Switch to mobile version. Į viršų

Privatiems klientams

Automobilių lizingas

 
 • Pagrindines finansavimo sąlygas pasirinksite atsižvelgdami į galimybes

 • Padėsime Jums sutvarkyti automobiliui įsigyti reikalingus dokumentus

 • Paraišką galėsite pateikti internetu arba automobilių pardavimo salone

 • Pagrindines finansavimo sąlygas pasirinksite atsižvelgdami į galimybes

 • Padėsime Jums sutvarkyti automobiliui įsigyti reikalingus dokumentus

 • Paraišką galėsite pateikti internetu arba automobilių pardavimo salone

Norite pildyti paraišką?

Sužinokite, kiek galėtumėte pasiskolinti


Automobilio lizingo paslauga galite pasinaudoti pirkdami ir naują, ir naudotą automobilį. Jei parduodate savo automobilį, jo pirkėjas taip pat gali pasinaudoti automobilių lizingo paslauga.

 

Skaičiuoklės rezultatas yra tik apytikslis. SEB bankas neįsipareigoja suteikti apskaičiuotos vertės lizingą.
Bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys

Jei lizingu įsigytumėte 20000 Eur vertės automobilį ir automobilio pardavėjui sumokėtumėte 4000 Eur pradinę įmoką nuosavomis lėšomis, tai bendra vartojimo kredito suma būtų 16000 Eur, bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma būtų 17110,65 Eur. Bendra vartojimo kredito kaina (apskaičiuota įtraukus per lizingo laikotarpį mokėtinas lizingo palūkanas (868,65 Eur), administracinį mokestį (200 Eur) ir sąskaitos tvarkymo mokestį(0.7 Eur per mėnesį) būtų 1110,65 Eur, darant prielaidą, kad lizingo sutarties terminas – 5 metai, valiuta – eurai, kintamųjų palūkanų norma – 2,10 proc. (2,10 proc. marža ir 6 mėn. EURIBOR). Bendros vartojimo kredito kainos metinė norma būtų 2,75 procento, mėnesio įmoka – 281,14 Eur. Klientas taip pat privalo savo sąskaita apdrausti automobilį AB SEB bankui priimtinoje draudimo kompanijoje sutartyje nustatytomis sąlygomis (draudimo kaina neįtraukiama į bendros vartojimo kredito kainos metinę normą). Tuo atveju, jei EURIBOR bus neigiama, bus laikoma, kad ji yra lygi nuliui.

Grąžinimo terminas nuo 6 iki 84 mėn.

Pagrindiniai reikalavimai

Automobiliui Pirkėjui
Galite įsigyti M1* ar N1** kategorijos (pagal galiojančią ES klasifikaciją) transporto priemonę:
 • didžiausioji leidžiamoji automobilio masė turi būti ne didesnė kaip 3 500 kg
 • automobilis gali turėti ne daugiau kaip aštuonias sėdimas vietas keleiviams ir vieną sėdimą vietą vairuotojui

* Įsigyjamas automobilis negali būti naudojamas gauti pelnui iš nuomos, krovinių gabenimo, keleivių vežimo, mokymo vairuoti ir panašios veiklos.

** Įsigyjamas automobilis yra skirtas naudoti siekiant gauti pelno iš nuomos, krovinių gabenimo, keleivių vežimo, mokymo vairuoti ir panašios veiklos.

Lizingo būdu automobilį gali įsigyti bet kuris Lietuvos Respublikos pilietis arba asmuo, turintis leidimą gyventi Lietuvoje visą lizingo sutarties laikotarpį, jeigu:
 • jis ne jaunesnis kaip 18 metų
 • gauna nuolatines pajamas
 • bendra mėnesio įmokų, jo mokamų įvairioms kredito įstaigoms, suma neviršija 40 proc. per mėnesį gaunamų pajamų (vadovaujamasi Lietuvos banko Atsakingojo skolinimosi nuostatais)

Finansavimo būdai

Pasirinktą automobilį galite įsigyti sudarydami lizingo (išperkamosios nuomos) sutartį. Pagal šią sutartį gali būti mokama dvejopai:

