo turtas daugiausia bus investuojamas į Rytų Europos šalių (Albanijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Bulgarijos, Kroatijos, Čekijos, Estijos, Graikijos, Vengrijos, Latvijos, Lietuvos, Juodkalnijos, Lenkijos, Rumunijos, Serbijos, Slovakijos, Slovėnijos, Turkijos, Šiaurės Makedonijos) įmonių nuosavybės vertybinius popierius ir kitas su jais susijusias perleidžiamąsias finansines priemones, kurios įtrauktos į vertybinių popierių prekybos sąrašus ir / arba kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose. Fondo turtas taip pat gali būti investuojamas į kitų šalių įmones, kurios didelę dalį veiklos vykdo pranešime išvardytose Rytų Europos šalyse.

Daugiau informacijos rasite pranešime anglų kalba.

2019 09 20   Pranešimas fondo „SEB Russia Fund“ investuotojams

Informuojame apie nuo 2019 m. spalio 22 d. įsigaliosiančius fondo „SEB Russia Fund“ pokyčius. Dėl šiame pranešime aptariamų pakeitimų fondo dalyviams nereikia imtis jokių veiksmų, tačiau dalyviai, nesutinkantys su pranešime nurodytais pakeitimais, iki 2019 m. spalio 21 d. 12.00 val. gali pateikti paraišką išpirkti ar keisti turimus fondo vienetus į kitų Lietuvoje viešai platinamų SEB fondų vienetus. Fondo vienetų išpirkimo mokestis nėra taikomas.

Valdymo įmonė nusprendė patikslinti fondo investavimo strategiją

 • Fondo turtas daugiausia investuojamas į Rusijos ar Rusijoje didelę veiklos dalį vykdančių įmonių nuosavybės vertybinius popierius ir kitas su jais susijusias perleidžiamas finansines priemones, kurios įtrauktos į vertybinių popierių prekybos sąrašus ir / arba jomis prekiaujama reguliuojamose rinkose
 • Iki vienos trečiosios fondo turto dalies gali būti investuojama į įmones Armėnijoje, Azerbaidžane, Baltarusijoje, Gruzijoje, Kazachstane, Kirgizstane, Moldovoje, Ukrainoje ir Uzbekistane, kurių vertybiniai popieriai yra įtraukti į prekybos sąrašus ar jais prekiaujama reguliuojamose rinkose

Daugiau informacijos rasite pranešime anglų kalba.

2019 09 18   Pranešimas fondų „SEB Emerging Markets Fund“, „SEB Asia ex. Japan Fund“ ir „SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund“ investuotojams

Informuojame, kad nuo 2019 m. spalio 17 d. iki 10 proc. fondų „SEB Emerging Markets Fund“, „SEB Asia ex. Japan Fund“ ir „SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund“ turto galės būti investuojama į Kinijos įmonių A klasės akcijas. Atkreipiame dėmesį, kad fondų investavimo strategija nėra keičiama, o šis pokytis susijęs su sprendimu padidinti Kinijos įmonių A klasės akcijų dalį, įtraukiamą į fondų lyginamąjį MSCI indeksą.

Dėl šiame pranešime aptariamo pakeitimo fondų dalyviams nereikia imtis jokių veiksmų, tačiau dalyviai, nesutinkantys su pranešime nurodytu pakeitimu, iki 2019 m. spalio 16 d. 12.00 val. gali pateikti paraišką išpirkti ar keisti turimus fondų vienetus į kitų Lietuvoje viešai platinamų SEB fondų vienetus. Fondų vienetų išpirkimo mokestis nėra taikomas.

Daugiau informacijos rasite pranešimuose anglų kalba.

2019 06 26   Mažinamas fondo „SEB Sustainable High Yield Fund“ valdymo mokestis

Informuojame, kad nuo 2019 m. liepos 1 d. nuo 1,2 proc. iki 1 proc. mažinamas SEB banko viešai platinamo fondo „SEB Sustainable High Yield Fund“ (ISIN LU0456547701 C (EUR)) taikomas valdymo mokestis.

2019 06 11   Pranešimas fondo „SEB Emerging Markets Corporate Bond Fund“ investuotojams

Informuojame, kad nuo 2019 m. birželio 4 d. Airijoje registruota valdymo bendrovė „Gramercy Investment Funds PLC“ apribojo galimybę prekiauti fondo „Gramercy Corporate Emerging Market Debt Fund“ investiciniais vienetais ir pranešta apie privalomą šio fondo investicinių vienetų išpirkimą. Dėl šios priežasties nuo 2019 m. birželio 4 d. SEB grupei priklausanti valdymo bendrovė „SEB Investment Management AB“ apribojo galimybę pateikti pavedimus pirkti ar parduoti Lietuvoje viešai platinamo fondo „SEB Emerging Markets Corporate Bond Fund“ investicinius vienetus ir fondas bus likviduotas.

„SEB Emerging Markets Corporate Bond Fund“ yra finansuojantysis fondas, kurio portfelį daugiausia sudaro finansuojamojo fondo „Gramercy Corporate Emerging Market Debt Fund“ investiciniai vienetai.

Dėl fondo „SEB Emerging Markets Corporate Bond Fund“ likvidavimo dalyviams nereikia imtis jokių veiksmų. Jeigu esate sudarę sutartį dėl fondo „SEB Emerging Markets Corporate Bond Fund“ vienetų periodinio pirkimo, informuojame, kad šios sutartys bus nutrauktos.

Už likviduojamojo fondo „SEB Emerging Markets Corporate Bond Fund“ investicinius vienetus planuojama atsiskaityti nedelsiant, kai tik bus užbaigtos likvidavimo procedūros. Fondo „Gramercy Corporate Emerging Market Debt Fund“ valdymo bendrovė tikisi, kad 90 proc. fondo turto bus likviduota birželio mėn. pabaigoje, likusi dalis – liepą.

Daugiau informacijos rasite pranešime anglų kalba.

2019 04 25   Atnaujinta informacija „SEB Technology Fund“ investuotojams

Informuojame, kad SEB grupei priklausanti valdymo bendrovė „SEB Investment Management AB“ priėmė sprendimą atšaukti 2019 m. gegužės 13 d. planuotą „SEB Technology Fund“ (ISIN LU0047324487 D (USD)) prijungimą prie Švedijoje registruoto fondo „SEB Teknologifond“ (ISIN SE0011644343 C (USD)).

Pažymime, kad prekyba Lietuvoje viešai platinamo fondo „SEB Technology Fund“ vienetais toliau vyks įprastai ir ankstesniame pranešime minėti pakeitimai nebus daromi.

Jeigu esate sudarę sutartį dėl „SEB Technology Fund“ vienetų periodinio pirkimo, šios sutartys nebus nutraukiamos, kaip buvo planuota anksčiau.

Daugiau informacijos rasite pranešime anglų kalba.

2019 04 17   Pranešimas fondo „SEB Technology Fund“ investuotojams

SEB grupei priklausančios valdymo bendrovės „SEB Investment Management AB“ valdyba priėmė sprendimą Lietuvoje viešai platinamą Liuksemburge registruotą fondą „SEB Technology Fund“ (ISIN LU0047324487 D (USD)) prijungti prie Švedijoje registruoto fondo  „SEB Teknologifond“  (ISIN SE0011644343 C (USD)).

Dėl numatomo fondo „SEB Technology Fund“ jungimo dalyviai, nesutinkantys su pranešime nustatytomis sąlygomis, iki 2019 m. gegužės 2 d. 12.00 val. gali pateikti paraišką išpirkti ar keisti turimus „SEB Technology Fund“ fondo vienetus į kitų Lietuvoje viešai platinamų SEB fondų vienetus. Fondo vienetų išpirkimo ar keitimo mokestis nėra taikomas.

Atkreipiame dėmesį, kad pavedimų dėl fondo „SEB Technology Fund“ vienetų pirkimo, pardavimo, keitimo ar periodinio pirkimo nebus galima pateikti nuo 2019 m. gegužės 2 d. 12.00 val. Numatoma, kad 2019 m. gegužės 10 d. bus apskaičiuota galutinė „SEB Technology Fund“ vieneto vertė, o jungimas užbaigtas 2019 m. gegužės 13 d.

Pažymime, kad po 2019 m. gegužės 13 d., užbaigus fondo jungimą, AB SEB bankas „SEB Teknologifond“ fondo vienetų viešai neplatins ir pavedimų pirkti fondo vienetų nepriims.

Nuo 2019 m. birželio 17 d. „SEB Teknologifond“ fondo vienetų išpirkimo ar keitimo mokestis bus 30 Eur, fondo investicinių vienetų saugojimas - 0,04 proc. per ketvirtį.

Jeigu esate sudarę sutartį dėl fondo „SEB Technology Fund“ vienetų periodinio pirkimo, informuojame, kad nuo 2019 m. gegužės 2 d. 12.00 val. šios sutartys bus nutrauktos.


Fondas „SEB Teknologifond“

Jungiamųjų fondų prekybos valiuta yra JAV doleriai. Abiejų jungime dalyvaujančių fondų sintetinis rizikos ir grąžos rodiklis yra lygus 5 skalėje nuo 1 iki 7, kur 7 atitinka didžiausią riziką. „SEB Teknologifond“ yra visame pasaulyje daugiausiai į technologijų sektoriaus bendroves investuojantis fondas, kurio valdytojai vertina ir siekia atrinkti tokias bendroves, kurios savo veikloje didelį dėmesį skiria tvariems aplinkos apsaugos, socialiniams ir valdymo principams. Fondo valdytojai, lygindami rezultatus, naudoja „MSCI World Information Technology Net Return Index“ indeksą.

Daugiau informacijos rasite pranešime anglų kalba.

2019 03 07   Mažinami fondo „SEB Alternative Fixed Income“ valdymo ir sėkmės mokesčiai

Nuo 2019 m. kovo 1 d. mažinami SEB banko viešai platinamo fondo „SEB Alternative Fixed Income“ taikomi valdymo ir sėkmės mokesčiai. Valdymo mokestis mažinamas nuo 1,1 proc. iki 0,9 procento. Sėkmės mokestis mažinamas nuo 20 proc. iki 15 procento.

2018 10 25   Pranešimas fondo „SEB Eastern Europe Small Cap Fund“ investuotojams

Informuojame apie 2018 m. lapkričio 23 d. įsigaliosiančius subfondo „SEB Eastern Europe Small Cap Fund“ pokyčius.
Dėl šiame pranešime aptariamų pakeitimų subfondo dalyviams nereikia imtis jokių veiksmų, tačiau dalyviai, nesutinkantys su pranešime nurodytais pakeitimais, iki 2018 m. lapkričio 22 d. 12.00 val. gali pateikti paraišką išpirkti ar keisti turimus subfondo „SEB Eastern Europe Small Cap Fund“ vienetus į kitų Lietuvoje viešai platinamų SEB fondų vienetus. Subfondo vienetų išpirkimo mokestis nėra taikomas.

„SEB Eastern Europe Small Cap Fund“ subfondo pakeitimai

 1. Valdymo įmonė nusprendė papildyti subfondo investavimo politiką papildoma galimybe subfondo turtą investuoti į vidutinių įmonių vertybinius popierius. Šis pokytis subfondo valdytojams suteiks platesnes investavimo galimybes, turtas bus investuojamas į prospekte numatytų Rytų Europos šalių (įskaitant Graikiją) mažų ir vidutinių įmonių reguliuojamoje rinkoje prekiaujamus nuosavybės vertybinius popierius ir kitas su jais susijusias perleidžiamas finansines priemones.
 2. Planuojama pakeisti subfondo pavadinimą į „SEB Eastern Europe Small and Mid Cap“, kuris labiau atitiks subfondo investavimo politiką.
 3. Subfondo valdytojai rezultatų palyginimui naudos „MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index“ indeksą.
 4. Valdymo įmonė nusprendė atnaujinti subfondo investicinio vieneto vertės skaičiavimo politiką. Jeigu pavedimas pirkti ar parduoti subfondo vienetus pateikiamas iki pavedimo pateikimo dienos 12 val., subfondo valdymo įmonė pavedimo pateikimo dienos subfondo investicinio vieneto kainą suskaičiuos kitą subfondo darbo dieną.

Daugiau informacijos rasite pranešime anglų kalba.

2018 10 17   Pranešimas fondo „SEB Europe Fund“ investuotojams

Informuojame, kad SEB grupei priklausančios valdymo bendrovės „SEB Investment Management AB“ valdyba priėmė šiuos sprendimus:

 • prie Lietuvoje viešai platinamo subfondo „SEB Europe Fund“ prijungti subfondą „SEB Ethical Europe Fund“
 • pakeisti subfondo „SEB Europe Fund“ pavadinimą ir investavimo politiką
 • nuo 1,75 proc. iki 1,5 proc. sumažinti didžiausią galimą metinį subfondo valdymo mokestį

Dėl numatomo subfondų jungimo ir kitų šiame pranešime aptariamų pakeitimų dalyviams nereikia imtis jokių veiksmų, tačiau dalyviai, nesutinkantys su pranešime nustatytomis sąlygomis, iki 2018 m. lapkričio 14 d. 12.00 val. gali pateikti paraišką išpirkti ar keisti turimus subfondo „SEB Europe Fund“ vienetus į kitų Lietuvoje viešai platinamų SEB fondų vienetus. Subfondo vienetų išpirkimo mokestis nėra taikomas.

Atkreipiame dėmesį, kad subfondų jungimo laikotarpiu nuo 2018 m. lapkričio 14 d. iki 2018 m. lapkričio 21 d. nebus taikoma jokių apribojimų dėl subfondo „SEB Europe Fund“ vienetų pirkimo, pardavimo, keitimo ar periodinio pirkimo.

„SEB Europe Fund“ subfondo pakeitimai

Informuojame apie 2018 m. lapkričio 21 d. įsigaliosiančius subfondo „SEB Europe Fund“ pokyčius.

