Keisti kalbą:
Image

Pasirūpinkite būsto kreditu
kartu su patikimu partneriu šalia

Paragraphs

Individuali

palūkanų norma

Iki

30 metų

grąžinimo terminas

Nuo

15 %

pradinė įmoka

Pasirinkę SEB naudositės įvairiais privalumais

Paraiškos pildymas ir sutarties pasirašymas nuotoliniu būdu

 

 

Išvien su gamta – pasinaudokite žaliuoju būsto kreditu

Mūsų namai turi reikšmingą poveikį aplinkai. Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiams didelę įtaką daro šilumos ir elektros energijos kiekiai, kuriuos sunaudojame namuose. Dėl to siekiame skatinti energetiškai efektyvių namų statybą ir įsigijimą.

 • Mažesni komunaliniai mokesčiai
 • Draugiški gamtai
 • Geresnė gyvenimo kokybė
 • Išlaiko vertę ilgalaikėje perspektyvoje

Būsto paskolos skaičiuoklė – pasitikrinkite, kokio dydžio paskolą galite gauti

Tipinis bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys

Jei suteikiamas 100 000 Eur kreditas įkeičiant nekilnojamąjį turtą 25 metams ir sumokama 300 įmokų anuiteto metodu, tai bendra šio kredito gavėjo mokama suma būtų 184 532,95 Eur, mėnesio įmoka – 606,74 Eur. Bendros kredito kainos metinė norma – 5,68 procento. Bendros kredito kainos metinė norma apskaičiuota įtraukiant per visą kredito laikotarpį sumokėtas tokias įmokas:

 • 5,3 proc. metines kintamąsias palūkanas
 • 400 Eur sutarties mokestį
 • 8,6 Eur hipotekos (įkeitimo) įregistravimo mokestį
 • 1 Eur / mėn. minimalius pagrindinių banko paslaugų mokesčius
 • 70 Eur būsto draudimo metines įmokas

Turto vertinimo išlaidos ir komisinis atlyginimas už kredito tarpininko teikiamas paslaugas neįtraukti.

Bendros kredito kainos metinė norma ir bendra kredito gavėjo mokama suma apskaičiuojama laikant, kad kreditas yra išmokėtas sutarties pasirašymo dieną ir visą kredito laikotarpį sutarties sąlygos, palūkanos ir mokesčiai nekeičiami, o sutarties sąlygos vykdomos laiku. Nevykdydami ar netinkamai vykdydami kredito sutarties sąlygas, rizikuojate prarasti nuosavybės teisę į įkeistą nekilnojamąjį turtą. Įkeičiamas nekilnojamasis turtas turi būti apdraustas banko naudai visą paskolos laikotarpį. Kredito grąžinimas yra užtikrinamas įkeičiant Jums priklausantį ar įsigyjamą nekilnojamąjį turtą, esantį Lietuvoje. 

Iki naujų namų vos 12 žingsnių

Pildyti paraišką

 1. Būsto paskolos skaičiuoklė
  Įvertinkite savo galimybes gauti būsto kreditą ir sužinokite, kokią preliminarią būsto paskolą galite gauti.
 2. Konsultacija
  Užsiregistruokite į konsultaciją dėl būsto paskolos.
 3. Turto vertinimas
  Užsisakykite turto rinkos vertinimą. Vertinimo ataskaitoje bus nurodyta rinkos vertė ir kita svarbi informacija apie turtą.
 4. Paraiška paskolai gauti
  Jei jau išsirinkote būstą, užpildykite būsto paskolos paraišką ir nurodykite savo asmens duomenis.


Sužinoti daugiau

Ką siūlo SEB

 

Pildyti paraišką

 • Palūkanų norma nustatoma individualiai
 • Pirma įmoka – nuo 15 %
 • Grąžinimo terminas – iki 30 metų
 • Galimybė atidėti grąžinamo kredito įmokas
 • Galimybė atlikti dalinį ar pilną grąžinimą, pakeisti mokėjimo datą ar sąskaitą, iš kurios atliekami mokėjimai
 • Konsultacijos dėl paskolų perkant ar statant būstą
 • Specialūs pasiūlymai apsiperkant pas mūsų partnerius

Norite pasitarti? Jums padės mūsų ekspertai

 • Vaizdo konsultaciją galite gauti internetu
 • Konsultacijos metu aptarsime Jūsų poreikius ir tai, kokį būstą norite įsigyti
 • Jei nekilnojamojo turto dar neišsirinkote, padėsime geriau suprasti Jūsų poreikius
 • Aptarsime asmenines ir Jūsų šeimos galimybes (pajamas ir įsipareigojimus) bei padėsime rasti sprendimus, kaip būtų galima įsigyti nuosavą būstą
 • Reikalingi dokumentai: asmens dokumentai (asmens tapatybės kortelė arba pasas), informacija apie pasirinktą turtą (kaina, plotas, rajonas, jei turite, norimo įsigyti turto vertinimo ataskaita)