 • mokėjimas gali būti išskaidomas lygiomis dalimis ir išdėstomas per visą lizingo laikotarpį
 • didesnės nustatytos automobilio kainos dalies (likutinės vertės) mokėjimas gali būti atidedamas — ši dalis sumokama su paskutine lizingo įmoka, o visą laikotarpį mokamos mažos eilinės įmokos ir palūkanos, skaičiuojamos nuo nesumokėtos automobilio kainos dalies

Pavyzdys

Pagrindinės sutarties sąlygos Finansinis lizingas Finansinis lizingas, kai atidedamas likutinės vertės mokėjimas
Automobilio kaina su PVM 15 000 Eur 15 000 Eur
Pradinė įmoka (20 proc.) 3000 Eur 3000 Eur
Likutinė automobilio vertė 0 proc. 20 proc.*
Metų palūkanos 3,5 + 6 mėn. EURIBOR 3,5 + 6 mėn. EURIBOR
Administracinis mokestis 200 Eur 200 Eur
Lizingo sutarties laikotarpis 5 metai 5 metai
Mėnesio įmoka 218,30 Eur 172,48 Eur*

* Likutinė vertė yra mokama kartu su paskutine lizingo įmoka. Gali būti pratęsta lizingo sutartis.

Čia pateiktas tik pavyzdys. AB SEB bankas neįsipareigoja finansuoti šiomis sąlygomis.

Įprastos lizingo sutarties sąlygos

Jei įsigyjamas naujas automobilis Jei įsigyjamas naudotas automobilis*
Lizingo laikotarpis iki 7 metų. Lizingo laikotarpio pabaigoje automobilis negali būti senesnis kaip 13 metų.
Mažiausia turto kaina – nuo 8 000 Eur
Pradinė įmoka nuo 10 proc. automobilio kainos.
Vienkrtinį administracinį mokestį bei palūkanas nustatome įvertinę Jūsų mokumą.
Lizingo būdu įsigyjamą automobilį privalote apdrausti transporto priemonių (kasko) draudimu AB SEB bankui priimtinoje draudimo bendrovėje. Pasirinkite lizingo ir draudimo paslaugą, ir automobilio draudimu pasirūpinsime mes ir draudimo bendrovė. Taip sutaupysite pinigų ir laiko.

* Finansuojame SEB partnerių parduodamus automobilius. Naudotas automobilis turi būti techniškai tvarkingas ir atitikti natūralaus turto nusidėvėjimo reikalavimus.

Bendros lizingo kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys

Jei lizingu įsigytumėte 20000 Eur vertės automobilį ir automobilio pardavėjui sumokėtumėte 4000 Eur pradinę įmoką nuosavomis lėšomis, tai bendra vartojimo kredito suma būtų 16000 Eur, bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma būtų 17110,65 Eur. Bendra vartojimo kredito kaina (apskaičiuota įtraukus per lizingo laikotarpį mokėtinas lizingo palūkanas (868,65 Eur), administracinį mokestį (200 Eur) ir sąskaitos tvarkymo mokestį(0.7 Eur per mėnesį) būtų 1110,65 Eur, darant prielaidą, kad lizingo sutarties terminas – 5 metai, valiuta – eurai, kintamųjų palūkanų norma – 2,10 proc. (2,10 proc. marža ir 6 mėn. EURIBOR). Bendros vartojimo kredito kainos metinė norma būtų 2,75 procento, mėnesio įmoka – 281,14 Eur. Klientas taip pat privalo savo sąskaita apdrausti automobilį AB SEB bankui priimtinoje draudimo kompanijoje sutartyje nustatytomis sąlygomis (draudimo kaina neįtraukiama į bendros vartojimo kredito kainos metinę normą). Tuo atveju, jei EURIBOR bus neigiama, bus laikoma, kad ji yra lygi nuliui.

Išsamesnės informacijos apie lizingą ir su juo susijusias paslaugas, taikomas sąlygas ar įkainius teiraukitės paskambinę telefonu +370 5 268 2800 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.


