Keisti kalbą:
Image
Man is looking at the computer

SEB atviroji bankininkystė

Naujas ir saugus būdas tvarkyti savo finansus.

Paragraphs

Keliuose bankuose turimas sąskaitas tvarkykite vienoje vietoje.

Matykite kituose bankuose turimų savo sąskaitų likučius

Pasitikrinkite operacijas, atliktas per pastarąsias 90 dienų

Inicijuokite mokėjimus per kitus paslaugų teikėjus

Mokėjimo sąskaitų kituose bankuose susiejimas su SEB interneto banku

Galite susieti savo mokėjimo sąskaitas kituose bankuose su SEB interneto banku ir savo finansus valdyti vienoje vietoje. Naudodamiesi SEB interneto banku, galėsite matyti mokėjimo sąskaitos duomenis, tokius kaip IBAN, sąskaitos likutis ir paskutinių 180 dienų operacijų sąrašas.

Kaip susieti?

Kaip tai vyksta?

Norėdami naudotis savo mokėjimo sąskaitomis ar inicijuoti mokėjimus per trečiųjų šalių (paslaugų teikėjų) svetaines ar mobiliąsias programėles, turite toms trečiosioms šalims suteikti prieigos teises.

 

Sutikimo suteikimas

Norėdami suteikti prieigas prie savo sąskaitos trečiosioms šalims, turite duoti sutikimą SEB interneto banke ar trečiosios šalies programėlėje. Suteiktos prieigos prie mokėjimo sąskaitos informacijos teisė galios iki 180 dienų.
Šiuo laikotarpiu galėsite matyti sąskaitos numerį (IBAN), pavadinimą, likučius ir operacijų sąrašą be jokio papildomo patvirtinimo.

Mokėjimas per trečiąją šalį (paslaugos teikėją)

Norėdami iš savo mokėjimo sąskaitos inicijuoti mokėjimą per trečiąją šalį, turėsite jį patvirtinti paslaugų teikėjo svetainėje arba SEB interneto banke.
Mokėjimų patvirtinimui gali prireikti SEB išduotos prisijungimo prie interneto banko priemonės (pvz. reikės įvesti PIN2 kodą „Smart-ID“ programėlėje savo įrenginyje). Mokėjimai tarp savo sąskaitų ir mažos vertės mokėjimai gali būti patvirtinti ir įvykdyti nenaudojant prisijungimo priemonės.

Atvirojo ryšio sąsajos (API) kūrėjams

Pradėkite naudotis SEB Baltijos šalių atvirosios bankininkystės API sąsaja jau šiandien ir praplėskite savo verslo galimybes Baltijos šalyse.

Prisijunkite prie mūsų API sąsajos ir vienu kanalu pasiekite SEB klientus Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje.

Dažniausiai užduodami klausimai

Ne. Atvirosios bankininkystės sistema pradėsite naudotis tik davę leidimą trečiajai šaliai – paslaugų teikėjui.

Bet kuri įmonė, turinti specialią visoje Europos Sąjungoje galiojančią licenciją. Paslaugų teikėjų rūšys:

  • sąskaitos informacijos paslaugų teikėjas (Account Information Service Provider, AISP)
  • mokėjimo inicijavimo paslaugų teikėjas (Payment Initiation Service Provider, PISP)

Licencijuotų trečiųjų šalių (paslaugų teikėjų) sąrašą rasite čia:

Ne. Naudojimasis atvirosios bankininkystės paslauga yra nemokamas. Bankai šią iniciatyvą įgyvendina remdamiesi Europos Sąjungos Antrąja mokėjimo paslaugų direktyva (PSD2), ir tai neturės įtakos klientams taikomiems dabartiniams banko paslaugų įkainiams. Tačiau kai kurie paslaugų teikėjai gali priimti sprendimą už savo paslaugas Jums taikyti mokestį.