1. Subfondas laikysis valdymo bendrovės nustatytų tvarios veiklos ir etinių principų. Įsigaliojus pakeitimams, subfondas vykdys atranką siekdamas atrinkti teigiamai ir neigiamai vertinamus investavimo objektus. Taip bus siekiama įvertinti ir atrinkti tokias bendroves, kurios savo veikloje didelį dėmesį skiria tvariems aplinkos apsaugos, socialiniams ir valdymo principams. Tai reiškia, kad fondas nebeinvestuoja į bendroves, kurios

 • gamina ar parduoda prieštaringai vertinamus ginklus arba pažeidžia tarptautinius susitarimus dėl kasetinės ginkluotės, minų, cheminių ar biologinių ginklų
 • dalyvauja branduolinių ginklų kūrimo ir gamybos programose
 • daugiau negu 5 proc. apyvartos gauna iš alkoholinių gėrimų ar tabako gamybos, pornografijos gamybos ir / arba aktyvaus platinimo, ginklų gamybos ir / arba platinimo, iš komercinių azartinių lošimų
 • pažeidė tarptautines darbo teisės, korupcijos, aplinkos tausojimo ar žmogaus teisių normas
 • dalyvauja anglies, dujų, naftos paieškose ir gavyboje

2. Bus keičiamas subfondo pavadinimas į „SEB Sustainability Fund Europe“, kuris labiau atitiks pirmiau aptartą subfondo investavimo politiką.

Daugiau informacijos rasite pranešime anglų kalba.

2018 09 03   Pranešimas fondo „SEB Asset Selection Defensive“ investuotojams

Informuojame apie 2018 m. spalio 1 d. įsigaliosiančius subfondo „SEB Asset Selection Defensive“ pokyčius. Dėl numatomų pakeitimų subfondo dalyviams nereikia imtis jokių veiksmų, tačiau dalyviai, nesutinkantys su pranešime nurodytais pakeitimais, iki 2018 m. rugsėjo 28 d. 12.00 val. gali pateikti paraišką išpirkti turimus subfondo vienetus. Subfondo vienetų išpirkimo mokestis nėra taikomas.

Pavadinimo keitimas

Planuojama pakeisti subfondo pavadinimą į „SEB Diversified V8“, kuris labiau atitiks naują subfondo investavimo strategiją.

Pagrindiniai investavimo strategijos, rizikos ir jos valdymo pakeitimai

 • Subfondas sieks išlaikyti 8 proc. metinį kainos kintamumą (angl. volatility), tačiau tam tikrais laikotarpiais šis rodiklis gali būti ir didesnis
 • Ne daugiau kaip 1 proc. subfondo grynųjų aktyvų vertės bus investuojama į neapibrėžtas konvertuojamąsias obligacijas
 • Ne daugiau kaip 10 proc. subfondo grynųjų aktyvų vertės bus investuojama į neveiksnių skolų požymių turinčius skolos vertybinius popierius (angl. distressed debt securities)
 • Investicijos į turtu ir paskolomis užtikrintus vertybinius popierius neviršys 20 proc. subfondo grynųjų aktyvų vertės
 • Ne daugiau kaip 20 proc. subfondo turto bus investuojama į žaliavas, susijusias su įvairiomis energijos rūšimis, tauriaisiais ir pramoniniais metalais, gyvūninės kilmės ir žemės ūkio produktais. Į žaliavas investuojama per išvestines finansines priemones, žaliavų fondus, su žaliavomis susijusius perleidžiamuosius vertybinius popierius ir kitas su žaliavomis susijusias finansines priemones
 • Investicijos į vieną žaliavų sektorių neviršys 15 proc. subfondo grynųjų aktyvų vertės
 • Subfondo valdytojai papildė su investavimu į šį subfondą susijusios rizikos sąrašą išskirdami finansinio sverto ir su investavimu į žaliavas susijusią riziką
 • Subfondo valdytojai tikisi išlaikyti apie 800 proc. bendrąjį finansinio sverto lygį, o didžiausias tikėtinas finansinio sverto lygis yra 1600 proc.

Subfondo valdymo įmonė patikslina, kad šis subfondas yra skirtas investuotojams, kurie tikisi, kad subfondo vertė didės ilguoju laikotarpiu, kuriems yra priimtini dideli subfondo vertės svyravimai ir kurie planuojama investuoti bent 3–5 metams.

Daugiau informacijos rasite pranešime anglų kalba.

2018 08 31   Patikslintas pranešimas fondų „SEB Nordic Focus Fund“ ir „SEB Nordic Fund“ investuotojams

Informuojame, kad SEB grupei priklausanti valdymo bendrovė „SEB Investment Management AB“ patikslino anksčiau skelbtą informaciją apie sprendimą prie subfondo „SEB Nordic Fund“ prijungti subfondą „SEB Nordic Focus Fund“.

Priešingai negu anksčiau skelbta, subfondų jungimo laikotarpiu nuo 2018 m. rugsėjo 14 d. 12.00 val. iki 2018 m. rugsėjo 21 d. 12.00 val. nebus taikoma jokių apribojimų dėl subfondo „SEB Nordic Fund“ vienetų pirkimo, pardavimo, keitimo ar periodinio pirkimo.

2018 08 21   Pranešimas fondų „SEB Nordic Focus Fund“ ir „SEB Nordic Fund“ investuotojams

Informuojame, kad SEB grupei priklausančios valdymo bendrovės „SEB Investment Management AB“ valdyba priėmė šiuos sprendimus:

 • prie Lietuvoje viešai platinamo subfondo „SEB Nordic Fund“ prijungti subfondą „SEB Nordic Focus Fund“
 • pakeisti subfondo „SEB Nordic Fund“ pavadinimą ir investavimo politiką
   
Dėl numatomo subfondų jungimo ir kitų šiame pranešime aptariamų pakeitimų dalyviams nereikia imtis jokių veiksmų, tačiau šių subfondų dalyviai, nesutinkantys su pranešime nustatytomis sąlygomis, iki 2018 m. rugsėjo 14 d. 12.00 val. gali pateikti paraišką išpirkti ar keisti turimus subfondų vienetus į kitų Lietuvoje viešai platinamų SEB fondų vienetus. Subfondų vienetų išpirkimo mokestis nėra taikomas.

Atkreipiame dėmesį, kad pavedimų dėl subfondo „SEB Nordic Fund“ vienetų pirkimo, pardavimo, keitimo ar periodinio pirkimo nebus galima pateikti nuo 2018 m. rugsėjo 14 d. 12.00 val. iki 2018 m. rugsėjo 21 d. 12.00 val.
 

Subfondų „SEB Nordic Focus Fund“ ir „SEB Nordic Fund“ jungimas

Subfondų jungimo tikslas yra padidinti fondų valdymo efektyvumą ir sumažinti sąnaudas investuotojams. Sprendimą sujungti subfondus valdymo bendrovė priėmė atsižvelgdama į pastaraisiais metais mažėjančias investicijas į „SEB Nordic Focus Fund“ subfondą. Jungiamų subfondų investavimo strategijos yra panašios, todėl nėra tikslinga ir toliau turėti du atskirus subfondus. Sujungimas padės efektyviau valdyti portfelį ir taip geriau atstovauti investuotojų interesams.

Jeigu esate sudarę sutartį dėl subfondo „SEB Nordic Focus Fund“ vienetų periodinio pirkimo, informuojame, kad nuo 2018 m. rugsėjo 14 d. 12.00 val. šios sutartys bus nutrauktos.
 

„SEB Nordic Fund“ subfondo pakeitimai

Informuojame apie 2018 m. rugsėjo 21 d. įsigaliosiančius subfondo „SEB Nordic Fund“ pokyčius.

 1.  Subfondas laikysis valdymo bendrovės nustatytų tvarios veiklos ir etinių principų. Įsigaliojus pakeitimams, subfondas vykdys atranką siekdamas atrinkti teigiamai ir neigiamai vertinamus investavimo objektus. Taip bus siekiama įvertinti ir atrinkti tokias bendroves, kurios savo veikloje didelį dėmesį skiria tvariems aplinkos apsaugos, socialiniams ir valdymo principams. Tai reiškia, kad fondas nebeinvestuoja į bendroves, kurios
  • gamina ar parduoda prieštaringai vertinamus ginklus arba pažeidžia tarptautinius susitarimus dėl kasetinės ginkluotės, minų, cheminių ar biologinių ginklų
  • dalyvauja branduolinių ginklų kūrimo ir gamybos programose
  • daugiau negu 5 proc. apyvartos gauna iš alkoholinių gėrimų ar tabako gamybos, pornografijos gamybos ir / arba aktyvaus platinimo, ginklų gamybos ir / arba platinimo, iš komercinių azartinių lošimų
  • pažeidė tarptautines darbo teisės, korupcijos, aplinkos tausojimo ar žmogaus teisių normas
  • dalyvauja anglies, dujų, naftos paieškose ir gavyboje
    
 2. Bus keičiamas subfondo pavadinimas į „SEB Sustainability Nordic Fund“, kuris labiau atitiks pirmiau aptartą subfondo investavimo politiką.
Daugiau informacijos rasite pranešime anglų kalba.

Jeigu turite klausimų, maloniai prašom kreiptis į savo vadybininką banke arba tel. +370 5 268 2800 visą parą (privatūs klientai) arba +370 5 268 2822 (verslo klientai I–V 8.00–17.00 val.).

2018 05 17    Pranešimas apie keičiamas Fondo vienetų pirkimo sutarties sąlygas

Informuojame, kad, atsižvelgiant į planuojamus teisės aktų pakeitimus, susijusius su Europos Sąjungos direktyvos 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų (MiFID II) įgyvendinimu, nuo 2018 m. liepos 18 d. įsigalioja nauja Fondo vienetų pirkimo sutarties Bendrosios dalies (toliau – Pirkimo sutartis) redakcija.

Svarbiausi Pirkimo sutarties pakeitimai

 • SEB bankas (toliau – bankas) įsipareigoja klientui ne vėliau kaip iki kiekvieno kalendorinio ketvirčio pirmo mėnesio pabaigos pateikti praėjusio kalendorinio ketvirčio ataskaitą apie saugomus kliento fondo vienetus
 • Bankas įsipareigoja ne vėliau kaip iki kiekvienų kalendorinių metų kovo 31 d. pateikti klientui praėjusių ataskaitinių kalendorinių metų ataskaitą apie visas patirtas išlaidas ir kitas įmokas, susijusias su fondo vienetais, įskaitant su investicinėmis ir papildomomis paslaugomis
 • Jeigu klientas privalo įsigyti juridinio asmens identifikatorių (angl. LEI – Legal Entity Idetintifier) arba kitą atitinkamą numerį, tai turi atlikti laiku ir laikydamasis teisės aktų reikalavimų. Jei klientas nevykdo šios pareigos, bankas turi teisę atsisakyti vykdyti kliento pavedimą ir / ar sudaryti su klientu sandorius
 • Klientas sutinka, kad jo asmens duomenys ir informacija apie jo turimus fondo vienetus būtų perduota kitiems vertybinių popierių saugojimo paslaugą bankui teikiantiems tarpininkams, taip pat kitoms trečiosioms šalims, jei tai nustatyta teisės aktuose
 • Patikslintas reikalavimas pateikti bankui sutuoktinio įgaliojimą dėl sandorių ir disponavimo fondo vienetais prieš pateikiant pavedimą parduoti ar keisti fondo vienetus, jei fondo vienetai yra bendroji jungtinė kliento ir jo sutuoktinio nuosavybė
 • Papildyta nuostata, kad jei kliento nurodymas nupirkti, parduoti ar keisti fondo vienetus pateikiamas vertybinių popierių prekybos internetu sistema, bankas turi teisę saugoti elektroninę komunikaciją su klientu, o klientas yra informuotas apie tai ir su tuo sutinka
 • Papildyta nauja nuostata, kad Bendrąją Pirkimo sutarties dalį bankas gali keisti ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų apie Pirkimo sutarties Bendrosios dalies pakeitimą paskelbdamas banko interneto svetainėje. Taip pateiktas pranešimas apie Bendrosios dalies pakeitimus laikomas tinkamai pateiktu klientui, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus, kai bankas apie pakeitimus privalo raštu pranešti klientui asmeniškai
 • Papildytas periodinio fondo vienetų pirkimo proceso aprašymas, pretenzijų nagrinėjimo ir ginčų sprendimo bei interesų konfliktų vengimo nuostatos, taip pat numatyta sąlyga dėl tarp šalių vartojamos kalbos

Atkreipiame dėmesį, kad jeigu nesutinkate su atnaujinta Pirkimo sutarties Bendrosios dalies redakcija ir šiuo metu esate sudarę galiojančią periodinio Pirkimo sutartį, ją nutraukti galite iki 2018 m. liepos 18 d. Tą padaryti galite pasirinkę interneto banko skiltis Investicijos ir taupymas->Vertybiniai popieriai->Portfelis ir operacijos->Pavedimai->Periodiniai pirkimai ir spustelėję „Atšaukti“ ar atvykę į bet kurį SEB banko skyrių. Jei iki pirmiau minėtos dienos Pirkimo sutarties nenutrauksite, laikysime, kad su Pirkimo sutarties naujos redakcijos sąlygomis sutinkate.

Jeigu turite klausimų ar pageidaujate gauti daugiau informacijos, prašom kreiptis į savo vadybininką banke arba šiais telefonais: +370 5 268 2800 – privatūs klientai (visą parą), +370 5 268 2822 – verslo klientai (I–V 8.00–17.00 val.).

2017 11 13    Pranešimas fondo „SEB High Yield Fund“ investuotojams

Informuojame apie 2017 m. gruodžio 12 d. įsigaliosiančius subfondo „SEB High Yield Fund“ pokyčius. Dėl numatomų pakeitimų subfondo dalyviams nereikia imtis jokių veiksmų, tačiau dalyviai, nesutinkantys su pranešime nurodytais pakeitimais, iki 2017 m. gruodžio 11 d. gali pateikti paraišką išpirkti turimus subfondo vienetus. Atkreipiame dėmesį, kad SEB bankas netaiko subfondo vienetų išpirkimo mokesčio.

Investavimo tikslas

Numatyta, kad subfondo valdymo įmonė, atsižvelgdama į tvarios veiklos principus, sieks ilgalaikio subfondo vertės augimo.