Rekomenduojame prieš sudarant bet kokią finansinių paslaugų sutartį atidžiai išnagrinėti paslaugų teikimo sąlygas ir, jei reikia, pasikonsultuoti su banko darbuotojais.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad bendra mėnesio įmokų, Jūsų mokamų įvairioms kredito įstaigoms, suma neturėtų viršyti 40 proc. per mėnesį Jūsų gaunamų pajamų. Netinkamai vykdydami prisiimtus finansinius įsipareigojimus, didinate finansavimo paslaugų, kuriomis naudojatės, išlaidas ir galite padaryti neigiamą įtaką savo kredito istorijai. Jei Jūsų finansavimo sutartis nutraukiama dėl to, kad esate pažeidę jos sąlygas, galite prarasti ne tik jau sumokėtas įmokas, bet ir teisę į lizingo būdu arba kredito lėšomis įsigyjamą turtą.

Lizingo sutarties administravimo ir sąlygų keitimo mokesčiai
Administracinis mokestis pildant paraišką internetu – nuo 1 proc. turto vertės, bet ne mažiau kaip 200 Eur
pildant paraišką banko skyriuje – nuo 1 proc. turto vertės, bet ne mažiau kaip 250 Eur
Papildomas mokestis už sutarčių (lizingo, pirkimo-pardavimo, atpirkimo ir pan.) parengimą anglų kalba 150 Eur
Skolos perkėlimo sutarties / lizingo sutarties termino keitimo mokestis 1 proc.  neišmokėtos turto vertės, bet ne mažiau kaip 200 Eur
Sutarties arba mokėjimo grafiko keitimo mokestis kliento iniciatyva (išskyrus termino keitimą) arba sutarties galiojimo atnaujinimas 100 Eur
Įmokų mokėjimo dienos pakeitimas 30 Eur
Sutarties nutraukimo ir turto pardavimo mokesčiai
Už anksčiau nutraukiamą sutartį 100 Eur
Turto pardavimas trečiajai šaliai Lietuvoje 1,5 proc. likutinės vertės,
bet ne mažiau kaip 300 Eur
Turto pardavimas trečiajai šaliai ne Lietuvoje arba turto pardavimas visiško sugadinimo atveju 1,5 proc. likutinės vertės,
bet ne mažiau kaip 500 Eur
Pažymų išdavimo ir kt. mokesčiai
Papildomų dokumentų (subnuomos, nuomos, panaudos ir kt. sutikimų, raštų, įgaliojimų, pažymų, pažymėjimų, dokumentų kopijų, metų apyvartų ataskaitų ir pan.) parengimas arba pakartotinis anksčiau parengtų dokumentų išdavimas kliento prašymu 20 Eur
PVM sąskaitų faktūrų siuntimas paštu 3 Eur
Administracinių nuobaudų dokumentų ar kitų kliento vardu gautų dokumentų administravimas 10 Eur už kiekvieną gautą dokumentą
 • Tarptautinio pinigų pervedimo mokesčiai, jei už kliento turtą mokama į užsienį, užsienio valiuta į kitą banką Lietuvoje, pagal skubų mokėjimo nurodymą
 • Nekilnojamojo turto mokestis
 • Garantijos mokesčiai
 • Hipotekos mokesčiai (taip pat įkeičiant automobilį)
 • Greitojo pašto (pvz., „DHL Lietuva“)

kompensuoja klientas

 

Išsamesnės informacijos apie lizingą ir su juo susijusias paslaugas, taikomas sąlygas ar įkainius teiraukitės paskambinę telefonu +370 5 268 2800 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.


Rekomenduojame prieš sudarant bet kokią finansinių paslaugų sutartį atidžiai išnagrinėti paslaugų teikimo sąlygas ir, jei reikia, pasikonsultuoti su banko darbuotojais.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad bendra mėnesio įmokų, Jūsų mokamų įvairioms kredito įstaigoms, suma neturėtų viršyti 40 proc. per mėnesį Jūsų gaunamų pajamų. Netinkamai vykdydami prisiimtus finansinius įsipareigojimus, didinate finansavimo paslaugų, kuriomis naudojatės, išlaidas ir galite padaryti neigiamą įtaką savo kredito istorijai. Jei Jūsų finansavimo sutartis nutraukiama dėl to, kad esate pažeidę jos sąlygas, galite prarasti ne tik jau sumokėtas įmokas, bet ir teisę į lizingo būdu arba kredito lėšomis įsigyjamą turtą.