Daugiau apie būsto paskolą

Paslauga / Operacija Įkainis
Metų palūkanos pagal susitarimą
Sutarties mokestis:
 • suteikiant kreditą
 • didinant kredito sumą

0,4 proc. kredito sumos, bet ne mažiau kaip 200 Eur 
Mokestis netaikomas suteikiant ir didinant žaliąjį būsto kreditą

Įsipareigojimo mokestis 0,4 proc. nepanaudotos kredito sumos
Mokestis už sutikimą pakartotinai įkeisti turtą kitam kreditoriui 150 Eur
Kredito sutarties sąlygų keitimas, jei: Kredito palūkanos kintamosios: Kredito palūkanos fiksuotosios:
 • fiksuota palūkanų norma keičiama į kintamą palūkanų normą ir atvirkščiai
 • keičiamas kintamos palūkanų dalies keitimo laikotarpis
 • keičiama kredito valiuta
0,4 proc. kredito likučio, bet ne mažiau kaip 200 Eur laikotarpis metais iki fiksuotųjų palūkanų galiojimo laikotarpio pabaigos -
proc. kredito likučio, bet ne mažiau kaip 200 Eur
iki 5 m. (imtinai) - 1,5
6-10 m. (imtinai) - 3
 • keičiant kintamos palūkanų normos maržą ar fiksuotą palūkanų normą
0,4 proc. kredito likučio, bet ne mažiau kaip 200 Eur
Įmokų dienos keitimas Nemokamai
Įmokų nurašymo sąskaitos keitimas Nemokamai
Kredito sutarties sąlygų keitimas visais kitais atvejais 200 Eur
Kredito atidėjimas netaikomas
Įkeitimo (hipotekos) išregistravimas per VĮ Registrų centro sistemą Nemokamai (taikomas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas VĮ Registrų centro įkainis)
Išankstinis kredito grąžinimas Įkainis

Kintamosioms palūkanoms, kurios kinta visu kredito laikotarpiu

netaikomas
Kintamosioms palūkanoms, kurios nustatomos pradiniam laikotarpiui, o jam pasibaigus kinta tolesniu kredito laikotarpiu pradiniu laikotarpiu – teisės aktuose nustatytas mokestis (Kompensacijos apskaičiavimo taisyklės), bet ne daugiau kaip 3 proc. grąžinamo kredito ar jo dalies sumos

pradiniam laikotarpiui pasibaigus – netaikomas

Fiksuotosioms palūkanoms teisės aktuose nustatytas mokestis (Kompensacijos apskaičiavimo taisyklės), bet ne daugiau kaip 3 proc. grąžinamo kredito ar jo dalies sumos
Kitos paslaugos Įkainis
Su kreditavimo sutartimi susiję dokumentai – pažymos, raštai, sutikimai, leidimai, patvirtinimai 30 Eur
Mokestis už neapdrausto įkeisto turto administravimą (taikoma, kai įkeistas gyvenamosios paskirties nekilnojamasis turtas) 20 Eur per mėnesį
Mokestis taikomas kiekvienam įkeisto turto objektui, nedraustam ilgiau negu 30 dienų

Pagrindinės kredito suteikimo sąlygos

Reikalavimai gavėjui

Kreditai teikiami pilnamečiams Lietuvos Respublikos piliečiams ir asmenims, turintiems leidimą nuolat gyventi Lietuvoje, gaunantiems tokias nuolatines pajamas:

 • darbo užmokestį
 • pagal autorines sutartis, iš verslo veiklos, nuomos ir kitaip gaunamas reguliariąsias pajamas, patvirtintas dokumentais

Bendra mėnesio įmokų, Jūsų mokamų kredito įstaigoms, suma neturėtų viršyti 40 proc. visų per mėnesį Jūsų gaunamų grynųjų pajamų.

Jūs nuosavais (ne skolintais) pinigais turite sumokėti mažiausiai 15 proc. finansuojamam projektui įgyvendinti reikalingos sumos.

Suma ir terminas

Kredito suma ir terminas priklauso nuo to, ar šis būstas bus Jūsų pagrindinė gyvenamoji vieta, ar ne.