Tvarios veiklos principai

Subfondo prospekto 1 dalies 3 punkte yra nustatyti tvarios veiklos principai, kuriais vadovaujamasi investuojant turtą. Įsigaliojus pakeitimams subfondas vykdys teigiamai ir neigiamai vertinamų investavimo objektų atranką. Teigiamai vertinamų bendrovių atrankos tikslas yra įvertinti ir atrinkti tokias bendroves, kurios savo veikloje didelį dėmesį skiria tvariems aplinkos apsaugos, socialiniams ir valdymo principams. Didesnę turto dalį subfondas stengiasi investuoti į tokias bendroves, kurios geriausiai laikosi tvarios veiklos principų. Neigiamai vertinamų bendrovių atranka reiškia, kad fondas nebeinvestuoja į bendroves, kurios:

 • gamina ar parduoda prieštaringai vertinamus ginklus arba pažeidžia tarptautinius susitarimus dėl kasetinės ginkluotės, minų, cheminių ar biologinių ginklų
 • dalyvauja branduolinių ginklų kūrimo ir gamybos programose
 • patvirtinta, kad pažeidė tarptautines darbo teisės, korupcijos, aplinkos tausojimo ar žmogaus teisių normas
 • daugiau negu 5 proc. apyvartos gauna iš alkoholinių gėrimų ar tabako gamybos, pornografijos gamybos ir / arba aktyvaus platinimo, ginklų gamybos ir / arba platinimo, iš komercinių azartinių lošimų
 • dalyvauja anglies, dujų, naftos paieškose ir gavyboje

Pavadinimo keitimas

Planuojama pakeisti subfondo pavadinimą į „SEB Sustainable High Yield Fund“, kuris labiau atitiks subfondo investavimo tikslą.

Rizikos vertinimo metodo keitimas

Subfondo valdymo įmonė planuoja pakeisti šiuo metu vertinant riziką taikomą rizikos vertės (value at risk) metodą į įsipareigojimų metodą (commitment approach). Valdymo įmonė mano, kad įsipareigojimų metodas yra tinkamesnis vertinant subfondo riziką.

Su atnaujintais subfondo dokumentais, kuriuose bus įtraukti pirmiau nurodyti pakeitimai, galėsite susipažinti seb.lt  arba bet kuriame SEB banko skyriuje. Jeigu turėtumėte papildomų klausimų, kreipkitės į Jus aptarnaujantį vadybininką SEB banke, atvykite į Jums patogų SEB banko skyrių, rašykite el. paštu arba bet kuriuo paros metu skambinkite telefonu +370 5 268 2800.

2017 10 06    Pranešimas fondo „SEB Short Bond Fund USD“ investuotojams

Informuojame apie 2017 m. lapkričio 6 d. įsigaliosiančius sudėtiniam fondui „SEB Fund 4“ priklausančio subfondo „SEB Short Bond Fund USD“ pokyčius. Dėl numatomų pakeitimų subfondo dalyviams nereikia imtis jokių veiksmų, tačiau dalyviai, nesutinkantys su pranešime nurodytais pakeitimais, iki 2017 m. lapkričio 3 d. gali pateikti paraišką išpirkti turimus subfondo vienetus. Atkreipiame dėmesį, kad SEB bankas netaiko subfondo vienetų išpirkimo mokesčio.

„SEB Short Bond Fund USD“ subfondo pakeitimai

 • Planuojama pakeisti subfondo pavadinimą į „SEB USD Currency Fund“, kuris labiau atitiks subfondo investavimo strategiją
 • Valdymo įmonė mano, kad „Barclays Capital Treasury Coupons Total Return Index Value Unhedged USD“ indeksas nėra tinkamas subfondo rezultatų palyginimui ir jo nebenaudos
 • Subfondo prekybos ciklas bus pratęstas viena diena
 • Prospektas bus papildytas paaiškinimu, kad subfondas yra skirtas investuotojams, kurie tiki JAV dolerio vertės augimu
 • Subfondo prospekte bus atnaujinta su teisinio reglamentavimo pokyčiais susijusi informacija, atlikti kiti smulkūs patikslinimai

Su atnaujintais sudėtinio fondo „SEB Fund 4“ dokumentais, kuriuose bus įtraukti pirmiau nurodyti pakeitimai, galėsite susipažinti seb.lt arba bet kuriame SEB banko skyriuje. Jeigu turėtumėte papildomų klausimų, kreipkitės į Jus aptarnaujantį vadybininką SEB banke, atvykite į Jums patogų SEB banko skyrių, rašykite el. paštu arba bet kuriuo paros metu skambinkite telefonu +370 5 268 2800.

2017 09 19    Pranešimas sudėtinio fondo „SEB Strategy Fund“ investuotojams

Informuojame apie 2017 m. spalio 23 d. įsigaliosiančius sudėtiniam fondui „SEB Startegy Fund“ priklausančių subfondų „SEB Strategy Defensive“, „SEB Strategy Balanced“, „SEB Strategy Opportunity“ ir „SEB Strategy Growth“ pokyčius. Dėl numatomų pakeitimų subfondų dalyviams nereikia imtis jokių veiksmų.

Subfondų dalyviai, nesutinkantys su toliau pateiktais pakeitimais, nuo šio pranešimo datos iki 2017 m. spalio 19 d. 12.00 val. gali pateikti paraišką išpirkti turimus subfondų vienetus nemokėdami išpirkimo mokesčių.

Visiems subfondams galiojantys pakeitimai

 • Fondų valdymo įmonė bet kada galės priimti sprendimą atsižvelgti į papildomus etinius ir /ar tvarios veiklos principus. Įprasti tvarios veiklos principai yra aprašyti Bendrojoje fondo prospekto dalyje
 • Fondo finansiniai metai prasidės sausio 1 d. ir pasibaigs gruodžio 31 d. Iki šiol fondo finansiniai metai prasidėdavo lapkričio 1 d. ir baigdavosi spalio 31 d. Norint išvengti neaiškumo, pereinamuoju laikotarpiu audituojamas laikotarpis yra pratęsiamas nuo 2016 m. lapkričio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d.
 • Fondo prospekte bus atnaujinta su teisinio reglamentavimo pokyčiais susijusi informacija, papildyti paaiškinimai, atlikti kiti smulkūs pakeitimai

„SEB Strategy Defensive“ subfondo pasikeitimai

 • Bus nebegalima investuoti į atviro tipo nekilnojamojo turto investicinius fondus
 • Rekomenduojamas investavimo laikotarpis bus sutrumpintas nuo trejų iki dvejų metų

Su atnaujintais sudėtinio fondo „SEB Strategy Fund“ dokumentais, kuriuose bus įtraukti pirmiau nurodyti pakeitimai, galėsite susipažinti tinklalapyje www.seb.lt arba bet kuriame AB SEB banko skyriuje nuo 2017 m. spalio 23 d.

Papildydami minėtus pakeitimus, informuojame, kad bus atnaujintas ir patobulintas pranešime išvardytų subfondų investavimo procesas, daugiau dėmesio bus skiriama tiesioginėms investicijoms. Atkreipiame dėmesį, kad pagal šiuo metu galiojančias subfondų investavimo taisykles leidžiama investuoti ir į investicinius fondus, ir tiesiogiai į akcijas, obligacijas ar kitus vertybinius popierius. Šį investavimo proceso pokytį geriausiomis įmanomomis sąlygomis planuojama pradėti nuosekliai įgyvendinti rudenį. Subfondų rizika liks tokia pat, o įgyvendinus pokyčius didžiausia subfondų turtą sudarančių investicijų dalis bus tiesioginės investicijos į vertybinius popierius. Daugiau investuodami į tiesiogines investicijas fondo valdytojai galės efektyviau įgyvendinti tvarios veiklos principus.

Jeigu turėtumėte papildomų klausimų, kreipkitės į Jus aptarnaujantį SEB banko vadybininką, atvykite į Jums patogų SEB banko skyrių, rašykite el. paštu arba bet kuriuo paros metu skambinkite telefonu +370 5 268 2800.

2017 05 25    SEB bankas pradeda platinti dviejų investicinių fondų vienetus

SEB bankas pradeda platinti dviejų į skolos vertybinius popierius investuojančių investicinių fondų vienetus

SEB bankas pradeda viešai platinti investicinių fondų „SEB Dynamic Bond Fund“ ir „SEB Emerging Markets Corporate Bond Fund“ vienetus. Tai SEB įmonių grupei priklausančios ir Švedijoje įsteigtos valdymo įmonės „SEB Investment Management AB“ valdomi į skolos vertybinius popierius investuojantys fondai. Šių fondų investicijų strategija ir rizika yra skirtinga.

Papildyti viešai platinamų fondų sąrašą SEB bankas nusprendė atsižvelgdamas į klientų poreikius, taigi nuo šiol klientai turės daugiau pasirinkimo galimybių investuodami į skolos vertybinių popierių turto klasę. Laikoma, kad fondas „SEB Emerging Markets Corporate Bond Fund“ yra vidutinės rizikos, tikėtini didesni investicinio vieneto vertės svyravimai, o ilgesniuoju laikotarpiu galima didesnė grąža. Investicijas į „SEB Dynamic Bond Fund“ fondą galėtų rinktis klientai, kurie toleruoja mažesnę už vidutinę investicijų riziką.

„SEB Dynamic Bond Fund“ yra aktyviai valdomas fondas, taikantis visuminės grąžos strategiją, daugiausiai investuoja į Šiaurės šalių rinkas. Fondo valdytojai, pasirinkę subalansuotą riziką, siekia, kad fondo vertė didėtų ilguoju laikotarpiu. Fondo turtas daugiausiai investuojamas į investicinio reitingo obligacijas, o neinvesticinio reitingo obligacijos ar obligacijos, kurių reitingas nenustatytas, sudaro ne daugiau kaip 50 procentų. Rekomenduojamas investicijų į šį fondą laikotarpis yra ne trumpesnis kaip dveji metai. Mažiausia investuojama į šį fondą suma – 25 eurai, platinimo, išpirkimo ar fondo keitimo mokesčiai nėra taikomi.

„SEB Emerging Markets Corporate Bond Fund“ yra finansuojantysis fondas, kurio portfelį daugiausia (ne mažiau kaip 85 proc.) sudaro finansuojamojo fondo „Gramercy Corporate Emerging Market Debt Fund“ investiciniai vienetai. Finansuojamasis fondas yra aktyviai valdomas. Ne mažiau kaip 80 proc. turto jis investuoja į besivystančiose rinkose bendrovių išleistus fiksuotų pajamų ir kitokius skolos vertybinius popierius. Finansuojamąjį fondą „Gramercy Corporate Emerging Market Debt Fund“ valdo buveinę Airijoje turinti valdymo įmonė „Gramercy Funds Management LLC“. Rekomenduojamas investicijų į „SEB Emerging Markets Corporate Bond Fund“ fondą laikotarpis yra ne trumpesnis kaip penkeri metai. Mažiausia investuojama į šį fondą suma – 25 eurai, platinimo mokestis – 0,5 procento, išpirkimo mokestis nėra taikomas. Šio fondo negalima keisti į kitus fondus, taip pat kitų fondų negalima keisti į šį fondą.

Šiame pranešime pateikiama reklaminio pobūdžio informacija apie SEB banko teikiamas investavimo paslaugas. Ši informacija negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, nurodymas ar kvietimas pirkti konkrečių finansinių priemonių ar jas parduoti ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Nors ši informacija parengta remiantis šaltiniais, kurie laikomi patikimais, SEB bankas neatsako už galimus netikslumus ar nuostolius, kurių gali turėti ja besivadovaujantys investuotojai. Investicijų grąža yra susijusi su rizika: investicijų vertė investavimo laikotarpiu gali ir mažėti, ir didėti. Jei anksčiau grąža buvo teigiama, nebūtinai tokia ji bus ateityje. Tam tikrais atvejais nuostoliai gali viršyti pradinės investicijos sumą. Jei investuojama į finansines priemones užsienio valiuta, keitimo kurso pokyčiai gali turėti įtakos investicijų grąžai. Jūs esate atsakingi už savo investavimo sprendimus, todėl, prieš juos priimdami, turėtumėte išsamiai susipažinti su šiame pranešime nurodytų fondų prospektais, pagrindinės informacijos investuotojams dokumentais, kuriuose pateikiama išsami informacija apie šių finansinių priemonių ypatumus, naudą ir rizikos veiksnius. Tai galima padaryti visuose SEB banko skyriuose ir interneto svetainėje www.seb.lt.

2017 02 01    Patikslintas pranešimas fondų „SEB Asia ex Japan Fund “, „SEB Asia Small Caps ex Jap Fund“ ir „SEB Emerging Markets Fund“ investuotojams

Pranešimas fondų „SEB Asia ex Japan Fund “, „SEB Asia Small Caps ex Jap Fund“ ir „SEB Emerging Markets Fund“ investuotojams

Atkreipiame dėmesį, jog 2017 m. sausio 30 ir 2017 m. sausio 31 d. yra sudėtinio fondo „SEB SICAV 1“ subfondo „SEB Emerging Markets Fund“  nedarbo dienos. Investuotojai, kurie turi įsigiję šio fondo vienetų, iki 2017 m. vasario 2 d. 12 val. negalės atlikti turimų fondų vienetų operacijų.

Taip pat informuojame, jog artimiausiu metu bus pakoreguotos ir sudėtinio fondo „SEB Fund 2“ subfondo „SEB Asia ex Japan Fund“ ir sudėtinio fondo „SEB SICAV 2“ subfondo „SEB Asia Small Caps ex Jap Fund“ savikainos.

Jeigu turėtumėte papildomų klausimų, kreipkitės į Jus aptarnaujantį SEB banko vadybininką, atvykite į Jums patogų SEB banko skyrių, rašykite el. paštu arba bet kuriuo paros metu skambinkite telefonu +370 5 268 2800.

2017 01 26    Patikslintas pranešimas fondų „SEB Asia ex Japan Fund “, „SEB Asia Small Caps ex Jap Fund“ ir „SEB Emerging Markets Fund“ investuotojams

Pranešimas fondų „SEB Asia ex Japan Fund “, „SEB Asia Small Caps ex Jap Fund“ ir „SEB Emerging Markets Fund“ investuotojams

Atsiprašome ir norime patikslinti, jog sudėtinio fondo „SEB Fund 2“ subfondo „SEB Asia ex Japan Fund“ (ISIN LU0011900676, toliau – fondas „SEB Asia ex Japan Fund“) ir sudėtinio fondo „SEB SICAV 2“ subfondo „SEB Asia Small Caps ex Jap Fund“ (ISIN LU0086813762, toliau – fondas „SEB Asia Small Caps ex Jap Fund“) ISIN kodai ir vienetų vertė bus pakeisti 2017 m. sausio 27 d. O sudėtinio fondo „SEB SICAV 1“ subfondo „SEB Emerging Markets Fund“ (ISIN LU0037256269, toliau – fondas „SEB Emerging Markets Fund“, o visi minėti subfondai kartu – fondai) ISIN kodas ir vieneto vertė bus keičiami 2017 m. sausio 31 d.

Investuotojai, kurie turi įsigiję senojo ISIN kodo vienetų, iki 2017 m. sausio 27 d. 12 val. negalės atlikti turimų „SEB Asia ex Japan Fund“ ir „SEB Asia Small Caps ex Jap Fund“ fondų vienetų operacijų. Iki 2017 m. sausio 31 d. 12 val.  investuotojai laikinai negalės atlikti „SEB Emerging Markets Fund“ fondo vienetų operacijų.