Norėdami pradėti naudotis atvirosios bankininkystės paslaugomis ir turėti prieigą prie išsamios mokėjimo sąskaitų duomenų informacijos (IBAN numeris, sąskaitos pavadinimas, likučiai, operacijų sąrašas) naudojantis trečiųjų šalių (paslaugų teikėjų) programėlėmis, turėsite pasirinktai trečiajai šaliai suteikti prieigos teises prie savo mokėjimo sąskaitos duomenų ir savo pasirinkimą patvirtinti SEB interneto banke ar trečiosios šalies programėlėje.

Kai būsite autentifikuotas, Jums bus pasiūlyta patvirtinti šias prieigos teises:

Sąskaitų sąrašas. Gauti savo mokėjimo sąskaitų sąrašą – IBAN numerius ir mokėjimo sąskaitų pavadinimus.
Lėšų pakankamumo patvirtinimas. Patikrinti, ar savo mokėjimo sąskaitoje turite pakankamai lėšų.
Sutikimas. Parengti ilgalaikį sutikimą dėl prieigos prie savo mokėjimo sąskaitos duomenų. Sutikimas įsigalios tik tada, kai jį papildomai patvirtinsite.
Sąskaitų informacija. Gauti savo mokėjimo sąskaitų informaciją – IBAN numerius, sąskaitų pavadinimus, likučius ir operacijų sąrašą. Prieiga bus galima naudotis tik tada, kai papildomai patvirtinsite sutikimą.
Mokėjimų inicijavimas. Inicijuoti mokėjimą savo vardu iš savo mokėjimo sąskaitos ir gauti atitinkamą informaciją apie mokėjimo būklę.

Norėdami turėti prieigą prie išsamios mokėjimo sąskaitų duomenų informacijos (IBAN numeris, sąskaitos pavadinimas, likučiai, operacijų sąrašas) naudojantis trečiųjų šalių programomis, turėsite patvirtinti savo pasirinkimą SEB interneto banke ar trečiosios šalies programėlėje.

Sutikimą galima atšaukti trečiosios šalies programėlėje ar svetainėje.

Ne. Jums visada reikės patvirtinti mokėjimą iš savo sąskaitos.

Jei lėšos būtų paimamos iš Jūsų sąskaitos be Jūsų leidimo, susisiekite su banku kaip įmanoma greičiau, bankui gali pavykti sugrąžinti Jūsų pinigus.

Norėdami naudotis atvirąja bankininkyste, bankai ir trečiosios šalys turi laikytis griežtų Finansinių paslaugų institucijos taisyklių ir Antrosios mokėjimo paslaugų direktyvos. Europos bankininkystės institucijos (EBI) registre galite patikrinti, ar trečiosios šalies veikla yra reguliuojama.

Antroji mokėjimo paslaugų direktyva yra Europos Sąjungos direktyva, kurią administruoja Europos Komisija. Ji reglamentuoja mokėjimo paslaugas ir mokėjimo paslaugų teikėjų veiklą visoje Europos Sąjungoje ir Europos ekonominėje erdvėje (EEE). Direktyvos tikslas – padidinti konkurenciją visos Europos mastu ir kitų subjektų, ne bankų (trečiųjų šalių – paslaugų teikėjų), dalyvavimą mokėjimo paslaugų sektoriuje bei nustatyti vienodas sąlygas suderinant vartotojų apsaugos reikalavimų ir mokėjimo paslaugų teikėjų bei vartotojų teisių ir pareigų įgyvendinimą.

Pagal duomenų apsaugos taisykles, nustatytas ir minėtoje direktyvoje, ir Bendrajame duomenų apsaugos reglamente, sąskaitų savininkai gali kontroliuoti savo asmens duomenų perdavimą. Duomenys negali būti tvarkomi be aiškaus vartotojo sutikimo. Trečiosios šalys gali turėti prieigą ir tvarkyti tik tuos asmens duomenis, kurie reikalingi teikiant paslaugas, dėl kurių vartotojas davė sutikimą.