 
Jei lizingu įsigytumėte 20000 Eur vertės automobilį ir automobilio pardavėjui sumokėtumėte 4000 Eur pradinę įmoką nuosavomis lėšomis, tai bendra vartojimo kredito suma būtų 16000 Eur, bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma būtų 17110,65 Eur. Bendra vartojimo kredito kaina (apskaičiuota įtraukus per lizingo laikotarpį mokėtinas lizingo palūkanas (868,65 Eur), administracinį mokestį (200 Eur) ir sąskaitos tvarkymo mokestį(0.7 Eur per mėnesį) būtų 1110,65 Eur, darant prielaidą, kad lizingo sutarties terminas – 5 metai, valiuta – eurai, kintamųjų palūkanų norma – 2,10 proc. (2,10 proc. marža ir 6 mėn. EURIBOR). Bendros vartojimo kredito kainos metinė norma būtų 2,75 procento, mėnesio įmoka – 281,14 Eur. Klientas taip pat privalo savo sąskaita apdrausti automobilį AB SEB bankui priimtinoje draudimo kompanijoje sutartyje nustatytomis sąlygomis (draudimo kaina neįtraukiama į bendros vartojimo kredito kainos metinę normą). Tuo atveju, jei EURIBOR bus neigiama, bus laikoma, kad ji yra lygi nuliui.

Lizingo būdu įsigyjamą automobilį privalote apdrausti transporto priemonių (kasko) draudimu SEB bankui priimtinoje draudimo bendrovėje.

Turto draudimo reikalavimai

 • Draudimo suma negali būti mažesnė už transporto priemonės rinkos vertę.
 • Išskaita (nuostolio dalis, kurios neatlygina draudimo bendrovė) vagystės atveju yra ne daugiau nei 20 proc. nuostolio, besąlyginė išskaita – ne daugiau kaip 868,86 Eur.
 • Naudos gavėjas yra AB SEB bankas.
 • Standartinės transporto priemonių (kasko) draudimo sutarties sąlygos.

Siūlome pasirinkti lizingo ir draudimo paslaugą — sutaupysite pinigų ir laiko, nes draudimu už Jus pasirūpinsime mes ir draudimo bendrovė.

Išsamesnės informacijos apie lizingą ir su juo susijusias paslaugas, taikomas sąlygas ar įkainius teiraukitės paskambinę telefonu +370 5 268 2800 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.

 

Draudimo brokerių įmonė UADDB „AON Baltic“ gali pakonsultuoti draudimo klausimais ir parinkti tinkamas draudimo sąlygas kurioje nors iš Lietuvos draudimo įmonių, taip pat sutvarkyti draudžiamojo įvykio dokumentus. Draudimo brokerių įmonė UADDB „AON Baltic“ taip pat turi teisę gauti iš klientų informaciją apie AB SEB bankui priklausančio turto draudimą.

Ir kontaktus:

UADDB „AON Baltic“ kontaktai  
El. paštas aon@seb.lt

 

Jūs privalote pasirūpinti, kad visą lizingo laikotarpį įsigyjamas automobilis ar kitas turtas būtų techniškai tvarkingas, tokios pat komplektacijos (su visomis patobulintomis detalėmis), kokios jis buvo sutarties pasirašymo dieną, ir natūralaus turto nusidėvėjimo reikalavimus atitinkančios būklės.

Kas nėra turto natūralaus nusidėvėjimo pasekmės?

