Keisti kalbą:

Pinigų pervedimo atšaukimo ar tikslinimo administravimas

Paragraphs
Pinigų pervedimo atšaukimo administravimas1  
Jei lėšų gavėjo sąskaita yra SEB banke EUR 10
Europinis pinigų pervedimas  
Jei pranešimas apie pervedimą dar neišsiųstas gavėjo bankui nemokamai
Jei pranešimas apie pervedimą išsiųstas gavėjo bankui 10 Eur ir lėšų gavėjo banko mokesčiai
Tarptautinis pinigų pervedimas  
Jei pranešimas apie pervedimą dar neišsiųstas gavėjo bankui nemokamai
Jei pranešimas apie pervedimą išsiųstas gavėjo bankui 45 Eur ir lėšų gavėjo banko mokesčiai
Tarptautinio mokėjimo nurodymo duomenų tikslinimo administravimas2  
Jei pranešimas apie pervedimą dar neišsiųstas gavėjo bankui EUR 10
Jei pranešimas apie pervedimą išsiųstas gavėjo bankui 45 Eur ir lėšų gavėjo banko mokesčiai
Papildomos informacijos, susijusios su tarptautiniais pinigų pervedimais, pateikimas, jeigu  
Pinigai pervesti anksčiau kaip prieš 2 mėn. 25 Eur ir kitų bankų mokesčiai
Pinigai pervesti ne anksčiau kaip prieš 2 mėn. 40 Eur ir kitų bankų mokesčiai
Banko patvirtinimo apie tarptautinį pinigų pervedimą parengimas 10 Eur

1 Jei lėšos jau nurašytos iš banko korespondentinės sąskaitos ir / arba gavėjo bankui išsiųstas pranešimas, lėšos gali būti grąžinamos tik tada, jei sutinka lėšų gavėjas. Mokestis taikomas neatsižvelgiant į tai, ar lėšos buvo grąžintos.

2 Bankai korespondentai ir /arba lėšų gavėjo bankas gali atsisakyti tikslinti mokėjimo nurodymo duomenis. Mokestis taikomas neatsižvelgiant į tai, ar mokėjimo nurodymo duomenis pavyko patikslinti.