Keisti kalbą:

Investavimo ABC

Paragraphs

Finansinės priemonės ir su jomis susijusi rizika

Kiekvienas investuotojas nori gauti kuo didesnę teigiamą investicijų grąžą. Tačiau visada yra rizika, kad bendroji investicijų grąža gali būti neigiama, o tai reiškia, jog tokiu atveju investicijos būtų nuostolingos ar net galima prarasti investuotą sumą.

Teikdamas investavimo paslaugas, SEB bankas finansines priemones yra suskirstęs į penkias rizikos kategorijas.

Finansinės priemonės klasifikuojamos atsižvelgiant į jų pobūdį, sudėtingumą ir investavimo į jas riziką. Labai mažos rizikos finansinės priemonės paprastai yra visai paprastos struktūros ir yra mažiausiai rizikingos, turi nedidelę tikėtiną grąžą. O labai didelės rizikos finansinės priemonės paprastai yra sudėtingesnės struktūros ir yra pačios rizikingiausios.

Akcijos

Akcija yra nuosavybės vertybinis popierius, rodantis proporcingą bendrovės įstatinio kapitalo dalį ir suteikiantis jos savininkui – akcininkui – tam tikras teises. Yra dvi pagrindinės bendrovės akcijų rūšys: paprastosios akcijos ir privilegijuotosios akcijos.

Obligacijos

Obligacijos yra skolos vertybiniai popieriai, kuriuos įsigydamas investuotojas tam tikram laikotarpiui skolina lėšas obligacijas išleidžiančiam subjektui ir už tai šis subjektas įsipareigoja mokėti kintamąsias ar fiksuotąsias palūkanas. Obligacijas, kaip skolinimosi priemonę, gali išleisti įmonės, savivaldybės, valstybės ir suverenios vyriausybės, norėdamos pritraukti lėšų įvairiems projektams ir veiklai finansuoti.

Biržoje prekiaujami produktai

Vieni iš tokių produktų - fondai, kurių vienetais prekiaujama biržoje (angl. exchange-traded fund, sutr. ETF). ETF yra investiciniai fondai, sutelkiantys investuotojų lėšas ir jas investuojantys į vertybinius popierius ar kitokį turtą, tačiau, skirtingai nuo įprastų investicinių fondų, ETF vienetais kaip ir biržoje prekiaujamomis akcijomis yra prekiaujama biržoje.

Investiciniai fondai

Investicinis fondas yra turto portfelis, sukurtas kolektyviniam investavimui. Investiciniame fonde paprastai dalyvauja daug investuotojų, o fondą valdo valdymo įmonė. Į fondą investuotas jūsų turtas paprastai išskirstomas į didelį skaičių įvairių turto klasių, tokių kaip akcijos, obligacijos ar alternatyvios turto klasės. Taip sumažinamas vienos investicijos poveikis visam turto portfeliui.

Išvestinės finansinės priemonės

Išvestinės finansinės priemonės, tokios kaip pasirinkimo, išankstiniai, ateities sandoriai ir kt., yra dviejų ar daugiau šalių sutartis pirkti ar parduoti tam tikrą turtą, įskaitant akcijas, obligacijas, žaliavas, valiutas, kainų indeksus ir kitą turtą. Tad išvestinės priemonės yra finansinės sutartys, kurių vertė yra susieta su pagrindiniu turtu (angl. underlying asset).

Ką turėčiau žinoti prieš pradėdamas (-a) investuoti, jei esu susituokęs(-usi)?

Pagal Lietuvos teisės aktus preziumuojama, kad investuotas turtas ir kitas santuokoje įgytas turtas laikomas bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe, išskyrus atvejus, kai sutuoktinis įrodo, kad turtas priklauso jam(-ai) asmeninės nuosavybės teise.

Pavedimus dėl vertybinių popierių, kurie yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, perleidimo ar teisių į juos suvaržymo gali pateikti tik abu sutuoktiniai, išskyrus atvejus, kai vienas iš sutuoktinių pateikia kito sutuoktinio išduotą įgaliojimą.

Sutuoktinio įgaliojimas sudaryti sandorius dėl vertybinių popierių, įtrauktų į prekybą reguliuojamoje rinkoje ir (arba) daugiašalėje prekybos sistemoje, perleidimo ar teisių į jas suvaržymo ar pateikti paraišką išpirkti kolektyvinio investavimo subjekto vienetus ar akcijas gali būti išduodamas paprasta rašytine forma.

