Keisti kalbą:

Pranešimas apie draudžiamąjį įvykį

Paragraphs
Kas įvyko?
Kokia yra mirties priežastis?
Kas nutiko ir kokiomis aplinkybėmis?
Kokia trauma įvyko?
Kas nutiko ir kokiomis aplinkybėmis?
Kuri kūno vieta buvo sužeista?

Informacija apie pranešėją ir draudimo sutartį

Pranešimą apie įvykį pateikia
Pranešimą apie įvykį pateikia
Įrašykite, jeigu žinote
Jei draudimo sutartį sudarė darbdavys

 Medicininė informacija 

Gydytojas, kuris geriausiai žino apie apdraustojo sveikatos būklę, susijusią su įvykiu. 

Ar dėl įvykio ilgiau negu vieną dieną gydėtės ligoninėje?

Informacija, būtina norint gauti draudimo išmoką

Naudos gavėjas

1.Sutinku, kad šis SEB interneto banke pateiktas prašymas turės tokią pat teisinę galią, kaip ir rašytinis dokumentas. 

2.Suprantu, kad mano asmens duomenis tvarkys SEB Life and Pension Baltic SE, veikianti per SEB Life and Pension Baltic SE Lietuvos filialą. Patvirtinu, kad asmens duomenų pateikimo metu man buvo sudaryta galimybė susipažinti su SEB asmens duomenų tvarkymo politika, su kuria bet kuriuo metu galiu susipažinti www.seb.lt.

3.Sutinku, kad SEB Life and Pension Baltic SE Lietuvos filialas:

  • tvarkytų ir teiktų perdraudikams mano asmens duomenis, susijusius su sveikata, vykdydama draudimo sutartį (vertindama draudimo riziką ir atlikdama draudžiamųjų įvykių tyrimą);
  • gautų mano asmens duomenis ir duomenis, susijusius su sveikata (įskaitant iki ir po draudimo sutarties sudarymo datos atliktus medicininius tyrimus ir kitus medicininius duomenis), iš Valstybinės ligonių kasos, Valstybinio socialinio draudimo fondo, VĮ Registrų centro tvarkomo Gyventojų registro, sveikatos priežiūros įstaigų;
  • gautų duomenis apie suteiktas gyvybės draudimo paslaugas iš kitų gyvybės draudimo įmonių;
  • gautų su draudžiamųjų įvykių tyrimu susijusius duomenis iš teisėsaugos institucijų.

Suprantu, kad be šio mano sutikimo gali būti neįmanoma vykdyti draudimo sutarties.

4.Suprantu, kad pateikiama informacija būtina tik SEB Life and Pension Baltic SE Lietuvos filialui tiriant draudžiamąjį įvykį ir kad norėdamas (-a) apie apdraustojo mirtį pranešti AB SEB bankui ar UAB „SEB investicijų valdymas“ turiu kreiptis į artimiausią AB SEB banko skyrių.

5.Patvirtinu, kad pateikti duomenys yra teisingi ir tikslūs.

Jei apdraustasis neteko darbo

 

Jei nesinaudojate SEB interneto banku, pranešimą apie draudžiamąjį įvykį turėtumėte pateikti banko skyriuje. Prašom registruotis į susitikimą, atvykti į banko skyrių, užpildyti pranešimo apie įvykį formą ir pateikti įvykį pagrindžiančius dokumentus. 

Registruotis į susitikimą

Užpildykite pranešimo apie įvykį formą interneto banke