Keisti kalbą:

Pranešimas apie draudžiamąjį įvykį

Paragraphs

Sutrumpinkite nagrinėjimo procesą kuo tiksliau užpildydami formą

Kas įvyko?

Apibūdinkite įvykį

Kas nutiko ir kokiomis aplinkybėmis? Kuri kūno vieta buvo sužeista?
Kas nutiko ir kokiomis aplinkybėmis?
Kokia yra mirties priežastis?
Kas nutiko ir kokiomis aplinkybėmis?
Pateikite gydytojo vardą, kuris geriausiai žino apie apdraustojo sveikatos būklę, susijusią su įvykiu. Taip pat gydymo įstaigos pavadinimą, kurioje buvo suteikta pirmoji pagalba.
Pateikite gydytojo vardą, kuris geriausiai žino apie apdraustojo sveikatos būklę, susijusią su įvykiu. Taip pat gydymo įstaigos pavadinimą, kurioje buvo suteikta pirmoji pagalba.
Ar dėl įvykio ilgiau negu vieną dieną gydėtės ligoninėje?

Informacija apie apdraustąjį

Informacija apie pranešėją 

Pranešimą apie įvykį pateikia:

Informacija, būtina norint gauti draudimo išmoką

Naudos gavėjas:
Naudos gavėjas:

 

1.Sutinku, kad internetu pateiktas prašymas turės tokią pat teisinę galią, kaip ir rašytinis dokumentas.

2.Sutinku, kad mano asmens ir sveikatos duomenys būtų perduoti draudikui - SEB Life and Pension Baltic SE Lietuvos filialui, kuris yra šių duomenų valdytojas.

3. Suprantu, kad mano duomenys naudojami siekiant:

  • sužinoti daugiau informacijos apie žalos pretenziją iš valstybės institucijų ir kitų sveikatos priežiūros įstaigų,
  • gauti duomenis apie kitas galiojančias gyvybės draudimo sutartis su kitais draudikais,
  • gauti su draudžiamuoju įvykiu susijusius duomenis iš teisėsaugos institucijų,
  • vykdyti draudiko įsipareigojimus su savo perdraudiku, 
  • vykdyti Draudimo įstatyme numatytus draudiko įsipareigojimus.

4. Turiu prieigą prie informacijos apie asmens duomenų tvarkymą ir savo teises, esančią SEB privatumo politikoje, kuri prieinama adresu seb.lt

5. Patvirtinu, kad pateikti duomenys yra teisingi ir tikslūs.

Jei apdraustasis neteko darbo

Jei nesinaudojate SEB interneto banku, pranešimą apie draudžiamąjį įvykį turėtumėte pateikti banko skyriuje. Užsiregistruokite į susitikimą, atvykite į banko skyrių, užpildykite pranešimo apie įvykį formą ir pateikite įvykį pagrindžiančius dokumentus. 

Registruotis į susitikimą

Užpildykite pranešimo apie įvykį formą interneto banke