 • Pažeista kėbulo geometrija, sulaužytos, deformuotos ar kitaip mechaniniu arba terminiu būdu pažeistos detalės
 • Neveikiantys prietaisai ir mechanizmai
 • Kėbulo įlenkimas, dažų sluoksnio skilimas ir gilus įbrėžimas (jei iki grunto pažeistas dažų sluoksnis)
 • Dažų sluoksnio nusidėvėjimas dėl netinkamo automobilio plovimo ir (arba) valymo
 • Dėl nekokybiškai atlikto remonto atsiradę defektai
 • Kėbulo stiklo skilimas
 • Kėbulo stiklo subraižymas, atsiradęs dėl netvarkingo naudojimo ir (arba) valymo
 • Transporto priemonės salono gedimai, pavyzdžiui: pradegintos ar suteptos sėdynės, sulaužytos plastmasinės priekinio prietaisų skydelio dalys ar vidinis bagažinės dangtis, langų atvėrimo rankenėlės ir pan.

Išsamesnės informacijos apie lizingą ir su juo susijusias paslaugas, taikomas sąlygas ar įkainius teiraukitės paskambinę telefonu +370 5 268 2800 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.


Rekomenduojame prieš sudarant bet kokią finansinių paslaugų sutartį atidžiai išnagrinėti paslaugų teikimo sąlygas ir, jei reikia, pasikonsultuoti su banko darbuotojais.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad bendra mėnesio įmokų, Jūsų mokamų įvairioms kredito įstaigoms, suma neturėtų viršyti 40 proc. per mėnesį Jūsų gaunamų pajamų. Netinkamai vykdydami prisiimtus finansinius įsipareigojimus, didinate finansavimo paslaugų, kuriomis naudojatės, išlaidas ir galite padaryti neigiamą įtaką savo kredito istorijai. Jei Jūsų finansavimo sutartis nutraukiama dėl to, kad esate pažeidę jos sąlygas, galite prarasti ne tik jau sumokėtas įmokas, bet ir teisę į lizingo būdu arba kredito lėšomis įsigyjamą turtą.

Išsirinkę automobilį, pateikite lizingo paraišką

Lizingo paraišką galite pateikti:

 • prisijungę prie interneto banko
 • atvykę į bet kurį SEB banko skyrių, www.seb.lt
 • automobilio pardavimo vietoje (darbo dienomis iškart pateikiamas finansavimo pasiūlymas ir galima sudaryti lizingo sutartį)

Perkant lizingu reikalingų dokumentų sąrašas

 • Automobilio pardavėjo parengtas ir pasirašytas komercinis pasiūlymas
 • Jūsų užpildyta lizingo paraiška
 • Asmens tapatybės dokumentas (LR piliečio pasas arba asmens tapatybės kortelė)
 • Pažyma apie pajamas (jei bus paprašyta)

Išsamesnės informacijos apie lizingą ir su juo susijusias paslaugas, taikomas sąlygas ar įkainius teiraukitės paskambinę telefonu +370 5 268 2800 arba atvykę į pageidaujamą SEB banko skyrių.


Rekomenduojame prieš sudarant bet kokią finansinių paslaugų sutartį atidžiai išnagrinėti paslaugų teikimo sąlygas ir, jei reikia, pasikonsultuoti su banko darbuotojais.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad bendra mėnesio įmokų, Jūsų mokamų įvairioms kredito įstaigoms, suma neturėtų viršyti 40 proc. per mėnesį Jūsų gaunamų pajamų. Netinkamai vykdydami prisiimtus finansinius įsipareigojimus, didinate finansavimo paslaugų, kuriomis naudojatės, išlaidas ir galite padaryti neigiamą įtaką savo kredito istorijai. Jei Jūsų finansavimo sutartis nutraukiama dėl to, kad esate pažeidę jos sąlygas, galite prarasti ne tik jau sumokėtas įmokas, bet ir teisę į lizingo būdu arba kredito lėšomis įsigyjamą turtą.

Vartojimo kreditas

Automobilių lizingas verslo klientams

Žaliasis lizingas

Ekologiški automobiliai –
moder​nus Jūsų gyvenimo stilius

 • sutaupysite pinigų mokėdami
  už degalus
 • 1,45 proc. metų palūkanų marža
  ir 6 mėn. EURIBOR

Daugiau apie žaliąjį lizingą

Kontaktai

 • „Skype“
 • Rašykite mums
 • Lizingo departamento kontaktai
S|E|B

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.