Jeigu turėtumėte papildomų klausimų, kreipkitės į Jus aptarnaujantį SEB banko vadybininką, atvykite į Jums patogų SEB banko skyrių, rašykite el. paštu arba bet kuriuo paros metu skambinkite telefonu +370 5 268 2800.

2017 01 19    Pranešimas fondų „SEB Asia ex Japan Fund “, „SEB Asia Small Caps ex Jap Fund“ ir „SEB Emerging Markets Fund“ investuotojams

Pranešimas fondų „SEB Asia ex Japan Fund “, „SEB Asia Small Caps ex Jap Fund“ ir „SEB Emerging Markets Fund“ investuotojams

Informuojame, kad nuo 2017 m. sausio 25 d. keičiami sudėtinio fondo „SEB Fund 2“ subfondo „SEB Asia ex Japan Fund“ (ISIN LU0011900676, toliau – fondas „SEB Asia ex Japan Fund“) ir sudėtinio fondo „SEB SICAV 2“ subfondo „SEB Asia Small Caps ex Jap Fund“ (ISIN LU0086813762, toliau – fondas „SEB Asia Small Caps ex Jap Fund“) ISIN kodai ir vienetų vertė. Nuo 2017 m. sausio 26 d. keičiamas sudėtinio fondo „SEB SICAV 1“ subfondo „SEB Emerging Markets Fund“ (ISIN LU0037256269, toliau – fondas „SEB Emerging Markets Fund“, o visi minėti subfondai kartu – fondai) ISIN kodas ir vieneto vertė. 

Naujas fondo „SEB Asia ex Japan Fund“ ISIN kodas bus LU1526326068, „SEB Asia Small Caps ex Jap Fund“ – LU1526317661, o „SEB Emerging Markets Fund“ – LU1526357881.

Dėl šio pokyčio nebus nustatoma nauja investuotojų turimų vienetų suminė vertė: keičiama tik atskiro fondų vieneto vertė ir dėl to investuotojų turimų fondų vienetų skaičius. Šis pokytis neturės įtakos fondų investavimo politikai, vienetų pirkimo, pardavimo ir keitimo mokesčiams ir procedūroms.

Pavedimai dėl fondų vienetų operacijų nurodant senuosius ISIN kodus bus priimami iki 2017 m. sausio 23 d. 12 valandos. Nuo 2017 m. sausio 23 d. 12 val. pavedimuose dėl fondų vienetų operacijų bus nurodyti jau naujieji ISIN kodai.

Atkreipiame dėmesį, kad, atsižvelgiant į tai, jog bus perskaičiuojamas investuotojų turimas šių fondų vienetų skaičius, investuotojai, kurie turi įsigiję senojo ISIN kodo vienetų, laikinai nuo 2017 m. sausio 23 d. 12 valandos iki 2017 m. sausio 25 d. 12 val. negalės atlikti turimų „SEB Asia ex Japan Fund“ ir „SEB Asia Small Caps ex Jap Fund“ fondų vienetų operacijų. Nuo 2017 m. sausio 23 d. 12 val. iki 2017 m. sausio 26 d. 12 val.  investuotojai laikinai negalės atlikti „SEB Emerging Markets Fund“ fondo vienetų operacijų. 

Jeigu esate sudarę sutartį dėl periodinio fondo vienetų pirkimo, informuojame, kad nuo 2017 m. sausio 23 d. šios sutartys bus laikomos baigusiomis galioti, todėl reikėtų iš naujo sudaryti sutartis, būtų nurodyti naujieji fondo vienetų ISIN kodai.

Jeigu turėtumėte papildomų klausimų, kreipkitės į Jus aptarnaujantį SEB banko vadybininką, atvykite į Jums patogų SEB banko skyrių, rašykite el. paštu arba bet kuriuo paros metu skambinkite telefonu +370 5 268 2800.

2017 01 02    Pranešimas fondo „SEB Nordic Fund“ investuotojams

Pranešimas fondo „SEB Nordic Fund“ investuotojams

Informuojame, kad nuo 2017 m. vasario 3 d. sudėtinio fondo „SEB Fund 1“ subfondo „SEB Nordic Fund“ (toliau – fondas „SEB Nordic Fund“) vienetai bus platinami eurais. Iki minėtos datos fondo vienetai yra platinami JAV doleriais. Keisti fondo „SEB Nordic Fund“ platinimo valiutą buvo nuspręsta atsižvelgus į sumažėjusį poreikį investuoti JAV doleriais į fondą, kuris investuoja į Šiaurės šalių  bendroves.  

Fondo „SEB Nordic Fund“ vienetai bus platinami JAV doleriais vieną mėnesį nuo šio pranešimo paskelbimo datos, t. y. iki 2017 m. vasario 2 d. 12 valandos. Šio fondo vienetų apskaita bus tvarkoma taip pat JAV doleriais. Per šį laikotarpį investuotojai galės nemokamai parduoti fondo vienetus ir gauti lėšas JAV doleriais arba keisti fondo „SEB Nordic Fund“ vienetus į kitus SEB banke viešai platinamus SEB fondus.

2017 m. vasario 3 d. investuotojų turimi fondo „SEB Nordic Fund“ vienetai JAV doleriais bus pakeisti į to paties fondo vienetus eurais. Po šio pakeitimo fondo vienetai bus išperkami eurais.

Jeigu esate sudarę sutartį dėl periodinio fondo vienetų JAV doleriais pirkimo, informuojame, kad nuo 2017 m. vasario 3 d. šios sutartys bus nutrauktos.

Jeigu turėtumėte papildomų klausimų, kreipkitės į Jus aptarnaujantį SEB banko vadybininką, atvykite į Jums patogų SEB banko skyrių, rašykite el. paštu arba bet kuriuo paros metu skambinkite telefonu +370 5 268 2800.

2016 11 04     Dėl fondų kainų paskelbimo

Dėl fondų kainų paskelbimo

Informuojame, kad dėl techninių priežasčių fondų valdymo įmonėje, vėluojame paskelbti naujausias fondų „SEB Asia ex. Japan Fund“, „SEB Asia Small Caps ex. Japan Fund“, „SEB Emerging Markets Fund“ ir „SEB Nordic Fund“ vienetų kainas.

2016 10 03    Griežtesni reikalavimai skelbiant SEB investicinių fondų ne darbo dienas

Griežtesni reikalavimai skelbiant SEB investicinių fondų ne darbo dienas

Investuoti ar išpirkti investicinių fondų vienetus įprastai galima atitinkamų šalių akcijų biržų darbo dienomis. Ne darbo dienomis fondų vienetais neprekiaujama.

Informuojame, kad atsižvelgiant į besikeičiančias rinkos sąlygas, nuo 2016 m. spalio 1 d. SEB fondai skelbs ne darbo dienas, jeigu ne mažiau kaip 30 proc. fondo turto yra investuota šalyje, kurios akcijų biržoje prekyba nevykdoma dėl ne darbo dienų ar kitų priežasčių.

Pavyzdžiui, Padėkos dieną, kai JAV akcijų biržos bus uždarytos, ne darbo diena skelbs tie fondai, kurie 30 proc. ar daugiau turto yra investavę į JAV akcijų rinką.

Iki šiol SEB fondai skelbdavo ne darbo dienas, kai nebūdavo galima prekiauti ne mažiau kaip 50 proc. fondo turto.

SEB fondų prekybos ir ne darbo dienų skelbimo politika

Patvirtintoje SEB fondų prekybos ir ne darbo dienų skelbimo politikoje numatoma, kad fondų ne darbo dienomis negali būti prekiaujama fondo vienetais ir fondo kaina nėra skaičiuojama. Fondų ne darbo dienomis pateikti klientų pavedimai laikomi pateikti ir vykdomi artimiausią fondo darbo dieną.

2016 09 28    Pranešimas SEB grupės investicinių fondų vienetų/akcijų turėtojams

Pranešimas SEB grupės investicinių fondų vienetų/akcijų turėtojams

Informuojame apie 2016 m. lapkričio 2 d. planuojamą investicijų valdymo bendrovės „SEB Asset Management S.A.“ (SEB AM) susijungimą su investicijų valdymo bendrove „SEB Investment Management AB“ (SEB IM AB). Dėl numatomų pakeitimų SEB IM AB įsteigs filialą Liuksemburge. Numatomas bendrovių susijungimas ir filialo įsteigimas vykdomas siekiant supaprastinti investicijų valdymo bendrovių struktūrą SEB grupėje.

Akcinė bendrovė SEB IM AB įsteigta 1978 m. gegužės 19 dieną, jos registruotas buveinės adresas Sveavägen 8, SE-106 40 Stockholmas, Švedija. Švedijos finansinių paslaugų priežiūros institucija (Finansinspektionen) yra išdavusi leidimą SEB IM AB valdyti kolektyvinio investavimo subjektus (KIS), finansines priemones ir investicijų portfelius vadovaujantis Švedijos KIS įstatymu (SFS 2004:46).

Numatomi pasikeitimai

 • Šiuo metu 1 priede išvardintus investicinius fondus (Fondus) valdo bendrovė SEB AM. Susijungus SEB AM ir SEB IM AB bendrovėms, Fondus valdys bendrovė SEB IM AB per Liuksemburge registruotą filialą. Fondų registracijos vieta nesikeis – jie liks registruoti Liuksemburge. Bendrovės SEB IM AB filialas Liuksemburge atliks rizikos valdymo ir centrinio administratoriaus funkcijas. 
 • Fondų investicijos bus vykdomos laikantis etikos ir tvarios veiklos principų, kuriais vadovaujasi bendrovė SEB IM AB.
 • Didžiausios pasaulyje išsivysčiusios ir besivystančios šalys (G 20), Singapūras ir Honkongas bus įtrauktos į sąrašą šalių, kurios leidžia ar garantuoja perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, tinkamus Fondų investicijoms.
 • Pakoreguotame Fondų prospektų 5.2.1 punkte „Emisijos apribojimai“ numatyta, kad Fondų valdymo įmonė turi teisę imtis atitinkamų veiksmų prieš investuotojus, kurių investicijos atsižvelgiant į Fondų prospektų reikalavimus gali būti neteisėtos. Pavyzdžiui, tokio investuotojo sąskaita galėtų būti blokuojama. Tokie veiksmai būtų vykdomi laikantis teisės aktų reikalavimų, siekiant geriausiai atstovauti Fondo ir jo investuotojų interesams.
 • Fondai gali taikyti 10 proc. išperkamosios sumos ribą  ir gali atidėti išpirkimus, kurie viršija šią ribą. Praktikoje šis reikalavimas reiškia, kad jeigu bendra visų investuotojų vienos dienos išpirkimų pavedimų suma viršija 10 proc. subfondo grynųjų aktyvų vertės (GAV), Fondas gali sumažinti išpirkimų pavedimų dydį, kad bendra suma neviršytų 10 proc. GAV. Siekiant padidinti skaidrumą, atlyginimo tarpininkams sąnaudos bus išskaidomos į tarpininkų pavedimų vykdymo mokesčius ir tyrimų mokesčius. Tyrimų mokesčiai (jeigu taikomi) per metus negalės viršyti 0,20 proc. atitinkamo subfondo grynųjų aktyvų vertės. 
 • Fondų prospektai buvo atnaujinami, kad atitiktų teisės reikalavimus, taip pat siekiant aiškumo bei atliekant redakcinio pobūdžio pakeitimus.

Su atnaujintais Fondų dokumentais galėsite susipažinti tinklalapyje seb.lt  arba bet kuriame AB SEB banko skyriuje.

Jei nenorite toliau investuoti į Fondus dėl nurodytų pakeitimų, galite pateikti paraišką išpirkti turimus subfondo vienetus per vieną mėnesį nuo šio pranešimo datos be išpirkimo mokesčio. Atkreipiame dėmesį, kad išperkant fondo vienetus gali tekti mokėti mokesčius valstybei.

2016 07 25    Investicinių fondų „SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 60“ ir „SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 100“ likvidavimo procedūra baigta

Investicinių fondų „SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 60“ ir „SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 100“ likvidavimo procedūra baigta

Informuojame, kad investicinių fondų „SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 60“ ir „SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 100“ vertybiniai popieriai parduoti, o už juos gauti pinigai padalinti fondų dalyviams proporcingai pagal jų turimų investicinių fondų vienetų skaičių.

Primename, kad 2016 m. liepos 18 d. UAB „SEB investicijų valdymas“ priėmė sprendimą likviduoti valdomus investicinius fondus „SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 60“ ir „SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 100“.

Fondų dalyviams priklausantys pinigai 2016 m.  liepos 25 d. buvo išmokėti į fondų dalyvių asmenines sąskaitas. Galutinė fondo „SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 60“ vieneto vertė (likvidavus fondą) yra 0,4547167390 Eur. Galutinė fondo „SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 100“ vieneto vertė (likvidavus fondą) yra 0,3428575858 Eur.

2016 07 18    Pranešimas apie nutraukiamą dviejų investicinių fondų veiklą

Pranešimas apie nutraukiamą dviejų investicinių fondų veiklą

UAB „SEB investicijų valdymas“ nutraukia valdomų investicinių fondų „SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 60“ ir „SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 100“ veiklą, todėl nuo š. m. liepos 18 d. šių fondų vienetų išpirkimas ir platinimas yra stabdomas.

Nutraukti šių investicinių fondų veiklą nuspręsta atsižvelgus į mažėjantį šių fondų populiarumą ir į SEB grupės siūlomas alternatyvas panašių poreikių turintiems klientams, norintiems rinktis investicinį fondą, investuojantį visame pasaulyje.

Planuojama, kad investicinių fondų „SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 60“ ir „SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 100“ vertybiniai popieriai bus parduoti ne vėliau kaip per tris savaites nuo liepos 18 d., t. y. nuo pranešimo apie šių fondų veiklos nutraukimą paskelbimo dienos. Už juos gauti pinigai bus padalinti fondų dalyviams proporcingai pagal jų turimų investicinių fondų vienetų skaičių. Fondų dalyviams priklausantys pinigai bus išmokėti į jų asmenines sąskaitas SEB banke, o apie pervestas lėšas fondų dalyviai bus informuoti el. paštu ir žinute SEB interneto banke.

Klientus, kurie neturi sąskaitos SEB banke, kviečiame atvykti į patogų SEB banko skyrių ir nurodyti sąskaitos, į kurią bus pervedamos lėšos, numerį.