Jei skolinatės būstui, kuris yra pagrindinė gyvenamoji vieta Kredito suma gali siekti iki 85 proc. būsto rinkos vertės ar kainos (atsižvelgiama į mažesnę sumą) šį būstą įkeitus Kredito grąžinimo terminas iki 30 metų (remontui iki 20 metų)
Jei skolinatės būstui, kuris nėra pagrindinė gyvenamoji vieta, taip pat sodybai, sodo namui ar kitoms panašioms patalpoms Kredito suma gali siekti iki 60 proc. būsto rinkos vertės ar kainos
(atsižvelgiama į mažesnę sumą) šį būstą įkeitus
Kredito grąžinimo terminas iki 25 metų (remontui iki 20 metų)
Kredito suma taip pat priklauso nuo šeimos finansinių galimybių grąžinti kreditą įvertinimo.
Valiuta Kreditai teikiami eurais.
Palūkanos

Sudarydami kredito sutartį, galite pasirinkti palūkanų rūšį – kintamąsias arba fiksuotąsias.

Kintamosios palūkanos gali būti dvejopos:

 • kinta visu kredito laikotarpiu. Jas sudaro individualiai Jums nustatyta banko marža ir Jūsų pasirinkta 3, 6 ar 12 mėnesių tarpbankinė palūkanų norma EURIBOR. Kintamoji palūkanų dalis EURIBOR pirmą kartą nustatoma pirmos kredito dalies išmokėjimo dieną ir galioja iki kitos palūkanų keitimo dienos. Kitomis palūkanų keitimo dienomis kintamoji palūkanų dalis yra nustatoma iš naujo. Kintamoji palūkanų dalis nustatoma atsižvelgiant į prieš dvi darbo dienas buvusią EURIBOR reikšmę. Jeigu reikšmė yra neigiama, laikoma, kad kintamoji palūkanų dalis lygi nuliui
 • nustatomos pradiniam laikotarpiui, o jam pasibaigus kinta tolesniu kredito laikotarpiu. Jas sudaro individualiai Jums kredito sutarties įsigaliojimo dieną nustatyta palūkanų norma, kuri galioja Jūsų pasirinktą 2, 3, 5 arba 10 metų pradinį laikotarpį, o jam pasibaigus kintamoji palūkanų dalis tolesniu kredito laikotarpiu kinta, kaip aprašyta pirmiau

Fiksuotoji palūkanų norma gali būti nustatoma, jei Jūsų kredito laikotarpis bus ne ilgesnis kaip 10 metų. Pasirinktos fiksuotosios palūkanos nustatomos visam kredito laikotarpiui.

Palūkanas apskaičiuosime nuo negrąžintos kredito sumos ir jas apskaičiuodami laikysime, kad metuose yra 360 dienų.

Nauja ir fiksuotojų, ir kintamųjų palūkanų norma nustatoma atsižvelgiant į situaciją paskolų rinkoje, kredito sumą, terminą, Jūsų finansinių galimybių įvertinimą, individualią kredito riziką, taip pat į tai, kiek ir kokių paslaugų Jums teikia SEB bankas.

Užtikrinimo priemonės

Būsto kredito grąžinimas paprastai yra užtikrinamas įkeičiant įsigyjamą, remontuojamą, statomą ar rekonstruojamą būstą:

Kredito grąžinimas

Bankui išmokėjus kredito lėšas, sutartomis mokėjimo dienomis įmokos automatiškai nurašomos iš Jūsų pasirinktos sąskaitos. Pirmą įmoką sudaro tik palūkanos.

Kredito grąžinimo metodai
Linijinis metodas Pagrindinė kredito suma yra suskaidoma vienodomis dalimis, kurios mokamos kiekvieną mėnesį. Prie jų pridedamos palūkanos, apskaičiuojamos nuo negrąžintos kredito dalies už faktinį dienų skaičių (kuo mažesnis kredito likutis, tuo mažesnė mokama palūkanų suma). Taigi mėnesio įmokos visą sutarties laikotarpį laipsniškai mažėja.

Anuiteto metodas

Kiekvieną mėnesį mokama vienoda įmoka, kurią sudaro grąžinamas kreditas ir palūkanos. Iš pradžių didesnę dalį įmokos sudaro palūkanos. Palaipsniui ji mažėja, o kredito dalis didėja, tačiau mėnesio įmokos dydis nekinta. Apskaičiuojant įmokas laikoma, kad mėnesyje yra faktinis dienų skaičius.

Kredito grąžinimo įmokos sudedamųjų dalių ir jų kitimo abiem atvejais pavyzdys

Jei iš pradžių galite mokėti didesnes įmokas, Jums naudingiau pasirinkti linijinį kredito grąžinimo metodą — per visą laikotarpį sumokėtų palūkanų suma bus mažesnė.

Kredito grąžinimo atidėjimas

Esant nenumatytoms aplinkybėms, galite kreiptis į mus su prašymu atidėti kredito įmokų mokėjimą nekeičiant galutinio kredito grąžinimo termino. Atidėjus kredito įmokų mokėjimą, mokamos tik palūkanos.