Paprastas rašytinis įgaliojimas yra tinkamas, jei jis pasirašytas banko darbuotojo akivaizdoje arba skaitmeniniu nuotoliniu būdu („Smart-ID“ ar m. parašu). Sutuoktinio įgaliojimas sudaryti sandorius dėl kitų vertybinių popierių perleidimo ar teisių į jas suvaržymo turi būti tinkamai patvirtintas notaro.

Sutuoktinio įgaliojimas (PDF)

Sutuoktinio įgaliojimo pateikimo instrukcija (PDF)

Investicijų grąžos apmokestinimas

Pajamas iš investicijų reikia deklaruoti atitinkamose mokesčių institucijose.

Apmokestinimas priklauso nuo kliento asmeninių aplinkybių. Apmokestinimo tvarka gali skirtis priklausomai, pavyzdžiui, nuo investuotojo mokesčių mokėjimo vietos, teisinio statuso, pajamų rūšies ar kitų aplinkybių. Apmokestinimo taisyklėse gali būti numatytos mokesčių lengvatos investicijoms į tam tikros rūšies vertybinius popierius.

Bankas nekonsultuoja mokesčių klausimais, tačiau jei norite gauti konkretesnės informacijos, kreipkitės į jums aktualios jurisdikcijos mokesčių inspekciją arba susisiekite su savo patarėju mokesčių klausimais.

Sužinoti daugiau

Gaukite Jums pritaikytą investavimo sprendimą 24/7

  • Nuo idėjos iki sprendimo – tik 15 minučių
  • Investuokite nuo 1 Eur
  • Paprastas procesas, todėl nebūtina investavimo patirtis

Rekomenduojame prieš sudarant bet kokią finansinių paslaugų sutartį atidžiai išnagrinėti paslaugų teikimo sąlygas ir, jei reikia, pasikonsultuoti su banko darbuotojais.
Šiame dokumente yra pateikta reklaminio pobūdžio informacija apie SEB teikiamas investavimo paslaugas. Ši informacija negali būti aiškinama kaip rekomendacija, nurodymas ar kvietimas pirkti ar parduoti konkrečias finansines priemones ar naudotis konkrečia investicine paslauga ir negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas ar dalis. Nors turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie laikomi patikimais, SEB nėra atsakingas už netikslumus ar nuostolius, kurių gali atsirasti remiantis tokia informacija. Informacija, susijusi su apmokestinimu, ateityje gali keistis ir netikti jūsų konkrečiu atveju. Investicijų grąža yra susijusi su rizika, jų vertė gali mažėti arba didėti, o tai, kad anksčiau grąža buvo teigiama, nereiškia, kad tokia ji bus ir ateityje. Kai kuriais atvejais nuostoliai gali viršyti pradinės investicijos sumą. Jei fondai ar jūs investuojate į finansines priemones, išreikštas užsienio valiuta, valiutos kursų pokyčiai gali turėti įtakos investicijų grąžai. Jūs esate atsakingi už priimtus investavimo sprendimus, todėl prieš juos priimdami, turėtumėte susipažinti su detalia informacija, inter alia fondų, struktūrizuotų produktų ir kitų finansinių priemonių prospektais, pagrindinės informacijos dokumentais ir kita informacija, kurią galite rasti www.seb.lt. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad čia minimos paslaugos nėra skirtos investuotojams, kurie priklauso kitai jurisdikcijai negu šias paslaugas teikiantys SEB banko padaliniai, o investavimo galimybių sudarymas, leidimas investuoti ir investavimas tam tikroms jurisdikcijoms priklausančiose vietose, tarp jų ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, Kanadoje, Japonijoje ir Australijoje, gali būti neteisėtas. SEB bankas negali teikti konsultacijų investavimo klausimais, reklamuoti investicijų, siūlyti ar raginti investuoti ten, kur tai gali būti neteisėta. Jei gyvenate ar šiame tinklalapyje pateikiamą informaciją skaitote būdami vietoje, kuri nepriklauso tai pačiai jurisdikcijai kaip šią informaciją teikiantis SEB banko padalinys, Jūs esate atsakingas už įstatymų ir kitų teisės aktų, kurie gali būti Jums taikomi, laikymąsi. Prireikus daugiau informacijos prašome kreiptis į banko darbuotojus.