Atkreipiame dėmesį, kad pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus fondų dalyviams gali tekti mokėti gyventojų pajamų mokestį (GPM), apskaičiuojamą nuo šiuose fonduose uždirbtos investicinės grąžos (pelno). Daugiau informacijos apie tai galima rasti šių fondų audito įmonės „PricewaterhouseCoopers“ parengtame atsakymų į dažniausiai užduodamus klausimus dokumente.

Daugiau informacijos apie investicinių fondų „SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 60“ ir „SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 100“ likvidavimą, investicijų alternatyvas galima rasti SEB interneto svetainėje www.seb.lt/fondu-pokytis

Klientams, turintiems klausimų, siūlome kreiptis į aptarnaujantį SEB banko vadybininką, atvykti į patogų SEB banko skyrių arba bet kuriuo paros metu skambinti į SEB banką telefonu +370 5 268 2800.

Dėl netaikomo platinimo mokesčio investuojant į SEB investicinius fondus

Informuojame Jus, kad investuojant lėšas į SEB grupės viešai platinamus investicinius fondus nuo š. m. liepos 18 d. iki rugpjūčio 31 d. nebus taikomas platinimo mokestis. Fondų pirkimo sutartį galite sudaryti SEB banko skyriuose ar naudodamiesi SEB interneto banku.
 

2016 05 11    Pranešimas fondo „SEB Credit Multi Strategy“ investuotojams

Pranešimas fondo „SEB Credit Multi Strategy“ investuotojams

Informuojame apie 2016 m.  birželio 10 d. planuojamus  subfondo „SEB SICAV 2 – SEB Credit Multi Strategy“ (toliau – subfondas) pasikeitimus, kurie bus įtraukti į subfondo prospektą. Dėl numatomų pasikeitimų, kurie trumpai apibūdinami toliau tekste,  Jums nereikia imtis jokių  veiksmų.

Investavimo strategijos pakeitimai

Numatomi investavimo strategijos pakeitimai padidins subfondo investavimo galimybes. Jeigu iki šiol subfondas investavo tik bendrovių obligacijų rinkose, įgyvendinus pakeitimus subfondas galės investuoti taikydamas įvairias strategijas – pirmiausia investuodamas obligacijų rinkose, bendrovių obligacijų rinkose ir valiutų rinkose. Investavimo strategija keičiama siekiant naujų  investavimo galimybių ir mažesnės subfondo  rizikos.

Norėdamas pagerinti subfondo portfelio valdymo efektyvumą, subfondas galės taikyti įvairias investavimo technikas ir investuoti į įvairias su skolos vertybiniais popieriais susijusias finansines priemones, įskaitant ir išvestines priemones. Daugiau informacijos bus pateikta subfondo prospekte ir pagrindinėje informacijoje investuotojams.

Subfondas negalės investuoti daugiau kaip 15 proc. turto  į turtu užtikrintas obligacijas ir hipotekos obligacijas. Subfondas negalės investuoti daugiau kaip 10 proc. subfondo turto į suderintuosius kolektyvinio investavimo subjektus (UCITS /UCI), taip pat į fondus, kurių vienetais prekiaujama biržoje.

Daugiau informacijos apie subfondo investavimo strategiją rasite subfondo prospekte.

Subfondo pavadinimo keitimas

Norint labiau akcentuoti naują investavimo strategiją, subfondo pavadinimas bus keičiamas į „SEB SICAV 2 – SEB Alternative Fixed Income“.

Finansinis svertas

Finansinio sverto skyriaus tekstas prospekte bus keičiamas siekiant aiškumo. Jeigu ankstesniame tekste buvo apibrėžtas subfondo leidžiamas skolos vidurkis, tai naujame tekste nustatomas didžiausias leistinas subfondo skolos dydis.

Kita informacija

Jei nenorite toliau investuoti į šį subfondą dėl nurodytų subfondo pakeitimų, galite pateikti paraišką išpirkti turimus subfondo vienetus iki 2016 m. birželio 11 d. nemokėdami išpirkimo mokesčio.

Su atnaujintais subfondo dokumentais, kuriuose bus įtraukti pirmiau nurodyti pakeitimai, galėsite susipažinti tinklalapyje www.seb.lt arba bet kuriame AB SEB banko skyriuje.

2015 12 02

Mažinamas fondo „SEB Asset Selection Defensive“  valdymo mokestis

Nuo 2015 m. gruodžio 1 d. mažinamas SEB banko viešai platinamo fondo „SEB Asset Selection Defensive“ taikomas valdymo mokestis nuo 1,10 proc. iki 0,95 procento.

2015 10 20

Pranešimas subfondų „SEB Short Bond Fund EUR“ ir „SEB Short Bond Fund USD“ dalyviams

Informuojame apie sudėtinio fondo „SEB Fund 4“ subfondų „SEB Short Bond Fund EUR“ ir „SEB Short Bond Fund USD“ pasikeitimus, kurie bus įgyvendinti 2015 m. lapkričio 20 d. Dėl numatomų pasikeitimų  dalyviams nereikia imtis jokių  veiksmų.

Subfondų dalyviai, nesutinkantys su žemiau pateiktais pakeitimais, per vieną mėnesį nuo šio pranešimo dienos gali pateikti paraišką išpirkti turimus subfondų vienetus nemokėdami banko mokesčių.

Pasikeitimai subfondo „SEB Short Bond Fund EUR“ dokumentuose

 1. Minimalūs kredito reitingo reikalavimai subfondo investicijoms pagal reitingų agentūros „Standard & Poor“  reitingų skalę bus A–. Ankstesni minimalūs kredito reitingo reikalavimai buvo BBB–.
 2. Maksimali subfondo obligacijų portfelio trukmė bus dveji metai. Iki šiol finansinė trukmė prospekte buvo apibrėžiama kaip maksimali  1 proc. modifikuota finansinė trukmė.
 3. Investicijos į finansines priemones kita valiuta nebus leidžiamos, net jeigu apdraudžiama valiutos kurso rizika euro atžvilgiu.
 4. Subfondas galės investuoti į ateities sandorius, pasirinkimo sandorius, apsikeitimo sandorius ir kitas išvestines priemones tik rizikos draudimo tikslais. Subfondas nebegalės naudoti kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių.
 5. Subfondas galės ir toliau naudoti išvestines priemones investicijų rizikos draudimo tikslais, tačiau išvestinės priemonės nebus naudojamos siekiant padidinti investicijų grąžą.
 6. Panaikinama nuoroda į Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) narius žemiau pateiktoje prospekto pastraipoje:
  Subfondas gali investuoti iki 100 % savo turto į skirtingus perleidžiamus vertybinius popierius, kuriuos išleidžia arba garantuoja bet kuri ES valstybė narė, jos valdžios institucijos arba tarptautinės viešosios organizacijos, kurių viena ar daugiau valstybių yra valstybės narės, arba bet kurios kitos EBPO narės.
 7. Subfondas negalės investuoti į kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetus ar akcijas.
 8. Maksimalus valdymo mokesčio dydis sumažinamas iki 0,4 proc. Ankstesnis dydis buvo 0,8 proc.
 9. Prospekte panaikinamas maksimalus 0,5 proc. platinimo mokestis fondo klasėse C (EUR) ir D (EUR).
 10. Valdant riziką bus taikoma rizikos įsipareigojimų metodologija. Anksčiau buvo taikoma rizikos vertės metodologija (VAR).

Pasikeitimai subfondo „SEB Short Bond Fund USD“ dokumentuose

 1. Maksimali subfondo obligacijų portfelio trukmė bus vieneri metai. Iki šiol finansinė trukmė prospekte buvo apibrėžiama kaip maksimali  1 proc. modifikuota finansinė trukmė.
 2. Investicijos į finansines priemones kita valiuta ir toliau bus leidžiamos, jeigu apdraudžiama valiutos kurso rizika JAV dolerio atžvilgiu. Šis reikalavimas kai kuriais atvejais gali būti neprivalomas.
 3. Subfondas nebegalės naudoti kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandorių įgyvendindamas investavimo strategiją.
 4. Subfondas gali taikyti valiutos keitimo sandorius ir / arba palūkanų normų ateities sandorius rizikos draudimo ir subfondo valdymo tikslais.
 5. Prospekte panaikinamas maksimalus 0,5 proc. platinimo mokestis fondo klasėje C (USD).
 6. Maksimalus valdymo mokesčio dydis sumažinamas iki 0,4 proc. Ankstesnis dydis buvo 0,8 proc.
 7. Valdant riziką bus taikoma rizikos įsipareigojimų metodologija. Anksčiau buvo taikoma rizikos vertės metodologija (VAR).

Su atnaujintu sudėtinio fondo „SEB Fund 4“ prospektu, kuriame bus įtraukti pirmiau nurodyti pakeitimai subfonduose,  galėsite susipažinti tinklalapyje www.seb.lt arba bet kuriame AB SEB banko skyriuje nuo 2015 m. lapkričio 20 d.

2015 10 12

Pranešimas fondo „SEB Japan Fund“ investuotojams

Informuojame, kad SEB grupei priklausančios Liuksemburge registruotos valdymo bendrovės „SEB Asset Management SA“ valdyba, veikianti sudėtinio fondo „SEB Fund 1“ vardu, nusprendė 2015 m. lapkričio 13 d. nutraukti Lietuvoje viešai platinamo  subfondo  „SEB Japan Fund“ veiklą.

Valdymo bendrovės nuomone, mažas subfondo „SEB  Japan Fund“ valdomo turto dydis gali turėti neigiamą įtaką siekiant efektyvaus fondo turto valdymo ateityje, todėl nutarta uždaryti subfondą. Vadovaujantis fondo valdymo nuostatų ir prospekto reikalavimais priimtas sprendimas pradėti  fondo likvidavimo procesą nuo 2015 m. lapkričio 13 d.

AB SEB bankas, kaip subfondo vienetų platintojas, norėdamas apsaugoti investuotojų interesus, nuo 2015 m. spalio 12 d. 12 val. (Lietuvos laiku) nepriims dalyvių paraiškų  pirkti subfondo vienetų, keisti  į  subfondo „SEB  Japan Fund“ vienetus (sustabdo subfondo vienetų platinimą).

Atkreipiame dėmesį, kad subfondo dalyviai iki 2015 m. lapkričio 12 d. 12 val. (Lietuvos laiku) bet kuriame AB SEB banko skyriuje arba internetu turi teisę pateikti paraiškas išpirkti  subfondo vienetus arba keisti į kitų Lietuvoje viešai platinamų Liuksemburge registruotų  SEB fondų vienetus.

Su subfondo uždarymu susijusias išlaidas  padengs fondo valdymo bendrovė.

Likvidavus subfondą  lėšos bus išmokėtos subfondo vienetų turėtojams. Valdymo bendrovės valdybos nuomone, likviduoto fondo lėšos turėtų būti išmokėtos iki 2015 m. lapkričio pabaigos.

2015 09 08

Pranešimas fondo „SEB Europe Fund“ investuotojams

Informuojame, kad SEB grupei priklausančios Liuksemburge registruotos valdymo bendrovės „SEB Asset Management SA“ valdyba, veikianti sudėtinio fondo „SEB Fund 1“ vardu, nusprendė prie Lietuvoje viešai platinamo  subfondo  „SEB Europe Fund“ (veiklą tęsiančio fondo), įeinančio į SEB grupei priklausantį Liuksemburge registruotą sudėtinį fondą „SEB Fund 1“, prijungti subfondą „SEB Europe Chance/Risk Fund “ (prijungiamas fondas), priklausantį Liuksemburge registruotai kintamojo kapitalo bendrovei  „SEB SICAV 2“. Pastarasis fondas nėra platinamas Lietuvoje viešai.

Šio susijungimo  tikslas yra padidinti fondų valdymo efektyvumą,  kurti sinergiją ir sumažinti  sąnaudas investuotojams.

Prijungiamo fondo akcijų turėtojai taps veiklą tęsiančio fondo vienetų turėtojais 2015 m. spalio 9 d.

Numatomas prijungimas neturės jokios iš anksto numatomos įtakos subfondo „SEB Europe Fund“ vienetų turėtojams. Su jungimu susijusias išlaidas padengs fondų valdymo bendrovė „SEB Asset Management SA“ . Taip pat  nebus keičiama subfondo „SEB Europe Fund“  investicijų portfelio sudėtis prieš prijungimą ir po prijungimo.

Informuojame, kad subfondo „SEB Europe Fund“ vienetų turėtojai, nesutinkantys su pasiūlytais pakeitimais, per vieną mėnesį nuo šio pranešimo dienos gali išpirkti fondo vienetus be jokių AB SEB banko, kaip platintojo, taikomų išpirkimo mokesčių.
Su visa kita fondų jungimo informacija galite  susipažinti toliau pateiktame pranešime anglų kalba.

Notice to unitholders of SEB Fund 1 – SEB Europe Fund (48 KB)

2015 07 01

Sumažintas „SEB Strategy“ fondų valdymo mokestis

Nuo 2015 m. liepos 1 d. mažinamas trijų SEB banko viešai platinamų „SEB Strategy“ fondų valdymo mokestis: 

 • „SEB Strategy Opportunity“ fondo mokestis – nuo 1,6 proc. iki 1,35 procento; 
 • „SEB Strategy Balanced“ fondo mokestis – nuo 1,5 proc. iki 1,25 procento; 
 • „SEB Strategy Growth“ fondo mokestis – nuo 1,7 proc. iki 1,45 procento. 

SEB grupė nuosekliai mažina investicinių fondų mokesčius ir stengiasi siūlyti kuo patrauklesnes sąlygas investuotojams bei paskatinti klientų susidomėjimą moderniomis investavimo priemonėmis.

2015 04 22

Pranešimas fondo „SEB North America Chance Risk Fund“ investuotojams

Informuojame apie subfondo „SEB North Amerika Chance Risk Fund“ (klasė C, ISIN kodas LU0030166176), įeinančio į SEB grupei priklausantį Liuksemburge registruotą sudėtinį fondą „SEB Fund 1“, pakeitimus, kurie įsigalios nuo 2015 m. gegužės 21 d.:

 • naujas subfondo pavadinimas bus „SEB US All Cap“
 • naujas subfondo investicijų valdytojas – „Fort Washington Investment Advisors, Inc.“. Investicijų valdytojo būstinė yra Sinsinatyje, Ohajo valstijoje, JAV
 • investicijų valdytojas daugiausia investuos į JAV bendroves
 • fondo mokesčiai nekeičiami
 • naujas fondo lyginamasis indeksas yra „Russell 3000 Net Return Index“

Dėl šių pakeitimų fondo investuotojai neturi imtis kokių nors veiksmų. Fondo investuotojai, nenorintys toliau investuoti dėl nurodytų fondo pakeitimų, gali išpirkti turimus fondo vienetus iki 2015 m. gegužės 21 d. nemokėdami išpirkimo mokesčio.