Nenumatytos aplinkybės: Kredito įmokų atidėjimo laikotarpis:
jei netektumėte darbo iki 6 mėn.
jei sumažėtų Jūsų pajamos iki 6 mėn.
jei šeima netektų išlaikytojo (sutuoktinio) iki 12 mėn.
jei taptumėte nedarbingas, iš dalies darbingas ar susirgtumėte ir negalėtumėte dirbti ilgiau kaip 2 mėn. iki 12 mėn.
Rekomenduojame kredito įmokų atidėjimo laikotarpį derinti su nedarbingumo laikotarpiu
gimus vaikui

iki 6 - 12 mėn.

gaisro ir kitų stichinių nelaimių padarinių atveju iki 12 mėn.
jei pradėtumėte studijuoti iki 3 mėn.
nutrūkus santuokai iki 6 mėn.
atliekant privalomąją pradinę karo tarnybą visam atliekamos privalomosios tarnybos laikotarpiui

Išsamesnės informacijos apie kreditą, taikomas sąlygas ir įkainius teiraukitės paskambinę telefonu +370 5 268 2800.

Interneto banke galite patogiai valdyti savo kredito sutartį ir savarankiškai

 

 • pakeisti kredito sutartyje nurodytą įmokų mokėjimo dieną
  Banko padalinyje Interneto banke
Mokestis už įmokų dienos keitimą 30 Eur 0 Eur
 • pakeisti kredito įmokų nurašymo sąskaitą
 • iš anksto grąžinti kreditą ar jo dalį, jei kreditas yra suteiktas kintamosiomis palūkanomis, kurios kinta visu kredito laikotarpiu arba kintamosiomis palūkanomis, kurios nustatomos pradiniam laikotarpiui, o jam pasibaigus kinta tolesniu kredito laikotarpiu ir pradinis laikotarpis jau yra pasibaigęs

 

Norėdami pakeisti kitas sutartyje numatytas sąlygas, interneto banke pateikite paraišką sutarties keitimui skiltyje „Mano kreditai“ pasirinkę reikiamą kreditą ir spustelėję „Kiti pakeitimai“.

 

Jei kreipiatės dėl būsto kredito, kredito įkeičiant turtą ar dėl valstybės subsidijuojamo būsto kredito

Reikalingi Jūsų ir Jūsų sutuoktinio dokumentai

 • Kredito paraiška
 • Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (LR piliečio pasas arba asmens tapatybės kortelė)
 • Sutikimai dėl duomenų apie Jus gavimo iš išorinių duomenų bazių

 

Kokių dar dokumentų gali prireikti?

Informacija apie pajamas

 • Pažymos apie paskutinių 12 mėnesių darbo užmokestį (firminiame darbdavio blanke, pasirašytos įmonės vadovo ir vyriausiojo finansininko, patvirtintos antspaudu)
 • Darbo sutartys
 • Pajamų deklaracija, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos, jei esate individualios įmonės savininkas
 • Autorinės sutartys, jei dalį pajamų gaunate pagal tokias sutartis
 • Kitos pažymos ar dokumentai, liudijantys Jūsų šeimos pajamas

 

Kreipiantis dėl kredito būstui statyti ar rekonstruoti

 • Rangos darbų sutartis, jei darbai atliekami su rangovu
 • Leidimas statyti ir kiti projekto dokumentai
 • Dokumentai, liudijantys žemės sklypo nuosavybę ar nuomos teisę
 • Statybos ar rekonstrukcijos darbų sąmata ir darbų atlikimo grafikas

 

Kreipiantis dėl valstybės subsidijuojamo būsto kredito

Asmuo, norintis gauti valstybės subsidijuojamą būsto kreditą, turi pristatyti savivaldybės, kurioje jis yra deklaravęs savo gyvenamąją vietą, išrašytą nustatytos formos pažymą (originalą) apie tai, kad jis gali pretenduoti į subsidiją, ir kitus reikiamus dokumentus. Savivaldybės išduota pažyma bankui turi būti pristatyta per 15 dienų nuo pažymoje nurodytos datos.

Atsižvelgdami į situaciją, galime paprašyti Jūsų pateikti daugiau dokumentų.

Išsamesnės informacijos apie kreditą, taikomas sąlygas ir įkainius teiraukitės paskambinę telefonu +370 5 268 2800.

 

Draudimas „Saugus kreditas“

 • Susirgus, susižeidus ar netekus darbo, bus mokama periodinė draudimo išmoka, lygi Jūsų sumokėtai kredito įmokai ar tenkančiai jos daliai
 • Ištikus skaudžiai nelaimei, Jūsų artimieji bus apsaugoti nuo visų likusių finansinių įsipareigojimų ar jų dalies
 • Tai padės Jums ir Jūsų šeimai vykdyti finansinius įsipareigojimus ir išsaugoti būstą ar kitą turtą

Kokiam tikslui Jums reikalinga paskola?

Pasirinkite Jūs, o mes padėsime priimti teisingą sprendimą.