Su atnaujintais subfondo dokumentais, kuriuose bus įtraukti pirmiau nurodyti pakeitimai, galėsite susipažinti tinklalapyje www.seb.lt arba bet kuriame AB SEB banko skyriuje nuo 2015 m. gegužės 21 d.

2015 04 21

Pranešimas fondų „SEB Strategy Ballanced” ir „SEB Strategy Opportunity” investuotojams

Informuojame, kad SEB grupės fondų valdymo įmonė Liuksemburge „SEB Asset Management S.A.“ rado ir ištaisė klaidą fondų „SEB Strategy Ballanced” ir „SEB Strategy Opportunity” pagrindinės informacijos investuotojams dokumentuose lietuvių kalba – nebuvo įtrauktas kredito riziką apibūdinantis tekstas. Šis netikslumas neturėjo įtakos klientų investicijoms ir fondų vienetų vertei.

Su ištaisytais ir atnaujintais pagrindinės informacijos investuotojams dokumentais galite susipažinti tinklalapyje www.seb.lt arba bet kuriame AB SEB banko skyriuje.

2015 04 01

Sumažintas fondo „SEB Corporate Bond Fund EUR“ valdymo mokestis

SEB  grupės fondų valdymo įmonė Liuksemburge „SEB Asset Management S.A.“  nutarė sumažinti obligacijų fondo „SEB Corporate Bond Fund EUR“ valdymo mokestį , kadangi  dėl mažų palūkanų nėra galimybės gauti pageidaujamą investicijų grąžą. Fondas daugiausia investuoja į Europos investicinio reitingo bendrovių obligacijas.  Fondo valdymo mokestis mažinamas nuo 1 proc. iki 0,7 proc. ir bus taikomas nuo 2015 m. balandžio 1 d.

2013 10 07

Pranešame, kad buvo perskaičiuota ir patikslinta investicinio fondo SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 60 2013 m. spalio 3 d. vieneto kaina. Nauja investicinio fondo SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 60 vieneto kaina litais 1,3395 (buvo 1,3388), eurais 0,3879 (buvo 0,3877 ).

2012 01 23

Pranešame, kad buvo perskaičiuotos ir patikslintos investicinių fondų SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 60 ir SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 100 2012 m. sausio 20 d. vienetų kainos:

 • fondo SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 60 nauja vieneto kaina — 1,1844 LTL (buvo 1,1824 LTL) ir 0,3430 Eur (buvo 0,3424 EUR);
 • fondo SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 100 nauja vieneto kaina — 0,8765 LTL (buvo 0,8742 LTL) ir 0,2539 EUR (buvo 0,2535 EUR).

 

2017 10 23

Pranešame, kad buvo perskaičiuota ir patikslinta pensijų fondo „SEB pensija 2“, „SEB pensija 3“ ir „SEB pensija 2 plius“  2017-10-20 vieneto kainos:

 • fondo „SEB pensija 2“ nauja vieneto kaina 0,5224 EUR (buvo 0,5225 EUR).
 • fondo „SEB pensija 3“ nauja vieneto kaina 0,4188 EUR (buvo 0,4190 EUR).
 • fondo „SEB pensija 2 plius“ nauja vieneto kaina 0,5392 EUR (buvo 0,5395 EUR).

2017 04 24

Pranešame, kad buvo perskaičiuota ir patikslinta pensijų fondo „SEB pensija 1“ 2017 m. balandžio 21 d. vieneto kaina. Nauja vieneto kaina 0,3871 EUR (buvo 0,3868 EUR).

2012 01 23

Pranešame, kad buvo perskaičiuotos ir patikslintos fondų „SEB pensija 2“ ir „SEB pensija 3“ 2012-01-20 vienetų kainos:

 • fondo „SEB pensija 2“ nauja vieneto kaina – 1,3410 Lt (buvo 1,3395 Lt)
 • fondo „SEB pensija 3“ nauja vieneto kaina – 0,9440 Lt (buvo 0,9419 Lt)

2011 12 29

Pranešame, kad buvo perskaičiuotos ir patikslintos fondų „SEB pensija 1“ ir „SEB pensija 2“ 2011-12-28 vienetų kainos:

 • fondo „SEB pensija 1“ nauja vieneto kaina — 1,2135 Lt (buvo 1,2136 Lt)
 • fondo „SEB pensija 2“ nauja vieneto kaina — 1,2931 Lt (buvo 1,2932 Lt)

2011 12 29

Pranešame, kad buvo perskaičiuota ir patikslinta fondo „SEB pensija 1 plius“ 2011-12-28 kaina: nauja vieneto kaina — 1,2529 Lt (buvo 1,2530 Lt ).

2019 12 09

Pranešimas investuotojams, investuojantiems pagal „SEB Multi Asset Balance“ ir „SEB Multi Asset Defensive Plus“ investavimo kryptis

Fondų valdymo bendrovės „SEB Investment Management AB“ sprendimu 2019 m. gruodžio 5 d. uždaromas sudėtinis fondas „SEB deLuxe“ ir likviduojami  jam priklausantys subfondai „Multi Asset Defensive“, „Multi Asset Defensive Plus“ ir „Multi Asset Balance“. Fondus nuspręsta uždaryti dėl nepakankamo valdomo turto efektyviam jų valdymui. Susidarius tokioms aplinkybėms, investicinių vienetų savininkams naudingiau subfondus likviduoti. 2019 m. gruodžio 5 d. 15.30 val. pradėtas likvidavimo procesas, todėl investuotojai negali pirkti, parduoti, konvertuoti ar perleisti nė vieno iš subfondų investicinių vienetų. 2019 m. gruodžio 6 d. paskelbta galutinė subfondų grynųjų aktyvų vertė (GAV). Daugiau informacijos rasite pranešime anglų kalba.

Šis pokytis aktualus ir AB „SEB gyvybės draudimas“ klientams, investuojantiems lėšas pagal investicinio gyvybės draudimo „SEB Multi Asset Balance“ ir „SEB Multi Asset Defensive Plus“ investavimo kryptis. Klientams, norintiems pasikeisti minimas investavimo kryptis į kitas, dėl prasidėjusio subfondų likvidavimo proceso investavimo krypčių keitimas gali užtrukti ilgiau negu standartiškai, t.y. krypčių keitimas bus įgyvendintas po to, kai fondų valdymo bendrovė, pabaigusi likvidavimo procesą, išmokės lėšas už turimus investicinius vienetus.

Primename, kad AB „SEB gyvybės draudimas“ 2019 m. gruodžio 16 d. uždarys investavimo kryptis „SEB Multi Asset Balance“ ir „SEB Multi Asset Defensive Plus“, pagal kurias investuojama  į pirmiau išvardytus subfondus. Daugiau informacijos rasite šiame pranešime.

2019 11 25

Gerinama daugelio investicijų pagal investavimo kryptis kainodara

Informuojame, jog nuo 2019 m. gruodžio 16 d. geriname daugelio investicijų pagal investavimo kryptis kainodarą keisdami fondus ar jų akcijų klasę. Taip pat siekiame supaprastinti investavimo pasiūlymą, todėl kai kurių investavimo krypčių šių metų gruodžio 16 d. atsisakysime.

Skaitykite išsamiau.

2019 06 03

Dėl investicinių vienetų, investuojamų pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijų litais kryptį (2014), išpirkimo

2018 10 31 Lietuvos Respublikos Vyriausybei išpirkus Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinius popierius (ISIN kodai atitinkamai – LT0000605149), 2019 06 03 yra naikinama Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijų litais kryptis (2014), priklausanti „SEB gyvybės draudimui“. Dėl to baigiamos investuoti lėšos pagal draudimo „Investicija solidiems“ sutartis (taisyklės Nr. 019), sudarytas nuo 2014 03 24 iki 2014 05 30. Taip pat baigia galioti gyvybės draudimo sutarčių (taisyklės Nr. 003 ir taisyklės Nr. 012) dėl papildomos įmokos mokėjimo pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijų litais kryptį (2014) papildomi susitarimai, sudaryti nuo 2014 03 24 iki 2014 05 30.

Klientai, sudarę draudimo „Investicija solidiems“ sutartis, prašymą gauti išmoką gali pateikti SEB interneto banke nuo 2019 06 03, t. y. baigus galioti draudimo sutarčiai. Instrukcija, kaip pateikti prašymą SEB interneto banke (PDF). Klientai, nesinaudojantys interneto banku, turėtų atvykti į SEB banko skyrių ir užpildyti prašymą.

Klientams, sudariusiems papildomus gyvybės draudimo sutarčių pagal investicinio gyvybės draudimo taisykles Nr. 003 ir pagal taisykles Nr. 012 susitarimus, jokių veiksmų imtis nereikia. Investiciniai vienetai, kurie investuojami pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijų litais kryptį (2014), išperkami nuo 2018 06 03 per 5 (penkias) darbo dienas, o gauta lėšų suma investuojama į papildomą investicinį atidėjinį pagal „SEB gyvybės draudimo“ siūlomą mažiausios rizikos konservatyvaus investavimo kryptį – trumpalaikių obligacijų eurais kryptį. Daugiau apie šią investavimo kryptį galima sužinoti www.seb.lt.

Klientai, investavę į Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijų litais kryptį (2014), gaus didesnę, negu 7,25 proc. investicijų grąžą už visą investavimo laikotarpį. Vidutinis metinis pelningumas pagal šią kryptį yra 1,45 proc. (2019 04 08 duomenimis).

Privatiems klientams konsultacijos teikiamos telefonu +370 5 268 2800 (visą parą) arba atvykus į SEB banko skyrių.

2018 12 27

Dėl investicinių vienetų, investuojamų pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijų eurais kryptį (2013-2) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijų litais kryptį (2013-2), išpirkimo

2018 02 07 ir 2018 03 28 Lietuvos Respublikos Vyriausybei išpirkus Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinius popierius (ISIN kodai atitinkamai – XS0327304001 ir LT0000607053), 2018 06 05 yra naikinamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijų eurais kryptis (2013-2) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijų litais kryptis (2013-2), priklausančios „SEB gyvybės draudimui“. Dėl to baigiamos investuoti lėšos pagal draudimo „Investicija solidiems“ sutartis (taisyklės Nr. 019), sudarytas nuo 2013 13 18 iki 2013 05 31. Taip pat baigia galioti gyvybės draudimo sutarčių (taisyklės Nr. 003 ir taisyklės Nr. 012) dėl papildomos įmokos mokėjimo pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijų litais kryptį (2012) papildomi susitarimai, sudaryti nuo 2013 13 18 iki 2013 05 31.

Klientai, sudarę draudimo „Investicija solidiems“ sutartis, prašymą gauti išmoką gali pateikti SEB interneto banke nuo 2018 12 28, t. y. baigus galioti draudimo sutarčiai. Instrukcija, kaip pateikti prašymą SEB interneto banke (PDF)Jei interneto banku nesinaudojate, galite Jums patogiu laiku apsilankyti artimiausiame SEB banko skyriuje ir užpildyti prašymą.

Klientams, sudariusiems papildomus gyvybės draudimo sutarčių pagal investicinio gyvybės draudimo taisykles Nr. 003 ir pagal taisykles Nr. 012 susitarimus, jokių veiksmų imtis nereikia. Investiciniai vienetai, kurie investuojami pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijų eurais kryptį (2013-2) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijų litais kryptį (2013-2), išperkami nuo 2018 12 28 per 5 (penkias) darbo dienas, o gauta lėšų suma investuojama į papildomą investicinį atidėjinį pagal „SEB gyvybės draudimo“ siūlomą mažiausios rizikos konservatyvaus investavimo kryptį – trumpalaikių obligacijų eurais kryptį. Daugiau apie šią investavimo kryptį galite sužinoti www.seb.lt.

Klientai, investavę į Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijų eurais kryptį (2013-2), gaus didesnę, nei 9,6 proc. investicijų grąžą už visą investavimo laikotarpį. Vidutinis metinis pelningumas pagal šią kryptį yra 1,92 proc. (2018 12 06 duomenimis).

Klientai, investavę į Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijų litais kryptį (2013-2), gaus didesnę, nei 8,6 proc. investicijų grąžą už visą investavimo laikotarpį. Vidutinis metinis pelningumas pagal šią kryptį yra 1,72 proc. (2018 12 06 duomenimis).

Jei norėtumėte pasikonsultuoti ar turėtumėte klausimų, prašom bet kuriuo paros metu skambinti telefonu +370 5 268 2800 arba atvykti į Jums patogų SEB banko skyrių.

2018 06 04

Dėl investicinių vienetų, investuojamų pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijų eurais kryptį (2013) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijų litais kryptį (2013), išpirkimo

2018 02 07 ir 2018 03 28 Lietuvos Respublikos Vyriausybei išpirkus Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinius popierius (ISIN kodai atitinkamai – XS0327304001 ir LT0000607053), 2018 06 05 yra naikinamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijų eurais kryptis (2013) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijų litais kryptis (2013), priklausančios „SEB gyvybės draudimui“. Dėl to baigiamos investuoti lėšos pagal draudimo „Investicija solidiems“ sutartis (taisyklės Nr. 019), sudarytas nuo 2013 13 18 iki 2013 05 31. Taip pat baigia galioti gyvybės draudimo sutarčių (taisyklės Nr. 003 ir taisyklės Nr. 012) dėl papildomos įmokos mokėjimo pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijų litais kryptį (2012) papildomi susitarimai, sudaryti nuo 2013 13 18 iki 2013 05 31.

Klientai, sudarę draudimo „Investicija solidiems“ sutartis, prašymą gauti išmoką gali pateikti SEB interneto banke nuo 2018 06 04, t. y. baigus galioti draudimo sutarčiai. Instrukcija, kaip pateikti prašymą SEB interneto banke (PDF). Jei interneto banku nesinaudojate, galite Jums patogiu laiku apsilankyti artimiausiame SEB banko skyriuje ir užpildyti prašymą.

Klientams, sudariusiems papildomus gyvybės draudimo sutarčių pagal investicinio gyvybės draudimo taisykles Nr. 003 ir pagal taisykles Nr. 012 susitarimus, jokių veiksmų imtis nereikia. Investiciniai vienetai, kurie investuojami pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijų eurais kryptį (2013) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijų litais kryptį (2013), išperkami nuo 2018 06 04 per 5 (penkias) darbo dienas, o gauta lėšų suma investuojama į papildomą investicinį atidėjinį pagal „SEB gyvybės draudimo“ siūlomą mažiausios rizikos konservatyvaus investavimo kryptį – trumpalaikių obligacijų eurais kryptį. Daugiau apie šią investavimo kryptį galite sužinoti www.seb.lt.

Klientai, investavę į Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijų eurais kryptį (2013), gaus didesnę, nei 10,5 proc. investicijų grąžą už visą investavimo laikotarpį. Vidutinis metinis pelningumas pagal šią kryptį yra 2,10 proc. (2018 05 31 duomenimis).

Klientai, investavę į Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijų litais kryptį (2013), gaus didesnę, nei 12,15 proc. investicijų grąžą už visą investavimo laikotarpį. Vidutinis metinis pelningumas pagal šią kryptį yra 2,43 proc. (2018 05 31 duomenimis).

Jei norėtumėte pasikonsultuoti ar turėtumėte klausimų, prašom bet kuriuo paros metu skambinti telefonu +370 5 268 2800 arba atvykti į Jums patogų SEB banko skyrių.

2018 03 28

Dėl investicinių vienetų, investuojamų pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijų litais kryptį (2012), išpirkimo

2018 03 28 Lietuvos Respublikos Vyriausybei išpirkus Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinius popierius (ISIN kodas – LT0000607053), yra naikinama Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijų litais kryptis (2012), priklausanti „SEB gyvybės draudimui“. Dėl to baigiamos investuoti lėšos pagal draudimo „Investicija solidiems“ sutartis (taisyklės Nr. 019), sudarytas nuo 2012 10 08 iki 2012 12 21. Taip pat baigia galioti gyvybės draudimo sutarčių (taisyklės Nr. 003 ir taisyklės Nr. 012) dėl papildomos įmokos mokėjimo pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijų litais kryptį (2012) papildomi susitarimai, sudaryti nuo 2012 10 08 iki 2012 12 21.

Klientai, sudarę draudimo „Investicija solidiems“ sutartis, prašymą gauti išmoką gali pateikti SEB interneto banke nuo 2018 03 28, t. y. baigus galioti draudimo sutarčiai. Instrukcija, kaip pateikti prašymą SEB interneto banke (PDF). Jei interneto banku nesinaudojate, galite Jums patogiu laiku apsilankyti artimiausiame SEB banko skyriuje ir užpildyti prašymą.

Klientams, sudariusiems papildomus gyvybės draudimo sutarčių pagal investicinio gyvybės draudimo taisykles Nr. 003 ir pagal taisykles Nr. 012 susitarimus, jokių veiksmų imtis nereikia. Investiciniai vienetai, kurie investuojami pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijų litais kryptį (2012), išperkami nuo 2018 03 28 per 5 (penkias) darbo dienas ir gauta lėšų suma investuojama į papildomą investicinį atidėjinį pagal „SEB gyvybės draudimo“ siūlomą mažiausios rizikos konservatyvaus investavimo kryptį – trumpalaikių obligacijų eurais kryptį. Daugiau apie šią investavimo kryptį galite sužinoti www.seb.lt.

Klientai, investavę į Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijų litais kryptį (2012), gaus didesnę, nei 16 proc. investicijų grąžą už visą investavimo laikotarpį. Vidutinis metinis pelningumas pagal šią kryptį yra 3,24 proc. (2018 03 26 duomenimis).

Jei norėtumėte pasikonsultuoti ar turėtumėte klausimų, prašom bet kuriuo paros metu skambinti telefonu 1528 arba atvykti į Jums patogų SEB banko skyrių.

2018 02 07

Dėl investicinių vienetų, investuojamų pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijų eurais kryptį (2012), išpirkimo

2018 02 07 Lietuvos Respublikos Vyriausybei išpirkus Lietuvos Respublikos Vyriausybės euroobligacijas (ISIN kodas – XS0327304001), yra naikinama Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijų eurais kryptis (2012), priklausanti „SEB gyvybės draudimui“. Dėl to baigiamos investuoti lėšos pagal draudimo „Investicija solidiems“ sutartis (taisyklės Nr. 019), sudarytas nuo 2012 10 08 iki 2012 12 21. Taip pat baigia galioti gyvybės draudimo sutarčių (taisyklės Nr. 012) dėl papildomos įmokos mokėjimo pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijų eurais kryptį (2012) papildomi susitarimai, sudaryti nuo 2012 10 08 iki 2012 12 21.

Klientai, sudarę draudimo „Investicija solidiems“ sutartis, prašymą gauti išmoką gali pateikti SEB interneto banke nuo 2018 02 07, t. y. baigus galioti draudimo sutarčiai. Instrukcija, kaip pateikti prašymą SEB interneto banke (PDF). Jei interneto banku nesinaudojate, galite Jums patogiu laiku apsilankyti artimiausiame SEB banko skyriuje ir užpildyti prašymą.

Klientams, sudariusiems papildomus gyvybės draudimo sutarčių pagal investicinio gyvybės draudimo taisykles Nr. 012 susitarimus, jokių veiksmų imtis nereikia. Investiciniai vienetai, kurie investuojami pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijų eurais kryptį (2012), išperkami nuo 2018 02 07 per 5 (penkias) darbo dienas ir gauta lėšų suma investuojama į papildomą investicinį atidėjinį pagal „SEB gyvybės draudimo“ siūlomą mažiausios rizikos konservatyvaus investavimo kryptį – trumpalaikių obligacijų eurais kryptį. Daugiau apie šią investavimo kryptį galite sužinoti www.seb.lt.

Klientai, investavę į Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijų eurais kryptį (2012), gaus beveik 14 proc. investicijų grąžą už visą investavimo laikotarpį. Vidutinis metinis pelningumas pagal šią kryptį yra 2,78 proc. (2018 02 07 duomenimis).

Jei norėtumėte pasikonsultuoti ar turėtumėte klausimų, prašom bet kuriuo paros metu skambinti telefonu 1528 arba atvykti į Jums patogų SEB banko skyrių.

2017 11 20

Dėl investavimo pagal „SEB High Yield Fund“ investavimo kryptį pokyčių

Informuojame apie 2017 12 12 įsigaliosiančius investavimo pagal UAB „SEB gyvybės draudimas“ siūlomą „SEB High Yield Fund“ investavimo kryptį pokyčius. Planuojama pakeisti investavimo objekto, į kurį yra investuojama pagal šią investavimo kryptį, pavadinimą į „SEB Sustainable High Yield Fund“ (prieš tai investavimo objekto pavadinimas buvo „SEB High Yield Fund“). Atsižvelgiant į šį pakeitimą planuojama  pakeisti ir investavimo krypties pavadinimą. Nuo 2017 12 12 „SEB High Yield Fund“ investavimo kryptis vadinama  „SEB Sustainable High Yield Fund“ investavimo kryptimi. Dėl numatomo pakeitimo „SEB gyvybės draudimo“ klientams, įsigijusiems investicinių vienetų, investuojamų pagal minėtą kryptį, nereikia imtis jokių veiksmų.

Daugiau informacijos apie pakeitimus rasite čia  (pranešimo pavadinimas „Pranešimas fondo „SEB High Yield Fund“ investuotojams“).

2017 11 06

Dėl investavimo pagal trumpalaikių obligacijų JAV doleriais investavimo kryptį pokyčių

Informuojame apie 2017 11 06 įsigaliosiančius investavimo pagal UAB „SEB gyvybės draudimas“ siūlomą trumpalaikių obligacijų JAV doleriais investavimo kryptį pokyčius. Planuojama pakeisti investavimo objekto, į kurį yra investuojama pagal šią investavimo kryptį, pavadinimą į „SEB USD Currency Fund“ (prieš tai investavimo objekto pavadinimas buvo „SEB Short Bond Fund USD“). Prekybos pagal kryptį ciklas bus pratęstas viena diena. Dėl numatomo pakeitimo „SEB gyvybės draudimo“ klientams, įsigijusiems investicinių vienetų, investuojamų pagal minėtą kryptį, nereikia imtis jokių veiksmų.

Su trumpalaikių obligacijų JAV doleriais investavimo krypties aprašymu galite susipažinti čia.

Daugiau informacijos apie pakeitimus rasite čia (pranešimo pavadinimas „Pranešimas fondo „SEB Short Bond Fund USD“ investuotojams“).

2017 10 23

Dėl investavimo pagal „Strategy Defensive“ investavimo kryptį pokyčio

Informuojame apie 2017 10 23 įsigaliosiantį investavimo pagal UAB „SEB gyvybės draudimas“ siūlomą „Strategy Defensive“ investavimo kryptį pokytį. Pagal šią kryptį rekomenduojamas investavimo laikotarpis bus sutrumpintas nuo trejų iki dvejų metų. Dėl numatomo pakeitimo „SEB gyvybės draudimo“ klientams, įsigijusiems investicinių vienetų, investuojamų pagal minėtą kryptį, nereikia imtis jokių veiksmų.

Su „Strategy Defensive“ investavimo krypties aprašymu galite susipažinti čia.

Daugiau informacijos apie numatomus pokyčius rasite čia (pranešimo pavadinimas „Pranešimas sudėtinio fondo „SEB Strategy Fund“ investuotojams“).

2017 06 13

Dėl investicinių vienetų, investuojamų pagal su pasaulio investicijų mišriu fondu susietų obligacijų kryptį (3), išpirkimo

2017 06 13 pasibaigus SEB banko su mišriu akcijų ir obligacijų fondu „Carmignac Patrimoine A“ susietų obligacijų emisijai „SEB pasaulio investicijos 3“, yra naikinama su pasaulio investicijų mišriu fondu susietų obligacijų kryptis (3), priklausanti „SEB gyvybės draudimui“. Dėl to baigiamos investuoti lėšos pagal draudimo „Investicija solidiems“ sutartis (taisyklės Nr. 019), sudarytas emisijos platinimo laikotarpiu (nuo 2012 04 02 iki 2012 05 25).

Klientus, sudariusius draudimo „Investicija solidiems“ sutartis šios emisijos platinimo laikotarpiu, kviečiame pateikti prašymą SEB interneto banke gauti išmoką pasibaigus draudimo sutarčiai nuo 2017 06 13. Instrukciją, kaip pateikti prašymą SEB interneto banke – rasite čia. Jei nesinaudojate SEB interneto banku, siūlome apsilankyti artimiausiame SEB banko skyriuje ir užpildyti prašymą gauti išmoką pasibaigus draudimo sutarčiai.

Klientai, investavę į su pasaulio investicijų mišriu fondu susietų obligacijų kryptį (3), gaus beveik 9 proc. investicijų grąžą už visą investavimo laikotarpį.

Jei norėtumėte pasikonsultuoti ar turėtumėte klausimų, prašom bet kuriuo paros metu skambinti telefonu 1528 arba atvykti į Jums patogų SEB banko skyrių.

2017 05 19

Dėl subalansuoto investavimo krypties

Informuojame, kad nuo 2017 m. gegužės 22 d. ilgėja investicinių vienetų, investuojamų pagal subalansuoto investavimo kryptį, operacijų atlikimo terminas, kadangi nuo minėtos datos, norint kuo tiksliau apskaičiuoti investicinės kintamojo kapitalo bendrovės „SEB Investment Management“ (toliau – fondo valdytojo) valdomo fondo „SEB Pension 3 – SEB Pension“ (IC klasė, ISIN LU0910516136) grynųjų aktyvų vertę, keičiama paraiškų tenkinimo tvarka. Daugiau informacijos apie nurodytą pakeitimą rasite fondo valdytojo prospekte „SEB Pension 3“, su kuriuo susipažinti galėsite fondo valdytojo tinklalapyje www.sebgroup.lu.

Primename, kad, keisdamas (-a) investavimo kryptį pagal savo draudimo sutartį, SEB interneto banke matysite operacijos atlikimo terminą. Investavimo kryptį pakeisite nemokamai.

2017 01 17

Dėl investicinių vienetų, investuojamų pagal su pasaulio investicijų mišriu fondu susietų obligacijų kryptį (2), išpirkimo

2017 m. sausio 9 d. pasibaigus SEB banko su mišriu akcijų ir obligacijų fondu „Carminac Patrimoine A“ susietų obligacijų emisijai „SEB pasaulio investicijos 2“, yra naikinama su pasaulio investicijų mišriu fondu susietų obligacijų kryptis (2), priklausanti „SEB gyvybės draudimui“.

Dėl to baigiamos investuoti lėšos pagal draudimo „Investicija solidiems“ sutartis (taisyklės Nr. 019), sudarytas emisijos platinimo laikotarpiu (nuo 2011 m. kovo 14 d. iki 2011 m. gegužės 13 d.). Taip pat baigia galioti papildomi susitarimai prie gyvybės draudimo sutarčių (taisyklės Nr. 003 ir taisyklės Nr. 012), sudaryti emisijos platinimo laikotarpiu (nuo 2011 m. kovo 14 d. iki 2011 m. gegužės 13 d.) dėl papildomos įmokos mokėjimo pagal su pasaulio investicijų mišriu fondu susietų obligacijų kryptį (2).

Klientus, sudariusius draudimo „Investicija solidiems“ sutartis šios emisijos platinimo laikotarpiu, kviečiame pateikti prašymą SEB interneto banke gauti išmoką pasibaigus draudimo sutarčiai nuo 2017 m. sausio 9 d. Jei nesinaudojate SEB interneto banku, siūlome apsilankyti artimiausiame SEB banko skyriuje ir užpildyti prašymą gauti išmoką pasibaigus draudimo sutarčiai.

Klientams, sudariusiems papildomus susitarimus prie gyvybės draudimo sutarčių pagal investicinio gyvybės ir kritinių ligų draudimo taisykles Nr. 003 ir investicinio gyvybės draudimo taisykles Nr. 012, papildomų veiksmų imtis nereikia. Investiciniai vienetai, investuojami pagal su pasaulio investicijų mišriu fondu susietų obligacijų kryptį (2), buvo išperkami nuo 2017 m. sausio 9 d. per 5 (penkias) darbo dienas ir gauta lėšų suma buvo investuota į papildomą investicinį atidėjinį pagal „SEB gyvybės draudimo“ siūlomą mažiausios rizikos konservatyvaus investavimo kryptį – trumpalaikių obligacijų eurais kryptį. Daugiau apie šią investavimo kryptį galite sužinoti seb.lt.

Klientai, investavę į su pasaulio investicijų mišriu fondu susietų obligacijų kryptį (2), gaus beveik 15 proc. investicijų grąžą už visą investavimo laikotarpį.

Jei norėtumėte pasikonsultuoti ar turėtumėte klausimų, prašom bet kuriuo paros metu skambinti telefonu 1528 arba atvykti į Jums patogų SEB banko skyrių.

2016 07 27

Pranešimas apie subalansuoto investavimo, ilgalaikio investavimo, pasaulio akcijų fondų, pasaulio akcijų ir obligacijų fondų krypčių pakeitimus ir operacijų atnaujinimą

Informuojame, kad atnaujintos investavimo krypčių operacijos, susijusios su subalansuoto investavimo, ilgalaikio investavimo, pasaulio akcijų fondų, pasaulio akcijų ir obligacijų fondų kryptimis.

„SEB gyvybės draudimo“ valdyba, likvidavus fondus „SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 60“ ir „SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 100“, į kuriuos buvo investuojamos klientų lėšos pagal subalansuoto investavimo, ilgalaikio investavimo, pasaulio akcijų fondų, pasaulio akcijų ir obligacijų fondų kryptis, priėmė sprendimą investuoti į kitus fondus.

Pranešame, kad valdyba, įvertinusi SEB investavimo ekspertų fondų analizes ir atsižvelgusi į draudėjų interesus, pakeitė minėtų investavimo krypčių fondus.

Nuo 2016 m. liepos 27 d. „SEB gyvybės draudimo“ bendrovės klientų, sudariusių investicinio gyvybės draudimo sutartis ir pasirinkusių subalansuoto investavimo kryptį, investiciniai vienetai yra investuojami į fondą „SEB Pension“ (ISIN LU0910516136), pasirinkusių ilgalaikio investavimo kryptį – į fondą „SEB Global“ (ISIN LU0957651143), pasirinkusių pasaulio akcijų ir obligacijų fondų kryptį – į fondą „JPM Global Balanced“ (ISIN LU0070212591), pasirinkusių pasaulio akcijų fondų kryptį – į fondą „SEB Global“ (ISIN LU0030158231).

Atkreipiame dėmesį, kad naujų fondų investavimo strategijos atitinka programas pagal subalansuoto investavimo, ilgalaikio investavimo, pasaulio akcijų fondų, pasaulio akcijų ir obligacijų fondų kryptis.

Dėl fondų keitimo klientams nereikia imtis jokių veiksmų.

Daugiau informacijos apie fondus teikiama fondo valdytojų svetainėse:

2016 06 03

Dėl išmokos pagal investicinio gyvybės draudimo sutartį „Investicija solidiems“

2016 m. birželio 3 d. pasibaigus SEB banko su mišriu fondu Carminac Patrimoine A susietų obligacijų emisijai, yra naikinama su pasaulio investicijų mišriu fondu susietų obligacijų kryptis, priklausanti UAB „SEB gyvybės draudimas“. Dėl to baigiamos investuoti lėšos pagal šią kryptį  pagal draudimo „Investicija solidiems“ sutartis (taisyklės Nr. 019), sudarytas emisijos platinimo laikotarpiu (nuo 2011 m. kovo 14 d. iki 2011 m. gegužės 13 d.).

Klientus, sudariusius draudimo „Investicija solidiems“ sutartis šios emisijos platinimo laikotarpiu, kviečiame apsilankyti artimiausiame SEB banko skyriuje ir užpildyti prašymą gauti išmoką pasibaigus draudimo sutarčiai. Klientai gaus beveik 15 proc. investicijų grąžą už visą investavimo laikotarpį.

Jei norėtumėte pasikonsultuoti ar turėtumėte klausimų, prašom bet kuriuo paros metu skambinti telefonu 1528 arba atvykti į Jums patogų SEB banko skyrių.

2016 03 21

Pranešimas apie atsargaus investavimo krypties fondo pakeitimą

„SEB gyvybės draudimo“ valdyba, įvertinusi SEB investicijų ekspertų fondų analizes ir atsižvelgusi į draudėjų interesus, pakeitė atsargaus investavimo krypties fondą. Nuo 2016 m. kovo 15 d. bendrovės klientų, sudariusių investicinio gyvybės draudimo sutartis ir pasirinkusių atsargaus investavimo kryptį, investiciniai vienetai yra investuojami į fondą „JPM Global Strategic Bond“ (ISIN LU1193799209, klasė – C (acc), valiuta – EUR). Atkreipiame dėmesį, kad naujo fondo investavimo strategija atitinka investicijų pagal atsargaus investavimo kryptį programą.

Dėl fondo keitimo klientams nereikia imtis jokių veiksmų.

Daugiau informacijos apie fondą „JPM Global Strategic Bond“ rasite fondo valdytojo svetainėje (anglų kalba).

2016 03 03

Pranešimas apie atsargaus investavimo krypties fondo „SEB Eastern Europe Bond“ uždarymą

Informuojame, kad yra uždaromas fondas „SEB Eastern Europe Bond“ (ISIN EE3600087532) . Į šį fondą buvo investuojami klientų, sudariusių investicinio gyvybės draudimo sutartis ir pasirinkusių atsargaus investavimo kryptį, investiciniai vienetai.

Dėl fondo uždarymo klientams nereikia imtis jokių veiksmų. Artimiausiu metu bendrovė „SEB gyvybės draudimas“, atsižvelgusi į ekspertų analizių rezultatus, išrinks naują fondą, į kurį bus investuotos klientų lėšos pagal atsargaus investavimo kryptį.

Daugiau informacijos apie naują fondą pateiksime artimiausiu metu.

 

2016 07 18

Pranešimas apie fondų, į kuriuos investuojama pagal subalansuoto investavimo, ilgalaikio investavimo, pasaulio akcijų fondų, pasaulio akcijų ir obligacijų fondų kryptis, likvidavimą

2016 m. liepos 18 d. gavome pranešimą apie UAB „SEB investicijų valdymas“ valdomų dviejų fondų  –„SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 100“ (LTIF00000245)  ir „SEB aktyviai valdomas fondų portfelis 60“ (LTIF00000237) –  likvidavimą.

Į šiuos du fondus buvo investuojami klientų, su UAB „SEB gyvybės draudimas“ sudariusių investicinio gyvybės draudimo sutartis ir pasirinkusių subalansuoto investavimo, ilgalaikio investavimo, pasaulio akcijų fondų,  pasaulio akcijų ir obligacijų fondų kryptis, investiciniai vienetai.

Dėl šių fondų veiklos nutraukimo nuo šiol nėra galimybės atlikti  tiesiogiai su minėtomis kryptimis susijusių operacijų  (pavyzdžiui, keisti  investavimo krypčių),  iki tol, kol bus likviduoti šie fondai.

Informuojame Jus, kad dėl šių dviejų fondų likvidavimo Jums nereikia atlikti jokių veiksmų. Artimiausiu metu, atsižvelgę į ekspertų analizių rezultatus, atrinksime naujus fondus, į kuriuos investuosime klientų lėšas pagal subalansuoto investavimo, ilgalaikio investavimo, pasaulio akcijų fondų, pasaulio akcijų ir obligacijų fondų kryptis.

Daugiau informacijos apie minėtų  operacijų atnaujinimą ir atrinktus  naujus investicinius fondus  informuosime Jus artimiausiu metu pranešimu interneto svetainėje www.seb.lt → „SEB gyvybės draudimo“ investavimo kryptys.

2016 06 03

Dėl išmokos pagal investicinio gyvybės draudimo sutartį „Investicija solidiems“

2016 m. birželio 3 d. pasibaigus SEB banko su mišriu fondu Carminac Patrimoine A susietų obligacijų emisijai, yra naikinama su pasaulio investicijų mišriu fondu susietų obligacijų kryptis, priklausanti UAB „SEB gyvybės draudimas“. Dėl to baigiamos investuoti lėšos pagal šią kryptį  pagal draudimo „Investicija solidiems“ sutartis (taisyklės Nr. 019), sudarytas emisijos platinimo laikotarpiu (nuo 2011 m. kovo 14 d. iki 2011 m. gegužės 13 d.).

Klientus, sudariusius draudimo „Investicija solidiems“ sutartis šios emisijos platinimo laikotarpiu, kviečiame apsilankyti artimiausiame SEB banko skyriuje ir užpildyti prašymą gauti išmoką pasibaigus draudimo sutarčiai. Klientai gaus beveik 15 proc. investicijų grąžą už visą investavimo laikotarpį.

Jei norėtumėte pasikonsultuoti ar turėtumėte klausimų, prašom bet kuriuo paros metu skambinti telefonu 1528 arba atvykti į Jums patogų SEB banko skyrių.

2016 03 21

Pranešimas apie atsargaus investavimo krypties fondo pakeitimą

„SEB gyvybės draudimo“ valdyba, įvertinusi SEB investicijų ekspertų fondų analizes ir atsižvelgusi į draudėjų interesus, pakeitė atsargaus investavimo krypties fondą. Nuo 2016 m. kovo 15 d. bendrovės klientų, sudariusių investicinio gyvybės draudimo sutartis ir pasirinkusių atsargaus investavimo kryptį, investiciniai vienetai yra investuojami į fondą „JPM Global Strategic Bond“ (ISIN LU1193799209, klasė – C (acc), valiuta – EUR). Atkreipiame dėmesį, kad naujo fondo investavimo strategija atitinka investicijų pagal atsargaus investavimo kryptį programą.

Dėl fondo keitimo klientams nereikia imtis jokių veiksmų.

Daugiau informacijos apie fondą „JPM Global Strategic Bond“ rasite fondo valdytojo svetainėje (anglų kalba).

2016 03 03

Pranešimas apie atsargaus investavimo krypties fondo „SEB Eastern Europe Bond“ uždarymą

Informuojame, kad yra uždaromas fondas „SEB Eastern Europe Bond“ (ISIN EE3600087532) . Į šį fondą buvo investuojami klientų, sudariusių investicinio gyvybės draudimo sutartis ir pasirinkusių atsargaus investavimo kryptį, investiciniai vienetai.

Dėl fondo uždarymo klientams nereikia imtis jokių veiksmų. Artimiausiu metu bendrovė „SEB gyvybės draudimas“, atsižvelgusi į ekspertų analizių rezultatus, išrinks naują fondą, į kurį bus investuotos klientų lėšos pagal atsargaus investavimo kryptį.

Daugiau informacijos apie naują fondą pateiksime artimiausiu metu.

 

2015 11 1​7

Pranešimas apie trumpalaikių obligacijų eurais investavimo krypties strategijos keitimą

Nuo 2015 m. lapkričio 20 d. „SEB gyvybės draudimas“ keičia trumpalaikių obligacijų eurais investavimo krypties strategiją – prailgina vidutinę obligacijų, į kurias gali būti investuojama, trukmę iki dvejų metų. Be to, esant ypatingai makroekonominei padėčiai ir neigiamoms palūkanų normoms ilgą laiką, numatyta, kad laikinai gali būti investuojama ir į trejų metų trukmės obligacijas.

Strategija pakeista atsižvelgiant į tai, kad palūkanų normos šiuo metu yra ypač žemos, todėl trumpalaikių investavimo priemonių palūkanos dažnai būna neigiamos. Keisdamas minėtą investavimo krypties strategiją, „SEB gyvybės draudimas“ siekia įgyvendinti pagrindinį investavimo pagal kryptį tikslą – išsaugoti investicijų nominaliąją vertę, t. y. išlaikyti tą patį pinigų kiekį. Dėl trumpalaikių obligacijų eurais investavimo krypties strategijos pokyčių investavimo krypties rizika kinta nedaug, išlieka maža.

 

2015 11 12

Dėl ribojimo investuoti pagal Japonijos akcijų investavimo kryptį atšaukimo

Nuo 2015 m. lapkričio 13 d. atšaukiamas ribojimas įsigyti Japonijos akcijų investavimo krypties vienetų. Klientai, sudarę investicinio gyvybės draudimo sutartis pagal VIP investicinio gyvybės draudimo taisykles Nr. 016, gali įprasta tvarka teikti paraiškas įsigyti Japonijos akcijų investavimo krypties vienetų, juos išpirkti ar keisti.

Nuo 2015 m. lapkričio 13 d. lėšos pagal  Japonijos akcijų investavimo kryptį bus investuojamos į Japonijos akcijų fondą (Japan Stock Fund), ISIN LU0289132655, akcijų klasė B – EUR, kuris priklauso fondo „Julius Baer“ sudėtiniam fondui „Julius Baer Multistock“.

 

2015 10 15

Pranešimas dėl „Japonijos akcijų investavimo krypčiai“ priklausančių investicinių vienetų įsigijimo apribojimo

Informuojame, kad nuo 2015 m. spalio 12 d. yra apribotas „Japonijos akcijų investavimo krypčiai“ priklausančių investicinių vienetų įsigijimas.

Kitų investavimo krypčių investicinius vienetus turintys klientai šiuo metu negali įsigyti ar pakeisti turimų investicinių vienetų į „Japonijos akcijų investavimo kryptį“.

Klientai, sudarę investicinio gyvybės draudimo sutartis pagal „VIP investicinio gyvybės draudimo taisykles Nr. 016“ ir įsigiję investicinių vienetų, priklausančių „Japonijos akcijų investavimo krypčiai“, gali teikti paraiškas ir įprasta tvarka išpirkti ir keisti investavimo krypties vienetus.

Daugiau informacijos pateiksime artimiausiu metu.

 

2015 01 07

Dėl besivystančių šalių akcijų krypties

Informuojame, kad nuo 2015 m. sausio 8 d. ilgėja investicinių vienetų, investuojamų pagal besivystančių šalių akcijų kryptį, operacijų atlikimo terminas, kadangi nuo minėtos datos, norint  kuo tiksliau apskaičiuoti investicinės kintamojo kapitalo  bendrovės „SEB SICAV 1“ valdomo fondo „SEB SICAV 1 – SEB Emerging Markets Fund“ (C klasė, ISIN LU0037256269) grynųjų aktyvų vertę, keičiama paraiškų tenkinimo tvarka. Daugiau informacijos apie pokyčius.

Primename, kad keisdamas (-a) investavimo kryptį pagal savo draudimo sutartį, SEB interneto banke matysite operacijos atlikimo terminą, o investavimo kryptį pakeisite nemokamai.

Kontaktai

 • „Skype“
 • Rašykite mums
 • Lizingo departamento kontaktai
S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.